(10.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Přece je úplně něco jiného v okamžiku, kdy ekonomika roste, a pro letošní rok jsou poslední odhady takřka 5 %, jestli jsem dobře zaznamenal minulý týden odhady pro rok 2015, tak bude 4,9 %, a jsou to úplně jiné možnosti pro státní rozpočet než v okamžiku, kdy ekonomika stagnuje nebo klesá. A že ekonomický cyklus bude platit i v České republice, je přece jasné. Dříve nebo později dojdeme do fáze stagnace či recese, a myslím, že by nebylo od věci vést věcnou a konstruktivní debatu o tom, jestli by nebylo dobré valorizační vzorec navázat na stav ekonomiky.

A poslední. Paní ministryně říkala, že vlastně mění pravidla od 1. ledna 2016 na ten původní vzorec, ale to by se stalo i bez jakéhokoli zásahu vlády, protože ta měla platit od 1. ledna 2016, tak jak toto nepopulární a bolestivé opatření bylo přijato na tři roky 2013, 2014 a 2015, to znamená roky, kdy ekonomika nerostla o 4,9 % nebo 4,5, uvidíme, jak to dopadne, ale buď ve stagnaci, nebo v recesi. Byl bych moc rád, kdyby paní ministryně ještě před hlasováním mohla odpovědět na ty tři dotazy, konkrétní dotazy, které jsem položil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu ODS. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, po něm pan místopředseda Bartošek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já jenom na podporu slov pana kolegy Stanjury jeden axiom, který si ne vždycky uvědomují i všichni ministři, týkající se úspor v jejich kapitolách. Mandatorní výdaje nelze ušetřit exekutivní cestou. Pokud mám rezervu v mandatorních výdajích, není to proto, že umím šetřit, ale proto, že jsem je předimenzoval při rozpočtu. Ale pak nemám právo ty peníze chtít utratit na něco jiného. To jsem jenom špatně rozpočtoval. Bez legislativních změn lze mandatorní výdaje ušetřit v penzijním systému např. epidemií španělské chřipky, to ano, ale nepředpokládám, že to je třeba věc, ke které by se chtěla vláda přihlásit. A jinak to prostě exekutivně nejde. To znamená, v mandatorních výdajích Ministerstva práce a sociálních věcí nemohou být rezervy. Může být předimenzováno při rozpočtu, a pak by Sněmovna ty peníze měla snížit a nedat, ale ne dát na něco jiného.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Další přihlášený s přednostním právem je pan místopředseda Sněmovny Jan Bartošek. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem velice rád, že Ministerstvo práce a sociálních věcí našlo ve své kapitole dostatek prostředků pro to, aby mohlo posílit důchody, a myslím si, že je potřeba současně postupovat sociálně spravedlivě i k jiným skupinám. Vím, že dlouhodobě nebyl valorizován příspěvek na péči u osob zdravotně postižených. Z toho důvodu načtu do rozpočtu pozměňovací návrh, který bude valorizovat tuto částku zdravotně postižených, protože předpokládám, že jestliže chceme být sociálně spravedliví, musíme jít i touto cestou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu místopředsedovi. Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Nejprve závěrečné slovo paní ministryně. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dobrý den, vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci. Já bych tady především ráda zopakovala to, co už jsem řekla v úvodní řeči. Já jsem na jaře nesla na vládu návrh, aby byla zajištěna valorizace o 1,8 % v té výši průměrně asi 205 korun na důchod. To by bylo bývalo systémové řešení. Nicméně toto řešení, které jsme vlastně použili pro letošní rok, stálo navíc 7,1 miliardy korun. A také z tohoto důvodu to byli jenom ministři a ministryně za ČSSD, kteří hlasovali pro tento návrh.

Co se týče potom toho následného návrhu, těch 600 korun, tak to bylo proto, protože jsme to chtěli udělat rychle a dát to seniorům ještě před Vánoci. To, co se následně vyvinulo - a ten smysl také byl, že to byly letošní peníze. To, že se potom ta částka zvýšila, i kdybychom byli bývali prohlasovali, dali seniorům 600 korun před Vánoci, tak to vůbec nic nebránilo případně dalšímu jednorázovému příspěvku třeba na začátku roku, když už ta situace takto nastala.

Co se týče oněch tří miliard, které tu tak trápí pana poslance Stanjuru, tak to je letošní úspora na důchodech a dalších sociálních dávkách. A já bych neřekla, tak jako pan poslanec Kalousek, že se to blbě narozpočtuje. To jsou prostě dávky, které nejsou každý rok stejné, a pořád mi připadá lepší v tom rozpočtu mít rezervu a předvídat, že jak důchodů, tak nějakých různých sociálních dávek může být vyplaceno více, a potom tam peníze zůstanou, než si to dát méně a potom je někde pracně hledat v rámci celého státního rozpočtu. Nicméně naši kolegové a kolegyně se nepochybně snaží o ty predikce co nejlepší. Koho vás to zajímá, můžete se podívat na všechna ta čísla.

Co se týče příspěvku na bydlení, toho, zda se to počítá, či nepočítá do příjmů, já jsem tedy zatím obdržela informaci, že se to do příjmů nepočítá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Nyní s přednostním právem pan předseda Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Odpusťte prosím, už jsem opravdu nechtěl zdržovat, ale to závěrečné slovo mě zaskočilo. Paní ministryně, ve vší přátelské uctě vám nerozumím. Vy jste říkala: já jsem něco na jaře nesla na vládu. Ale my tu neprojednáváme to, co jste někdy na jaře nesla na vládu. My tady projednáváme vládní návrh, který jménem vlády obhajuje před Sněmovnou člen vlády, ministr práce a sociálních věcí. A teď jsem se v tom ztratil, protože to chvíli vypadalo, jako že politička ČSSD říká: já jsem něco chtěla a ti oškliví koaliční partneři mi to nedovolili, a potom zase říká: já jsem členka vlády a vy, Poslanecké sněmovno, mi to schvalte. Já tomu nerozumím. Přiznám se, že bych jako člen Poslanecké sněmovny, která má něco schvalovat vládě, rád, kdyby mi člen vlády pověřený obhajobou materiálu řekl, co vlastně tedy ta vláda chce. Já jsem z vašeho vystoupení zmaten a fakt nevím, co ta vláda chce. Přitom podle mého názoru jste pověřena, abyste nám to sdělila, co ta vláda chce, na čem se shodla, čím vás pověřila, a my to pak buď schválíme, nebo ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Další s přednostním právem je pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl požádat paní ministryni, aby nám řekla, na základě čeho a jakého rozhodnutí se ten důchod nebude počítat do příjmů. Paní ministryně řekla: Já mám informaci. Tak mě zajímá, od koho má tu informaci, na základě čeho, na základě jakého zákona nebo nařízení vlády se to počítat nebude. Já si myslím, že paní ministryně nedostala správnou informaci. A ti penzisté, kterých se to týká a kteří si to počítali, ti se toho obávají. Tak já myslím, že bychom si zasloužili podrobnější informaci, než "já jsem dostala informaci, že se to počítat nebude". A co když bude?

A potom k tomu návrhu, paní ministryně se snaží vybruslit, že navrhovala 600 a teď navrhuje 1 200 a říká: No a kdyby prošlo 600 tak to navrhneme znova dalších 600. Nic takového jsem v legislativním plánu vlády neviděl. Sama paní ministryně říká, že to nesla na vládu na jaře, máme těsně před začátkem kalendářní zimy, i když ne podle počasí, takže představa, že v listopadu schválíme jeden mimořádný příspěvek, nebo v říjnu, kdyby to bylo podle představ vlády, a v listopadu paní ministryně přichází s novým návrhem zákona, s novým jednorázovým příspěvkem, tak to jenom podtrhuje tu naši výtku, že je to nesystémové, nepromyšlené, ad hoc řešení.

Já jsem očekával, že paní ministryně ocení postoj pravicové opozice, která jí umožnila, i jí osobně, blíží se k tomu, co nesla do vlády. Ale počkáme si na to hlasování. Ten návrh, který my jsme předložili, v zásadě odpovídá parametrům, které paní ministryně na jaře do vlády nesla. Tak uvidíme při dnešním hlasování, jestli na tom ještě trvá, anebo když je pod tím náhodou podepsán někdo z opozice, tak ten návrh nepodpoří. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP