Čtvrtek 26. listopadu 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

184.
Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany
v zahraničních operacích v roce 2014
/sněmovní tisk 523/

Děkuji panu ministrovi, že stále zůstává u stolku zpravodajů, ještě to bude chvilku trvat. Nyní požádám kolegu Seďu - už přišel ke stolku zpravodajů, mohu tedy požádat pana ministra obrany Martina Stropnického, aby informaci uvedl. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný materiál informuje o politických, vojenských a finančních aspektech působení českých jednotek v Afghánistánu, Kosovu, Bosně a Hercegovině, na Sinajském poloostrově, ve Velké Británii, na Islandu a v Malijské republice.

Česká republika se v minulém roce významně angažovala především v Afghánistánu v operaci AISAF, naše působení bylo zaměřeno do tří oblastí: 1. výstavba afghánských bezpečnostních sil; 2. ochrana spojeneckých sil; 3. podpora nasazených sil.

Součástí materiálu je také informace o realizaci projektů rychlého dopadu v Afghánistánu, které jsou určeny na podporu výstavby civilní infrastruktury v zemi. V roce 2014 bylo uskutečněno celkem 29 těchto projektů v celkové hodnotě 1,89 milionu korun, byly zaměřeny především na oblast školství. Na zapojení našich sil a prostředků do zahraničních operací jsme v roce 2014 vynaložili celkově 1,43 miliardy korun, což znamenalo 3,4 % obranného rozpočtu na příslušný rok. Tato částka byla v plném rozsahu hrazena z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany.

Působení v zahraničních operacích má významný přínos pro udržení a obnovu mezinárodního míru a bezpečnosti a zkušenosti získané v operacích jsou pak využívány k dalšímu zvýšení kvality výcviku našich sil a významně se promítají do přípravy nových jednotek, vysílaných do zahraničních operací.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi obrany Martinu Stropnickému. Než budeme pokračovat, budu jen konstatovat došlou omluvu pana poslance Radka Vondráčka, se který od 12.30 omlouvá z pracovních důvodů z dalšího jednání dnešní den.

Pokračujeme zpravodajskou zprávou pana poslance Antonína Sedi, když usnesení výboru pro obranu nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 523/1. Žádám tedy pana zpravodaje, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás přeruším, pane poslanče. Prosím o klid ve Sněmovně! Já chápu, že předsedové klubů mají práci vzhledem k našemu večernímu jednání, ale ostatní, kteří diskutují jiná témata, prosím také, aby je přesunuli do předsálí, aby mohl pan zpravodaj přednést zpravodajskou zprávu. Děkuji.

Pokračujte prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením č. 93 výboru pro obranu z 20. schůze, uskutečněné dne 24. června tohoto roku k Informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2014, sněmovní tisk 523.

Po odůvodnění předneseném náměstkyní pro řízení sekce právní Ministerstva obrany Alenou Netolickou, náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky genpor. Josefem Bečvářem, zpravodajské zprávě poslance Antonína Sedi a po obecné a podrobné rozpravě výbor pro obranu

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2014, sněmovní tisk 523, vzala na vědomí.

Výbor pro obranu 2. vyslovuje poděkování příslušníkům Armády České republiky za jejich působení v zahraničních operacích v roce 2014.

Výbor pro obranu 3. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Výbor pro obranu 4. ukládá předsedovi výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Tolik k usnesení i ke zpravodajské zprávě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Protože zájem o závěrečné slovo není. do podrobné rozpravy pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2014: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2014."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodajovi a končím podrobnou rozpravu, protože do ní nemám žádnou přihlášku a nikdo se do podrobné rozpravy nehlásí. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

 

Můžeme tedy hlasovat o usnesení v hlasování pořadové číslo 48, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 48, z přítomných 145 pro 96, proti 26. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Pana ministra čeká ještě šest bodů, takže zůstává u stolku zpravodajů.

 

Zpravodaje vyměníme pro bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP