(17.00 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Opravdu to nebylo nic a bezesporu - a jsem si naprosto jist, že z mých úst nezaznělo, že vystoupení vládního poslance je obstrukce. Nemyslím si to, a naopak vítám, pokud máme možnost si názory tady vyměňovat a obhajovat. Co tedy nevítám, je to, když my vznášíme dotazy, argumenty, a vládní poslanci prostě mlčí a nikdo to neobhajuje.

Takže vy jste tak pěkně pohovořil k opozici, já tomu rozumím. My si také nestěžujeme, že naše návrhy neschvalujete. (Směje se.) To bychom byli fakt směšní, že jo. Já tomu rozumím. Vy nám také říkáte - nestěžujte si. My si ale fakt nestěžujeme.

A co oprávněně kritizujeme, a to prostě i tím odlehčeným tónem, který jste měl, neomluvíte, je například nepřítomnost ministra zemědělství u minulého bodu, když je to mimořádná schůze, kterou vláda mimořádně potřebovala projednat ten bod. To je problém, na kterém se asi shodneme, že by tady sedět měl, a nesedí tady. To ale nesouvisí s tím, jak jste říkal, že někdo se snaží mluvit osobně. To jsme ve shodě, vy se nesnažíte naše práva omezit, zapojil jste se do debaty také. Jenom jsem říkal, a to vám ve stenozáznamu dokážu, že na dvě z těch pěti otázek jste mi bohužel neodpověděl, a říkal jsem, že je to škoda. Nebylo to nic útočného, nebylo to nic, že bych tu debatu nějak natahoval, to třetí čtení určitě proběhne relativně rychle. Jak jsem zaznamenal, čtyři kolegové podávali pozměňovací návrhy, takže jich není ani tolik.

Ale ty dvě otázky vám položím, a když mi neodpovíte, tak vám pošlu písemnou interpelaci a uvidíme, jestli se těch odpovědí dočkám.

To je všechno. A děkuji, a opravdu vážně, za korektní přístup k tomu, když opozice vystupuje. Jsem ve shodě s panem premiérem, že vystoupení a debata kteréhokoliv poslance prostě není obstrukce. To je všechno. Ale pane premiére, nezlobte se, když kritizujeme vládu jako celek, ministry nebo vás jako premiéra, tak já myslím, že můžeme kritizovat třeba i konkrétního poslance. Já myslím, že by kritika neměla směřovat pouze na ministry a premiéra a že klidně můžu zkritizovat svého kolegu, tak jak často oni kritizují mě, já to unesu, když si myslím, že nemluvil k věci a zatáhl debatu úplně do jiné problematiky. Nebylo to ani nijak útočné, jenom jsem říkal, že jsem to úplně nepochopil, ale že o tom můžeme debatovat zrovna u zdravotnických zákonů.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dříve než zahájíme další bod, přečtu omluvy. Pan poslanec Černoch se omlouvá ze zdravotních důvodů od 16.30 hodin z dnešního jednání. Svoji omluvu ruší pan poslanec Votava. Z dnešního jednání od 17 hodin se omlouvá pan poslanec Laudát. Pan poslanec Kaňkovský se omlouvá do konce jednacího dne z důvodu účasti na výjezdním zasedání výboru pro zdravotnictví. Pan poslanec Kott od 16 hodin se omlouvá do konce jednání z pracovních důvodů.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

5.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do jednotného
fondu pro řešení krizí, podepsaná v Bruselu dne 21. května 2014
/sněmovní tisk 324/ - prvé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali ve čtvrtek 8. října, kdy jsme přerušili obecnou rozpravu. Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, dne 8. 10. v zastoupení místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Šrámek.

Táži se pana navrhovatele, zda chce vystoupit v rámci rozpravy. Je tomu tak? Nechce, dobře. Pan zpravodaj? Také ne. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. S faktickou poznámkou zde eviduji přihlášku paní poslankyně Fischerové. Paní poslankyně, prosím, pojďte k mikrofonu. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo. Přeji vám všem příjemný večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. My jsme už dokonce potřetí v tomto prvním čtení, protože první jednání proběhlo dokonce už 21. května a minule nebyl přítomen pan ministr financí Babiš, tak díky jeho nepřítomnosti se k tomu vracíme opět dnes.

Já mám doplňující otázky, protože už jsem minule v obecné rozpravě vystupovala a vyjádřila jsem se i s návrhem na zamítnutí v prvním čtení tohoto zákona. Vše se vztahuje k tomu, že dopad této mezinárodní smlouvy vlastně se vztahuje na státy, které jsou členy eurozóny. A když jsem poslouchala pana ministra financí někdy tady přímo, někdy jsem četla vyjádření v médiích, tak se ho chci zeptat, jestli tím, že nejsme v eurozóně, a kdybychom toto podepsali a vstoupili touto mezinárodní smlouvou, jaký má vlastně nyní názor na přijetí eura, toto s tím vše souvisí, protože banky a jejich dopad a vlastně touto mezinárodní smlouvou se k tomu hlásíme, protože máme i některé matky banky, vlastně jsou v zahraničí, tak se jim může ten dopad projevit už nyní na tom, kdy vlastně ten dopad bude částečně na Českou republiku. Zajímá mě názor pana ministra financí, jestli je odpůrcem této smlouvy, nebo není, protože dle jeho vyjádření já teď vlastně nevím, jak to je. To byl asi takový můj dotaz.

Ještě mám chviličku. My bychom se touto smlouvou vlastně měli zavazovat k účasti na ekonomickém a politickém projektu, aniž bychom měli představu o jeho finální podobě. Je to projekt zatím otevřený a já tvrdím, že můžeme přistoupit k bankovní unii a rozhodnout až v okamžiku, kdy se bude právě rozhodovat o vstupu do Evropské unie. Jenom tady zopakuji, že tuto smlouvu zatím nepodepsaly z Evropské unie Švédsko a Spojené království. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, tudíž obecnou rozpravu končím. (Ministr Babiš má zájem vystoupit.) Takže pan ministr. Tím tedy rozpravu znovu otevřeme.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo, paní předsedající. No, jaký je můj názor na vstup do eurozóny? Samozřejmě je stejný, hlavně po tom, jak jsem viděl, jak se členské státy eurozóny postavily k problému Řecka, které vlastně tam nikdy nemělo být, protože pokud vím, tak eurozóna měla být ekonomický projekt, ne politický projekt.

Nicméně my máme nějaké závazky, jsme členy Evropské unie a zavázali jsme se, že vstoupíme do eurozóny, ale naštěstí tam není termín. Ono se to nějakým způsobem vyvíjí. Já za sebe říkám, že Česká republika je na tom velice dobře, my jsme vlastně schopni plnit všechna kritéria, dnes inflace, z hlediska vydávání dluhopisů, my jsme vydali asi 64 miliard s negativním úrokem, takže jsme na tom velice dobře, z hlediska zadlužení jsme šestí nejméně zadlužení v Evropě, 41,7 % za druhý kvartál 2015, a myslím si, že máme ambice se dostat ještě níže, takže z tohoto hlediska si myslím, že je všechno v pořádku.

Problém samozřejmě je, že vstupem bychom určitě pravděpodobně ztratili vliv na - jinak samozřejmě ten dobrý České národní banky by byl úplně mimo. Z mojí pozice - já jsem se vyjádřil, že to v této chvíli nevidím, takže já na to nemám jiný názor než dosud.

Nicméně my musíme plnit nějaké dohody, které jsme podepsali, a vytvoření jednotného fondu pro řešení krizí - peněžní prostředky zůstávají v Čechách a nebudou použity v rámci celoevropského rezervního fondu, který podle mého názoru je někde kolem 55 miliard eur a jenom v případě HypoAdrie banky by nestačil, takže z tohoto hlediska já mám na to stejný názor, nicméně říkám, že máme tento závazek a ten bychom měli touto formou splnit, proto to tady navrhujeme a proto ten návrh. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP