(9.10 hodin)
(pokračuje Zavadil)

Navíc první výplaty těchto záležitostí se budou odehrávat až za osmnáct let, protože v osmnácti letech umožňujeme si část těch finančních prostředků vybrat. To je k těm osmnácti letům.

Vím, že to je diskutabilní, ale když jsem položil otázku při projednávání s Ministerstvem financí, jestli jakýkoliv ten pozměňovací návrh je hloupý, tak mi byla dána odpověď že ne, že je jenom potřeba čas, že je jenom potřeba systémově to zařadit, atd. atd. Tohle, dámy a pánové, slyším už dvacet let. Já si myslím, že ústavní činitelé jsou tady od toho, aby měli možnost upravit zákony, které podle jejich názoru nejsou úplně správné, a že nemůžeme prostě jenom dbát na to, že nám úředníci, a já je nezpochybňuji, řeknou, že to není úplně dobré.

K dalším věcem, které nejsou marginální. Je to zvýšení úplaty u transformovaných fondů z 0,6 na 0,8. Vysvětlím, o co tady jde. My jsme dali možnost určitým skupinám, aby nám obhospodařovaly finanční prostředky, které se tam nahromadily. Řekli jsme jim: Budete to dělat tak, aby byla garance pro klienty. Na druhou stranu jsme jim svázali ruce a řekli jsme jim: Budete moci v podstatě jenom využívat těch možností, které jsou například ve státních obligacích atd., nikoliv na akciovém trhu. Tomu rozumím. Ale v dnešní situaci státní obligace jdou do minusových hodnot, takže tam hrozí jedna věc. Já nevím, jestli si uvědomujeme, že ten třetí pilíř, resp. společnosti, které ho obhospodařují, se mohou dostat do situace, že na to peníze mít nebudou. A ten zásah z 0,6 na 0,8 znamená, že podle dvou propočtů se to dotkne klientů buď ve výši 80 korun za rok, nebo 120 korun za rok, čili se tam pohybujeme v částce mezi 8 a 10 korunami, které dopadnou na klienta. Ale je tam na druhé straně jakási bezpečnost toho systému.

Takhle bych mohl pokračovat dále. Já tady všechny ty pozměňovací návrhy nechci rozebírat, ale chci vás požádat, abyste zvažovali podporu těmto sedmi pozměňovacím návrhům, protože jak už jsem řekl v úvodu a znovu se k tomu vracím, atraktivita ve vládním návrhu není skoro žádná, a já se domnívám, že těmito sedmi návrhy, aniž bych poškodil státní rozpočet, protože u toho jednoho pozměňovacího návrhu je účinnost až od 1. 1. 2017, takže se to nedotkne rozpočtu 2016, a jak už jsem řekl v úvodu, co se týče zrušení důchodového pilíře číslo 2, stát získá samozřejmě určité množství finančních prostředků, které může na druhou stranu i v těch některých záležitostech, jako je třeba zvýšení odpočitatelné položky, klidně do toho vsunout.

Žádám vás o podporu těchto sedmi pozměňovacích návrhů v celém spektru. To je všechno. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. Dalším přihlášeným s přednostním právem je pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Faltýnek a po něm pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Dámy a pánové, dovolte mi stručné vyjádření k pozměňujícím návrhům, o kterých hovořil pan předseda Zavadil. Jenom mu chci říci, když rozhořčeně pronesl tu větu "jestli vás to nebaví, já toho klidně můžu nechat", tak oni sice ztichli, ale bavit je to nezačalo, tak nechápu, prostřednictvím paní předsedající, proč jste pokračoval. (Směje se.) Promiňte ten žert po ránu.

Všechny ty návrhy jsou návrhy týkající se třetího pilíře, to znamená nijak neřeší naši zásadní výhradu, kterou máme při rušení druhého pilíře, a ta zásadní výhrada je, že v rámci povinných odvodů rušíte zásluhovou složku, tvoříte rovnostářský první pilíř a nemáte alternativu, kde promítnout onu zásluhovost v rámci povinného odvodu, protože třetí pilíř je samozřejmě nepovinný dobrovolný odvod, takže to vůbec neřeší ten problém a nijak nevyvrací naši námitku. To znamená, setrváváme na tom, že nemůžeme souhlasit s rušením druhého pilíře, protože vy nemáte alternativu, jak zajistit v rámci povinného důchodového pojištění jak princip solidarity, tak princip zásluhovosti, to znamená, že ten, kdo více platí, by měl potom také více brát. Tu alternativu nemáte, tu rušíte a směřujete k totálnímu rovnostářství v rámci povinného pojištění.

Nicméně pozměňující návrhy, které přednesl pan předseda Zavadil, byť jsou samozřejmě v rámci nepovinných odvodů, míří na zvýšení osobní odpovědnosti za vlastní stáří, zvýšení odpovědnosti za vlastní studium a míří ke snížení, byť ne všem stejně, ale k parciálnímu snižování přímých daní. To vše jsou programové priority TOP 09, a proto TOP 09 tyto pozměňující návrhy podpoří. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Votavy. Potom s přednostním právem pan poslanec Faltýnek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, dobré ráno přeji všem. Já bych chtěl jenom připomínku k vystoupení pana kolegy Kalouska. My tady samozřejmě neřešíme reformu důchodového systému. Takovou ambici jsme neměli. Ta skupina poslanců a expertů, kteří se zabývají důchody, a kolega Zavadil byl takovým nositelem toho a já jsem ty pozměňovací návrhy podal - nicméně třetí pilíř je jistou součástí důchodového systému, spoří do něj dnes zhruba necelých pět milionů lidí, a my přece chceme, aby si lidé spořili více na penzi a ukládali tam peníze a potom je samozřejmě využili k tomu, až budou v penzi, aby měli nějaké zajištění. Není to samozřejmě všelék na zajištění stáří, ale je to určitá částka, která jim ve stáří pomáhá. To je otázka zatraktivnění třetího pilíře.

Všech těch sedm pozměňovacích návrhů je, myslím, namístě, aby zatraktivnily ten pilíř, jak daňové záležitosti, odpočty u zaměstnavatelů i u vlastních účastníků. Pokud vím, je spočítáno, že dopad do státního rozpočtu je poměrně marginální, nějakých 150 milionů, takže to není až tak výrazná částka. Navíc je to odloženo s platností do roku 2017, to znamená, že se to nedotkne ve velké míře rozpočtu na rok 2016.

Je to i možnost, abychom opravdu umožnili spořit i nezletilým dětem, samozřejmě prostřednictvím jejich rodičů, aby nemusely žádat o souhlas soud, myslím, že to je také výrazné, aby měly možnost třeba po dovršení osmnácti let věku si tu jednu třetinu -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, omlouvám se, váš čas!

 

Poslanec Václav Votava: - jednu třetinu vybrat, tak, aby si třeba mohly přispět na studium. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím s faktickou pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já chci jenom podotknout, aniž bych cokoli měnil na podpoře těch pozměňujících návrhů, že logicky přijdou ti, kteří nabízejí i jiné produkty než penzijní pojištění, srovnatelné životní pojištění, kapitálové pojištění, a budou samozřejmě argumentovat, že jsme jeden produkt zvýhodnili proti jiným na společném trhu. Jsem přesvědčen, že dříve nebo později se jim dostane stejných výhod, protože pak ten argument bude mít svoji relevanci. Jenom dopředu předvídám, co se stane. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s přednostním právem pana poslance Faltýnka.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl poprosit o přestávku v trvání 30 minut pro náš klub. Kolegy poprosím do prostor našeho klubu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, tudíž já přerušuji jednání do 9.49 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.19 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP