(12.10 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní jsou zde dvě faktické. Pan předseda Kalousek, potom pan předseda Votava. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte. Mě opravdu mrzí vyjádření, že panu zpravodaji se jakoby zdá, že mizí politická vůle to schválit. Já jsem naopak přesvědčen, že posiluje. TOP 09 na samém začátku nabízela panu poslanci Šinclovi, panu poslanci Votavovi, předsedovi sociální demokracie, že podpoří návrh pana poslance Šincla. Tady byla silná vůle. Sociální demokracie řekla, a my to naprosto akceptujeme a chápeme, "my o vaši podporu nestojíme, my se chceme dohodnout se svými koaličními partnery". A vy jste udělali dohodu koaliční, což je návrh Šincl-Votava, a my to respektujeme. My jsme rádi, že vůle je. Koalice má většinu, jenom máme pocit, že u toho nejsme, tak se zdržíme hlasování. Toť vše, ale přejeme vám hodně štěstí.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan kolega Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já jsem na rozpočtovém výboru hlasoval ano, pro pozměňovací návrh kolegy Šincla, nicméně jsme v nějaké koalici. Pan poslanec Kalousek prostřednictvím pana předsedajícího byl také v koalici, takže ví, že by měl dodržovat určité koaliční dohody. Protože k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Šincla byl značný odpor minimálně jednoho koaličního partnera, teď tady nechci rozvíjet okolnosti, které okolo toho byly, tak jsme přišli s pozměňovacím návrhem, který by měl být minimálně pro koaliční poslance průchozí. To je ten pozměňovací návrh, který je označen jako Šincl-Votava. To je koaliční návrh, který řeší jistou regulaci životního pojištění a pojištění rizikového rozložením provize do více let. I v rozpočtovém jako garančním výboru bylo stanovisko doporučující, myslím tím Ministerstva financí, a především jsme požádali o stanovisko regulátora, kterým je Česká národní banka. Myslím, že jste všichni dostali jejich vyjádření, a bylo souhlasné. Bylo kladné stanovisko. Česká národní banka považuje pozměňovací návrh, jak jsem jej podal s panem kolegou Šinclem, za správný, za pozměňovací návrh, který jde správnou cestou.

Tolik jenom na vysvětlení. Myslím si, že stanovisko České národní banky je opravdu v této chvíli důležité. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Zeptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Možná bychom si mohli připomenout, jak to probíhalo od začátku. Při prvním projednávání, když to bylo poprvé v rozpočtovém výboru, načetl pozměňovací návrh pan poslanec Šincl a s výjimkou nás, členů za ODS, to všichni přítomní podpořili, včetně poslanců za hnutí ANO. Pak vznikl ten příběh se složkami a osobními věcmi a podobně. Budiž, vrátili jsme to zpátky do druhého čtení. Když se podíváte na tyto dva pozměňovací návrhy, tak jeden je původní a druhý je převlečený původní. Tam žádná velká změna není. My se zachováme stejně, jak jsme se u návrhu zákona chovali od začátku. Přestože rozumíme důvodům, pro které se někteří snaží o regulaci, tak si myslíme, že je to věc, kterou by si měli na trhu vyřešit sami, a ne zákonem. Já si myslím, že tyto možnosti prostě existují. Tady vstupujeme do nějakých vztahů s tím, že říkáme, že vztahy musíme upravit zákonem.

Ale co je pro mě důležité, a možná jsem to dobře nepochopil, tak se ptám předkladatelů tohoto pozměňovacího návrhu, buď pana předsedy Votavy, nebo pana kolegy Šincla, jsou obavy, kdy klient podle mě svým vlastním chybným rozhodnutím, a to je třeba taky říkat, že to je i zodpovědnost lidí, kteří tím, že brzy změní smlouvu a přijdou o peníze, které spoří, a velmi těžko se zákonem zabrání tomu, aby někdo uzavřel špatnou pro něj nevýhodnou smlouvu, to je realita, že to tak je, tomu bych ještě rozuměl, ale pozměňovací návrh se podle mě týká celé oblasti životního pojištění i tam, kde se nespoří. A tady bych chtěl vědět ten důvod, proč by klient, který může dostat lepší nabídku a nepřichází o peníze ve spoření, proč by tuto možnost neměl mít. Myslím, že mnozí klienti, když si vezmete různé typy pojištění, například zákonné pojištění auta, velmi oblíbený a povinný produkt, tak se děje to, že si srovnáváte každý rok různé nabídky a případně, pokud dostanete lepší nabídku, tak to změníte a v tomto případě nepřicházíte o naspořené peníze. Tady se snažíme to v oblasti se spořením za lidi, kteří jsou schopni podepsat pro ně nevýhodnou smlouvu, vyřešit zákonem. Já si myslím, že bohužel, pokud je někde slabší povědomí o finančních produktech a podobně, to nikdy nenapíšeme tak, aby to bylo úplně bez rizika pro klienta. Každý si to může zvážit sám, jestli takovou smlouvu podepíše, ale u pojistek bez pojištění bych chtěl znát motivy regulace.

To znamená, že vy klientovi seberete možnost, aby si vybral lepší nabídku. Všichni se u tohoto návrhu zákona zaklínají, celé měsíce o tom debatujeme, zájmy klientů. U spoření ten problém bezesporu existuje, jenom se lišíme v tom, že říkáme, ať si to vyřeší trh sám. Tady je snaha to řešit zákonem, budiž. Ale u toho, kde se nespoří, proč říkáte, že klient si nemůže využít po dobu pěti let výhodnější nabídku? To bych rád slyšel proč. Chápu, co znamená ten pozměňovací návrh, ale tady jsem nepochopil důvod. To by pak mohlo být u každého. To by se pak nesměly hýbat ceny v ničem jiném, i ve spotřebním zboží. Ale kdo by nechtěl mít garantovanou cenu na pět let? To by chtěl každý. Tomu rozumím. Každý z těch, kteří prodávají. Ti, kteří kupují, to samozřejmě nechtějí. Ti se snaží vyzískávat lepší informace, podívat se ke konkurenci a vybrat si pro sebe lepší variantu.

Takže bych poprosil, jestli by nám to někdo z předkladatelů tohoto pozměňovacího návrhu odůvodnil, protože i na tento segment míří snaha to regulovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dále do rozpravy? Pan poslanec Šincl. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Jenom bych si dovolil reagovat na svého předřečníka.

Nevím, jestli mám Sněmovnu v tuto chvíli ve třetím čtení ještě opět zatěžovat vysvětlováním rozdílu mezi rezervotvorným a rizikovým pojištěním. Tuto diskusi jsme absolvovali již několikrát, řekl bych skoro mnohokrát, protože bylo opakované druhé čtení, nicméně v rozpočtovém výboru, řeknu to lidově, mě z toho pusa až bolela, jak jsem to vysvětloval. A kolega byl u toho. Nevím, jestli bych to měl znovu kolegovi vysvětlovat.

Chci k tomu jenom říct, že tento návrh, který je označen pod písmenkem B1, je symbolizován dvěma jmény Votava-Šincl a byl předložen do rozpočtového garančního výboru. Bylo k němu stanovisko Ministerstva financí, zdůrazňuji Ministerstva financí kladné, za současného vedení, čili za jiného náměstka než démonizovaného pana náměstka Martina Prose, s tím, abychom všichni měli klid na duši, že bylo vyžádáno stanovisko, což řekl pan předseda rozpočtového výboru, regulátora dohledu, České národní banky, která vydala písemné stanovisko, které vám všem bylo rozdáno. Tam je jednoznačně stanoveno, že tento návrh, B1, tento společný, kompromisní a koaliční návrh, jak tomu chcete říkat, je to jedno, že tam bylo opět kladné stanovisko.

Opravdu nevím, co k tomu víc říct. Myslím si, že by každý měl hlasovat podle vlastního svědomí a hlavně vědomí. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP