(15.00 hodin)
(pokračuje Černoch)

Prvoplánově a krátkozrace pouze fiskálně zaměřená novela stávajícího a bezpochyby nevyhovujícího zákona však může bez odpovídajícího regulatorního rámce nejen dodatečně zatížit legální provozovatele hazardních her, ale zároveň i zvýhodnit a rozšířit nelegální trh, a to především faktickou podporou provozovatelů takzvaného tvrdého hazardu další nepřímou bonifikací nelegálních provozovatelů a celkového pokřivení trhu. Hospodářskou soutěž na trhu může zkreslit a sociální dopady špatně regulovaného hazardu může zhoršit další špatně diferencovatelné zvýšení daní všem provozovatelům. Zvýšené zdanění vládního návrhu nadále opomíjí rozdílnou společenskou nebezpečnost jednotlivých druhů hazardních her a rozdíl ve výdajích, který je stát nucen v souvislosti se zmírňováním a sanací negativních dopadů hazardu vynakládat.

V Evropské unii se naopak podporuje sociálně spravedlivější diferencované zdanění hazardních her podle škodlivosti dopadu na společnost. Takový systém zdanění nastavuje nediskriminační podmínky i z hlediska nezkreslené hospodářské soutěže. Jinak se totiž provozovatelé společensky neškodlivých her podílejí formou obdobného zdanění na korekci společensky negativních dopadů generovaných provozovateli tvrdého hazardu, čímž jsou provozovatelé škodlivého hazardu fakticky nepřímo podporováni z veřejných zdrojů neodůvodnitelně a bezprecedentně nízkou daňovou zátěží. Například v Rakousku činí federální daň z on-line loterií 16 % z rozdílu sázky a výhry, odvod z provozování kasin pak 35 až 80 % z rozdílu sázky a výhry.

Navržené zdánlivě neutrální vyšší zdanění zatížení fakticky ještě více prohlubuje diskriminaci společensky neškodlivých forem hazardních her. Tyto hry způsobují podle většiny doložitelných vědeckých studií jen minimum negativních dopadů na společnost ve srovnání s takzvanými tvrdými formami hazardu, jako jsou technické hry, zejména výherní automaty, případně kasina. Jednalo by se o vícestupňové znevýhodnění mírnějších forem hazardu, neboť z jimi odváděných finančních prostředků stát financuje zejména opatření napravující negativní dopady tvrdého hazardu, což jsou výdaje na léčbu závislostí, potírání související trestné činnosti, sociální podpora závislých hráčů, náklady vyplývající z rozpadu rodinných vztahů gamblerů a tak dále. Z tvrdých forem hazardu proto do státního rozpočtu plyne neúměrně méně prostředků, než by odpovídalo podílu na jimi způsobených společenských nákladech.

Vládní slogan o optimální výši zdanění hazardu jako celku je morálně a ekonomicky neodůvodněný a populistický. Současný zákon neupravuje provozování loterií a podobných her na internetu, což je předmětem oprávněné kritiky i ze strany Evropské komise. Provozovatelé internetových hazardních her nabízejí své služby vůči hráčům na našem území neoprávněně a svoje příjmy samozřejmě nepřiznávají a nezdaňují vůbec. Internetový loterijní trh přitom nebývale rychle roste a expanduje. Stát pouze bezmocně přihlíží stále masivnějším daňovým únikům a přiživování nelegálních provozovatelů, kteří se nijak nepodílejí na vyvolaných sociálních nákladech svého podnikání.

Předkládaná novela tuto skutečnost vůbec neřeší. Zůstává pouze otázkou, zda je to záměr, nebo ne. Neúměrné zvyšování daní legálním provozovatelům působí až příliš očividně ve prospěch šedé zóny, která už má velmi vlivné zastánce v nejvyšších patrech české politiky. Podle odhadů stát svou rezignací jen na zdanění internetových nelegálních provozovatelů přichází každoročně o 2 mld. korun. Objem nelegálního internetového trhu se odhaduje až na čtvrtinu celkového trhu. V některých segmentech se dokonce poměr legálního a nelegálního odhaduje 1 : 1. Mimo ilegálních internetových provozovatelů navíc působí na trhu mnoho dalších nepovolených automatů, heren, kasin či sázkových kanceláří. Tento velký podíl ilegálního trhu se vymyká běžné míře neoprávněného podnikání v jiných trzích.

Navrhovaná novela, jak je koncipovaná, ještě dále prohlubuje a zhoršuje neuspokojivý současný stav, když jsou legální provozovatelé díky nečinnosti státu vystaveni nespravedlivé konkurenční nevýhodě, která výrazně deformuje hospodářskou soutěž. Ministerstvo financí by mělo především donutit ilegální provozovatele k ukončení jejich činnosti nebo k její legalizaci spojené se zdaněním. Pokud by byla předkládaná novela schválená, bude mít za následek nežádoucí motivace podnikatelů. Ilegálním vůbec vadit nebude, protože daně stejně platit nebudou, neboť zatím stále chybí komplexní rámec nového loterijního zákona, a dojde paradoxně k situaci, že jim vládní předkládaný návrh pomůže, protože znevýhodní podnikání jejich legálních konkurentů. Část legálních provozovatelů kvůli zvýšené daňové zátěži legální trh bezpochyby opustí a přenechá tak další část trhu provozovatelům ilegálním, pokud jich část do výhodnějšího sektoru nezdaněného podnikání přímo nepřejde.

Na našem trhu dnes působí minimálně 37 nelicencovaných zahraničních internetových provozovatelů nabízejících na svém webu společně on-line kurzové sázení, poker, kasino a hry v češtině. Legální je přitom u nás pouze on-line kurzové sázení, licenci má zhruba osm subjektů, a on-line poker, kde je licencovaný jeden provozovatel. Nelicencované zahraniční společnosti neodvádějí odvody a jejich obrovské příjmy z činnosti na území České republiky nepodléhají dani z příjmu právnických osob. Kvalifikovaný odhad hovoří o tom, že u těchto firem je na černém trhu prosázeno zhruba 9 až 11 mld. korun, a Česká republika tak přichází o přibližně 2 mld. korun ročně. Je neuvěřitelné, že prakticky každý měsíc se tato částka extrémně zvyšuje, což by se bezpochyby bez vlivných osob neobešlo.

Současný návrh nereaguje na aktuální rychlý vývoj v oblasti moderních technologií, dostatečně nezohledňuje míru rizikovosti a závislosti hraní jednotlivých her a není v souladu s požadavky evropské legislativy. Proto bych vás rád požádal o podporu našeho pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Černochovi. Pokračujeme v obecné rozpravě. S přednostním právem pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem přednostního práva nevyužil, počkal jsem, až se ostatní přihlášení kolegové vyjádří.

Chtěl bych za prvé zareagovat na některá vystoupení z řad koaličních poslanců, kteří říkají, jak to opozice blokuje a podobně. Chci připomenout, že u podobného návrhu zákona, jak tady předkládal pan poslanec Volný, jsme měli náš klub jedno vystoupení a dneska pravděpodobně taky jedno, takže to prostě není pravda.

Já předkládám jménem našeho klubu dva pozměňovací návrhy. Jsou uvedeny v systému pod č. 3104 a 3105. O obou jsem mluvil včera na rozpočtovém výboru a v zásadě totožné pozměňovací návrhy jsem předložil i v návrhu sněmovního tisku pana poslance Volného, takže nejsou žádným překvapením. Jeden se týká sazeb a jeden se týká rozdělení odvodů z hazardu.

Začnu asi tím druhým, ten je jednodušší. Je to pod sněmovním dokumentem 3105. Chci říct, že jsem byl jeden z těch, který tehdy vyjednával a domluvil s tehdejším ministrem financí rozdělení 80 a 20 ve prospěch obcí a měst. Tím hlavním důvodem je, že většinu negativních jevů, které jsou spojeny zejména s nonstop provozem heren, jako je rušení nočního klidu, povinností a nutností vyjíždět městskou policií nesou ve svých rozpočtech obce a města. Také jsme jim dali pravomoc a mně je osobně líto, že velmi málo využívají pravomoc regulovat hazard v čase, protože si myslím, že to plodí velké problémy, a že pokud se hazard reguluje v čase, je to lepší než v místě. Teď pominu naše hlavní město, ale zejména v menších městech je velmi diskutabilní, že na ulici A hazard být může a na ulici B hazard být nesmí. Velmi často je to subjektivní hodnocení a spíše se fixuje stávající stav, to znamená, kdo dřív přišel, na tom vydělává.

Ale protože jsem přesvědčen, že ty peníze si samospráva zaslouží, tak předkládám tento návrh ve čtyřech variantách. První zachovává stávající stav 80 : 20 a tři další varianty jsou vždycky 5 % ve prospěch státu, a tím pádem 5 % méně ve prospěch obcí. Poslední varianta 65 : 35 je vlastně v souladu s tím, co je obsaženo ve velkém vládním návrhu zákona o hazardu, kde i samotná vláda navrhuje 65 : 35. Všichni jste stejně jako já dnes obdrželi do mailových schránek stanovisko výkonného ředitele Svazu měst a obcí, kdy Svaz měst a obcí žádá Poslaneckou sněmovnu, aby to bylo 65 : 35. Je to jedna z těch variant. Důvody jsou naprosto zřejmé. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP