Čtvrtek 26. listopadu 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

183.
1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních
mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států
na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015
/sněmovní tisk 522/

Děkuji panu ministrovi, že zůstal u stolku zpravodajů. Než panu ministrovi udělím slovo, požádám pana poslance Václava Klučku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládaný materiál obsahuje informaci o cvičeních se zahraničními partnery, která nebyla zařazena do materiálu Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015, schváleného usnesením vlády ze dne 19. ledna 2015 číslo 41, a upřesňuje některé informace o cvičeních tímto usnesením již schválených. Mezi nejvýznamnější cvičení uvedená v 1. doplňku patřilo společné cvičení zemí visegrádské skupiny a USA pod názvem SLOVAK SHIELD 2015. Cvičení bylo společnou demonstrací odhodlání zemí V4 dostát svému závazku kolektivní ochrany v rámci Severoatlantické aliance.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi obrany Martinu Stropnickému. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 522/1. Žádám zpravodaje výboru pro obranu pana poslance Václava Klučku, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Václav Klučka: Velmi pěkně děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, kolegové, je mi ctí, abych vás seznámil s usnesením číslo 92 výboru pro obranu z 20. schůze uskutečněné dne 24. června 2015 k prvnímu 1. doplňku k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015, sněmovní tisk 522.

Výbor pro obranu

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015, sněmovní tisk číslo 522, vzala na vědomí;

2. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením - což dnes činím - seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky;

3. uložil předsedovi výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, všeobecnou rozpravu končím. Asi nebude zájem o závěrečné slovo, když nikdo nevystupoval.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Také nemám žádnou přihlášku do podrobné rozpravy. Návrh na usnesení nemusíme opakovat, protože v rozpravě padl. Jde o usnesení, nejde o zákon. Ptám se, jestli se někdo jiný hlásí do rozpravy, navrhuje něco jiného? Není tomu tak, končím i podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, který zpravodaj přednesl ve všeobecné rozpravě.

Zahájil jsem hlasování 47 a ptám se, kdo je pro toto usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 47, z přítomných 145 pro 125, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že usnesení bylo schváleno. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod 183.

 

Pokračovat budeme bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP