Čtvrtek 26. listopadu 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

66.
Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek
/sněmovní tisk 637/ - prvé čtení

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Nyní tedy k zákonu o zadávání veřejných zakázek, potom požádám pana zpravodaje. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, já jsem připravená reagovat na veškeré podněty, které zde včera padly, protože jich tady padlo hodně, ne všechny byly věcného charakteru, nicméně jsem byla požádána, abych tak nečinila, takže tak neučiním, nicméně vám chci sdělit, že -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já vás přeruším a požádám Sněmovnu o klid! Prosím všechny, kteří mají diskusi nad jiným tématem než jsou veřejné zakázky, aby přesunuli své diskuse do předsálí. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Děkuji. Já bych chtěla garantovat všem poslancům, že velmi uvítáme debaty ve výborech, kam patří především právě ta věcná debata. Musím říci, že to, co zde padalo včera, jsou věci, které jsme řešili právě v průběhu našich osmi měsíců, kdy jsme psali ten zákon, i v rámci vypořádání všech připomínek.

Budu velmi ráda, já samozřejmě nemám právo vás o to nějakým způsobem žádat a vy nemáte samozřejmě povinnost to respektovat, ale pokud byste měli zájem, tak jsme připraveni udělat seminář, sednout si s vámi všemi, případně na jednotlivých klubech, a osvětlit vám ten nový zákon, jeho výhody i nevýhody, a reagovat na všechno, co zde včera padlo a co zde určitě bude padat ještě ve druhém čtení. Já jsem připravena samozřejmě ve výborech jednak - prosím, garantuji, že pokud mi čas umožní, pro mě je tento zákon naprostá priorita, protože já osobně vnímám jeho prioritu jako člen vlády a také jako jeho zpracovatel pod mým vedením oproti jiným. Ráda bych sdělila, že bych chtěla požádat - a teď, pokud si to opravdu mohu dovolit - předsedy všech garančních výborů, jednoho garančního výboru a ostatních, zda byste si vyčlenili nejen třeba půl hodiny na tento zákon, jak to obvykle bývá, ale třeba dvě hodiny, abychom opravdu na těch výborech mohli diskutovat tento zákon v detailech. My k tomu budeme připraveni. Můžeme vám udělat prezentace, můžeme se vyjádřit ke všemu, co zde říkal i pan poslanec Luzar i pan poslanec Hovorka, ke všemu vám dáme reakci, jenom vás žádám, pokud by to bylo možné. Pokud to možné nebude, budu navrhovat jiný způsob na výborech, abyste si udělali více času na tento zákon na výborech než jenom 30 minut, jak to obvykle bývá, když tam jdeme zodpovědět jednotlivé zákony.

Já bych všem přítomným chtěla poděkovat, přítomným, kteří jste zde byli včera, chtěla bych poděkovat, že jste tu byli, a chtěla bych také vyjádřit opravdu garanci z mé strany, že se vším, co zde včera padlo, budeme zabývat do detailů, protože já nechci, aby tady z toho nového zákona se stal paskvil, jakým je stávající zákon 137 se svými 21 novelami. Takže za mě opravdu garance maximální součinnosti mé i mého resortu.

Děkuji za pozornost a budu se těšit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Šlechtové. Pokud nemá zájem o závěrečné slovo pan zpravodaj, tak budeme muset nějakým způsobem shrnout rozpravu. Budeme tedy konstatovat, jestli jsem správně sledoval - žádám tedy pana zpravodaje, pokud neshrnul rozpravu, že nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí. To je jeden moment.

Druhý moment je ten, že v průběhu rozpravy, a já nemám šanci se zeptat kolegy Grospiče, který mluvil o prodloužení lhůty k projednání, paní ministryně, a v rozpravě bylo řečeno zkrácení lhůty k projednání na 50 dnů, ale to právě chci vědět od pana zpravodaje, jestli kolega Grospič to dal jako pozitivní návrh v té rozpravě. Já tady nemám stenozáznam. Očekával jsem, že se ho budu moci zeptat.

Pane zpravodaji, jak vy jste sledoval rozpravu. Bylo to tam jako pozitivní návrh, nebo to bylo jako možnost?

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Myslím, že to tam byl pozitivní návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pozitivní návrh. Čili bychom museli hlasovat o prodloužení lhůty k projednání na 90 dnů. Pan kolega Koníček.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Pardon, na 50. Zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 50 dní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Na 50 dnů - to byla jedna záležitost. Prosím pana kolegu Koníčka.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane místopředsedo, pan poslanec Grospič opravdu požádal o prodloužení o 90 dnů dokonce, ale já se domnívám, že v rozpravě návrh na zkrácení nepadl. Ten akorát paní ministryně ve svém úvodním slově, ale v rozpravě návrh na zkrácení nepadl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já s vámi nesouhlasím, protože pokud jsem řídil schůzi, paní ministryně reagovala na jednu otázku a obhajovala svých 50 dnů, takže v rozpravě padl. Je otázka samozřejmě, nakolik to přednesl konkrétní poslanec.

Pan předseda klubu ODS. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak pane místopředsedo, já bych rád slyšel, kdo ten návrh přednesl, který poslanec či poslankyně tento návrh v rozpravě přednesl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já nezpochybňuji, že to přednesla paní ministryně a že to nepřednesl žádný poslanec, to já nezpochybňuji. Já jenom říkám, že v rozpravě o tomto návrhu byla řeč, dokonce nadbytečná. Ptám se tedy jednotlivých vystupujících, aby ozřejmili ten posun. Předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já tedy musím dát za pravdu kolegovi Koníčkovi. Podle mého názoru také ten návrh není hlasovatelný, ale já se domnívám, že to není žádný problém, když tu lhůtu ponecháme na 60 dnech, a i v tomto duchu jsem se včera vyjadřoval. Pokud by to výbory projednaly dřív, tak jsme schopni tu lhůtu zkrátit i jiným způsobem. Takže já bych doporučoval nevést zbytečně rozpravu a hlasovat o tom návrhu, který je hlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já to nijak nezpochybňuji, já jenom podotýkám, že v rozpravě toto téma bylo. Proto jsem se ptal i na kolegu Grospiče, jestli to je pozitivní návrh, a proto jsem očekával slovo zpravodaje. Dobře, čili v tom případě nemůžeme hlasovat o zkrácení lhůty o 10 dnů na 50 dnů, můžeme hlasovat o návrhu kolegy Grospiče na prodloužení na 90 dnů. To bude jediná věc před přikázáním pro výbory. To otevřu ještě jednou, protože až budeme hlasovat o tom návrhu organizačního výboru, tak se budeme zabývat těmi jednotlivými výbory. Já se musím zeptat, protože zase ze stenozáznamu, jak se dívám do zápisu, totiž nemám jasno, jestli ti, kteří o tom hovořili, mluvili o obou tiscích, tedy o bodu 66 i 67, ale to stačí upřesnit v debatě po garančním výboru.

Tak budeme se tedy nyní zabývat přikázáním výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

 

Přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby byl předložený návrh přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu?

Zahájil jsem hlasování číslo 56 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 56 z přítomných 155 pro 124, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Pan poslanec Farský navrhl ústavněprávní výbor jako další výbor, pan poslanec Kučera hospodářský výbor jako další výbor. Hlásí se někdo další? Aha, s faktickou poznámkou. Pardon, prosím, paní poslankyně Černochová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já jsem to včera neřekla úplně explicitně. Navrhuji přikázání do výboru pro obranu, a to vzhledem k objemu zakázek, které Ministerstvo obrany, resort obrany, vypisuje, i ke skutečnostem, že v minulosti právě špatný zákon o veřejných zakázkách byl limitem pro to, abychom byli schopni plnit akviziční procesy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan kolega Zavadil.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Já navrhuji výbor pro sociální politiku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pro sociální politiku. Pan poslanec Klán.

 

Poslanec Jan Klán: Vzhledem k tomu, že nejsou jasné dopady na státní rozpočet, navrhuji ještě rozpočtový výbor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozpočtový výbor. Tak to jsou všechny návrhy. Já rekapituluji ostatní návrhy - ústavněprávní, hospodářský výbor, výbor pro obranu, výbor pro sociální politiku a výbor rozpočtový. Ano? To jsou další výbory kterým by byl přikázán, záleží na vašem rozhodnutí.

 

Nyní budeme hlasovat o výboru ústavněprávním. Zahájil jsem hlasování číslo 57. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 57 z přítomných 155 pro 122, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Další hlasování pořadové číslo 58 je výbor hospodářský. Kdo je pro přikázání hospodářskému výboru? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 58 z přítomných 155 pro 125, proti nikdo. Bylo schváleno.

 

Další výbor, o kterém budeme hlasovat na přikázání, je výbor pro obranu v hlasování číslo 59, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 59 z přítomných 155 pro 48, proti 45. Návrh nebyl přijat.

 

Další výbor, který budeme hlasovat na přikázání, je výbor pro sociální politiku v hlasování číslo 60, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 60 z přítomných 155 pro 37, proti 49. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

A nyní návrh na přikázání rozpočtovému výboru v hlasování číslo 61, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro rozpočtový výbor. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 61 z přítomných 155 pro 30, proti 62. Ani tento výbor neprošel.

 

Hlasování o zkrácení lhůty na 50 dnů jsme řekli, že je nehlasovatelný návrh. Můžeme hlasovat o návrhu na prodloužení lhůty na 90 dnů. Ptám se - budeme rozhodovat se souhlasem paní ministryně, jestli ano, nebo ne, paní ministryně. Prodloužení lhůty? (Ministryně: Ne.) Ne, dobře.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 62, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty. (Námitky v sále.)

Pardon, nehlasovatelný. Omlouvám se, prohlašuji hlasování číslo 62 za zmatečné. Můžeme pokračovat, a to tak, že mohu konstatovat, že bylo rozhodnuto u vládního návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek, že garančním výborem je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a že další výbory, kterým to bylo přikázané, je výbor ústavněprávní a hospodářský výbor. Lhůta k projednání zůstala na 60 dnech. Končím bod 66.

 

Budeme pokračovat bodem 67.

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP