(17.10 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem tomu vyjádření pana ministra úplně nerozuměl, ale chci vyzvat pana ministra financí a jeho politické hnutí, aby hlasovali s námi pro zamítnutí. Tím, že je proces ratifikace, znamená to, že Parlament má bezesporu suverénní právo to buď ratifikovat, nebo odmítnout. Když to uděláme, nic se nám nestane, nejsme člen eurozóny.

Toto je typický příklad salámové metody Bruselu a nejhorší je, když uděláte první krok, pak už se to skoro nedá zvrátit. A já si myslím, že bankovní unie není dobrý projekt. Souhlasím s hodnocením stavu české ekonomiky, které řekl pan ministr financí. Opravdu si nepřejeme, abychom udělali první krok k tomu, aby jednou čeští občané platili za dluhy bank v jižním křídle eurozóny. A to skutečně hrozí. Možná ne dneska, možná ne zítra, možná ani ne v období této vlády, ale reálně to hrozí. A pokud máte, kolegové, a jsem rád, že přistupujete na naši pozici, pokud máte velmi zdrženlivý vztah k přijetí eura, to já můžu jenom přivítat a ocenit, tak nedělejme tento krok. Nedělejme ten první krok k bankovní unii. Proč bychom to dělali? Opravdu ne. Víte, že my dlouhodobě usilujeme o to, aby Česká republika si vyjednala změnu těch podmínek, a taky si řekněme po pravdě, že když jsme do Evropské unie vstupovali, tak euro a eurozóna vypadaly úplně jinak, platily jiné smlouvy, nebyla Lisabonská smlouva, nebylo Řecko. To bylo řečí, že jeden stát nebude ručit za dluhy jiných a že se to nemůže stát! Může se to stát. Tak proč to máme udělat, když to dělat nemusíme? Nic nám nehrozí. Podle našeho názoru, z hlediska opatrnosti, zejména z hlediska opatrnosti, že bezprostředně nám nic nehrozí, v tom se shodujeme, podpořte nás, zamítněme to. Až jednou nastane situace, kdy my sami budeme chtít vstoupit do eurozóny, protože to pro Českou republiku bude výhodné, a pokud v té době vůbec budou platit tato pravidla, tak pak o tom hlasujme a pak to klidně schvalme.

Vzpomeňme si na ta absurdní vyjádření z posledních dnů - máme tady nějakou smlouvu o tom, jak se má postupovat s emigranty, Dublinskou smlouvu. A některé státy neplní své povinnosti z této smlouvy. Když to začaly plnit jako Maďaři, tak je kritizovali ti, kteří dneska dělají to samé jako Maďarsko. Tak máme jedny xenofobní ploty, to dělají ti Maďaři, pak máme jedno rozumné řešení, když ty ploty staví někdo jiný. A jaké je řešení šéfů Evropské unie, Evropské komise? Vyžadují plnění smlouvy? Řeknou ne, ono to nefunguje, tak napíšeme nějakou jinou smlouvu, místo aby se vyžadovalo plnění již uzavřených smluv. A toto je příklad salámové metody a fakt pro nás bude lepší, abychom to zamítli v prvém čtení.

Já bych jenom poprosil pana ministra, jestli by mi potvrdil ten náš názor, že nám nic nehrozí, žádná sankce, nic, když to český parlament odmítne ratifikovat. Já jsem o tom přesvědčený. Nikoho nebrzdíme. Ti, kteří tu smlouvu chtěli podepsat, chtěli ratifikovat, tak tak udělali, ti se mohou skládat na ty jižní dluhy, to je jejich rozhodnutí. Ale proč bychom se k tomu přidávali? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Kalousek, poté pan ministr financí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, paní předsedající. Já se pokusím být stručný. Stanovisko pana kolegy Stanjury bylo jasné, pro mě srozumitelné. TOP 09 má jiné, já se ho pokusím taky sdělit jasně a srozumitelně.

My jsme v roce 2004 v rámci referenda se zavázali, že vstoupíme do eura, ne že tam není termín, není tam vypsán termín nebo datum, ale je tam termín, že země "bez zbytečného odkladu". Tak zní přesně ta formulace, což svým způsobem je termín. Tuhle smlouvu, kterou dnes máme ratifikovat, tak neratifikovaly pouze země Spojeného království a Švédska, tedy země, které mají vyjednanou výjimku, co se týče vstupu do eurozóny. Všechny ostatní země, dokonce i Dánsko, které má také vyjednánu výjimku, ale všechny ostatní země, které nemají vyjednanou výjimku, ratifikovaly. A když my odmítneme ratifikovat, byť nemáme vyjednanou žádnou výjimku, tak přesně porušujeme podle mého názoru tu větu "bez zbytečného odkladu". Říkáme dopředu: my tady chceme udělat všechno pro to, abychom ten závazek, který jsme uzavřeli, abychom z něj vyklouzli. Já beru, že ODS tohle stanovisko má. My se v tom poměrně zásadně lišíme. My jsme přesvědčeni, že velmocenská politika nezná pojem mocenského vakua, to znamená, nebudeme-li pevnou integrální součástí evropského jádra, budou tady mít vliv jiné mocnosti. Jako ministr financí jsem samozřejmě na Evropskou unii nadával dvakrát týdně, to ani jinak nejde, nicméně všechny alternativy jsou daleko horší. To je, prosím pěkně, stanovisko TOP 09. My se domníváme, že neexistuje jiná alternativa, a proto budeme tuto smlouvu ratifikovat, a proto onen závazek "bez zbytečného odkladu" stále bereme vážně, protože jsme se tak zavázali.

No ale co tedy chce ANO? Já jsem pochopil, co chce Stanjura, dovolil jsem si říct, co chceme my a jaká je naše pozice. Myslím si, že obě ty pozice jsou srozumitelné. Ale z toho, co tady říkal pan předseda ANO a ministr financí, fakt nevím, jaká je pozice ANO. Kdyby mi to někdo řekl, tak bych si toho třeba vážil. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana ministra financí Andreje Babiše. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Musím říct, že výjimečně asi máme stejnou pozici jako pan Kalousek, protože je fakt, že Spojené království a Švédsko mají výjimku, a my nevstupujeme do bankovní unie, my vytváříme rizikový fond. Pokud bychom někdy vstoupili, a bez zbytečného odkladu, tak je samozřejmě otázka, co je to zbytečný odklad. V této chvíli nejsou žádné konkrétní kroky k tomu, abychom vstoupili do eurozóny. To znamená, my jsme podepsali tu dohodu a měli bychom ji ratifikovat. Neznamená to, že vstupujeme do bankovní unie, neznamená to, že vstupujeme do eurozóny. A je pravda, že eurozóna se nějakým způsobem vyvíjí a není důvod do ní teď vstupovat. Já myslím, že ta pozice je jasná. My potřebujeme vytvořit ten fond, protože naše banky jsou sice naplněné penězi, mají obrovskou likviditu a celkově pověst naší ekonomiky a dluhopisy mají skvělou pověst, ale v této chvíli nevidím důvod, proč bychom to neratifikovali, protože to skutečně není žádný závazek ani vstupu do bankovní unie, ani vstupu do eurozóny. Takže já myslím, doufám, že jsem to řekl jasně.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. S faktickou pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mně to tedy po pravdě úplně jasné není. Já jsem pochopil, že my jsme proti, TOP 09 je pro a z vystoupení pana ministra financí jsem pochopil, že on je pro i proti. Opravdu to tak chápu. Já jsem i říkal v tom vystoupení, že nám bezprostřední náklady nehrozí, ale vím, jak ta debata bude pokračovat, když to budeme ratifikovat. Přijde další krok a řeknou: ale už jste ten první schválili, už jste se k tomu jednou přihlásili, tak teď už to nejde vzít zpátky. Jako bych to slyšel! Slyšeli jsme to tady mnohokrát, ne já, ale moji předchůdci, že takhle se postupovalo.

Pan ministr vlastně řekl, že to k ničemu nepotřebujeme. Já s ním souhlasím, že nás to možná v této chvíli ani neohrožuje. Taky s tím souhlasím. A pak se ptám, proč to máme ratifikovat, když se nás to vlastně vůbec netýká? Proč to máme dělat, kromě toho, že jednou za pár měsíců či pár let někdo řekne: už jste to tehdy schválili. Budou tady možná sedět jiní a budou říkat no jo, tak už jste to schválili, tak teď už je druhý krok, třetí krok. Z hlediska opatrnosti - a pan ministr s tím souhlasí, že to k ničemu nepotřebujeme, v ničem nás to neohrožuje - tak proč to máme ratifikovat? Pan ministr velmi rád vzpomíná na to, jak řídil či řídí svůj byznys. Taky nepodepíšete smlouvu, kterou nepotřebujete. Proč byste to dělal? Tak se ptám na jediný důvod.

Tomu vystoupení a vašemu stanovisku k euru, tomu jsem rozuměl, to je blízké našemu, tomu jsem skutečně rozuměl. Ale pak se ptám na základě toho blízkého stanoviska k tomu, jestli a pokud ano, tak kdy máme přijmout euro. Pak by mi přišel jako logický závěr, že to nebudeme v této chvíli ratifikovat. A vy říkáte: to euro, počkáme, jsou tam problémy. S tím souhlasím, ale pak říkáte v druhé větě: a pojďme to schválit. Tomu já nerozumím. Já v tom vidím rozpor mezi tou první částí a druhou. Pokud má někdo politický názor a je pro bankovní unii, tak logicky hlasuje i pro tenhle návrh smlouvy. Tomu já rozumím. Pokud někdo říká, že chce... (Předsedající: Pane poslanče, váš čas.) Aha, omlouvám se. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí s faktickou. Pan ministr financí. Prosím, pane ministře, máte dvě minuty.***
Přihlásit/registrovat se do ISP