(10.50 hodin)
(pokračuje Stanjura)

A i to vysvětlení u těch tří miliard mně přišlo poměrně skromné. To znamená, v navrženém státním rozpočtu na rok 2016 ty peníze nejsou. Vy vycházíte z toho, že budete mít nároky na nespotřebované peníze z roku 2015. Pochopil jsem to tak dobře? Ale v tom případě, když tam ty peníze nejsou, jak můžete s klidným svědomím říkat: mně chybí jenom 580 mil., jestli si tu částku pamatuji dobře, kterou jste řekla v rozpravě. Takže místo systémového přístupu, místo debaty o tom, jak říkám, například svázat valorizační vzorec se stavem ekonomiky, s tempem ekonomického růstu, poklesu či stagnace, tak paní ministryně chce do svých rukou nebo do rukou vlády mimořádně silný politický nástroj, že samotná vláda bez Poslanecké sněmovny bude schvalovat valorizace. A to není dobře! Pokud dáte do zákona, že Sněmovna může například hlasovat o mimořádném příspěvku jako nějaký legislativní akt, tak je to v pořádku a tady nějaká většina se rozhodne. Ale svěřit tak velkou rozpočtovou kompetenci vládě nepovažujeme za šťastné, a pokud ten návrh sem doputuje v této podobě, tak budeme určitě proti.

Takže paní ministryně, poslední prosba. Zkuste říct, na základě čeho, jakého zákona se mimořádný důchod nebude počítat do příjmů, podle kterých se stanovuje příspěvek na bydlení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Upozorňuji, že jsme ve fázi závěrečných slov. Pokud další závěrečné slovo nechce paní ministryně, tak o závěrečné slovo požádal pan zpravodaj pan poslanec Opálka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, můžeme se v rámci procedury pohybovat pouze v tom rozmezí, které nám dává vládní návrh a dvě usnesení garančního výboru. Máme vlastně pět možností - schválit navýšení valorizace dle návrhu kolegy Vilímce a doufat, že Senát návrh ještě legislativně dopracuje, a vedle toho se dále rozhodnout, zda jednorázově přidat k důchodům příspěvek ve výši 1 200 korun dle mého návrhu, nebo 1 000 korun dle návrhu výboru pro sociální politiku, či 600 korun dle původního návrhu vlády, anebo z vlastní vůle nepřidat nic, to znamená zákon neschválit.

Já se vás pokusím přesvědčit, aspoň tu část, která ještě váhá, abychom schválili právě oněch 1 200 korun. Nejde tak ani o můj návrh jako o návrh, který předkládalo ministerstvo a který jsme dostali zargumentovaný od Rady seniorů ČR a který zde byl prezentován už v minulých čteních. Jsem přesvědčen, že v tomto případě se nemusíme přít o politické přístupy, neboť dle mého mínění jde zejména o spravedlivější rozhodnutí, protože důchodci oprávněně vnímají svou situaci a její dosavadní řešení jako křivdu. Vezměte si jenom čas, který jsme strávili problematikou třetího pilíře, a kolik se dneska bavíme o jednorázovém příspěvku. Naše rozhodnutí by tedy nemělo být ani tak politické, ale vedené atributy morálními a naší empatií. Upřímně řečeno, jak chcete svým seniorům v rodinách v okolí vysvětlit, že kupní síla občanů ČR je dle mezinárodních průzkumů z tohoto roku poloviční vůči průměru EU, a přitom většina těch, kteří jsou odkázáni jen na svůj důchod, je na tom ještě hůře? Jak jim chcete odůvodnit, že rostou mzdy, roste ekonomika, rostou odvody v podnikatelském prostředí, že ve veřejné a státní sféře porostou platy o 3 až 5 % a ústavním činitelům, tedy nám, vzrostou platy o téměř 7 %? Přitom důchodcům se valorizují ze zákona jen o 40 korun měsíčně, a pokud by prošel návrh jednorázového příspěvku, ten nejvyšší ve výši 1200, kromě návrhu ještě pana Vilímce, měsíčně by tato částka činila 140 korun, což činí zvýšení o necelých 1,3 % u průměrného důchodu. Mám za to, že by tento argument mohl stačit.

Pokud si však ještě někdo z vás klade otázku, kde na to vzít, pak se vám pokusím na příkladu z minulého týdne ukázat, že v některých případech nás to ani moc nezajímá a v jiných, tedy v tomto, jsme někteří velice úzkoprsí a zatvrzelí. Omlouvám se tedy za ještě malé zdržení, ale nebude tak dlouhé jako přestávky.

Většina z vás podpořila pozměňovací návrh v rámci tzv. zatraktivnění třetího důchodového pilíře. Zavedli jste možnost daňového zvýhodnění příspěvku zaměstnavatele ze 30 na 50 tisíc korun ročně a již v této formě dnes máme přes 929 tisíc účastníků tohoto pilíře, kterým platí zaměstnavatel, tj. téměř 20 % z celkového počtu účastníků. Dosud jim může zaměstnavatel výhodně poskytovat měsíčně 2 500. Průměrný příspěvek je však pouze 691 korun u penzijního spoření a 792 korun u doplňkového penzijního spoření. Tak se ptám, pro koho asi má sloužit ono zatraktivnění. Zatraktivnění na výši 4 167 korun měsíčně. Zdá se, že jen pro hrstku vyvolených, kterým tento benefit nahradí část mzdy, protože nebude zatížen dalšími daněmi a odvody. Pro koho je to výhodné? Především pro zaměstnavatele. Argument, že jde o podporu předdůchodů u těžkých povolání, neberu. Návrh nebyl doprovázen takovouto povinností vybraných zaměstnavatelů a navíc se schválila možnost výběru úspor už od dovršení 60 let, což jde vlastně proti režimu předdůchodů.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, pane zpravodaji, nicméně dovoluji si vás upozornit, že jsme ve fázi závěrečného slova a bavíme se o jednorázovém příspěvku důchodcům, nikoliv o penzijním připojištění. Prosím, abyste se věcně držel tématu. Děkuji.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Vážený pane místopředsedo, vážený pane řídící, nevěřím svým uším. Jsem zpravodaj s přednostním právem, s přednostním právem se tu vystupuje k čemukoliv a já jsem avizoval svoji závěrečnou řeč, dokonce jsem vám individuálně řekl, že bude asi 18 minut, a to, co říkám teď uzavřu právě tímto jednorázovým příspěvkem.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To jsem velmi rád. Děkuji.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Takže budu pokračovat. Děkuji za tuto možnost. Rovněž jste schválili navýšení možného odpočtu z daňového základu účastníků spoření z 12 na 24 tisíc korun. To, aby se pilíř zatraktivnil. A jak to vlastně je? Dnes je v penzijním spoření přes 4 405 000 účastníků a v doplňkovém penzijním spoření přes 298 tisíc účastníků. I když byl zaznamenán za jedno čtvrtletí pokles účastníků o 51 691, vzrostly spravované prostředky z tohoto čtvrtletí o více jak 10 miliard. Snižuje se počet, ale rostou peníze. Podíváme-li se však na průměrné rozložení příspěvků účastníků, vidíme, že dnešní maximální výhodnou úložku, tedy 2 000 měsíčně, převyšují pouze muži ve věku 85 let a starší. Nedivte se tomu - 25 % účastníků v tomto systému je starších 60 let a většina obnovuje své spoření, aby souběžně se svým důchodem znovu spořila se státním příspěvkem. Všechny peníze tak k důchodu nevyužívá, ale zhodnocuje je. Na 150 tisíc důchodců má také možnost, protože jsou to pracující důchodci, využívat i odpočtu z daňového základu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP