(10.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 23. Přihlášeno 160 přítomných, pro 93, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Roman Kubíček: Dále budeme hlasovat o bodu 7, kde se číslo 3 a půl nahrazuje číslem 7. Zase se týká výplat. (Stanovisko výboru kladné, stanovisko ministra neutrální.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se kdo. Zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 24. Přihlášeno 160 přítomných, pro 130, proti 5. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Roman Kubíček: Nyní budeme hlasovat o bodu číslo 13, který hovoří o tom, že k uzavření nebo změně smlouvy pro nezletilého účastníka nepotřebuje jeho zákonný zástupce souhlas soudu. To je taková ta komplikace, která byla i u stavebního spoření, jak si všichni pamatují. Stanovisko výboru souhlas. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 25. Přihlášeno 160 přítomných, pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Roman Kubíček: Protože jsme přijali bod číslo 6, je pozměňovací návrh B nehlasovatelný, takže nyní budeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Takže o všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření, podle sněmovního tisku 494, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 26. Přihlášeno 160 přítomných. Pro 135, proti 16. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dříve než přikročíme k projednávání dalšího bodu, načtu další omluvy. Pan poslanec Martin Novotný se omlouvá z pracovních důvodů dnes od 11.30. Pan poslanec Karel Pražák se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů. Pan poslanec Valenta se omlouvá od 11 hodin z osobních důvodů. Pan poslanec David Kasal se omlouvá z dnešního dne od 9.50 do 12.10 z pracovních důvodů.

 

Nyní přikročíme k projednávání bodu číslo

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 460/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj garančního výboru, tím byl rozpočtový výbor, pan poslanec Zdeněk Syblík. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 460/2, který byl doručen dne 9. října 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 460/3.

Nyní se táži pana ministra, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také ne. Takže otevírám rozpravu a zatím nemám žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. Táži se pana ministra, zda chce využít možnosti závěrečného slova. Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Syblík: Děkuji za slovo, paní předsedající. Usnesení rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, garanční výbor, po projednání návrhu zákona po druhém čtení

I. doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 460 v následujícím pořadí.

1. pozměňovací návrh A1, A2 a A4, mimo bod A3, tento bod hlasovat eventuálně až po E2;

2. pozměňovací návrh B;

3. pozměňovací návrh C1 + C2 jedním hlasováním;

4. pozměňovací návrh C3, C4;

5. pozměňovací návrh D1 + D2 jedním hlasováním;

6. pozměňovací návrh E1 až E4, bude-li schválen E2, pak je nehlasovatelný A3;

7. hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Táži se, zda má někdo jiný návrh procedury. Není tomu tak. Nyní tedy zahajuji hlasování o předneseném způsobu hlasování.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 27. Přihlášeno 160 přítomných. Pro 145, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, proveďte nás jednotlivým hlasováním.

 

Poslanec Zdeněk Syblík: Ano. Tak nejprve tedy pozměňovací návrh A1. Tento návrh se bude hlasovat samostatně. Jedná se o legislativně technické připomínky. Stanovisko garančního výboru je doporučující. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 28. Přihlášeno 160 přítomných. Pro 153 (proti nikdo). Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Syblík: Pozměňovací návrh A2. Rovněž legislativně technické připomínky. Stanovisko výboru doporučující. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 29. Přihlášeno 160 přítomných. Pro 157 (proti nikdo). Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Syblík: Pozměňovací návrh A4. Legislativně technické připomínky. Stanovisko výboru doporučující. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 30, do kterého je přihlášeno 160 přítomných. Pro 113, proti 13. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.***
Přihlásit/registrovat se do ISP