(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobré ráno, dámy a pánové, je 9 hodin a já zahajuji třetí jednací den 35. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Zatím zde eviduji to, že pan poslanec Kučera bude hlasovat s náhradní kartou č. 11, pan poslanec Rykala s kartou č. 6 a paní poslankyně Nohavová s kartou č. 20.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Adam Vojtěch - zdravotní důvody, Bebarová Rujbrová Zuzka - osobní důvody, Bendl Petr - rodinné důvody, Birke Jan - bez udání důvodu, Brázdil Milan - pracovní důvody, Halíková Milada - pracovní důvody, Havíř Pavel - pracovní důvody, Heger Leoš - pracovní důvody, Hnyková Jana - pracovní důvody, Holík Jaroslav - pracovní důvody, Holík Pavel - pracovní důvody, Hovorka Ludvík - pracovní důvody, Karamazov Simeon - osobní důvody, Komárek Martin - zahraniční cesta, Koníček Vladimír - zahraniční cesta, Lobkowicz Jaroslav - zdravotní důvody, Matušovská Květa - osobní důvody, Nováková Nina - zahraniční cesta, Opálka Miroslav - pracovní důvody, Putnová Anna - zdravotní důvody, Sedláček Jan - osobní důvody, Skalický Jiří - pracovní důvody, Valenta Jiří od 11 hodin - rodinné důvody, Válková Helena do 10 hodin - pracovní důvody, Vondrášek Josef - zdravotní důvody, Zahradník Jan - osobní důvody.

Z dnešního jednání se omluvili tito členové vlády: Bělobrádek Pavel do 9.45 a od 13 hodin - pracovní důvody, Dienstbier Jiří - pracovní důvody, Herman Daniel - zahraniční cesta, Jurečka Marian - zahraniční cesta, Pelikán Robert - pracovní důvody, Ťok Dan - pracovní důvody, Valachová Kateřina - pracovní důvody, Zaorálek Lubomír - pracovní důvody. (Hluk v sále.)

Nyní se tedy budeme zabývat body dle schváleného pořadu schůze. Přistoupíme k projednávání bodu 8. Ještě dříve, než budeme pokračovat, pan poslanec Tejc hlasuje s náhradní kartou č. 13.

Já poprosím sněmovnu, aby se ztišila, abychom v klidu mohli projednávat třetí čtení. (Hluk v sále trvá.) Takže znovu požádám sněmovnu o klid. (Vyčkává.) Děkuji. Není to ideální stav, ale nechci tady vyvolávat jednotlivé poslance, kteří ruší.

 

Jsme ve třetích čteních a jsme v bodu

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
/sněmovní tisk 494/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj garančního výboru rozpočtového výboru poslanec Roman Kubíček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 494/2, který byl doručen dne 9. října 2015.

Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 494/3. Já se nyní táži pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Tudíž otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, tudíž rozpravu končím. - Já jsem vás neviděla, omlouvám se. Tak prosím pana poslance Zavadila.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Hezké dobré ráno, dámy a pánové. Vážená paní předsedající, já se omlouvám, že jste mě neviděla, ale do rozpravy se hlásím.

Já bych chtěl napřed říci, že materiál, který máme projednávat, když jsem se poprvé s tím seznámil, někdy v květnu, tak jsem došel k názoru, že vládní materiál není až tak materiálem, který by ctil programové prohlášení vlády, ve kterém se hovoří, že při zrušení druhého pilíře se zároveň zatraktivní třetí pilíř. Já jsem to tom v materiálu, to zatraktivnění, nikde nenašel. Proto mě vedlo k tomu, že jsem podal sedm pozměňovacích návrhů, které svým způsobem třetí pilíř zatraktivňují, a můžu tedy jaksi postupně po těch pozměňovacích jít a vysvětlit filozofii toho, proč pozměňováky byly takto podány.

To, že v prvním bodě se zvyšuje možnost odpočítat u zaměstnavatelů částku 30 tisíc na 50 tisíc, má svoji logiku, protože chceme, aby zaměstnavatelé více přispívali svým zaměstnancům na toto spoření. A navíc ještě je to možné vázat i na některé kategorie profesní, protože tak jak bylo řečeno už tady někdy v minulosti, se jedná na tripartitě o možnosti, aby zaměstnavatelé přispívali hlavně těm kategoriím, které jsou nejvíce postižené. (V sále je trvalý silný hluk.)

To, že se zvyšuje, jako další k bodům, možnost odpočitatelné položky pro klienty z 12 na 24 tisíc, to má také svoji logiku. Protože jsme zrušili druhý pilíř, trochu je mně líto, že nejdou zákony vedle sebe, protože účinnost zákonů musí být stejná. A jestliže jsme zrušili druhý pilíř, čili vlastně ve své podstatě jsme těm lidem, kteří měli trošičku víc peněz a mohli si spořit v tomto důchodovém druhém pilíři, tak tady se jim alespoň částečně vrací to, že si mají možnost přispívat do třetího pilíře s větší možností odpočitatelných dávek.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane kolego, já se moc omlouvám, ale opravdu hladina hluku je vysoká a není vás slyšet. Poprosím kolegy, aby se usadili na svá místa, nebo pokud mají co k řešení, aby tak učinili v předsálí a nerušili nás.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Velmi diskutovaný bod je ten, jestli se má, nebo nemá umožnit dětem, jejichž rodiče můžou už v novém systému platit od narození částku, kterou určí, jestli se jim má umožnit v osmnácti letech věku, aby si část finančních prostředků vybraly, ať už na studium, anebo myslím si hlavně na studium. Chtěl bych podtrhnout, že peníze, které do systému tečou u těchto dětí...

Prosím vás, já nevím, jestli vás to nebaví, tak já skončím.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane kolego, je to poslední výzva. Já jinak přeruším sněmovnu na pět minut, aby se kolegové uklidnili. Je to opravdu velmi nekolegiální. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji vám, paní předsedající. A omlouvám se, ale někdy opravdu...

Takže u těch osmnácti let. Jestli má někdo vkládat finanční prostředky za svoje dítě, které se teď narodí a má šedesát let čekat na to, co s penězi bude, jak to bude, a nesáhnout si vůbec na tuto možnost, tak já to nepovažuji za správné. Domnívám se, že část finančních prostředků, které si může vybrat - a pozor, upozorňuji, že jsou to jenom finanční prostředky, které tam vkládá klient. Není to státní příspěvek, ten zůstává nadále v systému. Není to příspěvek od zaměstnavatele, ten zůstává dál v systému. Je to skutečně ta část finančních prostředků, který platí rodič, nebo později si to může platit kdokoliv jiný. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP