Čtvrtek 26. listopadu 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

189.
2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních
mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států
na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015
/sněmovní tisk 632/

Pan ministr obrany Martin Stropnický uvede tento materiál a já mu dávám slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Duji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládaný materiál upřesňuje údaje o cvičeních se zahraničními partnery přesahujících rámec schválený vládou České republiky v předchozích usneseních. Jedná se celkem o jedno cvičení na našem území a deset cvičení v zahraničí. Nejvýznamnějším cvičením upřesněným tímto druhým doplňkem je cvičení Trident Juncture 2015, jehož cílem bylo certifikovat velitelství pohotovostních sil pro rok 2016. Cvičení se zúčastnilo 34 zemí v počtu 35 tisíc vojáků. Uvedený materiál schválila vláda svým usnesením ze dne 23. září 2015.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a konstatuji, že usnesení výboru pro obranu bylo doručeno jako sněmovní tisk 632/1. Žádám pana zpravodaje výboru, pana poslance Karla Černého, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte, abych vás, vážené kolegyně, vážení kolegové, seznámil se 120. usnesením výboru pro obranu z 24. schůze ze dne 12. listopadu 2015 ke sněmovnímu tisku číslo 632.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka ministra obrany pro řízení sekce obranné politiky dr. Jakuba Landovského, zpravodajské zprávě poslance Karla Černého a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičení na území České republiky v roce 2015, sněmovní tisk číslo 632 vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Nikoho nemám přihlášeného. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Není tomu tak, rozpravu končím. V tom případě není zájem o závěrečné slovo. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Pan zpravodaj jistě rád přednese tu část, kterou budeme hlasovat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. "Poslanecká sněmovna bere na vědomí 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji vám. Rozhodneme v hlasování 53, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Děkuji. V hlasování číslo 53 z přítomných 144 pro 108. Proti nikdo. Návrh byl přijat, usnesení schváleno. Končím bod 189.

 

Posledním bodem pana ministra obrany je bod číslo 190. Je to

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP