(16.00 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Časté dotazy, které opakovaně padají, se týkají oné oboustrannosti, která byla diskutována v rámci legislativy. Konstatuji, že v tom stávajícím platném zákoně oboustrannost není. To znamená, v tomto směru nedochází k žádné změně oproti původnímu návrhu zákona. Oboustrannost byla diskutována v rámci připomínkového řízení. V rámci připomínkového řízení se objevily argumenty pro i proti oboustrannosti. A v rámci projednávání tohoto návrhu zákona na vládě ten princip oboustrannosti byl opuštěn a vláda setrvala na původním systému tak, jak ho představuje zákon o významné tržní síle, který dnes platí. To znamená, že reguluje chování odběratele, nereguluje chování dodavatele. Takže ke změně, resp. k tomu, že oboustrannost nezůstala součástí novely, tak k tomu rozhodnutí došlo při projednávání návrhu zákona na vládě České republiky, která z pohledu svých ústavních kompetencí má tedy právo návrh zákona schválit a předložit do Poslanecké sněmovny.

Pokud jde o kritéria, podle kterých budeme hodnotit úspěch či neúspěch. Velmi často se zde varuje před zdražením potravin, velmi často se zde varuje před snížením podílu českých potravin v řetězcích, ale já jsem neslyšel žádná čísla, která by se týkala uplynulých cca pěti let, jestli tedy došlo ke zdražení potravin za posledních pět let nebo jestli došlo ke snížení podílu českých potravin za posledních pět let v důsledku toho, že jsme vůbec tuto legislativní regulaci zavedli. Protože ten zákon už tady pár let platí a já jsem neviděl tady žádná čísla, žádné statistiky, které by říkaly, že v důsledku této regulace se zdražily potraviny nebo že došlo ke snížení podílu domácích potravin, které se v řetězcích prodávají.

Myslím, že určitě měřitelným efektem, se kterým můžeme pracovat do budoucna, je otázka chování odběratelů k dodavatelům. Já budu pokládat za úspěch té novely, pokud skutečně dojde k tomu, že zmizí nekorektní postupy a nekorektní praktiky, které se objevují. Jako příklad, který mohu dodat, a samozřejmě je to jedna z věcí, která už byla řešena nebo je řešena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, když se někdo rozhodne oslavit své narozeniny jako odběratel, tak nevím, jestli je úplně v pořádku, pokud chce od dodavatele, aby mu na to přispěl. Totéž když někdo chce, aby dodavatel zaplatil některé aktivity, které by měl klasicky platit odběratel. Prostě je zde určitá snaha posouvat pravidla, posouvat postupy, které dneska platí mezi dodavateli a odběrateli, ve prospěch toho, kdo má významnou tržní sílu, a to je podle přesvědčení vlády dneska odběratel z hlediska struktury odběratelů, tak jak se dnes na našem trhu vytvořila.

Čili tady si myslím, že určitě měřítkem, které můžeme posuzovat a podle kterého můžeme posuzovat úspěšnost zákona, není otázka počtu pokut, není otázka počtu zahájených správních řízení, ale je otázka zlepšení kvality dodavatelsko-odběratelských vztahů. Je také otázka nabídky pro spotřebitele. Je také otázka schopnosti výrobců potravin na našem území, zemědělců, prodávat svoji produkci prostřednictvím těchto velkoobchodních sítí za podmínek, které jim umožní dlouhodobě ekonomicky přežít.

Skutečně chci odmítnout takové to strašení, které se tady permanentně objevuje, že tato novela bude znamenat zdražení nebo vytěsňování domácích dodavatelů. Nemyslím si, že změny, které přináší, něco takového odůvodňují, právě proto, že se jedná o novelu. Není to nový zákon, není to nová regulace, je to legislativní zpřesnění regulace, která už tady několik let na našem trhu funguje. A už v několika konkrétních příkladech přispěla k tomu, že se dodavatelé k odběratelům začali chovat jinak. Musí si nyní v určitých oblastech na své chování dávat pozor a některé postupy a praktiky se ukázaly už v tuto chvíli na základě platného zákona jako neakceptovatelné.

Tolik tedy velmi stručně k té debatě, která ještě dnes probíhala v rámci obecné rozpravy ve druhém čtení. Já jsem samozřejmě připraven se následně ve třetím čtení vyjádřit ke všem předloženým pozměňujícím návrhům. Nepochybně si vyžádám i stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, aby se rovněž ke všem těmto pozměňujícím návrhům vyjádřil. Seznámím Poslaneckou sněmovnu s tímto stanoviskem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Nepochybně se obrátím i na kompetentní ministerstva, jako je například Ministerstvo zemědělství nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby rovněž komentovala předložené pozměňující návrhy, a na základě stanovisek dotčených odborných resortů potom jako zástupce předkladatele vyjádřím svůj názor k jednotlivým předneseným návrhům předtím, než se o nich bude hlasovat. Nicméně nemyslím si, že projednání těch jednotlivých pozměňujících návrhů může vést k nějakému smíru mezi dvěma skupinami, které se zde vytvořily, z nichž jedna tedy regulaci zcela odmítá a druhá se domnívá, že regulace by měla zůstat, a je připravena jednat či hlasovat o legislativním zpřesnění stávající regulace, která se týká významné tržní síly. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Eviduji dvě přihlášky s přednostním právem. S první prosím pana poslance Laudáta. Po něm se připraví pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, paní místopředsedkyně. Pane premiére, kdyby byl 1. duben, tak bych vás chápal. Protože to je apríl, jak známo. Vy zase tady něco povídáte, já jsem položil naprosto jasnou otázku, na kterou jste mohl říci. Vaše vláda klamala lidi, nebo vaše koaliční strany klamaly lidi, když vykřikovaly při předvolebních kampaních, že prostě všechno bude transparentní, všechno bude jasné, zatočíte s korupcí. Jaká je realita? Vaši úředníci tají a není možné se dostat k původnímu materiálu. Vy tady neřeknete kdo, v jaké fázi a proč, a to už se tady bavíme snad půl roku o této novele. Stačí stručná odpověď! Jestli se takto budete chovat, potom se nedivte, že chod Sněmovny je paralyzován, protože mně to přijde, že skutečně máte z toho srandu. Máte samozřejmě 118 mandátů s nějakými stranami, které se tady rozpadají, tak máte ještě další podporovatele. Pak tamhle nalevo pseudoopozici v některých bodech - tak já prostě nevím, co to, proč to tady předvádíte. Pak se nedivte, že prostě před sebou valíte už přes 200 návrhů.

Jenom pro dopřesnění, ještě než sem přišla, pokud se nemýlím, tato novela zákona, tak jsme dali s Kalouskem návrh, novelu zákona, která ruší tento zákon o významné tržní síle. Nevím o tom, že by tady kolega Kalousek tak dramaticky vystupoval, tudíž váš výrok o tom, že titíž lidé, tak je to na 50 %, 50 na 50, protože Kalousek tady myslím kolem významné tržní síly příliš mnohokrát nevystupoval. Nepamatuji si, od května kolikrát, možná jednou, dvakrát, možná vůbec, nevím teď, zaskočil jste mě touto klamavou odpovědí nebo touto klamavou řečnickou otázkou. Není to pravda, co tady říkáte, protože já jsem několikrát říkal, že si dokážu představit, že bude nějaká speciální část v zákoně o hospodářské soutěži. Zřejmě ani pretendenti toho zákona nevědí, že to jediné, co v minulosti bylo užitečné na celém tomto zákonu vašeho kamaráda, jak jsem pochopil, tak byla lhůta splatnosti. Ale ona už z povinné transpozice evropské směrnice už je i jinde, takže se týká i jiných segmentů, myslím, že je univerzální, teď si nejsem jistý, ale myslím že ano. Takže to už je stejně jinde. A samozřejmě já jsem byl předkladatelem někdy před třemi lety toho zákona, který to měl zrušit. Důvodem tenkrát byla ještě skutečně 30denní lhůta splatnosti.

Myslím si, že ÚOHS jako správní úřad byl neměl příliš svým způsobem zasahovat formou, kterou do toho zasahuje, do legislativního procesu. On by mohl dávat podněty, že něco nefunguje, že má někde to, ale jestliže vy se ho dneska budete dotazovat, pana kolegy Rafaje ze sociální demokracie, nebo exsociální demokracie, nevím jaké má, pozastavené, přerušené nebo ukončené členství. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP