(9.40 hodin)
(pokračuje Vilímec)

K našemu návrhu zaujalo Ministerstvo práce a sociálních věcí negativní stanovisko, to chci také zdůraznit. Poukazuje na údajnou legislativní nedotaženost našeho návrhu, že když je potřeba takový návrh nějak zpochybnit v situaci, kdy hlasování proti je krajně nepopulární, tak se musí hledat nějaký příběh. Samozřejmě se našel příběh legislativních výhrad. Na některé námitky legislativního odboru Ministerstva práce a sociálních věcí jsme zareagovali zpřesněním dikce našeho návrhu. A pokud se týká debaty o tom, zda je to příspěvek, zda je to návrh, který je přílepkem, tak tady jenom odkážu na slova paní ministryně, která vlastně chtěla na vládě prosadit v souvislosti se zvyšováním příjmů pro důchodce v příštím roce přesně totéž, co navrhuje Občanská demokratická strana.

Znovu podotýkám, nechci už k tomu dlouho mluvit, že smyslem pozměňovacího návrhu, který je evidován pod písmenem B pozměňovacích návrhů, je snaha se zachovat seriózně vůči důchodcům tak, aby se zvýšený důchod alespoň zčásti stal základem pro další valorizaci, nikoliv ad hoc schválit pouze nějakou okamžitou finanční pomoc. Z tohoto důvodu bych vás všechny chtěl požádat jak zástupce vládní koalice, tak i opozice o podporu našeho návrhu. Děkuju za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji, pane poslanče. Nyní se s přednostním právem hlásí pan ministr Marian Jurečka.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Dobré dopoledne, milé kolegyně, vážení kolegové. Zvažoval jsem, jestli mám vystoupit, ale jelikož tady není náš pan předseda, tak myslím, že je docela důležité v této souvislosti říct a shrnout si některá fakta. Musím říct, že principiálně i v rámci projednávání tady této záležitosti byl v rámci koalice dohodnut nějaký kompromis. Ten se potom po projednávání ve výboru zvýšil z 900 korun na 1000. Byla pro něj většinová podpora. A dneska ráno stojíme před návrhem, o kterém se tady diskutuje, paní ministryně představila, na 1200 korun.

Chtěl bych si ujasnit dvě základní věci. Chtěl bych slyšet, protože už jsme také v docela pokročilé fázi projednávání státního rozpočtu na příští rok, z čeho tady toto zvýšení, jak řekla paní ministryně, je zhruba v objemu 580 milionů korun, z čeho tady tuto záležitost pokryjeme. Pro nás pokud to bude garantováno, že to je ze zdrojů kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, tak jsme ochotni o tomto návrhu dále jednat. Takže já bych chtěl slyšet na plénu, z čeho budeme tady toto navýšení krýt, aby to nebyla jenom ukázka populismu a toho, že tady zvyšujeme tyto věci - ne že bych je nikomu nepřál, ty peníze, ale řekněme si, odkud ty peníze vezmeme.

A druhá věc, také je potřeba si říct, že tady máme určitou oblast lidí a otázku příspěvků na zdravotní pojištění a na ty bychom také neměli zapomínat a tyto potřeby bychom také měli pokrýt. Takže byť to dělám velice nerad, ale chtěl bych se zeptat paní ministryně, zdali nám může říct, jak budeme řešit otázku příspěvků na péči pro zdravotně postižené a z čeho pokryjeme tady toto navýšení. To jsou klíčové věci, abychom tady nedělali jenom populistická gesta. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Dále přihlášeným je pan předseda Jiří Mihola. Připraví se pan poslanec Pavera.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážení kolegové, v podstatě všechno důležité k té věci řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Velmi rád bych dal přednost tady paní ministryni, kdyby chtěla reagovat, ale neviděl jsem, že by se chystala k reakci. (Ministryně chce reagovat.) Chystá se. Tak v tom případě bych jí dal opravdu přednost a poté bych se ještě přihlásil o slovo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy pan poslanec Pavera. (Ministryně gestikuluje, že chce reagovat hned.) Chcete vystoupit, paní ministryně? (Ano.) S přednostním právem paní ministryně. Pak vám dám slovo (k poslanci Paverovi). Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dobrý den. Děkuji za slovo. Nenašli jsme v rozpočtu našeho ministerstva ty asi 3 miliardy na to navýšení navíc, ale opravdu těch dalších 580 milionů bychom se museli asi dohodnout i z jiných zdrojů. To už je opravdu zas další velká částka, která tam v tuto chvíli není.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec... S přednostním právem pan předseda Mihola.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za reakci paní ministryni. V tom případě bych tedy za klub KDU-ČSL chtěl požádat o dvacetiminutovou pauzu na poradu poslaneckého klubu. Zároveň bych poprosil předsedy koaličních klubů, abychom se sešli rovněž ke krátké poradě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. V tom případě vyhlašuji přestávku a budeme pokračovat v 10.05.

 

(Jednání přerušeno v 9.45 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP