Stenografický zápis 36. schůze, 11. prosince 2015


(Schůze pokračovala ve 14.10 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Roman Sklenák


199. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2014 /sněmovní tisk 530/

Poslanec Jaroslav Klaška
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Karel Fiedler
Guvernér ČNB Miroslav Singer


200. Zpráva o finanční stabilitě 2014/2015 /sněmovní tisk 531/

Poslanec Jaroslav Klaška
Guvernér ČNB Miroslav Singer


201. Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2015 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2015) /sněmovní tisk 573/

Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Karel Fiedler
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Adolf Beznoska


53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 600/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Pavel Šrámek
Poslanec Petr Kudela


51. Vládní návrh atomového zákona /sněmovní tisk 560/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Martin Lank
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Karel Šidlo
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Milan Urban
Poslankyně Věra Kovářová


52. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona /sněmovní tisk 561/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Milan Urban
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


47. Vládní návrh zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic) /sněmovní tisk 627/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Martin Lank
Poslankyně Jana Hnyková
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Marek Černoch
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec Marek Černoch
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 16.25 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP