(Jednání pokračovalo v 11.55 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, uplynula doba na přestávku klubu TOP 09, takže budeme pokračovat, a to bodem číslo

14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb.,
o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 414/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí, pan Andrej Babiš, a zpravodaj garančního výboru, kterým je výbor rozpočtový, pan poslanec Dolejš. Já tedy zatím nevidím pana ministra financí. Zeptám se pana předsedy Kalouska, zda chce vystoupit teď, nebo zda tedy vyčkáme příchodu pana ministra financí.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Bez přítomnosti pana ministra financí bych to pokládal za házení hrachu na stěnu, pane předsedající. Prosím, abychom posečkali.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Já prosím kolegy z klubu ANO, aby zajistili účast ministra financí. (Čeká se na příchod ministra financí.)

Pan ministr je přítomen, takže můžeme pokračovat. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 414/4, který byl doručen 21. října tohoto roku. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 414/5.

Zeptám se pana ministra, zda má zájem vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu. S přednostním právem pan kolega Kalousek. Potom pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, odpusťte a děkuji za pochopení, že jsme si vzali tu třicetiminutovou pauzu, protože jsme se museli probrat nejenom věcnými, ale i politickými konotacemi tohoto návrhu.

Dobře víme, že regulace makléřů, kterou si možná spotřebitel zaslouží, patří do jiného zákona než do zákona o pojišťovnictví. Dobře víme, že ministerstvo financí se něčemu takovému dlouhodobě bránilo. A když pan poslanec Šincl načetl svůj pozměňující návrh do tohoto zákona, zvažovali jsme ho jako věcnou normu, která si podle našeho názoru zasloužila podporu, protože ta situace se vymkla kontrole a spotřebitel si určitou regulaci zasloužil. S údivem jsme pak sledovali tu neuvěřitelnou koaliční přestřelku, kde jsme slyšeli, že ten Šincl hentý oný zločinný, zalobbovaný, podplacený, kdovíjaký aký, s tou složkou, kterou jako mám v ruce, určitě nedělá pro občany České republiky, ale dělá pro nějakou lobby, která ho podplatila. A já to přece dobře vím, protože já mám svoji složku. V tu chvíli jsme se obrátili na sociální demokracii a řekli jsme: my jsme připraveni podpořit návrh poslance Šincla, protože se domníváme, že je v zájmu spotřebitele a není v zájmu bratra pana ministra Babiše, a upřednostňujeme širokou množinu spotřebitelů před zájmem jednoho subjektu - bratra pana ministra Babiše.

Sociální demokracie jako vládní strana přijala politické rozhodnutí, ve kterém řekla ne, my nestojíme o vaši podporu, my stojíme o koaliční dohodu a pro tu koaliční dohodu jsme ochotni akceptovat i jisté zpoždění schvalování tohoto zákona, tedy ze třetího čtení to vrátíme do druhého čtení a ve druhém čtení učiníme koaliční kompromis. Tak jste to udělali. A já se přiznám, že jsem byl trochu napnutý, zda k tomu koaličnímu kompromisu, k tomu návrhu, jak to co nejlépe regulovat v zájmu spotřebitele, zda nás k tomu přizvete. Vy jste to neudělali. Vy jste si dohodli nějaký koaliční kompromis a my to respektujeme. Určitě máte dost sil na to, abyste si tento kompromis prohlasovali. My pevně doufáme, že bude v zájmu spotřebitele, že nebude v zájmu bratra pana ministra Babiše. A nemáme sebemenší důvod u toho asistovat. Prosím o pochopení, že všichni poslanci TOP 09 se zdrží hlasování.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Dále do rozpravy pan zpravodaj. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP