(Jednání pokračovalo v 10.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, uplynula pauza pro jednání poslaneckého klubu Občanské demokratické strany a my budeme pokračovat v našem jednání. Nacházíme se v rozpravě, kde je nejprve s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Ivan Pilný. Po něm s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych jenom rád vaším prostřednictvím vyhověl výzvě pana poslance Lanka a ohlašuji v této záležitosti střet zájmů a nebudu hlasovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Pilnému. Dalším s přednostním právem je pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Po něm pan místopředseda Bartošek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. To bychom nemohli hlasovat ale nikdo, protože myslím, že každý v rodině má nějakého penzistu. Tak nic proti tomu ohlášení, ale nakonec nevím, kolik poslanců by mohlo hlasovat, kdybychom řekli, že každý, kdo má v rodině penzistu, je ve střetu zájmů. To si myslím, že v tomto případě se úplně nedá takhle aplikovat, když máme 2,9 milionu lidí, kteří pobírají některý typ důchodu.

Chtěl bych zareagovat na průběh dnešní rozpravy a mám přibližně tři dotazy na paní ministryni. Vláda předložila tento návrh zákona podle § 90 odst. 2 a chtěla to schválit v prvém čtení. My jako pravicová opozice jsme to zablokovali, protože jsme řekli, že je potřeba k tak důležitému návrhu zákona mít možnost podávat pozměňující návrhy. Za to jsme byli vládní koalicí nemilosrdně kritizováni. Naposledy jsem to slyšel minulý týden z úst pana premiéra. No ale vzpomeňme si, jaký byl návrh, se kterým přišla vláda, ke kterému nechtěla připustit pozměňující návrhy. Šest set korun jednorázový příspěvek! A jak šel čas, tak jsem se dočítal, že je koaliční kompromis na 900 korun, pak zasedl garanční výbor, který nepodpořil návrh tady pana zpravodaje, a koaliční kompromis byl 1 000 korun, abych se dneska ráno dozvěděl, že klub sociální demokracie podpoří návrh pana zpravodaje 1 200 korun. Takže když to přeložíme správně, díky pravicové opozici se zdvojnásobí mimořádný příspěvek našim důchodcům. Protože kdybychom to nechali na vládě, jak to chtěla vláda, tak se odsouhlasilo 600 a bylo vymalováno.

Takže první dotaz na paní ministryni, jestli by mohla v krátkosti shrnout argumenty, proč souhlasila s 600 a dneska 1 200. To je rozdíl sto procent! To není úplně zanedbatelné. A neuplynuly roky, ale spíše týdny.

Za druhé: Paní ministryně říkala ve svém asi úvodním slově, že každý penzista... (Obrací se na předsedajícího kvůli hluku v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane předsedo. Poprosím ve sněmovně o klid! Zejména ministry a místopředsedy Sněmovny. Ano, nebudeme si ukazovat.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji, pane místopředsedo. Myslím si, že chci poukázat na důležitou věc, a chtěl bych, aby na ni paní ministryně zareagovala. Ona říkala ve svém úvodním slově, že každý dostane ten jednorázový příspěvek. A to je jenom polovina pravdy, protože jako určitě i na vás, tak i na mě se obracejí penzisté s konkrétními příklady a ukážu, v čem je nesystémové řešení toho jednorázového příspěvku. Týká se to těch, kteří berou nízké důchody a současně žijí v nájemním bydlení a pobírají příspěvek na bydlení.

Abych byl konkrétní, tak vám dám konkrétní případ. Důchod 9300, bez jednorázového příspěvku. Nájem 4 153 korun. Platba za elektřinu 400 korun, příspěvek na bydlení podle zákona 1 763 korun. A ty příjmy se posuzují čtvrtletně. Ne ročně, čtvrtletně. To znamená, pokud schválíme - a mám ten výpočet na 1 000 korun, dneska to bude 1 200, tak důchod nebude za to čtvrtletí 9 300, ale 9 633, náklady na bydlení zůstávají stejné a příspěvek na bydlení se po dobu tří měsíců zkrátí o sto korun. Takže v tomto konkrétním případě ti, kteří tu pomoc potřebují nejvíce, to znamená ti, kteří mají nájemní bydlení, poměrně vysoký nájem, k tomu poměrně nízký důchod, nedostanou celých tisíc korun. Sice dostanou, do jedné kapsy jim to vláda dá, ale z druhé kapsy část těch peněz odvede zpátky. Tak se ptám paní ministryně, zda o tom vůbec přemýšleli, když konstruovali jednorázový příspěvek, a co těm lidem řekne.

Za prvé se to bude administrovat, to znamená, že budou mít kvartálně, tzn. v druhém kvartálu 2016 nižší příspěvek na bydlení. Proč jste to tak udělali? Proč jste, když už je to mimořádné, proč jste to nevyřešili i legislativně, že by se to tedy, když je to mimořádné, nepočítalo do příjmů konkrétního důchodce? To já považuji za velkou chybu a ti lidé budou zklamaní. Protože ať to dneska dopadne 1 000, nebo 1 200, tak si budou skoro všichni myslet... (Opět se obrací na předsedajícího.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, pane předsedo, ale prosím, abyste pokračoval, až se sněmovna skutečně ztiší, nebo přeruším jednání schůze do doby, než tady nastane klid. Děkuji.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: A já to považuji za velký problém.

Poprosil bych - omlouvám se, pane předsedající - aby kolegové nechodili za ministryní, když k ní mluvím. Protože ten problém je opravdu vážný.

Tak jak je to konstruované, tak prostě nedostanou všichni ten mimořádný příspěvek v plné výši, ale část jim stát vezme na příspěvku na bydlení. A zrovna těm - opakuji - kteří mají nižší penze a současně platí vyšší nájmy. Nerozumím tomu, že to MPSV neošetřilo v návrhu zákona. To jasně ukazuje, že náš pozměňující návrh, který říkal "procentuálně navýší", je prostě lepší. Protože by to bylo rozložené v čase a ti lidé by o příspěvek na bydlení nepřišli.

A poslední věc, která mě zaujala, a tady bych opravdu poprosil o odpověď. Projednáváme návrh státního rozpočtu. Když jsme kritizovali výši dnes už schváleného schodku na 83 miliard, tak jsme říkali, že vláda plýtvá, a odpovědí bylo vystoupení mnohých členů vlády, že to není pravda. Že to je úplně přesně spočítané, nejsou tam žádné rezervy. A dneska paní ministryně řekne: "Já tam mám rezervu tři miliardy." Já paní ministryni věřím. Takže tam měla vatu ve výši 3 miliard. Tak bych chtěl, aby nám paní ministryně řekla před hlasováním, které položky ve svém rozpočtu sníží o 3 miliardy. A určitě se shodneme protože tam jsou převážně mandatorní výdaje v kapitole MPSV, že 3 miliardy není částka, kterou najdete za minutu. Ale když jsme tady slyšeli autoritativně říct na mikrofon "já tam ty tři miliardy mám", tak já bych chtěl vědět, kde jsou v tom rozpočtu.

Teď nevím, jestli mám přesnou informaci, že výbor pro sociální politiku návrh rozpočtu paní ministryně neschválil, její kapitoly. Možná to byl ten důvod, že paní ministryně asi neřekla, kde jsou ty 3 miliardy, ale mě by to docela zajímalo.

A poslední poznámka k tomu, jak ten návrh není legislativně dokonalý. Možná to tak je, ale při dobré vůli, při dobré vůli se to schválit dá. Náš návrh je spravedlivější, protože zvyšuje důchody v průměru o 1,2 % od 1. dubna tak, aby se na to státní správa stačila připravit. Ale hlavně - to zvýšení se promítne i v letech 2017, 2018 a ve všech následujících. A paní ministryně říká: "My jsme našli lék, my připravujeme návrh zákona, který zmocní vládu." A já říkám, že to je špatně. Myslím si, že to má být zákonem. Pokud přijde koalice s návrhem, že valorizační vzorec může být jiný, a my jsme na takovou debatu připraveni. A jeden z podpůrných argumentů k tomu je, že bychom mohli ve valorizačním vzorci zohlednit fázi ekonomického cyklu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP