Čtvrtek 26. listopadu 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

212.
Ústní interpelace

Bohužel pan premiér se z dnešního jednání omluvil z důvodu zahraniční cesty, takže není přítomen.

Předávám slovo paní poslankyni Věře Kovářové, která přednese první interpelaci na Bohuslava Sobotku, a bude to interpelace ve věci transparentního rozhodování o dotacích. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, v pondělí se před Krajským úřadem Středočeského kraje uskutečnila demonstrace starostů, kteří protestovali proti způsobu, jakým jsou ve středních Čechách rozdělovány krajské dotace. Jsou obce, které přes veškerou snahu nedostanou ani korunu, a pak máme ve středních Čechách obce, z jejichž úspěšnosti se tají dech. Jednou z nich jsou Cerhenice, o kterých vznikla i říkanka. Tomu dala, tomu více, nejvíc mají Cerhenice. Pro pořádek dodávám, že řeč je o středočeské krajské radě.

Městys Cerhenice dostal od roku 2010 téměř 60 milionů korun. Podařilo se opravit vodovod, chodníky a silnice. Za 700 tisíc si opravili informační centrum. Sto tisíc obec dostala na zatraktivnění naučné stezky. Jsou asi šikovní, říkáte si. To jistě, ale myslím, že to slovo šikovní patří do uvozovek. Cerhenickým starostou je totiž Marek Semerád, někdejší spolupracovník Davida Ratha a dnešní člen rady, která o krajských dotacích rozhoduje. V reakci na výtky pan Semerád uvedl: My jsme úspěšní i v čerpání evropských dotací. Ať ti starostové, co nedostávají, píšou lepší žádosti. Že jako krajský náměstek spolurozhoduje o štědrých dotacích pro svou obec, jako problém nevidí, protože podle zákona prý nejde o střet zájmu.

Pan náměstek Semerád má vyvinutý smysl pro humor, řeklo by se. No nevím. Řada starostů po demonstraci hovořila spíš o troufalosti. A požádali mě, abych se vás, pane premiére, jako stranického šéfa pana náměstka Semeráda zeptala na návod, jak psát lepší žádosti o dotace. Nepochybuji o tom, že budete mít i pro nesociálnědemokratické starosty nějakou dobrou radu. Dříve se ve Sněmovně rozděloval medvěd. Dnes se na kraji rozděluje medvídek. Starostové jednoho takového medvídka vám, pane premiére posílají, a já vám ho tedy ráda předám. (Upozornění na čas.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové, které bude odpovězeno písemně na její interpelaci.

Druhou interpelaci přednese pan poslanec Radim Fiala, který bude nepřítomného pana premiéra Bohuslava Sobotku interpelovat ve věci k podpoře terorismu.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane premiére, Budu se snažit být stručný. Valné shromáždění OSN schválilo rezoluci - cituji - proti glorifikaci nacismu, neonacismu a jiných ideologií, které jsou živnou půdou pro moderní rasismus, rasovou diskriminaci, xenofobii a další formy netolerance. Můžete nám prosím říct, zda Česká republika tuto rezoluci podpořila, a pokud ne, tak proč?

Protože mám ještě čas, tak doplním, že - vážení kolegové, pokud nevíte, tak se Česká republika zdržela. Ano, zdrželi jsme se. Myslím, že k tomu není co dodat. Jsme země dvou tváří, která předstírá boj s takovými jevy, které jsou přímým podhoubím terorismu, které rezoluce uvádí, anebo nejsme suverénní země. Podle mého názoru se může jednat o nepřímou podporu terorismu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Fialovi. Dalším vylosovaným, který přednese třetí interpelaci je pan poslanec Tomio Okamura, který bude pana premiéra interpelovat ve věci imigrantů a muslimů ve městě Králíky 1.

 

Poslanec Tomio Okamura: Imigrantů tam není psáno.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já to tady napsáno mám, pane poslanče. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený nepřítomný pane premiére, obrátili se na nás obyvatelé města Králíky. To je město na Pardubicku, kde správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra projevila zájem o objekt bývalého výchovného ústavu a dětského domova. Tento objekt by měl sloužit jako azylové zařízení pro uprchlíky, kteří měli v České republice zůstat natrvalo. Drtivá většina místních obyvatel s přeměnou dětského domova na ubytovnu pro migranty nesouhlasí.

Statistiky z Německa a Francie jsou neúprosné. Z muslimských přistěhovalců se ve velkém počtu rekrutují nejen teroristé, ale také pachatelé jiné kriminality, násilníci, zloději či překupníci drog. Muslimové mají nejnižší míru integrace a jsou v poměru jak k ostatním migrantům, tak k původním obyvatelům procentuálně nejvyššími příjemci sociálních dávek. Přítomnost většího počtu muslimů vede vždy ke zvýšení rizik pro původní obyvatele a vede také ke znehodnocení nemovitostí.

Pane premiére, nejde jen o Králíky. Když do našich měst a obcí posíláte nepřátelské migranty a vaše vláda jich už odsouhlasila několik tisíc v následujících dvou letech, u nichž je zcela jasné a statisticky doložitelné vyšší riziko, že budou nebezpeční svému okolí, co našim občanům vzkážete? Odpovězte mi přímo a bez vytáček, zdali jste ochoten se jako premiér osobně zaručit, že žádný z migrantů není terorista, že žádný z nich a jejich dětí nebude ohrožovat své sousedy, že nebudou páchat trestnou činnost a nebudou obci a státu na obtíž. Můžete to svým občanům jasně zaručit? Děkuji předem za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Okamurovi, kterému bude odpovězeno písemně.

Další, čtvrtou interpelaci na pana premiéra přednese pan poslanec Martin Komárek, který bude premiéra Bohuslava Sobotku interpelovat ve věci role Radka Pokorného v kauze Škoda Transportation. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji. Vážený pane premiére, i když to tak nevypadá, blíží se Vánoce. Teď si představte, že si objednáte na internetu mobilní telefon. Oni vám ho dodají příští rok v červnu a ještě se špatným softwarem. Budete si stěžovat a budete odsouzen k pokutě několika set tisíc korun. Budete si připadat, že žijete v Haškově nebo v Kafkově zemi. Žijete v zemi obou těchto lidí. Přesně to se stalo v případě Škody Transportation. Škoda Transportation nedodala Českým dráhám včas lokomotivy a potrestány za chybu Škody Transportation byly České dráhy. Dvojjedinou roli v tom hrál váš přítel Radek Pokorný. Na jednu stranu právní zástupce Škody Transportation, na druhou stranu působil na sbor rozhodců. Tentýž Radek Pokorný se motal v případech Mostecké uhelné a Sokolovské uhelné, na kterých jste měl podíl také vy. Tento váš spolužák z gymnázia, přítel a obchodní partner má nějaký podivně velký vliv na politiku. Kdysi se mluvilo takto o Marku Dalíkovi. Ten už je dneska chimérou. Dnes se mluví o Radku Pokorném.

Čili pane premiére, jakkoliv si vás vážím a vím, že jste předsedou koaliční vlády, v zájmu občanů se vás musím zeptat, jaký je váš současný vztah s advokátem Pokorným. Jste přátelé, kamarádi nebo obchodní partneři? Jak často jste s ním v kontaktu? Radí vám? Pomáhá vám? Je to váš přítel? Dlužil jste mu někdy peníze? Má nějaký podíl na výkonné moci v této zemi? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Martinu Komárkovi. Pátou interpelaci přednese pan poslanec Martin Kolovratník, který bude pana premiéra interpelovat ve věci arbitráže Škoda Transportation versus České dráhy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Teď to vypadá, že jsme se schválně organizovaně v ANO shodli na frontálním útoku vůči panu premiérovi. Je to náhoda v losu, samozřejmě. Ale přiznám, že jsme tu věc diskutovali a máme oba dva s panem kolegou stejné téma.

Já bych se rád směrem tedy k panu premiérovi obrátil s otázkami ne snad v osobních vztazích, ale skutečně v konkrétních a odborných, nebo řekněme technických.

Za prvé z informací veřejně dostupných jsme zjistili, že rozhodci v této věci přiznali výrobci, tedy tomu dodavateli, nárok na doplatek ve výši části kupní ceny ve výši 160 milionů korun, a to přesto, že bylo prokázáno, že nebyly doloženy dokumenty umožňující provoz, tedy to, co bylo objednáno, lokomotiv v Německu. Dá se říci, že tím České dráhy nemají možnost v tuto chvíli vyjíždět na území Německa nebo skrz něj projíždět dále do Evropy, a tím se stávají skutečně potažmo lokálním dopravcem.

To je tedy moje první otázka na pana premiéra, jak bude bránit stát a státního českého národního dopravce právě v této věci, když jednoznačně předmět dodávky nebyl splněn, ale přesto tedy rozhodci přiznávají, že se za to má platit.

A druhá moje také konkrétní věcná otázka k této věci. Rozhodci si, podle našeho výkladu nezákonně, přisvojili pravomoc uzavřít za České dráhy smlouvu o inflační doložce, kdy vůli rozhodčího soudu založili povinnost Českých drah zaplatit navíc více než 630 mil. korun. Podstatou bylo, že rozhodčí soud svým nálezem založil novou hmotněprávní povinnost Českých drah, a to je důležité, aniž by mezi partnery té smlouvy panovala shoda. Všichni jistě víme, že u tohoto typu smlouvy, vztahů nebo sporu by mělo dojít ke shodě. Tady ta shoda není.

Moje druhá otázka je, jak se tedy osobně pan premiér zasadí o to, nebo jak pomůže panu ministru dopravy Danu Ťokovi, aby ta shoda byla dosažena a aby České dráhy tuto povinnost mít nemusely. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. Šestou interpelací bude ve své sérii pokračovat pan poslanec Tomio Okamura, který bude interpelovat pana premiéra ve věci imigrantů a muslimů ve městě Králíky 2. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený nepřítomný pane premiére, čelíme masivní řízené invazi nepřátelských migrantů. Ani největší hlupák přece nemůže nevidět rizika spojená s masovou milionovou invazí muslimů. Nejen občané z města Králíky, kterým se snaží vaše vláda imigranty vnutit, ale z celé republiky občané zoufale volají o pomoc. Vy, pane premiére, patříte do skupiny evropských lídrů, kteří bezprecedentně ohrozili bezpečnost na celém kontinentu, a přestávám si myslet, že za tím je jen prostá lidská hloupost, kterou jsem vám byl dříve ochotný tolerovat. Stavíte se proti celému národu, proti své zemi, zrazujete svůj domov. 17. listopadu, namísto abyste podpořil své občany, kteří se děsí muslimské invaze, tak vy jste okázale dal najevo své pohrdání jejich obavami tím, že jste rozdával odměny za pomoc migrantům. Mám skromnou otázku. Platí vás Islámský stát nebo vyznavači islámu nebo nějaká organizace, které z imigrantů profitují?

Pane premiére, s vašimi názory jste v každém případě nebezpečný extremista, který by měl ihned odstoupit. Vaše vláda nemá důvěru ani legitimitu usídlovat v naší zemi jakékoliv nepřátelské cizince. Po vašem odstoupení bychom měli uspořádat jak nové volby, tak referendum o vystoupení z Evropské unie a referendum o nepřijímání migrantů a vyhoštění všech, kdo se nelegálně zdržují na našem území, aby sami občané rozhodli o své budoucnosti a o tom, s kým chtějí ve své zemi žít. Jak dlouho budete ještě pohrdat občany a jednat proti jejich vůli?

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi za jeho příspěvek. Sedmou interpelaci přednese pan poslanec Radim Fiala. Bude to interpelace na pana premiéra ve věci hrozby radikálního islamismu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Vážený pane premiére, Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že právo šaría je v rozporu s evropským pojetím demokracie a svobody. Jak vaše vláda bude reagovat na šíření této části radikálního islámu? Připravujete vymahatelnost tohoto nálezu ve vztahu k činnosti církví podle zákona o církvích? Doufám, vážený pane premiére, že vaše vyjádření nebude jen ve smyslu, že nebudeme v podstatě dělat nic, počkáme, až bude řádit islámská policie v ulicích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fialovi. Dostáváme se k osmé interpelaci, kterou přednese paní poslankyně Věra Kovářová. Ta bude interpelovat pana premiéra ve věci opakovaných absencí Andreje Babiše.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, dovolte, abych svou druhou interpelaci věnovala jedné malé osobní prosbě. Pokud počítám dobře, od letošního května se marně snažím ústně interpelovat ministra financí Andreje Babiše a ani dnes se mi to pravděpodobně nepodaří. A proč? Zdá se, že se prostě rozhodl interpelace poslanců ignorovat. Ve čtvrtek odpoledne do Sněmovny jednoduše nechodí. Chápala bych výjimečnou absenci odůvodněnou důležitým jednáním v zahraničí, ale přestávka v délce sedmi měsíců, to už je myslím moc. Prosím vás, abyste jako nadřízený pana ministra Babiše dohlédl na zlepšení jeho sněmovní docházky, a to především na čtvrteční ústní interpelace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Kovářové. Přicházíme k deváté interpelaci, kterou přednese pan poslanec Radim Fiala, který pana premiéra bude interpelovat ve věci politiky Ministerstva kultury. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, letošní 19. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě navštívil pan Osama Mohsen. Ano, český filmový festival, z velké části placený z kapes českých daňových poplatníků prostřednictvím Ministerstva kultury a z evropských peněz prostřednictvím evropských fondů a Evropské komise, navštívil syrský uprchlík. Člověk, o němž Kurdové bojující proti Islámskému státu tvrdí, že je členem An-Nusra, syrské pobočky teroristické organizace Al-Káida.

Vážený pane předsedo vlády, žádám vás o vysvětlení. Pokud se Ministerstvo kultury finančně podílelo na návštěvě člověka podezíraného z islámského terorismu v České republice, pokud Ministerstvo vnitra České republiky dovolilo, aby tento člověk vůbec překročil naše hranice, pak se jedná o zcela skandální selhání vaší vlády ve věci ochrany zájmů českých občanů. Pokud však vaše vláda disponuje důkazy toho, že jsou obvinění Kurdské demokratické strany vůči tomuto nelegálnímu imigrantovi nepodložená, pak vás žádám o to, abyste je předložil, protože pokud se lidé s tak závažným nařčením mohou volně pohybovat po ulicích našich měst, pak vaše vláda prostě fatálně selhala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fialovi. Poslední, desátou interpelaci přednese pan poslanec Tomio Okamura. Ta faktická poznámka bohužel není možná, pane poslanče, ale vaše desátá vylosovaná interpelace je teď na řadě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený nepřítomný pane premiére, proč česká vláda urputně trvá na tom, že bude přijímat muslimské migranty, a nejedná v souladu s přáním většiny občanů, kteří žádné nezákonné imigranty ani vyznavače islámu v České republice nechtějí? A nevymlouvejte se na Evropskou unii, jelikož vláda opakovaně zamítá návrh našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD na referendum občanů o vystoupení z Evropské unie, aby sami občané mohli rozhodnout o své budoucnosti ve své zemi a o tom, s kým chtějí do budoucna žít. Proč se bojíte občanům umožnit referendum, když jsou volby do Sněmovny až za dva roky? A vaše vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL jedná zcela proti vůli většiny občanů a dělá nevratné kroky, které na generace negativně ovlivní soužití v České republice.

Občané České republiky si v naprosto drtivé většině nepřejí, aby se u nás usazovali muslimští migranti. Prosím o jednoduchou a jednoznačnou odpověď. Co nebo kdo vás opravňuje k tomu, abyste v České republice usídloval cizince navzdory vůli občanů, kteří jsou na rozdíl od vás skutečnými a právoplatnými pány své země? Jediná cesta, jak občany nepohrdat, je referendum. Máte odvahu se na to zeptat občanů České republiky a zeptat se jich na jejich názor v referendu na přijímání imigrantů právě referendem?

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi. To byla poslední interpelace na pana premiéra Bohuslava Sobotku.

Volně přejdeme na ústní interpelace na ministry vlády. První interpelaci na jednotlivé členy vlády přednese paní poslankyně Věra Kovářová, která bude interpelovat ministra vnitra Milana Chovance ve věci zabezpečení areálu Pražského hradu. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Vážený pane ministře, na jednom z posledních zasedání rozpočtového výboru jsme projednávali kapitolu Kancelář prezidenta republiky. V rámci rozpravy přišla řeč také na zabezpečení areálu Pražského hradu v důsledku kauzy, kterou můžeme pracovně pojmenovat jako červené trenýrky. Kancléř Minář tehdy řekl, že Hrad chystá například bezpečnostní rámy u vstupů do katedrály sv. Víta, posílit by se dále měl také kamerový systém a u vjezdu na Hrad by měly být nainstalovány bezpečnostní brány. Zkrátka zásadní změny. Tyto změny by se přitom měly realizovat ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a obrany a snad z rozpočtu těchto resortů.

Víte, mám z toho trochu rozporuplné pocity. Chápu sice, že především současná mezinárodní bezpečnostní situace dává asi dostatečně pádný důvod k určitým opatřením, na druhou stranu mám pochybnosti o tom, zda sebelepší zabezpečovací zařízení a opatření pomohou lidem, kteří s nimi neumějí zacházet. Nedávná reportáž České televize, ze které vyplynulo, že pan kancléř je schopen pustit do nejcitlivějších prostor Hradu bez jakýchkoli kontrol téměř kohokoli, kdo se ve správný čas nacházel v Osvětimanech, odkud kancléř Mynář pochází, poblíž autobusové zastávky, mě bohužel připravila o několik málo zbývajících iluzí o zabezpečení Pražského hradu a především o bezpečnosti hlavy státu.

Vážený pane ministře, s ohledem na to, co bylo řečeno, bych se ráda zeptala na to, jakým způsobem se jednání o zabezpečení areálu Pražského hradu vyvíjejí, a dále na to, zda má váš resort v plánu také určitou bezpečnostní osvětu, a to nejen směrem k osazenstvu Kanceláře prezidenta republiky, které podle mého názoru v případě podařené osvětimanské výpravy jednoznačně selhalo. (Předsedající: Čas!) Jednou by se takový šlendrián nemusel vyplatit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni a poprosím pana ministra vnitra o odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem o situaci, o posílení bezpečnosti Pražského hradu hovořil s panem prezidentem zhruba před tři čtvrtě rokem, to znamená, že debaty o zvýšení ostrahy, posílení ostrahy Pražského hradu, nebyly navázány na jakoukoli akci, ať už to byly červené trenýrky, nebo cokoli jiného. Byla tehdy vytvořena pracovní skupina, kde byli zástupci Policie České republiky, Správy Pražského hradu, bezpečnostního odboru Pražského hradu, kteří měli definovat, jaký rozsah opatření by se měl zrealizovat. Šlo především o technické zabezpečení, např. na vstupu do Pražského hradu. Jsme toho svědky i v jiných evropských metropolích. Když jste v Římě nebo kterémkoli jiném evropském městě a procházíte významnou kulturní památkou, tak se většinou setkáte s turnikety, setkáte se s podobnou kontrolou, jaká je dejme tomu na letišti, jestli tam někdo nepronáší nebezpečné buď zbraně, nebo výbušniny, nebo cokoli, co by mohlo ohrozit bezpečnost lidí. Debatovali jsme s panem prezidentem o rozsahu těchto opatření a samozřejmě jsme to přenechali v konečné fázi odborníkům, kteří museli debatovat i s památkáři, protože dejme tomu zavádění kamerového systému by muselo být v souladu s ochranou památek, a Pražský hrad je památkou z nejcennějších. To znamená bylo potřeba přihlédnout i k jejich odbornému názoru. Tato pracovní skupina nadále pracuje.

Pravděpodobně ochrana Pražského hradu bude rozdělena do několika sekcí a do několika časových os. V té první počítáme opravdu s nasazením technických prostředků, ať už to jsou kamerové systémy, nebo jiné elektronické systémy, které by ohlídaly místa, kam dejme tomu není vidět v rámci kamerového systému nebo tam nedochází hlídka Hradní stráže v tak časté periodě, abychom byli schopni lidský potenciál v těch některých místech nahradit technickým zabezpečením.

Otázka toho, kdo na Hrad a jakým způsobem prochází, je otázkou správy Hradu. Já mám kusé informace o tom, jak ta skupina, o které jste hovořila, prošla na Pražský hrad, a je potřeba tam udělat nějaký hlubší sken a opravdu zjistit, zda tam byly porušeny nějaké bezpečnostní předpisy. Počkejme si na to vyšetření. Já budu připraven v následujících týdnech tady podat zprávu, a to z pozice ochranné služby prezidenta, jestli tam došlo, nebo nedošlo k porušení zákona. Teď v současné době nejsem schopen zodpovědně říct, jestli tomu tak bylo, nebo nebylo.

Otázka financování. My jsme se bavili o rozsahu toho financování. Opravdu ta celková opatření, byla-li by realizovaná v celé šíři, by byla několik set milionů korun, v té první fázi se bude jednat pravděpodobně o několik desítek milionů korun směrem k těm technickým zabezpečením, o kterých jsem hovořil.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi vnitra. Paní poslankyně má doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Když mám možnost doplňující otázky, tak bych se možná zeptala na stav personálu v odboru, který má na starosti eGovernment. Podle informací chybí minimálně dvacet pracovníků a vláda jaksi v rozpočtu na příští rok zapomněla na to, aby dvacet pracovníků mohlo v tomto oboru a odvětví pracovat. Podala jsem pozměňovací návrh, který navyšuje kapitolu Ministerstva vnitra o 20 mil. korun, a chci se, pane ministře, zeptat, zda probíhají skutečně nějaká jednání mezi vámi a ministrem financí a zda by nebylo jednodušší to dát do státního rozpočtu prostřednictvím toho pozměňovacího návrhu, aby to tam skutečně v té vaší kapitole bylo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážená paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, děkuji za starost o eGovernment. Já si myslím, že je to jedna z oblastí, kde v minulosti došlo k podcenění, nebo ne k takovému důrazu, který měl být kladen. V současné době to velice složitě dobíháme a já děkuji i za to, že opozice má zájem o tuto oblast státní správy, protože opravdu je důležitá. Myslím si, že v budoucnu její důležitost ještě bude vzrůstat.

My vedeme jednání s Ministerstvem financí. Ustoupili jsme od požadavku na finance, ale nemůžeme ustoupit od požadavku na funkční systemizovaná místa. Jsme zatím v rozporu s panem vicepremiérem Babišem a bez toho, abychom se shodli, jsme to zatím vládě nepředložili. My jsme nezapomněli ty peníze vložit do rozpočtu, ale byla dohoda mezi mým náměstkem panem Zmatlíkem a náměstkem panem Gregorem, že teprve v době, kdy projde materiál směřující k eGovernmentu vládou, což bylo před několika týdny, tak teprve tehdy, pokud tento materiál v tomto rozsahu bude vládou schválen, bude na to vláda reagovat tím, že se tedy změní parametr financování i parametr funkčních tabulkových míst. My jsme tedy ustoupili z toho požadavku na finance, byť samozřejmě to znamená úsporu v jiných kapitolách resortu, a teď se domlouváme s Ministerstvem financí, jestli těch dvacet míst dostaneme, nebo nedostaneme. Pokud se nepodaří tu debatu dovést do zdárného konce v řádu dejme tomu dvou tří týdnů, tak předložím návrh materiálu vládě s rozporem a budu chtít, aby vláda hlasováním rozhodla, jestli tedy dvacet míst má Ministerstvo vnitra dostat, či ne.

To je vyčerpávající zpráva k této věci. Děkuji za ten dotaz.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi vnitra. Přikročíme k druhé interpelaci, kterou přednese pan poslanec Ludvík Hovorka, který bude interpelovat ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci odpovědnosti Ministerstva zdravotnictví za situaci v Thomayerově nemocnici. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, žádám vás o vysvětlení, proč Ministerstvo zdravotnictví instaluje podivné manažery do přímo řízených nemocnic, konkrétně do Thomayerovy nemocnice a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V Thomayerově nemocnici se objevil PhDr. Jaroslav Gacka ve funkci náměstka pro techniku a provoz, který dříve jako náměstek na Ministerstvu spravedlnosti podepisoval kontroverzní tendry bez vědomí ministryně. Současně byl do funkce ekonomického náměstka jmenován Mgr. Pavel Šebek, rovněž proslulý svým působením na Ministerstvu spravedlnosti, který vzešel z vězeňské služby. Údajně od ledna plánují další restrukturalizaci nemocnice. Zřejmě vyházejí všechny nepohodlné lidi a pak se zpětnou platností písemně předělají strukturu nemocnice, kterou nově vydá ředitel. V nemocnici zrušili transparentní e-mailovou a písemnou komunikaci. Údajně připravují pronájem části nemocnice firmě Meditrans. Všechny pokyny podřízeným jsou jenom ústní nebo telefonické, neponechávají žádnou stopu.

Jaká je kvalifikace obou náměstků, na základě čeho byli vybráni do těchto klíčových funkcí? Souvisí jejich instalace s uvolněním částky 800 mil. korun na investice do nemocnice na výstavbu urgentního příjmu? Žádám o prověření plánovaných pronájmů a účelových změn organizační struktury nemocnice.

Ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady již devět měsíců probíhá výběrové řízení na nového ředitele a po tuto dobu je ve funkci dočasná ředitelka MUDr. Andrea Vrbovská, která současně řídí i Nemocnici na Bulovce. Paní ředitelka do vedení odboru veřejných zakázek jmenovala Ing. René Tůmu, předsedu firmy Prokonzult advisory, původně Vaharina, která administrovala soudem prošetřované zakázky pro Krajskou zdravotní. Pan Tůma byl rovněž zastáncem karlovarských losovaček. Jeho podřízeným je Ing. Radim Chyba, bývalý ředitel městské policie s pozitivní lustrací.

Čím se kvalifikovaly zmíněné osoby pro tyto funkce? Neříkejte, pane ministře, že zmíněné osoby jsou jenom odpovědností pana ředitele nebo paní ředitelky nemocnice. Za hospodaření státních nemocnic v plné míře odpovídá Ministerstvo zdravotnictví. (Předsedající: Čas!) Ministerstvo tedy zodpovídá i za to, že dva roky ponechalo ve funkci ředitele Zemana, který zkresloval ztrátu fakultní nemocnice a kryl ji z investičních prostředků. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci, bude mu odpovězeno písemně, protože pan ministr není přítomen dnešní interpelaci.

Přikročíme ke třetí interpelaci, kterou přednese pan poslanec Leoš Heger také na ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci dostupnosti péče v KOC. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážený pane ministře zdravotnictví, dovoluji si ve vaší nepřítomnosti přednést následující interpelaci. Dne 12. listopadu letošního roku na tiskové konferenci Ministerstva zdravotnictví České republiky prezentovalo Ministerstvo strategii České onkologické společnosti při organizaci onkologické péče v České republice, a to na základě zveřejnění nových aktuálních dat. Onkologická péče je u nás nepochybně na vysoké úrovni a lepší se, přesto bych se rád zeptal na jeden z detailů, který souvisí právě s kvalitou péče.

V prezentaci paní MUDr. Jany Prausové se objevily údaje o dostupnosti péče v komplexních onkologických centrech v jednotlivých regionech, kde se dostupnost poměrně výrazně liší a část pacientů přechází do jiných onkologických center v jiných krajích, což není nijak na závadu, ale dost velký podíl pacientů, v průměru více než jedna třetina, se léčí mimo centra.

Mé dotazy jsou následující: Jakými mechanismy a jak rychle se bude Ministerstvo zdravotnictví snažit podpořit oblasti, kde je péče méně dostupná? Z mého pohledu zejména na Karlovarském kraji a v Kraji Vysočina. (Předsedající: Čas!) A druhý dotaz, zda hodlá Ministerstvo doplnit poznatky o různé dostupnosti špičkové péče i analýzou výsledků péče a případné dopady snížené dostupnosti na kvalitu péče řešit prioritně.

Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hegerovi, bude mu odpovězeno písemně.

A my přejdeme ke čtvrté interpelaci. Pan poslanec Antonín Seďa bude interpelovat ministra zemědělství Mariana Jurečku ve věci církevních restitucí ve Vojenském újezdu Brdy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, přednedávnem Poslanecká sněmovna zrušila vojenský újezd Brdy, a to přesto, že jsem upozorňoval na možné problémy. Přednedávnem jsem obdržel informace, které sice nemám ověřené, ale považuji je za tolik zásadní a závažné, že se s vámi o ně podělit musím.

V roce 1949 měla přijít katolická církev na území vojenského újezdu Brdy o pozemky v hodnotě stovek milionů korun, a to bez náhrady. V roce 2012 byl přijat zákon číslo 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Církevní subjekty podle tohoto zákona se mohly přihlásit o vydání majetku do konce roku 2013. Podle mých - a opět nevěřených - informací bylo požádáno o vydání pozemků i ve vojenském újezdu Brdy. Pokud se žádost vyřeší do konce tohoto roku, což vyžaduje zákon, bude církev se svou žádostí neúspěšná, protože tyto pozemky do té doby chrání § 8 odst. 1 písm. b) zákona o církevních restitucích. Pokud ovšem bude žádost řešena až po 1. lednu 2016, pak církev uspěje, neboť vojenský újezd Brdy byl zrušen a tato ochrana padá.

Pane ministře, ptám se: Podala katolická církev žádost o vydání pozemků ve Vojenském újezdu Brdy? A pokud ano, pak o jaké pozemky či nemovitosti se jedná? Dále se chci zeptat, zda, pane ministře, osobně zajistíte, pokud tedy katolická církev si požádala, aby tato žádost byla vyřízena do konce tohoto roku. Protože pokud tak neučiníte, ponesete minimálně politickou odpovědnost za škodu, kterou stát utrpí.

Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Seďovi a poprosím pana ministra zemědělství o odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane poslanče, k vaší interpelaci, myslím si, že je konkrétně potřeba říci ta fakta, která jsem si dneska ověřoval a zjišťoval. Pokud jde o otázku, jaká církev nebo kteří oprávnění žadatelé podali výzvu, tak musím říct, že podaly své výzvy Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, Římskokatolická farnost Jince a Římskokatolická farnost Arciděkanství Nepomuk a dále Arcibiskupství pražské. Tyto výzvy byly vydány, podle sdělení Krajského pozemkového úřadu bylo o všech těchto výzvách oprávněných osob již rozhodnuto. Povinné osoby, které spadají do působnosti resortu Ministerstva zemědělství, tedy Lesy České republiky a Státní pozemkový úřad, na základě výzev oprávněných osob přistoupily k vydání pouze těch nemovitostí, které se nenacházejí na území vojenského újezdu Brdy, neboť u těchto není daná překážka zakotvena v ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) zákona, který jste zmiňoval, číslo 428/2012 Sb. Pokud jde o další výzvy oprávněných osob, které se týkaly přímo území stávajícího vojenského újezdu Brdy, spadají do působnosti Ministerstva obrany. O pozemcích nacházejících se na území vojenského újezdu bylo již rozhodnuto a k vydání nedošlo z důvodu překážky vydání. Dohoda nebyla uzavřena a ve správním řízení vydání odmítl Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj.

Takže to, o čem vy jste tady hovořil, podle všech informací v tento okamžik dostupných jsou opravdu věci, které, řekněme, byly jen domněnkami, ale z těch informací, která já mám, ten stav už je víceméně vyřešen, protože byly žádány a vydány, respektive byly vydány pozemky pouze mimo Vojenský újezd Brdy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Poprosím pana poslance o doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Chci poděkovat panu ministrovi za upřesnění, kdo podal výzvy a jak s nimi bylo naloženo a rozhodnuto. Já bych se chtěl jenom ujistit, že nemáte teď v současné době informaci o tom, zda ještě existuje nějaká výzva, která se dotýká tady toho Vojenského újezdu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Ano, musím teď potvrdit, že nemám žádnou informaci, že by byla podána nějaká výzva, která byla v administraci, týkala se pozemku v rámci Vojenského újezdu Brdy a nebylo o této výzvě rozhodnuto. Nedokážu si představit variantu, že by v příštích řekněme šesti nebo pěti týdnech, které zbývají do konce roku, vůbec bylo možné takovou výzvu podat, protože termín pro podávání výzev už nám dávno vypršel a z hlediska toho, co vidíme my v administraci, jsou ty věci vypořádány tak, jak jsem je zmiňoval, pokud jde o můj resort, kde to mohu říct se stoprocentní jistotou. Doptávali jsme se i na tu záležitost, která spadá pod Ministerstvo obrany, a tu informaci jsem tady podával.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi i panu poslanci. Přikročíme k páté interpelaci. Pan poslanec Martin Novotný bude interpelovat pana ministra Jana Mládka ve věci hospodaření energií a indikátorů. Nicméně pan poslanec Novotný není přítomen, jeho interpelace tedy propadá.

Přikročíme k šesté interpelaci. Pan poslanec Michal Kučera bude interpelovat přítomného pana ministra vnitra Milana Chovance ve věci postupu policie během demonstrace 17. listopadu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo. Vážený pane ministře, chtěl bych vás požádat o prošetření z mého pohledu dvou excesů Policie České republiky, které se udály v minulých dnech. Nejprve Policie České republiky 28. října tohoto roku na Hradčanském náměstí surově napadla člověka, který v průběhu kladení věnců vykřikl: Ať žije Havel! Z veřejně dostupného videozáznamu je vidět, že policisté dotyčného člověka nijak neupozornili na případnou protiprávnost jeho chování ani ho k ničemu nevyzvali a rovnou se na něj vrhli a odtáhli ho pryč, čímž celé shromáždění narušili mnohem více než dotyčný muž. Dle mého názoru se jedná o zásah, který je absolutně neadekvátní a připomíná mi silně zásahy komunistické Státní bezpečnosti před rokem 1989. Další excesem byla dle mého názoru tentokrát nečinnost policie, která dne 17. listopadu tohoto roku v odpoledních hodinách doprovázela průvod příznivců prezidenta republiky, kteří se přesouvali z Albertova. Na náměstí Republiky začalo dle očitých svědků několik jedinců v tomto průvodu příznivců prezidenta Zemana provolávat hesla jako Nic než národ a Čistá rasa, bohužel bez jakékoliv reakce přítomných policistů.

Důrazně vás žádám, pane ministře, o prošetření rozdílných postupů policistů ve výše zmíněných situacích, kdy za slova Ať žije Havel následuje zásah policie, vláčení osoby po chodníku a zadržení na policejní služebně, zatímco skandování rasistických hesel policie nečinně přehlíží. Také vás žádám o informaci, kdo uvedenému zásahu, resp. doprovodu velel a jakým způsobem budete zjevná policejní pochybení řešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci za jeho dotaz a poprosím pana ministra vnitra Milana Chovance o odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, já bych s těmi soudy ještě počkal. Já si myslím, že je potřeba věci do hloubky prošetřit a vyřknout definitivní soud až potom, až budou sneseny všechny argumenty.

Já jsem naprosto přesvědčen o tom, že osoba, která byla zadržena u Pražského hradu, nebyla zadržena za to, že vyřkla "ať žije Havel". To myslím, že nežijeme v zemi, kde by toto bylo možné. Celá věc je prošetřována jak inspekcí Policejního prezidia, tak předpokládám i Generální inspekcí bezpečnostních sborů. Vyčkejme si tedy na jejich závěry a uvidíme, jakým způsobem to posoudí orgány, které jsou k tomu nadány ze zákona.

Já samozřejmě jsem velice rád, že tyto věci se dějí pod veřejnou kontrolou, protože i pravomoci ministra vnitra od té doby, co nemá Inspekci ministra vnitra, reálně zasahovat do těchto věcí jsou velmi nízké. Já můžu apelovat, žádat Policejní prezidium, aby využili vlastních, dejme tomu kontrolních mechanismů, příp. dávat podněty Generální inspekci bezpečnostních sborů, což jsem také v minulosti několikrát učinil.

K té otázce, kde jste hovořil o doprovodu průvodu, který měl být složen z příznivců prezidenta Zemana. Průvod nebo část těchto lidí zamířila ke Strakově akademii, kde došlo k potyčkám s policií. Je tam několik lidí zadrženo, několik lidí obviněno. Ze všech těchto akcí se pořizují videozáznamy, které jsou velmi pečlivě zkoumány, a to včetně výroků aktérů, kteří v rámci těchto shromáždění vyřknou dejme tomu heslo, které by mohlo porušovat zákon. Je zván soudní znalec. Soudní znalec byl jak na Albertově, tak byl přítomen i pochodům a jednotlivým shromážděním v centru Prahy, včetně Albertova, včetně přesunu před Strakovu akademii, včetně vlastní akce u Strakovy akademie. To znamená, policie může zasahovat vůči těmto lidem v případě, že soudní znalec v oboru konstatuje, že předmětné výroky, o kterých jste hovořil, jsou porušením zákona. Ty, o kterých jste hovořil, to pravděpodobně splňují. Je potřeba je mít zaznamenány. Znovu říkám, z demonstrací jsou pořizovány videozáznamy a já dnes nemám informaci o tom, kteří lidé byli obviněni z jakých trestných činů. O tom, kdo velel tomu zásahu, nejsem schopen vám teď na místě sdělit. Informaci vyžádám, a pokud bude možné ji sdělit, tak vám ji samozřejmě sdělím, a to včetně závěrů jednotlivých kontrol. Znovu ale říkám, že pravděpodobně jedna věc je v šetření Generální inspekce, která mi nepodléhá, a budeme si muset počkat na její vyjádření, tj. ve věci toho zatčeného u Pražského hradu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji. Vážený pane ministře, já tady nestojím před tou věcí poprvé. Já jsem vás už tuším v minulém roce interpeloval ohledně podobného chování a neadekvátního zákroku policie během návštěvy prezidenta republiky v Opavě, kde Policie České republiky obdobně zasahovala proti pokojným odpůrcům prezidenta Zemana. Já začínám nabývat dojmu, že buď Policie České republiky není dostatečně poučena, jak v těchto případech postupovat, anebo že ty excesy, kterých se Policie České republiky dopouští, jsou systémovým pochybením. Já bych vás rád požádal o vysvětlení tohoto chování.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, o doplňující odpověď.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Znovu říkám, jsme v demokratickém státě, který má už více než dvacet let demokratickou policii, jejímž primárním účelem myslím je chránit zákonnost, bezpečnost občanů České republiky. A pokud se nějaký exces stane, tak ministrovi vnitra v minulosti byla odebrána jeho inspekce. Já nechci vést debatu, jestli to bylo dobře, nebo špatně, ale současný stav je, že máme Generální inspekci bezpečnostních sborů, která řeší nejenom policii, ale i ostatní složky, ne všechny podléhající Ministerstvu vnitra. I z tohoto důvodu si myslím, že Generální inspekce má pokračovat v té podobě, v jaké byla zřízena. A je-li porušen zákon ze strany příslušníka policie nebo jakéhokoli jiného sboru, je potřeba se obrátit na Generální inspekci a vyčkat jejího nezávislého šetření. Já samozřejmě mohu apelovat na policejního prezidenta, a to jsem také dělal v rámci svých porad, aby byla sjednocena metodika zásahů, aby bylo zjevné a jednoznačné, jak se má policie v těchto otázkách chovat. Ale opravdu je velmi složité soudit celý zásah podle jedné skutečnosti, jednoho okamžiku. Je potřeba to vyhodnotit, posoudit, a pak samozřejmě padni komu padni. A já znovu říkám, i ti policisté mají právo na to, aby i k nim byla vedena standardní správní řízení, kde se mohou zodpovídat z případné činnosti, kterou dělali, mají právo se obhájit, na jehož konci je nějaké správní rozhodnutí.

To znamená, ty věci, o kterých hovoříte, posoudíme. Já znovu to, co jste tu dnes, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, načetl, předám Policejnímu prezidiu, aby to bylo zahrnuto do té hodnoticí zprávy, kterou dělá Policejní prezidium v rámci svého interního šetření. Předpokládám, že všemi těmito věcmi, o kterých hovoříte, se zabývá i Generální inspekce - která se jimi zabývá někdy pouze tak, že vyhodnotí, že nedošlo k porušení trestné činnosti, a tím pádem nepokračuje dál v šetření, ale je to čistě poznatková činnost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho odpověď. Přikročíme k sedmé interpelaci. Paní poslankyně Olga Havlová bude interpelovat pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka ve věci horního zákona a důlních škod. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, v říjnu 2011 OKD oznámila rozšíření těžby v obci Karviná, Orlová a Doubrava. V té době nebyla zpracovaná dokumentace EIA, nebyla podepsána dohoda s městem Karviná o vyřešení střetu zájmů. Přesto začala OKD s výkupy, které se realizovaly formou kupní smlouvy u pozemků a u staveb výplatou důlní škody v předstihu. Teprve v roce 2014 byla vypracována EIA, která je oproti původnímu záměru zredukovaná. K dokumentaci byl zpracován také posudek a 30. 7. 2015 se konalo veřejné projednání. Zredukováním záměrů došlo k situaci, kdy OKD v průběhu roku 2012 vykoupila určitý počet nemovitostí, některé už jsou dokonce zbourané, které tuto oblast těžba nezasáhne, a bude mimo vlivy plánované těžby. Ministerstvo životního prostředí dosud závazné stanovisko nevydalo. Byla vyplacena důlní škoda v předstihu, ale žádná důlní škoda nevznikne.

A já se ptám, jak se bude v těchto případech postupovat, kdyby se měla částka za důlní škodu, která nevznikla, vrátit. Je v pořádku, když OKD vykupovala tímto způsobem? Společnost OKD použila k výplatám důlních škod v předstihu zákonem stanovenou rezervu na výplatu důlních škod. Jednalo by se o neoprávněné čerpání peněz z této rezervy? A naposledy, při výkupu staveb nedochází k převodu nemovitosti. Vlastníkem stavby je až do odstranění její původní vlastník a stát přichází o značnou částku peněz, tedy z daní z převodu nemovitostí. Nejedná se tedy o obcházení zákona? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Havlové. Poprosím pana ministra průmyslu a obchodu o odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, především úvodem bych chtěl říci, že vytváření finančních rezerv na důlní škody stejně jako čerpání schvaluje podle horního zákona těžební organizaci vždy příslušný báňský úřad, tedy nikoliv Ministerstvo průmyslu a obchodu. Pokusím se alespoň v obecné rovině reagovat na jednotlivé otázky.

K vaší první otázce mohu sdělit, že není důvod částku za důlní škodu vracet. Nemovitosti byly vykoupeny na základě dohody s majiteli jako projev svobodné vůle obou stran. Po podepsání smlouvy o vypořádání škody dochází k zaplacení alikvotního podílu s tím, že doplatek bude doplacen až po předání nemovitosti společnosti se smluvními povinnostmi na obou stranách. Předání je podmíněno demoličním výměrem pro danou nemovitost. Pokud majitel bude bránit vyřízení demolice, je dle smlouvy povinen zaplacenou část vrátit. Po předání nemovitosti dochází k zahájení demolic na nemovitosti.

K otázce číslo dvě. OKD vykupuje nemovitosti za účelem vypořádání důlních škod a taky jako způsob řešení střetů zájmů. Jsou to ti poškození, kteří chtějí vykoupit a často podmiňují souhlas s hornickou činností právě realizací výkupu své nemovitosti, a to jak předstihově, tak následně. Tento způsob vypořádání důlních škod zákon umožňuje.

Třetí otázka. Těžební společnost použila prostředky časově a věcně podle předběžných informací v souladu s platnými právními předpisy a navíc za dozorového výkonu orgánů Státní báňské správy a nezávislého auditora.

K závěrečné, čtvrté otázce mohu říci, že při tomto procesu dochází k převodu pouze pozemků a z těch je daň řádně zaplacena. U budov k převodu vlastnictví nedochází, jelikož jsou po předání nemovitosti následně demolovány na náklady společnosti a nejsou společností vůbec užívány.

Závěrem mohu, paní poslankyně, nabídnout iniciaci podrobného prověření tohoto případu u Českého báňského úřadu a podat písemné vysvětlení.

Nicméně dovolte mi ještě několik obecných slov k situaci OKD. Mě ta situace znepokojuje též, a to nejenom z důvodu pochybností, jestli byly dodrženy všechny postupy, ale z důvodu celkové budoucnosti těžby černého uhlí na Ostravsku. To, co nám sdělují manažeři a OKD, není příliš povzbuzující a není úplně zřejmé, jaká bude budoucnost těžby uhlí na Ostravsku. Jde o to, že především ceny energetického uhlí klesají pod jakákoliv očekávání, a pokud se v dohledné době ceny nepohnou prudce nahoru, tak perspektiva není úplně příznivá. Stát udělal dohodu o Dolu Paskov, bylo to na začátku mandátu této vlády, kdy je přislíbeno 600 mil. korun na řešení sociálních důsledků uzavření Dolu Paskov po 1. 1. 2017. V této chvíli to ovšem vypadá tak, že tato smlouva skončí svoji platnost k 31. 12. 2015, neboť ceny koksovatelného uhlí na světovém trhu jsou pod úrovní, která je ve smlouvě dohodnuta - 110 dolarů za tunu -, a pak smlouva pozbývá platnost. To jakoby na jedné straně stát vyvazuje z povinnosti platit 600 mil. korun jako sociální dopady pro horníky z Paskova, na straně druhé znovu otevírá budoucnost OKD jako celku. A pak problémy mohou být daleko větší než to, co zmiňujete, protože OKD rozpracovalo těžbu v Karviné na poměrně velké ploše a není vůbec zřejmé, že tam kdy bude cokoliv těžit. Pak je otázkou, co se se všemi těmi náklady nakonec stane a co se zejména stane, pokud dojde na tu nejhorší variantu pro zaměstnanost, to jest na konkurz firmy, protože pak se vše řeší na úkor konkurzní podstaty, která nemusí být dostatečná na řešení.

To je vše, co jsem chtěl sdělit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Paní poslankyně má doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Havlová: Já bych chtěla poděkovat panu ministrovi za vstřícnost a byla bych ráda, kdyby to opravdu písemně prověřil, protože se domníváme, že nebyly naplněny veškeré kroky k tomu, aby mohlo k výkupu nemovitostí dojít. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni i panu ministrovi. Přikročíme k osmé interpelaci. Pan poslanec Jiří Valenta bude interpelovat pana ministra vnitra Milana Chovance ve věci personální politiky České pošty. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Valenta: Vážený pane ministře, v nedávné době byla Poslaneckou sněmovnou přijata novela zákona o poštovních službách. Nejenom v této souvislosti, ale zejména v reakci na četné dotazy občanů a legitimní zájem médií mi dovolte, abych vám položil tři otázky, na které bych od vás žádal odpověď. V případě, že nebudete schopen odpovědět z místa, spokojím se i s odpovědí písemnou, ovšem o to více vyčerpávající.

Za prvé, na jakém pracovním postu působí v rámci České pošty exministr dopravy Bc. Zdeněk Žák. Jaká je náplň jeho práce? A jaké jsou její konkrétní výsledky?

Za druhé, co říkáte jako ministr vnitra na fakt, že za fungování pana Žáka na Ministerstvu dopravy došlo mimo jiné k prokazatelnému pokusu narušení integrity jiného státního podniku. Cituji z výroční zprávy BIS: "V první čtvrtině roku 2014 se skupina lobbistů pokoušela iniciovat odvolání generálního ředitele Řízení letového provozu České republiky Jana Klase a obměnu vrcholového managementu podniku. Skupina usilovala o obsazení významných pozic předem vytipovanými lidmi a o získání vlivu na hospodaření podniku. Lobbisté přes prostředníky z okolí vysoce postavených ústavních činitelů a z podnikatelského prostředí zařizovali schůzky svého adepta na generálního ředitele se členy vlády." BIS na rozdíl od policie, která uvedenou vlivovou strukturu vyšetřovala kvůli korupci, identifikovala v případě tohoto nepřijatelného lobbingu jako nejzávažnější bezpečnostní rizika manipulaci s veřejnými zakázkami Řízení letového provozu a destabilizaci podniku.

Za třetí. Je tedy podle vás vhodné, aby státní podnik zaměstnával, a to ještě značně netransparentně - není totiž známa ani výše Žákovy odměny ani jeho skutečná činnost - na významných pozicích osoby s uvedenými postupy spojované, k tomu s nízkou dávkou zkušeností nutnou pro výkon tohoto vysoce specializovaného postu?

Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Poprosím pana ministra vnitra o odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, k osobě pana Zdeňka Žáka mohu říct podle informací od České pošty, že spolupracuje externě na základě smlouvy o spolupráci z roku 2014, která se kromě poradenství a logistiky zaměřuje především na problematiku v oblasti ICT a telematiky s tím, že jeho primární poradenství směřovalo do oblasti odštěpného závodu, který se v současné době odštěpuje, bude vyvázán z České pošty, a já předpokládám, že po de facto odchodu odštěpného závodu ze struktury České pošty zanikne i tato poradenská smlouva. V současné době bohužel nelze zveřejnit rozsah této smlouvy. Smlouva je chráněna ochranou osobních dat a nelze ji zveřejnit. Nemám další informace, kde bych disponoval rozsahem smlouvy. Samozřejmě na poradě jsem debatoval s panem generálním ředitelem i nad touto personální volbou. Česká pošta garantovala, že pan Žák odvádí úkoly, které mu stanovuje, v požadované kvalitě a rozsahu. A znovu tedy zdůrazňuji, že nepočítám s tím, že by tato poradenská smlouva přecházela i v době, kdy se odštěpí závod, což předpokládám bude od 1. 1. příštího roku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Valenta: Pane ministře, samozřejmě bych nerad dělal nějaké paralely k fungování a míře ohrožení hospodaření mezi státními podniky, lobbisty a některými politiky, ale nezlobte se na mě, dostupné informace a jistá obava o Českou poštu a její aktuálně složitá hospodářská situace mě k tomu bohužel vedou. Velice rád bych tyto své obavy alespoň částečně rozptýlil, a proto vás ještě jednou prosím o detailnější písemnou odpověď, protože to, co jste mi teď řekl, jsem si našel na Googlu taky. A také s vámi trošku nesouhlasím, že ze zákona nelze tuto informaci poskytnout, protože Nejvyšší správní soud je v tomto ohledu poměrně striktní a stanoví, že která společnost nebo podnik patří státu, nemůže se schovávat za převleky typu akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, na které se toto informační embargo vztahuje. Jsou i různé jiné judikáty, které toto potvrzují. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Asi by šlo, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, neadresně sdělit, jací jsou tam poradci, ty očíslovat a vedle nich přiřadit nějakou odměnu. Bohužel nelze adresně k dané osobě definovat částku ze smlouvy, alespoň takto zní názor právníků Ministerstva vnitra i České pošty. Já vám samozřejmě detailnější odpověď poskytnu, dokonce si myslím, že už v minulosti tento případ v rámci medializace řešila Dozorčí rada České pošty, pokud si správně pamatuji. Případně bych vyžádal i zápis. Samozřejmě Dozorčí rada České pošty může do hloubky tyto věci zkontrolovat, od toho tam je. Předpokládám, že už v minulosti o této věci debatovala a jednala. Pokud tomu tak je, tak požádám o zápis z této dozorčí rady a o možnost vás s ním seznámit. Samozřejmě poskytnu obšírnější písemnou informaci podle vašeho požadavku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pokročíme k deváté interpelaci. Paní poslankyně Pavlína Nytrová bude interpelovat pana ministra Roberta Pelikána ve věci fungování informačních systémů soudů. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Děkuji. Vážený pane ministře, pokud se nemýlím, tak od roku 2008 se používá na soudech informační systém ISAS, informační systém administrativy soudů, a ISVS, informační systém veřejné správy. Tyto systémy slouží ke zrychlení administrativní práce soudů a ke sjednocení evidence. Významným prvkem je i transparentnost přidělování práce jednotlivým soudům, soudcům na základě rozvrhu práce. Na základě využívání informačních systémů se snadno získávají informace, kdy byl dokument doručen, odeslán, komu, v jaké věci atd. To znamená online se dá sledovat historie celého procesu.

Vážený pane ministře, můj dotaz zní: Používají soudy k evidenci a předávání dokumentů a spisů pouze tyto informační systémy? Zapisuje se do systému online? Pokud se předávají dokumenty mezi státním zastupitelstvím, soudem nebo soudy navzájem, používají se k tomu pouze datové schránky? A poslední dotaz zní: Přidělují se případy soudcům transparentně na základě rozvrhu prací? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane ministře, máte slovo pro vaši odpověď.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, situace na soudech v téhle oblasti je podstatně složitější. Na soudech v minulých letech, nebo v minulém období řekněme, proběhlo něco, co se dá nejlépe nazvat živelná digitalizace, což vedlo k rozvoji řady na sobě vzájemně nezávislých a vzájemně neprovázaných systémů. Takže to, co popisujete, je něco, co máme jenom u jedné řady soudů. Na další řadě soudů máme další systém na úplně jiné architektuře. Na Nejvyšším soudu máme třetí systém. Na Nejvyšším správním soudu máme čtvrtý systém. Do toho máme ještě různé separátní systémy například pro elektronické platební rozkazy, to je pátý systém, pro insolvenční řízení, to je šestý systém. A mohl bych takto pokračovat bohužel ještě poměrně dlouho. Dohromady máme dnes v resortu asi 50 vzájemně špatně propojených, nebo spíš nepropojených systémů. Představa, že si někde sedneme k počítači a online uvidíme, co se kde děje, je něco, co bych si velmi přál, ale co bohužel v tuto chvíli absolutně nefunguje. Je to zároveň něco, co považujeme za absolutní prioritu a co budeme řešit. Pokud je mi známo, dnes se dostane ještě na jednu interpelaci, která k té budoucnosti směřuje, tak si ponechám věci, které se týkají budoucnosti, na to.

Pokud jde specificky o otázku přidělování nápadů a komunikace, tak přidělování nápadů funguje tak, jak má, to znamená, skutečně v tomto ohledu je na soudech pořádek. Věci, které přijdou ať už v datové, nebo papírové podobě, se okamžitě zanášejí do těch systémů a potom již kontrolovatelným způsobem dochází k přidělování soudců podle rozvrhu práce na základě rotačního principu. Čili v tomto ohledu vás mohu uklidnit, tady problém není.

Pokud jde o komunikaci mezi jednotlivými orgány, tam bohužel právě vzhledem k neprovázanosti systémů dosud probíhá mnohem častěji v podobě papírové, a i když je v podobě elektronické, tak je to prostě taková ta základní elektronická podoba, kde je to buď e-mail, nebo datová schránka, ale o opravdovém datovém propojení dosud opravdu hovořit nemůžeme.

Snad jsem vyčerpal otázku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní poslankyně se necítí býti vyčerpaná, a proto položí doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Paní poslankyně se možná cítí vyčerpaná, ale otázku vyčerpanou nemá. Ještě jsem tam měla dotaz, jestli ty dokumenty se mezi soudy a státním zastupitelstvím předávají pouze formou datové schránky, pouze tou formou. A potom se tedy ptám, kdy si myslíte, že dojde k tomu, že systém bude skutečně provázaný a bude online, protože tím, že provázaný není a že ta online kontrola tam není, tak tím pádem tady vzniká obrovský prostor pro netransparentní rozdělování jednotlivých případů.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán To jsou dvě věci, které spolu úplně naštěstí nesouvisejí. Komunikace mezi státním zastupitelstvím a soudem neprobíhá jen datovými schránkami, ale probíhá často tou klasickou formou. Hlavním důvodem je právě tedy neexistence společného elektronického spisu v tuto chvíli, kdy k obžalobě, zejména k obžalobě, ale často i k dalším procesním podáním nutno přiložit důkazy a tím, že ty důkazy jsou v analogové, listinné či někdy tedy jiné hmatatelné podobě, když je to to kladivo, kterým někdo někoho umlátil, tak to prostě datovou schránkou poslat nejde. Ale nemyslím si, že by tu vznikal obrovský prostor pro nějakou netransparentnost, protože máme jasně definované vstupní body do soudu.

Je podatelna, která ty věci bere jednu po druhé a zavádí je do systému, dostávají v tu chvíli časové razítko a dále už se s nimi pracuje transparentním a dohledatelným způsobem. Jediné drobné riziko, abych vám nezastíral slabiny toho systému, které zatím existují, by bylo v tom, že by člověk v podatelně nějakým způsobem měl povědomí o tom, jak zrovna běží to kolečko, a čekal by třeba s nějakým dokumentem, než ho vůbec zařadí do systému, na ten správný okamžik. Dnes už je to ovšem - a to víme, že se v minulosti občas bohužel stávalo. Dnes je to mnohem těžší, protože se nám tam sbíhají dva kanály. Jeden je tahle, řekněme, analogová podatelna, ta listinná podatelna, a do toho nepředvídatelně přicházejí datové schránky. Takže kdyby někdo chtěl takovýmto způsobem zneužít své funkce, tak už je to pro něj těžké, protože tam má ten nepředvídatelný prvek v tom, že mu tam něco padá z druhého kanálu. (Upozornění na čas.)

Takže když to shrnu, pokud jde o elektronizaci, budeme o tom mluvit, je tam hodně práce před námi. Pokud jde ovšem o transparentnost a nebezpečí nezákonného soudce, to si myslím, že dnes nehrozí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane ministře. Přejdeme k desáté interpelaci. Pan poslanec Zdeněk Ondráček bude interpelovat pana ministra obrany Martina Stropnického ve věci sestřelení SU-24.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážení páni ministři, pane ministře, kolegyně, kolegové, před dvěma dny jsme se dozvěděli, že Turci, člen Severoatlantické aliance, sestřelili ruský bombardér SU-24, který plnil misi v rámci jediného skutečného boje proti radikálům z takzvaného Islámského státu. Věřím, že zde v Poslanecké sněmovně není nikdo, kdo by o této události nevěděl, a proto vynechám další popis a známé informace. Vláda České republiky k tomuto však mlčí. Neznám náš postoj k této události. Chápu, že pan premiér a několik ministrů jsou na státní návštěvě v Číně, ale když už se k tomu nevyjádřil sám pan premiér a pro jeho nepřítomnost ho nemohu zde interpelovat, chtěl bych znát postoj alespoň od ministra obrany.

Z médií jsem se dozvěděl, že vojenský analytik Jaroslav Štefec tuto událost označil za válečný akt člena NATO vůči Rusku. To mě logicky znepokojuje, a proto se ptám, jaké je stanovisko ministra obrany k ataku, nebo k aktu sestřelení ruského SU-24 tureckou armádou. A pokud mohu, pane ministře, prosím, ve své odpovědi mi nepopisujte, kde kudy letěl, kolikrát měl být varován a ostatní informace, které jsou veřejně dostupné, ale odpovězte mi na tento konkrétní dotaz. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Poprosím pana ministra Stropnického o odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, věřím, že aspoň ministr obrany, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, vás uspokojí. A zároveň možná, že by bylo dobré občas ředit si některé analytické výstupy pana Štefce ještě nějakým jiným zdrojem. Ale to je na vás, prostřednictvím pana předsedajícího.

Já si nemyslím, že všechno, co je publikováno, přesně vystihuje to, co se událo. Nevím, jestli někde byla publikována, možná ano, ta mapa, kde je vidět výběžek na jihovýchodní turecké hranici, kde došlo k narušení. Já jenom vím bezpečně, že k narušení vzdušného prostoru u aliančních zemí došlo v minulých měsících opakovaně, a to v nejrůznějších částech toho aliančního území, například v Pobaltí nebo u norských hranic, ve výsostných vodách i ve vzdušném prostoru, ale také k tomu došlo u Islandu, a v jednom případě u Švédska málem došlo ke katastrofě a srážce s civilním letadlem. Je to bohužel běžný nástroj jakéhosi testování protivzdušné obrany v rámci vojenské strategie a také test odhodlání reagovat na jisté provokace, řekněme, nějakým razantnějším způsobem.

Zasedala k tomu Severoatlantická rada na úrovni velvyslanců s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem a tam došlo k názorové shodě, že Turecko má právo na přiměřenou ochranu svého vzdušného prostoru. To, že je to svým způsobem extrémní případ, tento konkrétní, na tom asi objektivní pozorovatel najde shodu v tom smyslu, že ten přelet výběžku tureckého území se měřil v řádu desítek vteřin a že ruské letadlo bylo s největší pravděpodobností, ale ani to není v tuto chvíli ještě stoprocentně jisté, sestřeleno už potom mimo turecké území. Nezbývá než věřit, že obě strany konfliktu poskytnou všechny informace k tomu, aby incident mohl být řádně vyšetřen, ale k tomu je skutečně zapotřebí obou, protože jinak se pohybujeme v kategorii tvrzení proti tvrzení, kdy turecká strana má za to, že opakovaně ta letadla varovala, ruská to popírá.

Snad jenom ještě dodám tolik, že několik dnů před incidentem byl v Ankaře pozván na jednání na Ministerstvo zahraničních věcí Turecka ruský velvyslanec i vojenský a letecký přidělenec a bylo jim zdůrazněno, že jsou si Turci vědomi těch dílčích narušení vzdušného prostoru v té oblasti, ve které došlo k tomu incidentu. Upozornili ruskou stranu na to, že Turecko bude reagovat. Přesto se stalo to, co se stalo. Což asi nikdo rozumný nevítá. Ale v tuto chvíli pronášet nějaké kategorické soudy si myslím, že by bylo povrchní. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Ondráček má zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Já nevím, tak asi máte jiné zpravodajské služby nebo dostáváte jiné informace, protože říkáte několik desítek vteřin. Já jsem četl informaci, kterou poskytly Spojené státy americké, které mluví o vteřinách, maximálně 17 vteřin. Sedmnáct vteřin není několik desítek, takže to jenom tolik. Pokud by takové letadlo mělo vzlétnout, tak za 17 vteřin ani nenasedne pilot do letadla, to znamená, že už byli připraveni a jedná se vyloženě o provokaci. Já myslím, že... Můžete pak odpovědět vy, nemusíte na mě mluvit zezadu, čí provokaci.

Myslím, že na tom území by se tyto státy měly snažit proti nepříteli, kterým je Islámský stát, bojovat koordinovaně, společně. Protože riziko, které nám tady hrozí, je veliké. Jak zatím vidím, jde o to vyvolat asi válku. A já vás asi přestanu nazývat ministrem obrany ale ministrem války, protože vy s tím zřejmě souhlasíte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím pana ministra o doplňující odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Já ponechám, prostřednictvím pana předsedajícího, závěrečnou invektivu stranou, protože ta mi nestojí za komentář.

Ale když mluvíme o provokaci, tak skutečně je namístě otázka čí. Žádné turecké letadlo nenarušovalo žádný ruský vzdušný prostor ani desetinu vteřiny. Ani tak žádné letadlo norské nenarušovalo, nebo finské. Kdo ten prostor narušuje systematicky, je naprosto evidentní. To není potřeba vůbec zjišťovat a nějakým způsobem analyzovat. To je zřejmé. A teď si můžeme říkat, jestli ta reakce byla adekvátní, nebo nebyla. Lze se domnívat, že možná nebyla adekvátní, to netvrdím nebo nevylučuji, ale nemyslím si, že ještě jsme ve stadiu, kdy bychom to mohli prokazatelně a jasně tvrdit. To, že se všechny rozumné racionální síly snaží tam tu situaci vyřešit a ne eskalovat, to je samozřejmě zjevné. Asi tak. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Přikročíme k 11. interpelaci. Pan poslanec Jan Zahradník bude interpelovat nepřítomnou ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou ve věci vzniku tzv. miniúřadů. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, vzhledem k omluvě paní ministryně Šlechtové na dnešní interpelační den svoji interpelaci stahuji a předložím ji za týden. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Přikročíme ke 12. interpelaci. Paní poslankyně Jitka Chalánková bude interpelovat ministra vnitra Milana Chovance ve věci státního občanství bratrů Michalákových. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci českých dětí odebraných českým rodičům norskou sociální službou. Na vás jako na ministra vnitra mám jeden specifický a velmi konkrétní dotaz. V tuto chvíli byla prvoinstančně schválena adopce jednoho z bratrů, Davida, norskými pěstouny, kteří mají o adopci velký zájem. Ostatně o adopci nějakého dalšího dítěte měli zájem vždycky, jak sami vypověděli. David má nyní české občanství. Žádné jiné. Stejně jako jeho rodiče. Dojde-li na nejhorší a Norové skutečně schválí jeho adopci, pravděpodobně tím získá norské občanství.

Má otázka zní: Ztratí David v takovéto situaci české státní občanství? Nebo na něho bude Česká republika i nadále hledět jako na českého občana? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Poprosím pana ministra vnitra o odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, budu velmi stručný, protože podle analýzy, kterou dělali právníci Ministerstva vnitra, nabytí norského státního občanství ať již ji nabyl v adopci, osvojením, či jiným způsobem, nezakládá pro nezletilého Davida Michaláka to, že by pozbyl české státní občanství. České státní občanství by mohl pozbýt, pokud by opatrovník, ale to je míněno opatrovník na českém území, v tomto případě předpokládám, že to stále budou rodiče Davida Michaláka nebo minimálně maminka, by museli k tomu dát souhlas. A tam nelze asi předpokládat, že by tento souhlas dali. Budeme velmi pozorně sledovat spolu s Ministerstvem zahraničí kroky norské strany, ale nemyslíme si, že v současné době existuje právní institut v Evropě, který by to umožňoval. To znamená, tady můžu uklidnit asi vás i veřejnost, že by toto nemělo být možné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Prosím paní poslankyni o doplňující otázku.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Nemám doplňující otázku, jen chci poděkovat jak panu premiérovi, tak vládě České republiky, že se tomuto případu nadále tolik věnují, protože Norské království do dnešního dne nedokázalo věrohodně vysvětlit, proč české občany odebralo rodičům a proč je rozdělilo. Takže děkuji za spolupráci, která bude určitě nadále pokračovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Pan poslanec Josef Zahradníček přednese 13. interpelaci. Bude interpelovat nepřítomného pana ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka ve věci migrace v Itálii. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Zahradníček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, kolegyně a kolegové, přeji příjemné a dobré odpoledne. Není to tak dávno, co jsme byli svědky toho, jak statisíce migrantů využívaly cestu do Evropy přes Itálii. Nevím a ani netuším, co se stalo, ale již několik týdnů, možná měsíců není v médiích zmínka o tom, že by Itálie měla problém s uprchlíky, kteří míří do Evropy. Proto se vás ptám, vážený pane ministře, a prosím pravdivě a jednoznačně odpovědět na otázky: Co se stalo, že je v Itálii klid? Jaké ponaučení by si měla vlastní Evropa vzít z přístupu a příkladu italské vlády k péči o uprchlíky, že se jí v tak krátké době podařilo vyřešit tak velký problém na svém území?

Děkuji poslancům za pozornost a vám za písemnou odpověď a přeji brzké a rychlé uzdravení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci, kterému bude odpovězeno písemně.

Čtrnáctou interpelaci přednese pan poslanec Zdeněk Soukup, je-li přítomen. Není tomu tak, proto jeho interpelaci ruším. Přejdeme k interpelaci 15. a tu přednese pan poslanec Karel Rais a bude interpelovat ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ve věci eJustice, stavu a perspektivy. (Poslanec Zdeněk Soukup se dostavil.)

Budu vstřícnost sama, pane poslanče, pokud proti tomu nikdo nevznese námitku, a nechám vám tu interpelaci ještě přednést. Omlouvám se. Nicméně jednací řád v tomto směru hovoří jasně.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Takže já děkuji, pane předsedající. (Hovoří udýchaně.) Vážený pane ministře, z mešit na území České republiky i z některých mediálních vystoupení muslimských představitelů zaznívají výroky, které podle mého názoru naplňují podstatu § 356 trestního zákona. Ocituji z článku 1: Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství nebo třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Teď k těm výrokům. Hassan Alrawi, šéf brněnských muslimů, radí členům své obce, jak mají vychovávat děti. Cituji: Tvá povinnost je v tomto období naučit ho milovat islám, nauč ho nenávidět kufr. Kufr, to znamená kafíry, nevěřící, kteří nevěří v Boha. Známé jsou výroky Vladimíra Sáňky, předsedy Muslimské obce v Praze. Veřejně obhajuje zabíjení izraelských civilistů Palestinci. Je to doložitelné. Udělal jsem si doslovný záznam výroku ředitele Muslimské unie v České republice Mohameda Abbase ve dvou televizních pořadech. Pléduje v nich na zavedení muslimského práva šaría pro české muslimy, hlavně ona ustanovení vztahující se k ženám. Myslím, že je netřeba z muslimského kodexu citovat. Já jsem si udělal ten výtah, předám ho panu ministrovi.

Otázka pro pana ministra: Muslimské obce získaly před deseti lety nebo jedenácti lety od Ministerstva kultury registraci prvního stupně. Sledujete, jestli neporušují pravidla, která z registrace plynou? Otázka druhá: Je možné při závažných důvodech registraci zrušit? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci a poprosím pana ministra kultury o odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, děkuji za tento dotaz panu poslanci. Já plně souhlasím s tím, že pokud kdokoli porušuje právní řád České republiky, tak je třeba, aby proti němu bylo postupováno v souladu s našimi předpisy a zákony. To je naprosto namístě.

Co se týká vaší otázky. První stupeň registrace neznamená nic víc než pouze to, že se konstatuje fakt. Teprve druhý stupeň, tzv. druhá registrace, umožňuje provozování tzv. nadstandardních práv, tzn. participaci na právním řádu České republiky v případě třeba uzavírání sňatků, vstup do škol, nemocnic, různých zařízení zdravotních, vězeňských, armády, policie. Tento druhý stupeň samozřejmě má už určité velmi konkrétní podmínky, které musí být splněny. V žádném případě muslimské obce tyto podmínky nesplňuji, ale ony to samy vědí, takže ani o ten druhý stupeň registrace nežádají. I kdyby o to letos, teď, v tuto chvíli, požádaly, jako že se to nestalo, tak ještě deset let od té žádosti nemají nárok na to, aby jim bylo vyhověno, čistě z toho důvodu, že dosud nepředložily ani jeden rok výroční zprávu o své činnosti. To je jedna ze základních podmínek. Takže i kdyby o to požádaly teď a splnily by početní cenzus potřebný k tomu, aby mohly o tento druhý stupeň požádat, tak ještě deset let na to právo nemají.

Co se týká toho obsahu, samozřejmě, toto sledováno je a ve chvíli, kdy by tedy došlo ke kolizi s našimi zákony, tak samozřejmě orgány činné v trestním řízení pak musí konat. To tedy není Ministerstvo kultury, ale pochopitelně zákony se musí vztahovat na kohokoli. Já s vámi plně souhlasím, že není možné jakýmkoli způsobem zneužívat, ať je to mešita, nebo jakýkoli jiný duchovní prostor, k činnostem, které jsou v protikladu k soužití, respektování lidských práv, a pokud se to někde děje, je třeba na to upozorňovat a velmi jednoznačně postupovat.

Takže ještě jednou za Ministerstvo kultury, za náš resort v rámci našich pravomocí, i kdyby teď, v tuto chvíli muslimské obce požádaly o ten druhý stupeň, minimálně deset let na něj nárok nemají. Ale ony to vědí, to znamená, že o to ani nepožádaly.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Prosím pana poslance o doplňující otázku.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Teď nejsem tak udýchaný, takže budu plynulejší. To tedy znamená, pane ministře, že v podstatě k ohlášení té církve stačí pouhé ohlášení, to znamená, že i scientisté nebo ostatní církve nebo sekty, které jsou evidentně už od začátku v rozporu s naším právním řádem a s našimi zvyklostmi apod., tu registraci dostanou?

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman To jsou právě otázky těch dvou stupňů registrace. Druhý stupeň, kterému se těší církve a náboženské společnosti etablované v České republice, ten vychází z určité praxe, která zde je. Některé tady působí staletí, některé tady působí desetiletí, jejich učení je známé, a to jsou ty, které mají právo participovat nějakým způsobem na životě společnosti, jak jsem řekl. Ty, které nesplňují tyto předpoklady, nemají právo tento druhý stupeň registrace obdržet, pouze je konstatováno, že na území České republiky působí, aniž mají jakékoli právo vstupovat do jakýchkoli právních vztahů. To znamená, pouze se konstatuje, že zde tato skupina působí, ale nemá žádná zvláštní práva.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi kultury za jeho odpověď a nyní se ke slovu dostává pan poslanec Karel Rais, který bude interpelovat pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ve věci eJustice, stavu a perspektivy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, pánové ministři. Jsem rád, že jsem byl vylosován relativně později a že jsem slyšel část interpelace poslankyně Nytrové na pana ministra Roberta Pelikána i jeho odpověď ve věci živelné digitalizace soudů a justice. Netušil jsem, že je to tak dramatické, a domnívám se, že zavedením té skutečně eJustice v tom klasické vydání, nikoli to, že budu mít 50 informačních systémů, které nejsou schopny se domluvit, a budeme muset potom chodit přes podatelny, tak si myslím, že zavedením té eJustice by se výrazně zefektivnily a zrychlily opakující se úkony a taky by se zabránilo častému nešvaru, který spočívá v tom, že v podstatě spisy se podobají dost často trhacím kalendářům, protože se prostě ztrácejí některé materiály. Jestli je to z toho důvodu, že někteří soudci a státní zástupci zneužívají razítko se lvíčkem ve svůj prospěch, to nevím samozřejmě, ale v každém případě by takovýto předmět podnikání v uvozovkách jim byl tímto způsobem odebrán.

Na druhou stranu vím, že je potřeba tyto změny v informačních systémech udělat rychle a že to je mimořádně obtížný úkol. Nakonec už Machiavelli ve svém Vladaři, v té knize, která by měla být téměř povinná četba tady pro poslance, už on hovoří o tom, že když se změna nepovede, tak nepřítel v uvozovkách je jasný, když se to povede, tak všichni na toho ministra zapomenou, protože každý to bude brát jako svůj úspěch, když budu parafrázovat trochu Machiavelliho.

Moje dotazy, abych zbytečně nevykládal. Mě zajímá skutečně současný stav nebo trošku podrobněji, kdyby pan ministr pohovořil o rozvoji eJustice v rámci Ministerstva spravedlnosti (upozornění na čas) a jaké jsou jeho záměry pro rozvoj eJustice v nejbližších dvou letech, tj. do konce volebního období. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci a poprosím pana ministra spravedlnosti. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Stav je ve skutečnosti ještě horší, než co jsem tady stihl popsat předtím, protože nejenom že máme spoustu nepropojených systémů, ale navíc ještě je problém v tom, že ty systémy jsou v rukou společností, které nám je kdysi vytvořily. To znamená, že jednak se nám nechce ty systémy dále rozvíjet, protože víme, že tohle prostě není perspektivní cesta, a jednak i když někde je musíme nějakým způsobem upravit, tak jsme v podstatě v kleštích, protože ta společnost je jediná, kdo je toho schopen, protože drží práva k systému a může si více či méně diktovat cenu. Od té doby, co jsem tam přišel, tak už si ji nediktuje a dost tvrdě s nimi smlouváme, ale pořád se necítím být v té situaci vůbec komfortní. Výsledkem také je, že často nemáme ani dobrý přístup k datům, která jsou v těch systémech, takže například když chci nějakou neobvyklou statistiku, a to se mi stává, z okresních soudů, tak se musíme obracet na společnost, která nám spravuje tyhle systémy, a platit si za každý takový dotaz, což je pro mě nepřijatelné.

Z tohoto důvodu celý projekt eJustice považuji za absolutní prioritu našeho ministerstva. Je to něco, co už tu mělo být dávno. Výhod, které nás doufám čekají, pokud se nám to podaří, je tolik, že je tady všechny ani nestihnu vyjmenovat. A vlastně možná zmíním už jenom jednu, která je podle mě strašně podstatná, a to je, že elektronický spis jako základ eJustice a propojení všech systémů umožní, aby se na jednom spise pracovalo na více místech najednou. Já to vždycky uvádím na příkladu, který je obzvláště paradoxní, kdy mám vazebně stíhaného někoho a on si podá stížnost do rozhodnutí o vazbě. Protože v tu chvíli o té stížnosti rozhoduje nadřízený soud a ten k tomu rozhodování potřebuje spis, takže spis odputuje na nadřízený soud a paradoxně samotné trestní stíhání nemůže pokročit nikam dál, dokud není rozhodnuto o jeho stížnosti. Takže on si dával stížnost, protože nechce být omezen na své osobní svobodě, ale vlastně tím riskuje, že si to omezení jenom prodlouží o nějaký čas. Ve světě elektronického spisu žádný takový problém nevzniká, protože konečně bude možné, aby se pracovalo paralelně na více místech na jedné věci, konečně bude možné, aby skutečně i různé kontrolní činnosti, dohledové činnosti atd. probíhaly online a aby se člověk nemusel rozmýšlet, jestli tam kontrolu provede, protože ví, že to znamená, že zbaví ty lidi spisu na nějakou dobu a oni nebudou moci dále pracovat.

Jak jsme pokročili? Vzhledem k tomu, že systém musí být jednotný, tak architektura je jednoduchá. Někde dole stojí jednotné datové úložiště, nebo bude snad jednotné datové úložiště, vedle něj jednotná databáze a na to potom budou na nějaké společné platformě programovány jednotlivé aplikační vrstvy pro jednotlivé úřady a typy agend. V tuto chvíli soutěžíme, nebo připravujeme soutěž na datové úložiště a databázi a zároveň už jsme se pustili do projektových prací pro první z aplikací a to je oblast státních zastupitelství. To jsme si zvolili proto, že to je trochu jednodušší terén. Funguje to tak, že naše IT samo připravuje tu architekturu. To je obrovská změna. Už to nebude, že budeme závislí na nějaké firmě. My sami si vymyslíme, jak to má vypadat, a firmy nám jenom naprogramují to, co my jim řekneme, ty kostičky, které my jim řekneme, a to ještě tedy ideálně tak, že to bude více firem. Každá bude dělat nějakou kostičku. Čili plnou kontrolu do budoucna nad tím, a tedy i nad rozvojem, budeme mít my.

Takže v tuto chvíli ve spolupráci se státními zastupitelstvími vlastně si rozpracováváme návrh, architekturu, jak to má u státních zastupitelství vypadat, a pevně věřím, že v průběhu příštího roku bychom to měli už na státních zastupitelstvích dovést do fáze pilotního a pak snad už i ostrého provozu. Jakmile se nám to osvědčí na státních zastupitelstvích, tak kde v tu chvíli vypneme analog, vypneme papír a přejdeme do elektronické formy, tak se pustíme do téhož na soudech, začneme zřejmě správním soudnictvím - zase je to jednodušší agenda, méně členitá - a takhle v průběhu asi tak dalších dvou let bychom měli elektronizovat celou justici. Držte nám palce.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Rais má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Rais: Ani ne doplňující, spíš poznámku, že jsem rád, že to je absolutní priorita ministerstva. Časově jste dal jakousi svoji představu. Jsme v době, kdy se vlastně tvoří státní rozpočet - čili a co lidi, co zdroje, co finance, jak jste na tom s penězi, s lidmi? Protože dneska pořádný informatik je relativně drahý.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji za doplňující otázku. Nám se podařilo získat a vytvořit dvacet nových tabulkových míst, čímž jsme v podstatě zdvojnásobili odbor informatiky, pokud jde o nominální počty. Bohužel správně cítíte to, co se stalo, to znamená, velice obtížně na ta místa sháníme lidi. Zatím jsme asi za půl roku snažení někde ulovili dva. Prostě bohužel v téhle oblasti doopravdy platová konkurenceschopnost chybí. My ty lidi musíme motivovat jinak. Já jsem měl předevčírem nebo kdy přednášku na ČVUT a snažil jsem se najít tam lidi, které nadchnu pro nějaký projekt, který je opravdu zajímavý, a chvilku to tedy vydrží bez peněz.

Jinak výhodou toho systému, tak jak ho chceme postavit, je také to, že mnohem levnější. To znamená, najednou nejsme - mí předchůdci, poměrně dávní předchůdci tam nějaké plány měli, které jsme tam našli, a to byly věci, které se pohybovaly v řádu stovek milionů a spíš se to blížilo miliardám. Proto se z nich nic nestalo. My počítáme v milionech a v desítkách milionů a jsme přesvědčeni, že to takto zvládnout jde. Takže v tomto ohledu problém s financováním nemáme. Jde využít peníze z EU. Máme bohužel problém zaplatit ty naše core zaměstnance. To se nám v tuto chvíli nedaří kvůli neflexibilitě systému odměňování státních zaměstnanců.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Než dám slovo ještě své kolegyni Markétě Adamové, tak přečtu omluveny. Pan poslanec Vojtěch Adam se omlouvá dnes od 18 hodin ze zdravotních důvodů a zítra, v pátek, od 12 hodin ze stejných důvodů, pan poslanec Milan Urban se omlouvá dnes od 14.30 do skončení jednacího dne, pan poslanec Jiří Koskuba se omlouvá dnes od 18 hodin do ukončení jednacího dne, pan poslanec Pavel Šrámek se omlouvá dnes od 15 do 20 hodin bez udání důvodu, pan poslanec Josef Zahradníček se omlouvá zítra, v pátek 27. listopadu, z rodinných důvodů, paní poslankyně Jana Lorencová se omlouvá dnes mezi 14.30 a 18. hodinou, pan poslanec Ivan Gabal se omlouvá dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, paní poslankyně Květa Matušovská se omlouvá dnes od 14.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů, pan poslanec Josef Vondrášek se omlouvá dnes o 15 hodin z osobních důvodů, pan ministr Pavel Bělobrádek se omlouvá od 19 hodin dnes z pracovních důvodů, pan poslanec Matěj Fichtner se omlouvá celý den 26. 11., tj. dnes, z pracovních důvodů a pan poslanec Marek Ženíšek se omlouvá od 13 do 18 hodin z důvodu pracovní cesty. Pan ministr Martin Stropnický se omlouvá dnes od 14 do 15.30 a pan poslanec Josef Vondrášek se omlouvá dnes od 15 hodin ze zdravotních důvodů. Děkuji.

A teď už má slovo s interpelací paní poslankyně Markéta Adamová, která bude interpelovat ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou ve věci veřejné služby. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, v březnu 2014 byl poslancům rozeslán senátní návrh novely zákona o hmotné nouzi, sněmovní tisk 156. Teprve v prosinci loňského roku pak byl zákon v prvním čtení schválen Sněmovnou. Poměrně záhy byl projednán na výboru a od té doby, tedy téměř rok, se na něj nedostalo. Vím, že je to senátní návrh, nicméně i při projednávání ve výboru bylo zřejmé, že je shoda napříč politickým spektrem nad nutností větší podpory veřejné služby, což je hlavní záměr novely. V současné době je míra nezaměstnanosti v České republice rekordně nízká. Činí 4,8 %. Za to samozřejmě můžeme být vděčni, ale neměli bychom se tím nechat uchlácholit. I přes příznivý trend stále zůstává velká skupina dlouhodobě nezaměstnaných. Naší snahou by mělo být, aby nezůstávali dlouhodobě závislými na sociálních dávkách, ale snažili se dostat zpět do pracovního procesu. Zpět k způsobu života, který je založen na vlastním úsilí se o sebe a svou rodinu postarat, bez trvalé pomoci státu.

Veřejná služba má za cíl právě tyto občany aktivizovat, resocializovat, motivovat k návratu na pracovní trh, ale i si uvědomit, že normální je pracovat. Vážená paní ministryně, ptám se vás tedy, proč neusilujete o znovuzavedení veřejné služby. Zda považujete tento instrument za přínosný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni a poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já bych jenom na začátek ráda připomněla, že veřejná služba tady docela fungovala až do doby, než byla pozměněna panem exministrem Drábkem z TOP 09, takže ji tedy Ústavní soud musel zrušit.

Nicméně co se týče senátního návrhu, tak my jsme se jako Ministerstvo práce podíleli na pozměňovacím návrhu tady k tomuto návrhu, a to v tom směru, aby tam bylo zavedeno více ochranných prvků a aby to bylo více motivační. To znamená pro ty lidi, kteří jsou skutečně dlouhodobě nezaměstnaní, aby tam byla více odstupňována ta odměna, než je v senátním návrhu. A zase pro lidi, kteří potom padají do určitých kategorií, kde opravdu není třeba i ta dlouhodobá nezaměstnanost úplně jejich vina, když se jedná o lidi nad nějaký věk, tak aby to.. případně zdravotně postižené atd., aby to na ně nedopadlo příliš tvrdě. My jsme to vypracovali, dohodli jsme se, pozměňovací návrh nesla paní poslankyně Kailová. Takže my souhlasíme s principy, ale já nejsem ani poslankyně. A vlastně upřímně řečeno mě ani nenapadlo dělat třeba vládní návrh, protože jsem věděla, že ten už tady je. A my jsme se podíleli na pozměňovacím návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni za jasnou odpověď. Prosím, paní poslankyně, máte slovo a doplňující otázku.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Chápu, že je to i vaším zájmem, tak já si dovolím zítra navrhnout, abychom tento bod zařadili na projednávání, a uvidíme, jak se k tomu Sněmovna postaví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Adamové. Přejdeme k další interpelaci. Paní poslankyně Jana Hnyková bude interpelovat paní ministryni školství Kateřinu Valachovou ve věci praktického zavedení inkluze do praxe. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně - už se nám vrátila, to jsem ráda. Minulý týden na pozvání mých kolegů jsem navštívila Zlínský a Olomoucký kraj a při debatách se starosty ve Zlínském kraji jsem se dozvěděla, jaké mají starosti s připravovanou inkluzí, která by měla začít od 1. září 2016. Navštívila jsem praktickou školu v Bystřici pod Hostýnem. Zde jsem se dozvěděla, že paní ředitelka ani ostatní pedagogové a ani pan starosta nemají žádné informace o plánovaném procesu inkluze. Den nato jsem navštívila město Přerov. I zde jsem se ptala na tuto situaci a dostala se mi zpětná vazba stejná, tak jako v Bystřici. Nebýt neziskové organizace Pavučinka, která iniciovala seminář k této problematice, kde byli i vaši pracovníci ministerstva, tak by také nic nevěděli.

Proto se vás, vážená paní ministryně ptám, jak budou informovány základní školy, praktické školy a starostové jednotlivých obcí o připravované inkluzi. Protože jich se to bude nejvíce dotýkat. Do jakého termínu budou zmiňované instituce o situaci obeznámeny? Co bude se speciálními pedagogy v praktických školách? Budou si muset udělat aprobaci, hledat si jiné místo? Kde najdou uplatnění? A poslední moje otázka - jak zajistíme dostatek asistentů pedagogů do základních škol? Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Hnykové a poprosím paní ministryni školství. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená paní poslankyně Hnyková. Dovolte, abych zareagovala na vaši interpelaci.

Především bych chtěla říct, že jsem už průběhu podzimních měsíců právě po návštěvách regionů z mé strany zjistila podobnou situaci v návaznosti na tedy schválení novely školského zákona, ke které došlo z hlediska podpisu pana prezidenta v květnu letošního roku, s tím, že od té doby jsme udělali následující.

Co se týká jednání ohledně implementace společného vzdělávání v návaznosti na tuto novelu se zástupci krajů, tak ta proběhla od března do prosince tři. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků z hlediska toho, co se vyžaduje tato novela, tak proběhlo od začátku tohoto roku doposud šest těchto seminářů. Jednání z hlediska ředitelů v rámci poradenských zařízení proběhla zase tři. Od jara doposud z hlediska vzdělávání v regionech, kde je to opět určeno pro pracovníky školských poradenských zařízení, tam jich proběhly desítky z hlediska krajských pracovišť i školních poradenských zařízení. Stejně tak proběhly tři jednání vedoucích pracovníků SPC. Bylo proškoleno na třech kurzech, nicméně s vícero termíny, dalších padesát lektorů, tzv. implementátorů, právě tohoto nového způsobu vzdělávání v souvislosti s novelou školského zákona pracovníky NIDV a pracovníků NIDV ze strany Národního ústavu pro vzdělávání. Stejně tak proběhly porady odborných pracovníků NIDV z hlediska přípravy šablon OP VVV. Stejně tak proběhla školení ohledně postavení školních psychologů a školních speciálních pedagogů. Vedle toho proběhla jednání vedoucích krajských pracovišť NIDV z hlediska společného vzdělávání. Tady podotýkám - od září proběhla dvě a do konce roku proběhnou ještě další dvě a v roce 2016 předpokládáme každý měsíc. Současně bude probíhat v období březen až červen 2016 úvodní vzdělávání ředitelů škol, tedy ve všech oblastech vzdělávání, MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ, v oblastech zaměřených na porozumění podpůrných opatření a jejich zavádění do praxe ze strany NIDV. Rovněž proběhl již informační seminář pro krajské zřizovatele, krajské úřady dne 4. 11. 2015.

Také bude do budoucna probíhat průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků všech částí, MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ a školských zařízení, ke společnému vzdělávání dětí, žáků a studentů v termínech únor 2016 až prosinec 2018. Mám tady detailní informace, jakým způsobem to bude probíhat, ale dovolím si to postoupit k vašim rukám. Tyto věci už jsou v tuto chvíli zveřejněny.

Informační seminář pro zřizovatele v jednotlivých krajích bude probíhat v prosinci 2015, proškolení dalších lektorů, které bude určeno pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zejména z praktických a speciálních škol je plánováno. Jsou plánovány tři kursy, první kurs v lednu, dva kursy v únoru. Dále budou probíhat informační semináře pro ředitele škol a školských zařízení v jednotlivých krajích v lednu až únoru 2016, kde ve všech krajích to bude organizačně v gesci Národního institutu dalšího vzdělávání, ale lektoři samozřejmě budou ze všech tří institucí, to znamená MŠMT, NÚV a NIDV. Vedle toho bude probíhat další vzdělávání, ale to tedy je, bych řekla, navíc v průběhu roku 2016 v návaznosti na evropské peníze z OP VVV.

Aktuálně bych chtěla říci, že právě na ten stav, který jste vy popsala ve své interpelaci, jsme reagovali v září tohoto roku tak, že byla svolána konference Ministerstva školství, kde právě byli pozváni zřizovatelé škol, ředitelé, učitelé a zástupci odborné veřejnosti. (Předsedající upozorňuje na čas.) To bylo 19. 11. Současně v návaznosti na zpětnou vazbu ze strany krajských úřadů a školské komise Asociace krajů já osobně se svými spolupracovníky ještě do konce roku na čtyřech místech na území republiky proběhnou velké semináře, všechny asi pro 300 osob, z hlediska ředitelů těch jednotlivých škol, a tam budou detailně seznámeni se stávající situací. (Čas, paní ministryně.) Samozřejmě veškeré informace jsme zveřejnili právě při příležitosti té konference 19. listopadu a jsem k dispozici samozřejmě osobně i potom podrobněji písemně na základě těch konkrétních dotazů, co jste řekla. Omlouvám se.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně, ještě než vám dám slovo, omluvím pana poslance Nekla, a to od 17 hodin do konce jednacího dne. Prosím.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji. Já bych se ještě tedy chtěla zeptat paní ministryně, vy jste nám tady popsala celý soubor informací, které by měly proběhnout formou seminářů. Chci zeptat, jestli bude ministerstvo vydávat nějaký metodický pokyn, nějakou příručku, aby to ti lidé měli. Budou to dostávat na těch seminářích? Já jsem to z jejich strany, když jsem s nimi mluvila, cítila velmi intenzivně, že jich mají v tuto chvíli nedostatek. I vy sama jste potvrdila, že jste k této informaci došla také.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Ano, tak to bude probíhat. To znamená, nejde jen o prováděcí vyhlášku, která je už v tuto chvíli v meziresortním připomínkovém řízení, které skončí 9. prosince, a předpokládám její vyhlášení na přelomu roku 2015 a 2016, ale jde samozřejmě i o odborné metodické a organizační pokyny pro každého konkrétního aktéra toho systému, učitele, speciálního pedagoga, asistenta pedagoga, ředitele, ale samozřejmě také, a to tady nezaznělo, jsou klíčové informace pro rodiče, protože tam jsme zaznamenali také velkou míru neinformovanosti z hlediska společného vzdělávání, a to jak u rodičů dětí v běžném hlavním vzdělávacím proudu, tak u rodičů dětí, kteří v tuto chvíli využívají například takzvané základní školy praktické.

Já bych jenom z hlediska stručnosti chtěla říci, že jednak otázky a odpovědi modelové, komentář k přehledu podpůrných opatření, který je v meziresortním připomínkovém řízení, a stejně tak k vyhlášce včetně přehledu těch věcí, které v tuto chvíli budou realizovány v roce 2016, aby měli všichni dost informací, jsou tedy od toho 19. listopadu zveřejněny na webových stránkách Ministerstva školství a stejně tak bude zveřejněna možnost, aby odborná veřejnost, učitelé a ředitelé, prostřednictvím dotazníku, který tedy nebude odpovědní, interaktivní, budou moci posílat své připomínky k vyhlášce a k přehledu podpůrných opatření.

A co se týká těch metodických a organizačních pokynů, tak tam je pro nás hlavní partner Národní ústav pro vzdělávání, protože je nutno říci, že tady ta otázka je opravdu velmi odborná z hlediska speciální pedagogiky, učitelství, didaktiky. Já jsem si rozhodně vědoma, že je to velmi vážný úkol, velmi složitá implementace, věnujeme tomu maximální pozornost a věřím, tak jak já mám zkušenost poté, co proběhnou vždycky porady, vysvětlení, doplnění těch informací, tak já mám tedy zkušenost, že většinou se ta situace zklidní. Ale je opravdu pravda, že informací je pořád málo, ale věřím, že během následujícího měsíce se situace zlepší tak, že i vy z terénu uslyšíte už bych řekla klidnější hlas.

A co se týká toho, co jste řekla minule (upozornění na čas), v té minulé interpelaci, co se týká otázek, které jste položila v minulé interpelaci - omlouvám se, odpovím mimo. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji za respektování jednacího řádu. Prosím paní poslankyni Gabrielu Peckovou, která bude interpelovat pana ministra Němečka. Prosím.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Dobré odpoledne, nepřítomný pane ministře, dámy a pánové. Večer jsem se vrátila ze zdravotního výboru Rady Evropy z Paříže, a tak se s vámi podělím ještě zatepla.

V České republice máme poměrně velmi dobrou úroveň bezpečnosti registrovaných medicínských prostředků a přípravků, těch, které jsou oficiálně distribuované, ale ani naše země se nemůže vyhnout naprosté záplavě všech možných padělků, a nejsou to vždycky jenom neškodné potravinové doplňky, ale mohou to být například anabolika, která jsou hojně distribuována ve fitcentrech. Jsou to ale i onkologické preparáty, biologické léky, různé preparáty na hubnutí, kterých je plný internet. Někdy tyto prostředky vůbec účinnou látku neobsahují, někdy ji obsahují v pozměněných koncentracích a někdy složení těchto "léků" se nedá dohledat vůbec. Často užívání takových prostředků vede k vážnému poškození zdraví i k ohrožení života, jako tomu bylo například u kauzy, kterou si všichni pamatujeme, což byly ty vadné prsní implantáty.

Rada Evropy volá po mezinárodní spolupráci, protože tento fenomén je přeshraniční, a proto vytvořila dokument jako nástroj mezinárodního práva, takzvanou Medicrime konvenci, která zavazuje státy, které k ní přistoupí, aby kriminalizovaly výrobu takových preparátů, jejich šíření, distribuci i pozměňování dokumentů, které je provázejí. Zajímalo by mě, pane ministře, zda i Česká republika se k této mezinárodní úmluvě připojí. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan ministr odpoví písemně. Paní poslankyně Maxová svoji interpelaci stahuje, takže slovo má pan poslanec Grospič.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych se vaším prostřednictvím obrátil se svou interpelací na pana ministra obrany Martina Stropnického. Týká se to budoucnosti lesů v bývalém, nebo ještě stále vojenském újezdu Brdy, do budoucna tedy Chráněné krajinné oblasti Brdy.

Není asi žádným tajemstvím, že Chráněná krajinná oblast Brdy se úplně nekryje s územím bývalého vojenského újezdu, a také není žádným tajemstvím, že část chráněné krajinné oblasti Brdy bude nadále využívat Armáda České republiky pro svůj výcvik a pro své potřeby. V této souvislosti bych chtěl položit otázku, zda se počítá i do budoucna, že všechny lesní porosty v bývalém vojenském újezdu Brdy a nyní tedy v převážné části Chráněné krajinné oblasti Brdy budou i nadále spravovat Vojenské lesy a jak je ošetřena možná eventualita, která tady zazněla už v jedné interpelaci, kdy římskokatolická církev vznesla své restituční nároky především zejména v otázkách velkostatku v Rožmitálu, které se týkají právě části prostoru Brdy.

V této souvislosti také jde o nezvyklou skutečnost, že tyto věci byly vlastně ekonomicky a hospodářsky vypořádány a řádně vykoupeny již v době vzniku vojenského prostoru v této oblasti v době prvé republiky. Čili k tomuto směřuje můj dotaz, zda se i do budoucna tedy počítá s tím, že tyto lesy budou spravovány Vojenskými lesy, že nebudou předmětem restitucí v rámci žádostí římskokatolické církve a budou uchovány jako jeden celek.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Slovo má pan ministr obrany.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád na to odpovím. Vojenské lesy a statky České republiky, státní podnik, hospodaří na území rušeného vojenského újezdu v duchu zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích, především s ohledem na zvyšování biodiverzity lesních dřevin, zvyšování podílu obnovy lesních porostů a přibližování se přirozené druhové skladbě lesů. Při své činnosti plně respektují právní řád České republiky a o svěřený majetek pečují s péčí řádného hospodáře.

Už při přípravě procesu optimalizace a zrušení vojenského újezdu Vojenské lesy a statky České republiky, státní podnik, spolupracovaly s Agenturou ochrany přírody a krajiny, dále jen AOPK, na přípravě vyhlášení CHKO Brdy, jejich základního dokumentu, jako je plán péče a hospodaření po vzniku CHKO. To bude plně v souladu s těmito dokumenty. Ve všech oblastech, jako je obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů a ostatní činnosti zabezpečující funkci lesa nebo péče o vodní toky budou Vojenské lesy a statky spolupracovat se správou CHKO Brdy i s dotčenými obcemi. I při zabezpečování ostatních funkcí lesa, jako je péče o návštěvníky, jsou Vojenské lesy a statky ČR připraveny plnit úlohu řádného hospodáře, např. vybudováním záchytných parkovišť, informačních center, případně domu přírody.

Pokud se týče samotného současného hospodaření nebo činnosti Vojenských lesů a statků, tak musím říci, že to je podnik, který patří k těm nejspolehlivějším a nejlépe spolupracujícím jakožto partner s Ministerstvem obrany a i po výměně ředitele bývalým děkanem Zemědělské vysoké školy panem Vojáčkem hospodaří Vojenské lesy s maximální snahou po efektivitě a kvalitě prováděné činnosti. Není mi známo, že by v souvislosti se zrušením výcvikového nebo vojenského újezdu Brdy a se zavedením CHKO byl ten přechod zatížen nějakým majetkovým nebo restitučním břemenem. V souvislosti se zmenšováním dalších vojenských újezdů, které jde ruku v ruce, jak patrně všichni víme, se zrušením vojenského újezdu Brdy, tak se jedná o řadu převodů majetku na příslušné obce. Čili toto vše je součástí mimochodem materiálu, který bude vláda ještě teď v prosinci projednávat. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec si přeje položit doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Ano, děkuji panu ministrovi obrany Martinu Stropnickému za tuto odpověď a myslím si, že je plně v tuto chvíli pro mě dostačující. Přesto bych chtěl položit ještě jednu otázku, zda se předpokládá i v materiálu, kterým se bude ještě vláda zabývat, zda by eventuálně péče o ty lesy byla předána třeba jiné organizaci, to znamená třeba Lesům České republiky.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji za slovo. Mohu vás ujistit, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, že změnou, resp. zrušením vojenského újezdu se péče o svěřené území nezmění. Hospodaření Vojenských lesů a statků je certifikováno v systémech ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, které jsou mimo jiné i zárukou ochrany životního prostředí, a Vojenské lesy a statky neplánují žádné, přirozeně žádné prodeje pozemků nebo výstavby infrastruktury uvnitř území. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dalším bude pan poslanec Bendl, který interpeluje pana ministra financí.

 

Poslanec Petr Bendl: Vážený pane vicepremiére, ve Sněmovně se jednotlivé politické subjekty předháníme v návrzích, kdo více a lépe dokáže zamezit daňovým únikům regulací hazardu a případně dalších negativních účinků, které hazard má zejména na mladou generaci. Za téhle situace se koalice ve městě Kladno, představující hnutí ANO, KSČM a Volbu pro město, rozhodla bez náhrady zrušit vyhlášku regulující hazard ve městě Kladno. Podotýkám, že město Kladno má s hazardem velmi negativní zkušenosti a jsou zde skupiny lidí, které právě této oblasti hodně využívají, a to na úkor života spořádaně žijících občanů. Přesto se hnutí ANO, KSČM a Volba pro město rozhodly vyhlášku o hazardu zrušit.

Ptám se vás, pane vicepremiére, zda je toto standardní chování hnutí ANO, anebo zda je to exces, případně co s touto situací budete dělat. Jestli něco jiného říkáte v Poslanecké sněmovně a reprezentujete a něco jiného děláte v lavicích komunálních či budoucích krajských. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, pan ministr odpoví písemně. Další je pan poslanec Šincl rovněž na pana ministra financí. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážený pane opět nepřítomný první místopředsedo vlády, vláda svým usnesením č. 165 ze dne 12. 3. 2014 vám uložila úkol připravit návrh zákona o sázkových hrách s termínem předložení do vlády ve finální podobě do konce roku 2014 a s termínem předpokládané účinnosti září 2015. Bohužel tento úkol jste nesplnil, neboť vládou byl projednán ve skutečnosti až 29. 7. 2015 a nyní je díky tomuto obrovskému zpoždění jen v prvním čtení. Z této vaší liknavosti mají primárně bohužel radost nelegální provozovatelé, kteří za současné situace u nás své hry provozují bez jakéhokoli zdanění a jakékoli regulace. Toto zpoždění jste obhajoval tím, že jste potřeboval čas na bezchybné, perfektní zpracování návrhu loterijního zákona tak, aby obstál v notifikačním řízení u Evropské komise. Bohužel neobstál. Evropská komise, Malta a Rakousko vydaly tzv. podrobné stanovisko, kde poukazují na řadu problémů vámi navrhovaného zákona.

Z tohoto důvodu si vám dovoluji položit následující otázky:

1. Jaký je vámi předpokládaný časový harmonogram legislativního procesu na půdě Parlamentu České republiky, tj. kdy je podle vašeho názoru reálné, aby byly dotčené návrhy zákonů upravující tuto oblast přijaty?

2. Kdy a jakým způsobem a kdy dojde ke zpracování podrobných stanovisek Evropské komise, Malty a připomínek Rakouska, které byly vzneseny ve vztahu k návrhu zákona o hazardních hrách v rámci notifikační procedury dle směrnice č. 2015/1535?

3. Dojde dle vašeho názoru ke dni nabytí účinnosti dotčených zákonů k vytvoření informačního systému provozování hazardních her, který má zajistit dozor nad řádným provozováním hazardních her? V případě, že takovýto systém nebude ke dni nabytí účinnosti předmětné legislativy plně vyvinut, jakým způsobem bude ze strany Ministerstva financí zajištěn řádný dohled nad provozováním hazardních her?

A poslední otázka. (Předsedající: Čas!) Bude nový systém regulace a povolování řízení spuštěn provizorně i bez plného vyvinutí tohoto systému? Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další bude paní poslankyně Miroslava Němcová, která interpeluje pana vicepremiéra Bělobrádka. Prosím.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Obracím se na vás, vážený pane místopředsedo vlády, ve věci výroku vašeho poradce, nebo v jaké pozici vedle vás je, přesně nevím, Martina Schmarze. Včera byly otištěny jeho facebookové stránky, na kterých říká, že by uvítal, kdyby Rusové zaútočili a napadli Turecko. Vzhledem k tomu, že bylo sestřeleno to letadlo, ruské letadlo, které Turci sestřelili, se tedy domnívám, že pan poradce Schmarz volá po nějaké odvetě.

Já se vás chci zeptat na toto. Je jasné, že Turecko je od roku 1952 členem Severoatlantické aliance. Jestliže poradce Úřadu vlády nebo člověk, který spadá pod vás, říká, že by na něj Rusové měli vletět, bombardovat, útočit proti němu, je tedy jasné, že tímto aktem by byl spuštěn v platnost článek 5 Severoatlantické smlouvy o tom, že je-li napaden jeden z členů, tak všichni ostatní se dávají na jeho obranu. Vznikl by obrovský válečný konflikt. K tomu vyzývá váš poradce. Já se vás tedy chci zeptat, v jaké konkrétní funkci pan Martin Schmarz působí, zda je skutečně poradcem vlády, nebo jenom vaším poradcem, v jaké oblasti vám radí, protože pokud je to v bezpečnostně vojensko-zahraniční, tak je to tragédie. A za třetí, jestli se domníváte, že člověk, který je vám podřízen, má takovéhle věci jen tak posílat do éteru bez toho, že je s vámi konzultoval vzhledem k závažnosti dopadu takových slov.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, pane vicepremiére.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, děkuji. Já jsem pana Schmarze, který je mým poradcem, nikoliv pro zahraniční politiku nebo obrannou a bezpečnostní politiku, již vyplísnil ráno, aniž bych čekal na interpelace. Mluvili jsme o tom, on uznal, že to nebylo šťastné. Každopádně ten statut byl výrazem určité frustrace, kdy Turecko podle jeho názoru, jak mi vysvětloval, se zachovalo nezodpovědně. Takže na vaši první otázku: je to můj poradce pro věci, které se týkají mediální podpory. Odpovědí na tu druhou otázku je: ano, myslím si, že to nebylo vhodné, a již jsem mu za to notně vyčinil.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se paní poslankyně, zda si přeje vystoupit. Je tomu tak.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: No tak já bych ještě ráda slyšela za čtvrté, že vyplísnění z mého pohledu tedy nic moc neznamená, protože to je fatální přešlap. Když se dostane v jiné oblasti podřízený do takové situace, že svého nadřízeného, ve vašem případě vysokého ústavního činitele, přivede do velmi trapné, až bych řekla politicky nebezpečné situace, tak vyplísnění z mé strany připadá jako velmi málo. Čili s touto částí vaší odpovědi jsem nespokojena. Myslím si, že na Úřadu vlády takovýhle člověk nemá vůbec co dělat. Ale rozumím tomu, že za něj přejímáte odpovědnost, a to už potom jde všechno za vámi. Já jsem poskytla vašemu parlamentnímu zpravodaji tady ráno hned odpověď na to, když se mě ptal, na co se budu ptát, čili dala jsem vám příležitost na to, abyste se připravil. Nechtěla jsem vás tady nějak překvapovat s tím pohledem na tuto otázku, ale považuji ji za velmi závažnou. S vaší odpovědí nejsem spokojena proto, že nic neřeší, ale beru to tak, že jste se takto rozhodl. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, vážená paní poslankyně prostřednictvím pana předsedy, já bych chtěl říct, že to bylo vyjádření na Facebooku, ten článek, který byl na Parlamentních listech, neodpovídal úplně tomu, co potom odpovídalo i té diskusi pod tím. Je potřeba se podívat na další statusy, které tam jsou napsány. V jednom je napsáno, že to byl určitý obraz vyjadřující pocit frustrace z toho, jak ten incident proběhl, s tím, že je to jeho soukromý profil. Nicméně chápu, že je to veřejný prostor svým způsobem na sociální síti, a je evidentní, že tato expresivní kritika toho, jak si počínalo Turecko, a od toho incidentu v podstatě dalo ruce pryč i NATO jako takové, s tím, že asi i Turci, jak je vidět, trochu berou zpátečku, protože si myslím, že takovýto incident není příliš příjemný nikomu. Z tohoto hlediska se domnívám, že ty důsledky mohou být samozřejmě vyšší, já si to ještě rozmyslím, ale reagoval jsem na to už ráno. A to, že to nebylo šťastné, to uznávám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak prosím paní poslankyni Alenu Nohavovou, která bude interpelovat paní ministryni práce a sociálních věcí. Prosím.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, v příštím roce mají být navýšeny důchody o 40 korun, a to podle vzorce o růst cen a třetinu růstu reálných mezd. Důchodci to vnímají, a oprávněně, jako výsměch. Jsou tím pobouřeni a já jim bohužel musím dát za pravdu. I já bych se na jejich místě takto cítila. Než dostat přidanou směšnou částku, je možná lepší nedostat nic. Jednorázový příspěvek, kterým jsme se pokusili alespoň zmírnit nejhorší dopady, většina důchodců bere jako klasické držústné, ne-li přímo jako politický úplatek. Ale situaci to systémově neřeší. Obdobná situace nenastala poprvé a bohužel, pokud se systémově nezmění zákony, pravděpodobně ani naposled.

Co uděláme, pokud budou ceny inflace i mzdy pro příští rok stagnovat a zvýšení důchodů bude dle stávajícího vzorce pro následující rok opět směšnou parodií, třeba jen čtyři koruny? Také jim je pošleme? Budeme znovu hledat cesty přes jednorázové příspěvky? Budeme znovu licitovat jak při mariáši, zda přidat šest set, tisíc nebo dvanáct set? Jsme jako poslanci skutečně připraveni spáchat politickou sebevraždu, nebo stávající zákon změníte? Proto se ptám, paní ministryně, jste připravena připravit a prosazovat systémové řešení? Pokud ano, tak jak a kdy vládě takový valorizační mechanismus, který zajistí úměrnou a především důstojnou valorizaci, navrhnete?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, co se týče současných valorizačních pravidel, tak ta tady platí už hodně let s určitou výjimkou těch předchozích vlád. A já vlastně, když tato vláda nastoupila, tak jedna z prvních věcí, kterou jsem nesla na vládu, bylo zpět zavést ten mechanismus, tak jak je dnes, a zároveň jsem tenkrát na jaře 2014 nesla také návrh na to, aby vláda znovu získala zmocnění v některých výjimečných případech, kdy by právě byla nízká valorizace, ji navýšit. Pro rok 2015 vláda vlastně zaručila určitou výši valorizace také mimo ten daný mechanismus. Nicméně tenkrát jedna z koaličních stran, hnutí ANO, byla proti. To, že se tak stalo, že - já se jinak domnívám, že skutečně důchody by měly růst tak, jak prostě je inflace a reálné mzdy, že na tom nic špatného není. A bohužel ale s určitým zpožděním se nám ukazují ty indexy. Takže stejně jako vy, pro mě těch 40 korun samozřejmě je také naprostý výsměch, proto se to v letošním roce kompenzovalo tím jednorázovým příspěvkem. A to, že se licituje o jeho výši, no to se prostě licituje jenom z důvodu toho, že u nás těch lidí, kteří pobírají důchod a kterých se to týká, je 2,9 milionu, což je opravdu už téměř třetina, nebo blíží se to třetině počtu našich obyvatel. Takže každé sebemenší zvýšení v tom státním rozpočtu, když se to vynásobí, bohužel dělá poměrně velkou částku.

A jinak znovu opakuji, že já jsem zase i v letošním roce nesla na vládu návrh, aby valorizace byla zafixovaná na určité procento, aby se toto nestalo, a zase jsme byli za ČSSD sami, takže se to neprosadilo. Ale neprosadilo se to prostě čistě z důvodů rozpočtových. Teď se očekává, že pro valorizaci od roku 2017 už budou ty ukazatele příznivější a že by se skutečně valorizace i podle toho stávajícího mechanismu, tak jak je, měla pohybovat v rozmezí mezi 200 až 300 korunami. A pro situaci, kdy by se zase měla opakovat situace s tou strašně nízkou inflací, tak vlastně skupina koaličních expertů, která teď definuje parametry toho zmocnění pro vládu, na kterém už jsme se teď všichni shodli, že by mělo být. A jenom bych ještě připomněla, že tady myslím platilo asi 15 let a za tu dobu je různé vlády využily myslím třikrát.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Ještě ve zbývajícím čase si dovolím položit dotaz, který i já dostávám při setkání s našimi občany, zda by nebylo vhodnějším řešením pravidelně valorizovat všem důchodcům důchod o pevnou částku. Zejména u nižších důchodů v pásmu do 10 tisíc dosavadní procentuální valorizace nevede k tomu, aby tito důchodci nebyli ohroženi pádem do chudoby. A použitím jen procentuální valorizace se ty nůžky mezi důchodci dále rozevírají.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Ano, o tom my také diskutujeme. V tuto chvíli zřejmě ale jeden z návrhů, který už půjde do legislativního procesu, zaručí určitou minimální výši toho nejmenšího důchodu vzhledem k částce životního minima. Ale co se týče tohoto návrhu, to máte pravdu, já to také slýchám. Nicméně tady máme rozsudek - myslím, že to byl Nejvyšší, nebo dokonce Ústavní soud, který nás už jednou napadl za to, že máme systém příliš založen na solidaritě a je vlastně svým způsobem diskriminační vůči těm lidem, kteří si vydělávali za svého života hodně vysoké částky, protože je tam strop. Takže my pořád tady u toho vašeho návrhu vlastně balancujeme s tím, že bychom rádi více přidali těm nízkopříjmovým, ale vlastně nemůžeme, protože to vlastně platí ti lidé, kteří měli velmi vysoké výdělky a nedostávají důchody v tak poměrné vysoké výši, jak by měli.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Budeme pokračovat další interpelací. To je interpelace pana poslance Ludvíka Hovorky na pana ministra spravedlnosti. Prosím.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, kontrolní výbor Poslanecké sněmovny požádal vaše ministerstvo o prověření znaleckého posudku ČVUT FBMI Kladno a podání zprávy, zda u předmětného znaleckého posudku na pořízení speciálních tomografů pro CEITEC Masarykovy univerzity nebyl porušen zákon o znalcích, zejména v části ocenění pořizované věci. Z vašeho posouzení tohoto posudku vyplynulo, že posudek nesplňuje náležitosti vyhlášky k zákonu o znalcích a tlumočnících, že v posudku absentuje přesná formulace zadání, resp. výčet otázek, na které se má odpovědět, že revidovaný znalecký posudek je v otázce stanovení obvyklé ceny přístrojů SIEMENS zcela nepřezkoumatelný a neobsahuje žádné kvantifikovatelné údaje, že znalecký posudek neobsahuje žádný výčet zkoumaných podkladů, tedy zejména referenčních zakázek, ačkoliv ústav měl nepochybně povinnost v posudku uvést konkrétní a ověřitelné údaje. Žádný z těchto atributů však znalecký posudek nesplňuje, a je tak zatížen zásadním nedostatkem, pro který je nejen nepřezkoumatelný, ale i nereprodukovatelný, a po stránce věcné proto i neúplný z pohledu správné znalecké praxe v České republice.

V závěru pak, pane ministře, upozorňujete, že učiněná zjištění se naprosto netýkají správnosti znaleckého závěru a vůbec je nelze interpretovat tak, že se vztahují k posouzení otázky, zda oceňované tomografy byly, či nebyly předražené. Revize znaleckého posudku v jeho části věcné bezprostředně související s oceněním pořizované věci by v daném případě vyžadovala provedení nezávislého revizního ocenění s vlastním výrokem o hodnotě, resp. obvyklé ceně pořizované věci.

Vážený pane ministře, co si z toho vašeho posudku má kontrolní výbor Poslanecké sněmovny vybrat? Precizně posuzujete, co měl znalecký posudek obsahovat a na co měl odpovědět, ale vy sám, pane ministře, neodpovídáte na základní položenou otázku, zda u předmětného znaleckého posudku nebyl porušen zákon o znalcích (upozornění na čas), a to zejména v části ocenění pořizované věci.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Dovolím si jenom dovysvětlit kontext. Na Ministerstvu spravedlnosti velice dlouho fungovala správní praxe, podle které Ministerstvo spravedlnosti odmítalo přezkoumávat obsah znaleckých posudků a v podstatě jenom kontrolovalo, jestli je tam tolik razítek, kolik tam má být, a jestli je to hezky svázané. Tuto správní praxi jsem se rozhodl změnit a z tohoto důvodu se mi letos v září podařilo konstituovat první poradní sbor pod vedením pana profesora Maříka - právě v oblasti oceňování je pan profesor Mařík všeobecně respektovanou autoritou v této oblasti - a začali jsme se dívat do těch posudků dovnitř.

Bohužel tento konkrétní posudek u nás byl dvakrát. Jednou ještě před změnou té správní praxe a jednou na základě vašeho podnětu po ní. Tím, že u nás už jednou předtím byl, rozběhla se nám lhůta prekluzivní, ve které můžeme udílet jakékoli sankce. Takže nyní již jsme měli po těch lhůtách, už jsme nemohli vyvodit žádné další závěry, po kterých vy evidentně a celkem oprávněně voláte, a považovali jsme za potřebné i tak se s vámi podělit o naše závěry, kdy jsme skutečně konstatovali, že podle přesvědčení mého poradního sboru posudek nesplňuje zákonné požadavky. Ale opakuji i to, co jste sám citoval. Neznamená to nutně, že ty závěry nejsou správně. Jenom ten posudek je zcela nepřezkoumatelný, protože není patrné, z čeho znalecký ústav vycházel.

Do budoucna tedy konečně už ten sbor máme, takže věřím, že do budoucna se nám takovéhle věci stávat nebudou. Berte to jako první malou vlaštovku směřující k umravňování znalců.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za odpověď. Já jsem rád, že jste ustavili poradní sbor a že se zabýváte podstatou těch znaleckých posudků. Ale přesto se neubráním tomu, že mě velmi překvapil odstavec, který je v závěru vašeho vyjádření: Lze připustit i návrh, pakliže je nepodjatost znaleckého ústavu v dané věci nesporná, jestliže má k dispozici materiál splňující požadavky nezávislého šetření, aby dodatkem doplnil tento znalecký posudek a rovněž doplnil i konkrétní a ověřitelné údaje včetně metodických postupů, které jej vedly ke znaleckému závěru.

Já bych chtěl odpověď. Buď je to znalecký posudek relevantní, nebo není, a pak je na místě odebrání autorizačního razítka. Anebo vy jako ministr spravedlnosti připouštíte, že v případě porušení zákona se vše vyřeší doplněním znaleckého posudku? Já si myslím, že to by tak být rozhodně nemělo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Já se pokusím vyjádřit ještě nějak jasněji. Na to, abych mohl odebrat razítko nebo jinak postihnout znalce, musí ministerstvo reagovat v určité lhůtě, která se počítá od okamžiku, kdy se dozvědělo o tom pochybení, a to je okamžik, kdy dostane nějaký podnět. My jsme ho bohužel dostali už historicky kdysi. Tehdy se na ministerstvu zastával názor, že jestli to má všechny pentličky, tak to necháme být. Tím nám marně uplynula ta lhůta. Jestli jste chtěl, abych to tady takto natvrdo přiznal, tak to tady musím bohužel natvrdo přiznat. Mrzí mě to, ale je to tak. Kdyby se to stalo teď, co máme ten poradní sbor, tak už nám ta lhůta neuplyne.

Ale ještě k tomu druhému, na co se ptáte. My opravdu nevíme, jestli ten znalec udělal tu svou práci dobře, protože on ji prostě nepopsal v tom znaleckém posudku. On tam dal ten výsledek, ale vůbec nevysvětlil, jak k tomu výsledku došel. A to my zase tedy víme z naší praxe, že nemusí nutně znamenat, že ten výsledek je špatný. Že se prostě posudky odbývají bohužel poměrně často, proto zavádíme tahle opatření. A je tedy alespoň teoreticky, ale možná i prakticky možné, že když se mu řekne "tak ukaž, milý znalče, jak jsi k tomu došel", že se ukáže, že celý posudek je v pořádku. Já prostě nemohu na základě toho, co mám k dispozici, říct, jak to bylo, protože ten posudek pro nedostatek odůvodnění je nepřezkoumatelný.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Bendl stahuje, takže prosím pana poslance Zdeňka Ondráčka, který bude interpelovat pana vicepremiéra Bělobrádka. Prosím pana vicepremiéra Bělobrádka, pokud mě slyší, zda by se mohl dostavit do jednacího sálu.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, že jste se dostavil do jednacího sálu.

V loňském roce zřejmě cca v tuto dobu jsem interpeloval premiéra České republiky ohledně vaší cesty do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, kde se konala ve dnech 5. a 6. listopadu 2014 jakási konference, které se jako doprovod zúčastnil váš štědrý sponzor KDU-ČSL pan Luděk Sekyra, profesor Halík nebo třeba herečka Polívková. Tehdy náklady na tento výlet byly více jak 790 tis. korun. Nu, rok se s rokem sešel a je tu další výlet. Dne 11. 11. jste cestoval vládním speciálem na Maltu, kde se konal summit o uprchlické krizi. Tentokrát vás nedoprovázel žádný ze sponzorů vaší strany, nebo alespoň o tom zatím nevím, ale doprovázela vás vaše manželka a váš syn. Někdo by se mohl zeptat proč a jaký byl jejich program. Já se na toto ptát nebudu. Mně je to celkem jedno. Odpovědět si umím celkem sám. Nazývám to jako rodinný výlet. Podotýkám, že z původních nákladů 250 tis. tato cesta stála 420 tis. Při dotazu, proč se tak stalo, jsme se dozvěděli z úst mluvčího vlády toto: "Nejsou," myšleno vaše žena a váš syn, "součástí oficiální delegace a nezúčastní se pracovního programu místopředsedy vlády."

Mám na vás otázku. Považujete, pane ministře, vládní letku za bezplatnou cestovní kancelář vaší rodiny, vašich přátel či sponzorů KDU-ČSL? Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana vicepremiéra.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, co se týká výletu do Velké Británie, tak jste zmínil dva lidi, a to pana Halíka a paní herečku Polívkovou. Ani jeden tím letadlem neletěl. Pan Halík nebyl v letadle ani cestou tam, ani zpátky. Informace nejsou úplně přesné. Navíc tam byl program širší včetně oslav 25 let výročí takzvané sametové revoluce, přičemž tam byla velká akce na českém i slovenském velvyslanectví, které se zúčastnili mimo jiné i dva bývalí premiéři. Takže to jen na doplnění.

Co se týká nákladů na cestu na Maltu: určitě rozdíl, který je asi 170 tisíc korun, nebyl způsobený ani mou manželkou ani mým synem, přičemž žádné vícenáklady nevznikly. Co se týká ubytování v hotelu, ten jsem platil já. Tady vám můžu poskytnout i dokumentaci, že jsem platil, mám tu účet z hotelu. Co se týká letadla, tam žádné vícenáklady nevznikly. Původně jsme měli mít volno, to, že jsme nakonec letěli spolu, bylo tím, že jsem měl mít dovolenou. Samozřejmě nepovažuji vládní letku za cestovní kancelář. Stát v tomhle směru neutrpěl žádný náklad a zvýšené náklady na cestu na Maltu byly tím, že tam původně pan premiér vůbec letět neměl a letěl tam proto, že pak byla rada, které se zúčastnil. Já jsem ho potom zastupoval na vlastním summitu, kde jsem měl i projev, takže jsme to vyřešili tímto způsobem.

Mohu říct, že v tomhle směru to skutečně tento stát nestálo ani korunu. Musím říct, že jeden den mi určitě nestojí za to, kdy tam byli a kdy se i manželka věnovala panu konzulovi, protože to nebylo oficiální, ale neoficiální jednání. Takže určitě nehodlám v tomto případě a nestojí mi za to, abych nějaké podobné věci opakoval.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Pane vicepremiére, děkuji. Já se nebudu vracet k cestě do Velké Británie, o té jsme hovořili loni a ta je už za námi.

Kdysi v minulosti jsem vyšetřoval pana prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, který byl shodou okolností taky nominován za KDU-ČSL, a ten měl podobnou zálibu, že kdykoliv letěl kamkoliv do zahraničí, tak si s sebou bral svoji manželku. Tenkrát jsem se na tyto věci dotazoval i zde v Poslanecké sněmovně a byla stručná odpověď, že to považují ze nemorální. Já si myslím, že by to mělo být obdobně i v tomto případě, a jestli vás mohu požádat, vnímáme to ne úplně dobře. Není to asi ten správný signál vůči voličům a občanům. Netvrdím, že se zvýšily nějaké náklady, to letadlo letí za stejné peníze, ať v něm je deset, nebo patnáct lidí. Já to budu nazývat jako nemorální. Jak se s tím poperete vy, je celkem na vás. Děkuji vám za fakturu. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se pana vicepremiéra. Nechce vystoupit. Prosím tedy pana poslance Grospiče, který bude interpelovat pana ministra dopravy.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Dobrý den. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, 12. února 2015 jsem vznesl interpelaci, která se týkala rekonstrukce železniční trati 071 Nymburk - Mladá Boleslav ve věci zkapacitnění, která byla plánována nebo stále možná je plánována ve dvou etapách na letošní a příští rok, to jest pro rok 2015 a 2016, v etapě 2015 Luštěnice - Mladá Boleslav mimo tyto železniční stanice a v roce 2016 Veleliby až Luštěnice, opět mimo tyto železniční stanice, s tím, že by měla být zvýšena kapacita této trati, a také bylo uvažováno s tím, že by se zvýšila propustnost některých dalších železničních stanic, respektive výhyben zohledněním především nákladní dopravy, která po této železniční trati probíhá.

V současném roce proběhla naopak rozsáhlá výluka a rekonstrukce železniční trati 070 v rozsahu Všetaty - Bakov nad Jizerou, která navazovala na předchozí rekonstrukci této trati z Bakova nad Jizerou přes Turnov do Tanvaldu, čemuž tedy také rozumím, ale chtěl bych se zeptat, zda tedy stále je aktuální plán rekonstrukce trati 071 Nymburk - Mladá Boleslav, zda se plánuje rekonstrukce také hlavního nádraží v Mladé Boleslavi a zda v této souvislosti a jak pokročily práce na takzvané všejanské spojce, to znamená spojení trati z Milovic na právě onu trať 071 Nymburk - Mladá Boleslav s tím, že počátkem roku, to jest v únoru, tento stav byl ve stavu asi čtyř projektových variantních studií, tak zda v této době už došlo k nějakému posouzení těchto projektových studií (upozornění na čas) a bylo rozhodnuto o tom, zda se začnou realizovat.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana ministra.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče, dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s aktuálním děním kolem trati Mladá Boleslav - Nymburk a všejanské spojky. V současné době probíhá stavba s názvem zvýšení kapacity Nymburk - Mladá Boleslav 1. stavba. Jedná se o stavbu, jejímž cílem je trať zkapacitnit pro potřeby nákladní dopravy v souvislosti s požadavkem společnosti Škoda Auto, a. s. Obsahem této části je řešení v úseku Luštěnice - Mladá Boleslav. Předpokládané dokončení stavby je v prosinci roku 2016. Investiční náklady jsou 920 milionů korun. V přípravě je rovněž stavba s názvem zvýšení kapacity Nymburk - Mladá Boleslav 2. stavba. Její zahájení se předpokládá v říjnu 2017, dokončení pak v prosinci roku 2018 a náklady na stavbu jsou 505 milionů korun.

Návrh řešení všejanské spojky je součástí připravované aktualizace studie proveditelnosti Praha - Liberec, která posoudí veškeré možnosti modernizace železniční infrastruktury v tomto směru. Pro další postup bude nutné zajistit zpracování studie proveditelnosti modernizace železničního spojení Praha - Liberec s cílem nalezení ekonomicky efektivní varianty. To se bohužel dosud za posledních deset let nepodařilo. V současné době SŽDC připravuje zadání této aktualizace.

Ministerstvo dopravy souhlasí s tím, že vybudování krátkého úseku mezi Milovicemi a Čakovicemi je zajímavou možností v rozvoji železniční infrastruktury na území Středočeského kraje. Samostatné řešení zřízení novostavby všejanské spojky bez současného řešení navazujících úseků železniční infrastruktury by mohlo mít nepříznivý vliv na posouzení veškerého přepravního potenciálu se současným negativním vlivem na ekonomické hodnocení zmíněného záměru. Po zpracování aktualizace studie proveditelnosti se předpokládá nalezení a schválení ekonomicky efektivní varianty modernizace vhodné k další přípravě. Děkuju.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se pana poslance, zda chce vystoupit. Je tomu tak. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji. Pane ministře, chtěl bych vám poděkovat za tuto odpověď, byť je tedy v obecných informacích, které jsou mi také obecně známé a dostupné. Chtěl bych vás ujistit, že dnes máme 26. listopadu, jestli se nepletu, a zatím žádná rekonstrukce trati 071 z Nymburka do Mladé Boleslavi nepočala. Možná že je rovněž ve fázi příprav či záměru a bude se tak dít na sklonku letošního roku.

K té zamýšlené studii bych chtěl jenom říci, že rozumím i tomu, že je předpokladem zkapacitnění této trati a potom realizace všejanské spojky. Nicméně bych vás chtěl požádat, aby Ministerstvo dopravy tuto věc bralo jako vážnou prioritu, která by výrazně pomohla železniční dopravě nejen v tomto regionu, ale i ve spojení Prahy s Mladou Boleslaví a Libercem.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane poslanče, jenom pro upřesnění, ta stavba zvýšení zkapacitnění trati Nymburk - Mladá Boleslav je v přípravě a faktické zahájení se počítá až za rok a půl, takže proto to ještě nezačalo. Děkuju.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní poslankyni Radku Maxovou, která bude interpelovat paní ministryni školství.

 

Poslankyně Radka Maxová: Vážená paní ministryně, v únoru byl vyhlášen rozvojový program pro navýšení platů ve státním sektoru. Chvíli se nic nedělo a v červnu vyhlásilo Ministerstvo školství a mládeže rozvojový program pod číslem 19436/2015-2 pro soukromé a církevní školy a smazal se tím nerovný přístup. V listopadu tohoto roku byl vyhlášen opět rozvojový program na zvýšení platů ve státním sektoru. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy říká, že peníze z roku 2015 do října dostanou tyto školy v normativech v roce 2016, což je v pořádku. Peníze od listopadu 2015 a navýšení, které proběhne v roce 2016, dostanou v normativech až v roce 2017, což je dle mého názoru extrémní diskriminace, která tu ještě nebyla. Zpoždění dorovnání financí dosáhne až 14 měsíců. Dle mého názoru by mohlo Ministerstvo školství pokračovat v únorovém scénáři a vytvořit pro soukromé a církevní školy rozvojový program pro dorovnání financování vyhlášené 1. listopadu, a to co nejdříve. Doplňuji, že za předcházejících ministrů byly v drtivé většině rozvojové programy vyhlašovány pro všechny typy zřizovatelů ve stejných termínech a za stejných podmínek. Nevidím tedy důvod, proč by Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mělo dělat rozdíly mezi příjemci, což jsou v konečném důsledku žáci.

Ráda bych vás tedy požádala o dopřesnění informací, zdali opravdu ten rok 2017 je správně napsaný, tak jak jsem obdržela. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím paní ministryni.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, na základě interpelace paní poslankyně potvrzuji, že skutečně nedošlo k navýšení finančních prostředků pro soukromé školy. Důvodem je odlišná právní regulace soukromých škol oproti školám veřejným z hlediska financování. Nejde o to, že bychom chtěli soukromé školy obrat o jejich nějaké oprávněné nároky, ale jde skutečně o způsob financování, kdy podle jejich zákona částka, která je jim přikazována, vychází z předchozích ročních normativů uplynulého roku. To znamená, že pro soukromé školy jsme v souladu se zákonem učinili tolik, že v návrhu rozpočtu pro rok 2015 jsme vybojovali tu část prostředků, která odpovídala navýšení z roku předchozího, takže to je ta částka, kterou dostali, ale vlastně o rok později. A stejně tak jsme pro rozpočet 2016 u Ministerstva financí uplatnili sumu a získali ji pro soukromé školy z hlediska zvýšení roku 2015. To znamená, z hlediska způsobu financování dostávají soukromé školy zkrátka navýšené prostředky o rok později. Takže tolik stručně. Veškeré prostředky navíc, které byly případně diskutovány odborně a byly i z mé strany vůči Ministerstvu financí uplatňovány, byly odmítnuty. A co se týká let předchozích, tak v předchozích letech před naší vládou ty problémy nevznikaly, protože nedocházelo k navyšování tarifů, to znamená nedocházelo k těmto rozdílům. Tolik stručně. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se, zda paní poslankyně chce vystoupit. (Chce.) Prosím.

 

Poslankyně Radka Maxová: Ještě jednou bych se chtěla zeptat, protože to 2017 tam nezaznělo. Zaznělo tam 2016. Tak jestli dochází k tomu zpoždění o 14 měsíců.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní ministryně.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Ano, přesně tak. Takže k tomu navýšení, které vlastně fakticky bude 2016, tak stejně budeme vyjednávat vůči nárokům soukromých škol ve směrných čísel rozpočtu pro rok 2017.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím paní poslankyni Pavlínu Nytrovou, která bude interpelovat pana ministra Dienstbiera. (Ten je nepřítomen.) Prosím.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Vážený pane ministře, svou interpelaci začnu dost neobvykle. Moje dnes 92letá babička ve svých studentských letech docházela do romských rodin, kde bylo jejím úkolem učit děti v těchto rodinách český jazyk, matematiku, dále je měla učit připravovat se do školy, základním hygienickým návykům a podobně. Jak jsem uvedla, mé babičce je letos 92 let. A já se ptám: Kam jsme za těch více než 70 let romské etnikum posunuli? Kolik procent Romů má středoškolské vzdělání? Kolik procent Romů má vysokoškolské vzdělání? Kolik stojí integrace Romů do naší společnosti peněz? A jaký je z těchto lidských i finančních investic celkový efekt? Kolik procent z romské populace vzhledem k populaci většinové aktivně pracuje rok a déle? Jaké máme výsledky z integrací a vzdělávání romské populace?

Vážený pane ministře, neděláme někde chybu? Neměli bychom pracovat s romskou populací jinak? Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Odpověď obdržíte písemně. Prosím, pan poslanec Kučera stahuje, takže prosím pana poslance Novotného.

 

Poslanec Martin Novotný: Vážený nepřítomný pane ministře (Dienstbiere), na této schůzi Poslanecké sněmovny jsme se dostali jako k první vlaštovce, k první novele schváleného služebního zákona. Všichni asi víme, že v souvislosti s nutností řešit problémy v české diplomacii. Těch záležitostí, které se objevují velmi rychle po schválení služebního zákona a které ukazují na jeho problematičnost, je ovšem více. Jednou z takových důležitých věcí je upozornění ze strany předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost paní Dany Drábové, že praktická aplikace tohoto zákona vede k tomu, že se fakticky znemožňuje možnost postupné obnovy zaměstnanců tohoto úřadu na principu odbornosti. Že zkrátka důsledky toho zákona vedou k tomu, že se do výběrových řízení nikdo nehlásí, protože takové odborníky není možné adekvátně zaplatit. My jsme opakovaně upozorňovali na problém prostupnosti vůči akademické sféře i soukromé sféře.

Já tuto interpelaci směřuji na vás, protože mě zajímá, zda v současné době na úrovni vlády České republiky probíhá nějaká první reflexe v důsledku schválené podoby služebního zákona, zda sama vláda připravuje v diskusích mezi jednotlivými resorty ve vyhodnocení podnětů tohoto typu nějakou novelizaci. Náš poslanecký klub podal několik pozměňovacích návrhů, kterými se snažíme ty první postřehy s platností služebního zákona řešit, a já očekávám, že jako obvykle zazní argumentace, že poslanecké pozměňovací návrhy jsou nesystémové, že je potřeba počkat na systémové řešení ze strany vlády. Proto už předem chci získat tu informaci, zda je taková argumentace relevantní, zda se na úrovni vlády nějaké takové vyhodnocení připravuje, abychom případně mohli argumentovat, že to není pravda, že náš postup je racionální a že naše návrhy představují tu příležitost, jak se dostat k urychlenému řešení. Bohužel skutečnost, že pan ministr není přítomen a lhůty, které souvisejí s odpověďmi na interpelace, můžou vést k tomu, že tuto odpověď, zda se na úrovni vlády na tomto pracuje, získám až v době, kdy mi bude takříkajíc k ničemu v souvislosti právě s tou naší iniciativou pozměňovacích návrhů, přesto bych byl rád, kdyby se pan ministr jako předseda Legislativní rady vlády vyjádřil, zda už taková nějaká činnost probíhá.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Adamová stahuje svou interpelaci, takže slovo má pan poslanec Leoš Heger, který interpeluje pana ministra zdravotnictví.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, dámy a pánové, moje druhá interpelace na nepřítomného ministra zdravotnictví bude poměrně stručná a týká se zdravotního zajištění a zejména zdravotního pojištění cizinců. Otázka tohoto zajištění znovu vyplula a objevily se diskuse vybuzené množstvím hrozících migrantů, přestože dosud jich příliš k nám nedorazilo. Ale nelze zapomenout, že je tady už etablováno množství cizinců, kteří to zdravotní pojištění uspokojivě vyřešené nemají. Týká se to cizinců, kteří zde většinou trvalý pobyt udělen nemají, ale jsou zde zaměstnaní, a zejména jejich děti a manželky, kteří nemohou spadnout do systému veřejného zdravotního pojištění. Mají řadu problémů jak s cenou, tak krytím a různými výlukami komerčního zdravotního pojištění.

Zdravotní výbor již několikrát vyzýval Ministerstvo zdravotnictví k řešení tohoto problému, který je zatím stále odsunován. Můj dotaz zní, zda se v tomto směru toho času na ministerstvu něco připravuje, nebo ten problém leží stále zatím ještě neřešen. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím pana poslance Šincla.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že pan ministr tady opět není, tak bych se vzdal své interpelace a doufám, opravdu doufám, že už pan ministr konečně začne plnit své povinnosti, tak jak říká často v médiích a na veřejnosti, začne opravdu makat, to znamená tady, konkrétně v Poslanecké sněmovně, a bude odpovídat na interpelace poslanců. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní poslankyni Olgu Havlovou, která bude interpelovat pana ministra spravedlnosti.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane ministře, po demonstraci 17. listopadu na Albertově v Praze jste zveřejnil vyjádření, že kdo podněcuje k nenávisti k některým náboženstvím, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, jak říká § 356 trestního zákona. Dále jste v rozhovoru k demonstraci tisíců občanů na Albertově řekl: Policie má ze zákona povinnost stíhat všechnu trestnou činnost, o které se dozví. A mám pocit, že policistů tam, myšleno na Albertově, bylo poměrně hodně.

Pane ministře, na Albertově byli zástupci Úsvitu - národní koalice, zástupci Bloku proti islámu s dalšími tisíci lidmi a žádné projevy nenávisti zde ani v nejmenším nezazněly. Já doufám, že jste si dobře ověřil, co na Albertově přesně padlo, než jste jako ministr spravedlnosti České republiky začal do médií mluvit o tom, že policie má povinnost stíhat projevy z Albertova. A pokud do médií říkáte, a zde jsem vás citovala, že policistů na Albertově bylo dost, aby začali stíhat, chci po vás jasnou odpověď, kdo z vystupujících na Albertově má být stíhán a za jaké výroky. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci. Paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste vytrhla z kontextu tu větu a otočila jste ji přesně opačným směrem. To byla odpověď na otázku, zda budu podávat nějaké trestní oznámení. A já jsem na to řekl, že policie má ze zákona povinnost stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, a že policistů bylo, pokud je mi známo, na Albertově hodně. To znamená, že nechávám na policii, aby posoudila, zda se tam stal nějaký trestný čin, a spoléhám na to, že pokud tam nějaký viděla, já na tom Albertově ani nebyl, tak ho bude také stíhat. A všimněte si, že jsem se ani poté už k tomu nikdy nevyjádřil a nebudu se dále vyjadřovat z toho důvodu, že nechci, aby to vypadalo, že ministr spravedlnosti vytváří tlak na to, aby někdo byl nějak stíhaný.

Já jsem v určité chvíli považoval za vhodné upozornit na to, že v trestním zákoníku máme nějaké ustanovení, protože jsem měl pocit, že začíná docházet k tomu, že veřejnost se blíží k jeho hraně, možná ji i překračuje a možná ani neví, že v trestním zákoníku takové ustanovení je. Takže to byla moje role a všechno ostatní je na někom úplně jiném a já s tím nemám nic společného a mít nebudu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Havlová: Já bych jenom chtěla říct panu ministrovi, že jsem nic z kontextu nevytrhla, protože podáte například trestní oznámení jsem se vás vůbec neptala, to se vás ptali novináři v iDNES. Já to tady mám vytisknuté. A jako ministr byste neměl předjímat takové věci a měl byste si být ve věcech jistý. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, pane ministře, pokud máte zájem.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán No to je to, co jsem říkal, že se mě ti novináři ptali, jestli podám trestním oznámení. Tak jsem si to dovolil k tomu doplnit. Děkuju.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Jiřího Valentu, který bude interpelovat pana ministra zemědělství.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, znovu se vás ptám na výjimku ze zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat, týkající se tzv. rituální porážky halal. Pro všechny, co halal porážku zvířat neznají, je třeba zopakovat, že tento způsob spočívá ve vykrvení poraženého zvířete přetětím jeho hrdelních tepen při plném vědomí. Toto je v přímém rozporu s dikcí zmíněného zákona, který nařizuje poražené zvíře nejprve omráčit, a potom teprve je možno jej usmrtit a vykrvit. Rituál probíhá se záměrem co nejdéle zachovat vědomí poráženého zvířete, aby bylo možno při postupné ztrátě krve ještě vyslechnout recitaci islámských svatých veršů.

Vy jste mi v květnu na tomto fóru mj. odpověděl: Na rovinu říkám, v řádu jednoho dvou měsíců, a tento termín vám opět připomínám, chci ukončit jednání, jestli budeme schopni nalézt kompromisní řešení tak, abychom dokázali naplnit to, aby porážka byla minimálně bolestná, anebo potom v tomto případě zvažuji opravdu vážné ukončení těchto výjimek, které v České republice jsou od roku 1993 umožňovány. A já vás v květnu také požádal o písemnou informaci, ale od té doby je již, bohužel, ticho po pěšině. Já ovšem možná k vaší politické smůle bohužel nezapomněl. Podle mých zpráv od zástupců rozličných sdružení na ochranu zvířat jste se jaksi zavzdušnil v planých diskusích s náboženskými obcemi, což je samo o sobě dosti zvláštní, neboť přirozeně není v zájmu těchto obcí, aby zmíněná výjimka byla zrušena.

Proto mi zde ještě jednou jasně, a prosím také písemně, odpovězte, jak jste daleko s realizací vašeho veřejného slibu. Nebo to bylo z vaší strany pouze populistické vyjádření ve smyslu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá? Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a slovo má pan ministr zemědělství.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci, vážený pane poslanče Valento. K vaší interpelaci musím říct několik faktů. Tím prvním, asi nejzásadnějším, o kterém jste tu tak emočně hovořil - je potřeba si uvědomit, že v principu halal porážka pro muslimskou obec je výrazně totožná s košer porážkou pro židovskou obec. Je potřeba si říct, že když principiálně tady mluvíte o něčem, tak hovořte tedy o celkovém problému, nejenom ve vztahu k jedné náboženské obci, ale k oběma náboženským obcím.

Pak si ještě dovolím říci, že vaši informaci s odříkáváním modlitby jsem rozporoval už i minule a rozporuji ji i dnes, protože to není ten důvod. Důvod je ten, aby to zvíře bylo vykrveno, a proto tato porážka probíhá tady tímto způsobem, kdy ještě v průběhu toho vykrvování je v činnosti nějakou dobu srdeční sval, který lépe pomáhá vykrvení toho zvířete a následně toho masa.

Pokud jde o ty další věci, jednání jsme zahájili v průběhu prázdnin. Já jsem na počátku těch jednání byl přítomen, na jednom jednání se zástupci židovské obce, tak zástupci muslimské obce, následně jsem požádal svého komoditního náměstka pana Šnejdrlu, aby v těch jednáních pokračoval, což oni ještě pokračují a ta jednání neukončili, tudíž já dnes nemám ještě konečné rozhodnutí, jestli se rozhodneme tu výjimku zrušit, či nikoliv. Není otázka populismu, prostě říkám, že ta jednání nebyla ukončena. To je to, co vám v tomto okamžiku mohu dát jako informaci. Pokud to vyžadujete, jak jste to řekl, velice rád vám toto dám i v písemné formě. Takže to je asi to klíčové, co vám na to mohu odpovědět.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Valenta má ještě doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji, pane ministře. Samozřejmě si na tu vaši odpověď počkám a tentokrát už ji budu sledovat opravdu bedlivěji než naposled. Tak jste mi to také minule víceméně slíbil, a nic se nestalo. Ale nebudeme se dohadovat o tom, jestli to je výjimka pro židovskou obec, nebo pro muslimskou obec. Tohle není předmětem tohoto. Já bych vám jen opět citovat, co vy jste prve řekl: Experti na veterinární lékařství dnes dávají jiné posudky ve vztahu ke ztrátě vědomí velkých hospodářských zvířat v případě skotu, která podle některých studií není v řádu sekund či desítek sekund, ale říkají, že tu jde čas ztráty vědomí přes 120 sekund, což už je doba, kdy lze obecně říci, že zvíře v ten okamžik prokazatelně trpí. Takže o to mi jde přesně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, jestli pan ministr ještě chce využít možnosti na odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Tak samozřejmě to, co jste řekl, já vám nerozporuji, to stále trvá a my si tyto věci analyzujeme, jestli je to možné, protože v některých zemích světa se podařilo najít konsenzus, kde tamní židovské, případně muslimské obce se se státní správou dohodly na tom, že nějakou formu omráčení tam umožní, a to je to, o čem my s těmito zástupci jednáme. Potom bychom se měli rozhodnout, že buďto to upravíme, anebo tu výjimku zrušíme. To je celé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a tato interpelace končí. Ještě předtím, než budeme pokračovat, dovolte mi, abych konstatoval došlou omluvu paní poslankyně Jitky Chalánkové od 18.15 hodin z pracovních důvodů z dnešního dalšího jednání.

Nyní paní poslankyně Věra Kovářová, která interpeluje pana ministra Daniela Hermana. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Vážený pane ministře, musím se vám k něčemu přiznat. Ve včerejší rozpravě nad návrhem státního rozpočtu jste mi naprosto dokonale zamotal hlavu, a to mnohem víc, než si myslíte. K pozměňovacímu návrhu, který by měl posílit dotační programu na Ministerstvu kultury na obnovu kulturních památek, jste uvedl následující: Samozřejmě že tento pozměňovací návrh obsahuje potřeby, které by jistě obnově našeho památkového fondu výrazně prospěly a pomohly. Na druhou stranu jako člen vlády vnímám mantinely reálných možností a musím říci, že ten fakt, že i na příští rok máme jen na obnovu památek vyčleněnu jednu miliardu na národní kulturní poklad, zhruba tři čtvrtě miliardy na další památkové dotační programy, tak je to, myslím, hladina, která je velmi zajímavá. A jednání s Ministerstvem financí se vyvíjí vždy velmi pozitivně. Já po této stránce oceňuji vstřícnost, se kterou se k této problematice stavíme. To znamená, rozumím tomuto návrhu, chápu jej, ale jako člen vlády rozumím také tomu, co je možné a co možné není. To znamená, s tou mírou racionality přistupujme k těm návrhům, které zde zaznívají, ač meritum a zájem, které vyslovují, je jistě dobrý. Ale znovu říkám, nemůžeme se pohybovat v nějakých kategoriích nereálných možností.

Já teď nevím, jestli ano, nebo ne, jestli pozměňovací návrh má, nebo nemá vaši podporu, ale spíš se bojím, že vaši podporu nemá. A ujišťuji vás, že se mi kvůli tomu včera velmi špatně usínalo.

Abych vysvětlila, proč jste mě tak zaskočil. Na jednání výboru pro školství, mládež, kulturu a tělovýchovu, které se uskutečnilo, jste totiž uvedl, že tento návrh vaši podporu má. Vážený pane ministře, uklidněte mě prosím a potvrďte, že váš slib pronesený na výboru stále platí, že miliarda pro památky v příslušných dotačních programech Ministerstva kultury je i nadále naším společným cílem (upozornění na čas), kterého bychom chtěli dosáhnout už ve státním rozpočtu na rok 2016, a že tento návrh podpoříte i ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, nezlobte mě, máte potom ještě minutu na doplňující otázku, tak dodržujte prosím časy. Tak pan ministr Herman odpoví. Prosím, pane ministře, máte svých pět minut.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové. Já opět chci poděkovat vaším prostřednictvím, pane předsedající, paní poslankyni Kovářové za její podporu kulturních památek. Myslím, že i ta výstava zde v aktech je velmi demonstrativní, jasná a pozitivně ukazuje ty potřeby, které jsou. To znamená, děkuji, že jste, prostřednictvím pana předsedajícího paní kolegyně, zde zopakovala ty základní teze z mého včerejšího vystoupení. Ano, meritorně váš návrh moji podporu má a plně s ním souhlasím, protože je to něco, co by našemu fondu pomohlo. Na druhou stranu opět zopakuji, že se musíme skutečně pohybovat v mantinelech reálných možností. A já naslouchám při zasedáních vlády těm prioritám, které vláda má, jsou to dnes skutečně otázky bezpečnostní, což asi každý chápe, a chápu, že se musíme nějakým způsobem vypořádat i s těmi globálními výzvami. Samozřejmě, pokud by nebyla zabezpečena bezpečnost naší země, nebudou zabezpečeny ani památky. To znamená, že po této stránce zde chci být loajálním členem naší koaliční vlády a vnímat ty potřeby tak, jak je vláda ve svém sboru nastaví. Nicméně meritorně mou podporu ten návrh má.

Ale abych byl konkrétní. Program péče o národní kulturní poklad je pro rok 2016 rozpočtován ve výši jedné miliardy korun, což představuje 8,5 % výdajů naší kapitoly. Do této částky se promítá usnesení vlády ze 16. června 2014 k přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017, na jehož základě byly navýšeny tehdy platné výdajové rámce, a to o jednu miliardu na každý z těchto roků, což jsou peníze, myslím, velmi zajímavé.

Investiční akce jsou zařazeny také v okruhu rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení, a to ve výši 422 mil. korun, z celkových výdajů kapitoly je to podíl 3,6 %. Prostřednictvím okruhu kulturní dědictví ve vlastnictví státu podporované evropskými fondy budou realizovány projekty spolufinancované z prostředků EU tak, jak jsme o tom hovořili, a ty se budou vztahovat především na památky UNESCO, národní kulturní památky a památky na tzv. indikativním seznamu. Spoluúčast státního rozpočtu na všech projektech z evropských fondů je v návrhu rozpočtu na rok 2016 podložena částkou 50 mil. korun.

Nelze opomenout ten velmi důležitý blok, a to je záchrana a obnova kulturních památek a veřejné služby muzeí. Finanční prostředky vyčleněné ve výši 711 mil. korun jsou alokovány v celkem šesti programech památkové péče a dvou programech podpory veřejných služeb v muzeích a společně představují 6,1 % z celkových výdajů naší kapitoly. Programy na záchranu a obnovu kulturních památek v sobě spojují jak státní podporu, tak soukromé investice, a tím přinášejí kromě kulturní hodnoty obnovených památek i pozitivní dopady na ekonomiku. Po několika letech s klesající tendencí se podařilo díky navyšování návrhu rozpočtu zajistit pro tuto oblast prostředky, kterých bylo dosahováno v letech 2010 a 2011. Oproti roku 2015 bude blok vyšší o 179 mil. korun. To znamená, že trend, který se nám podařilo obrátit, je pozitivní, ale samozřejmě vím, že kdybychom měli desetkrát vyšší rozpočet, tak by to stále ještě nestačilo.

Takže znovu vám děkuji za vaši podporu a je třeba, abychom se snažili, aby tento trend, který se nám podařilo nastartovat, abychom ho drželi i v příštích letech, a pevně věřím, že ani globální výzvy a bezpečnostní situace jej nezabrzdí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Hermanovi za odpověď. Paní poslankyně Kovářová doplní svou otázku. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Pane ministře, vnitřní dluh na památkách činí 318 mld. korun. Chápu, že říkáte, že jste navýšili na národní kulturní památky, na národní kulturní poklad, ale na památky kulturní, kterých je 40 tisíc, jste navýšili asi o 150 mil. Nerespektoval jste usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který vás vyzval, abyste do těch šesti programů dal minimálně jednu miliardu, a to mě mrzí. Chápu, že jsou nějaké priority vlády, je zde bezpečnost, s tím já velmi souhlasím, ale také rozpočtový výbor dal jasně najevo, že prioritou je sport, a našel navíc 250 mil. A já se ptám, jak je možné, že když na sport dáváme, a s tím souhlasím jako bývalá sportovkyně, tak proč prioritou vlády není také obnova kulturních památek a zachování našeho kulturního dědictví. To mě moc mrzí. Vím, že vy jako ministr kultury jste si vědom zachování našeho kulturního pokladu a dědictví (Předsedající: Paní kolegyně...), ale tato vláda zřejmě nikoliv! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr doplní svou odpověď na doplňující otázku paní poslankyně Kovářové. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji za slovo. Ano, plně sídlím tento úhel pohledu a vnímám, že kulturní památky jsou skutečně tím rodinným stříbrem naší země, za kterým k nám přijíždějí miliony lidí z celého světa. Já jsem přesvědčen, že se mi daří postupně získávat pochopení i třeba těch členů vlády, kteří řekněme nevnímají prioritu péče o památkové dědictví tak výrazně jako já. Ale to je nakonec logické, to je úkolem ministra kultury. I když se podíváme na tuto oblast čistě optikou ekonomickou, tak to znamená obrovský přínos, protože jak vnímáme třeba situaci v oblasti kinematografie, jsou to právě památkové objekty, a to nejenom exteriéry, ale i jejich interiéry, které k nám zvou filmové společnosti z celého světa, protože laicky řečeno se v podstatě u nás kulisy nemusejí stavět. A z 800 mil., které na filmové pobídky dáváme, k nám přichází zpět zhruba 2,5 až 3 mld. korun, které se z nemalé části vracejí třeba právě v pronájmech těm památkovým objektům.

To znamená ano, souhlasím s vámi, je třeba tyto priority nastavit tak, aby odpovídaly reálné situaci, že památky jsou rodinným stříbrem. Mohu vám slíbit prostřednictvím pana předsedajícího, vážená paní kolegyně, že se o to budu i nadále snažit, a znovu vám děkuji - vám i všem - za podporu této věci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Danielu Hermanovi a budeme pokračovat, a to interpelací pana poslance Ladislava Šincla na ministra financí a místopředsedu vlády Andreje Babiše. Pan kolega Šincl tady není, takže jeho přihláška propadá.

V tom případě je na řadě interpelace pana poslance Petra Bendla ministra dopravy Dana Ťoka k problematice úprav na autech VW, ale pan poslanec Bendl také není, takže také tato přihláška propadá.

A jsme u další interpelace a to je interpelace paní poslankyně Pavlíny Nytrové na ministryni školství Kateřinu Valachovou. (Ministryně školství spěchá k mikrofonu. - Pobavení.) Paní ministryně tady je, ale paní poslankyně Nytrová tu není, takže i její interpelace propadá a paní ministryně, která je jistě připravena, je bez práce.

Dostáváme se tedy k další interpelaci a to je interpelace paní poslankyně Věry Kovářové na ministra financí a místopředsedu vlády ke koncepci návrhu o státním rozpočtu. Takže paní poslankyně Kovářová má slovo. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Vážený pane ministře, jak napovídá název mé interpelace, chtěla jsem se ptát na něco úplně jiného, než na co se nakonec zeptám.

Nemůžu jinak. Víte, mě už moc nebaví podávat přihlášky k ústním interpelacím, v případě úspěchu při losování svoji interpelaci přečíst a na písemnou odpověď připravenou úředníky ministerstva čekat měsíc. Abych své rozhořčení zasadila do určitého rámce: Pokouším se vás ústně interpelovat v různých věcech už od letošního května. Marně! A ani dnes se mi to nepodaří. Proč? Vy jste se prostě rozhodl interpelace poslanců ignorovat. Ve čtvrtek odpoledne do Sněmovny jednoduše nechodíte. Pokud se pamatuji dobře, naposledy jste tu byl ve čtvrtek odpoledne na ústních interpelacích 30. dubna. Chápala bych výjimečnou absenci odůvodněnou důležitým jednáním v zahraničí, ale přestávka v délce sedmi měsíců, nezlobte se, to už je prostě moc! Proč se ústních interpelací neúčastníte? Bojíte se nepříjemných dotazů poslanců a neumíte na ně reagovat? Anebo námi jako poslanci pohrdáte a nemíníte s námi trávit čtvrteční odpoledne? Po pravdě nevím, která možnost je horší! Takového ministra nemůže hájit žádný poslanec, opoziční ani koaliční.

Vážený pane ministře, vyzývám vás, abyste svoji docházku na čtvrteční ústní interpelace v Poslanecké sněmovně výrazně zlepšil. Za sebe mohu říci, že se na vás těším, a myslím to upřímně. Mrzí mě, že nedostanu odpověď na to, proč prioritou ministra financí a celé vlády není vedle sportu také obnova kulturních památek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Podle zákona o jednacím řádu odpověď, tak jak bylo i sděleno, bude doručena do 30 dnů v písemné formě. Problém odpovědi je, že to není odpověď na písemnou interpelaci, a tedy nemůže být ani písemná odpověď zařazena do programu čtvrtečního dopoledne v odpovědích na písemné interpelace.

Paní poslankyně Radka Maxová vzdala svou přihlášku na pana ministra Pelikána, vzala ji zpět, a jsme tedy u interpelace pana poslance Michala Kučery na ministra Milana Chovance. Pana kolegu Kučeru ale také nevidím, takže i jeho přihláška propadá a nedozvíme se nic o zajištění pořádku a shromažďování.

V tom případě přicházíme k předposlední interpelaci a to je interpelace pana poslance Ludvíka Hovorky na ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci shromažďování dat z dokumentace, ale ani kolegu Hovorku nevidím, takže i tato přihláška propadá.

A máme tady poslední interpelaci. To snad máme sněmovní rekord, že bychom vyčerpali všechny přihlášky. Je to přihláška paní poslankyně Pavlíny Nytrové zase na ministryni školství Kateřinu Valachovou k výchově k rodičovství, ale ani tuto interpelaci nemůžeme projednat, protože paní poslankyně Nytrová tady není.

Pan kolega Hovorka dorazil, ale bohužel už jsem musel ohlásit propadnutí jeho interpelace. Takže mi nezbývá nic jiného, protože nemohu to slovo vzít zpět, že jsme vyčerpali všechny přihlášky na ústní interpelace na členy vlády.

Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny na deset minut, protože na 18. hodinu jsme si pevně zařadili další body. Těším se tedy s vámi na shledanou v 18 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 17.51 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 18.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat v našem přerušeném jednání.

Nejdříve ještě přečtu omluvu pana ministra zemědělství Mariana Jurečky, který se od 18 hodin omlouvá z resortních důvodů.

Pokračovat budeme pevně zařazenými body, a to v přerušené rozpravě k bodům 66 a 67, tak jak včera rozprava přerušena byla.


Sloučená rozprava k bodům 66 a 67
/sněmovní tisky 637 a 638/

Nejdříve se musíme vypořádat s procedurálním návrhem, který nebyl včera hlasován. (V sále je velký hluk.) Prosím, abyste mě pozorně poslouchali, protože to není úplně běžná záležitost.

Za prvé včera vystoupila paní poslankyně Jana Černochová a navrhla, aby bylo přerušeno do pátečního rána do 9. hodiny. Řekla to včera večer, ale je to návrh procedurální v rozpravě, a přestože jsme dnes po 11. hodině pevně zařadili tyto dva body, přerušenou rozpravu, tento návrh je podle jednacího řádu hlasovatelný, pokud paní poslankyně Černochová upřesní, do kterého pátečního rána myslela. Bude asi potřeba, aby mi to paní poslankyně řekla, a já už to potom nechám odhlasovat. Já cituji ze stenozáznamu, tak se na mě nezlobte, ale je to tak, musíme si to upřesnit. Potom bychom, pokud to nebude přerušeno, museli pokračovat, protože máme ještě dvě přihlášky do rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, myslela jsem samozřejmě do pátku tohoto poslaneckého týdne, tedy do zítřka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji vám. Takže máme před sebou procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy, že přerušujeme projednávání bodů 66 a 67 do zítřka do 9. hodiny.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 55, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 55, z přítomných 151 poslance pro 24, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat ve sloučené rozpravě k bodům 66 a 67. Paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová je na svém místě, pan zpravodaj Pleticha je také na svém místě, můžeme tedy rozpravu v klidu otevřít. Nyní pan poslanec Leoš Heger, který je prvním přihlášeným. Není přítomen, budeme tedy pokračovat panem poslancem Michalem Kučerou. Ten také není přítomen, čili i jeho přihláška propadá. (V sále je trvalý hluk.)

Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Obecnou rozpravu k bodům 66 a 67 končím.

 

Zahajuji přerušený bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP