(14.50 hodin)
(pokračuje Fiedler)

Tady bych opět odbočil k tomu, co jsem zaregistroval dnes ráno ve zprávách České televize, kdy pan vicepremiér řekl, že novela řeší komplexně hazardní loterii. Ano, ta vládní novela, která se pořád odkládá, sněmovní tisk 578, 579, 580, u té by se to dalo říct, nikoliv u sněmovního tisku 626, který pouze - pouze! - řeší zvýšení daňových sazeb a neřeší nic jiného. Jak bych to řekl - neříká se úplně pravda nebo se využívá situace.

Pro informaci, to, co jsem si včera dohledal, že tzv. podrobné stanovisko dala sama Evropská komise, poté Malta, což je ale ráj internetových licencí, a pak také podalo připomínky Rakousko, kde, jak jsme již zaznamenali v médiích, je sídlo velké nadnárodní společnosti, která také dle médií plánuje arbitráž proti České republice. Vycházím tedy z informací z médií.

Vážení kolegové, mnoho z vás zde jsou nejen poslanci, ale i komunální politici a mnoho z vás určitě potvrdí, že vás stát nemůže dostat do situace, kdy vám sice slibuje stejné příjmy z loterijního odvodu - a teď už ale pochybuji o této části novely -, ale hlavně nechává na vás celý dopad rozmachu nelegálního hazardu, kterému pro příští rok tímto uděluje další daňové prázdniny, a tím jeho rozmach v podstatě jen podporuje. Je to role státu a regulátora, aby dokázal přísně a efektivně regulovat toto prostředí, které, přiznejme si, nikdy nevymýtíme, byť mně je zcela cizí a vzdálené. Obce a města musí řešit mnohem složitější a závažnější problémy než jakési kvízomaty, o kterých navíc málokdo ví alespoň to, co tu víme my, když se tím nyní v Poslanecké sněmovně zabýváme.

Už se ani nebudu opakovat, že u elektronické evidence tržeb má Ministerstvo financí zcela opačnou rétoriku, a to že je potřeba zdanit ty firmy, které daně neplatí a které své tržby nevykazují. Tady ale uděluje daňové prázdniny - a opravdu to nazvěme daňovými prázdninami - nelegálním provozovatelům, a to minimálně po celý rok 2016. (Poslanec Fiedler už se podruhé odmlčuje a dívá se na levou stranu sálu, kde se ozývá hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím, pane poslanče. Požádám kolegy o klid, i když chápu, že si pan zpravodaj (poslanec Volný, který stojí u lavic vlevo) potřeboval dohodnout něco k věci. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji. Proto jsem přišel s pozměňovacím návrhem, který na rozdíl od všech jiných - tedy ještě, jak jsem zjistil, přibyl jeden od paní kolegyně Kovářové - řeší i problematiku kvízomatů. Určitě budete namítat, že tím zničím navýšení daní. To ale v žádném případě. Naopak, vyšší zdanění podporuji. A asi jako jediný zde předkládám pozměňovací návrh, který daně zvyšuje, a to plně v souladu s vládním prohlášením, a dokonce s vládním návrhem. Respektuji plně rozdělení sazeb podle společenské nebezpečnosti, razantně a po vzoru vládního návrhu kopíruji sazbu pro technická zařízení a k tomu řeším jednoznačný zákaz provozování kvízomatů. Samozřejmě si uvědomuji, že tato část musí být notifikována, ale to je vyřešeno rozdílnou účinností pro část týkající se sazeb, která by byla účinná od 1. ledna 2016 - tady zdůrazňuji, že opravdu jdeme v duchu s vládou a že máme zájem, aby toto prošlo - a část zakazující kvízomaty až po jejich notifikaci. A toto obzvláště z toho důvodu, když neustále vidíme, že ta velká vládní novela, její řešení a nabytí účinnosti - momentálně se protahuje notifikace - se posouvá na neurčito. Velmi rád bych takto vyřešil i nelegální provoz na internetu, ale tady je to problematika mnohem složitější. A s odkazem na včerejší vyjádření paní náměstkyně, že problematika blokace internetu a blokace plateb je velmi komplikovanou záležitostí, spokojím se alespoň s částečným vyřešením problému kvízomatů, který trápí města a obce. Stát v tomto případě působí zcela bezradně.

Celá situace ohledně kvízomatů se totiž točí ohledně výkladů loterijního zákona, zda tyto přístroje jsou, nebo nejsou legální. Touto malou novelou bude jistě zcela zřejmé, že jsou nelegální - myslím tou novelou, kterou předkládám, tím pozměňovacím návrhem - a že kdo se dopouští provozování těchto přístrojů, dopouští se i trestné činnosti. Když pozoruji, s jakou vehemencí Ministerstvo financí usiluje o vyšší zdanění hazardu, tak bych se opravdu zeptal, proč s takovou razancí neusiluje i o potírání nelegálního trhu a kvízomatů a jiných podobných zařízení. Minimálně stejnou novelou, jako je např. ten můj pokus a snaha to řešit.

Teď vás budou určitě zajímat sazby, a jak jsem k nim přišel. Sportka a los asi žádné společenské nebezpečí nepředstavují, možná minimální. Nicméně i k těmto hrám přidávám další 1 % oproti současnému stavu. Kurzové sázení je následuje s plus 2 % a u technických zařízení ponechávám zodpovědnost na stanovení sazby dle vládního návrhu na vládě, tedy 28 % a k tomu 80 korun denního poplatku tak, jak předkládá vláda ve sněmovním tisku 626.

Věřím, že můj pozměňovací návrh sama koalice vyhodnotí jako efektivní, nebo možná nejefektivnější řešení celé této prekérní situace. A nazvěme to pravými jmény - jedná se o časový pres přijetí nové daňové legislativy zvyšující loterijní odvod a současně popření nebo popírání nelegálního hazardu. Tímto návrhem by se staly kvízomaty jednoznačně nelegálními zařízeními, která nelze na celém území, tedy v žádném z šesti tisíc měst a obcí, provozovat.

Ještě k tomu dovětek, co jsem tady nyní právě říkal. Opravdu to, že tato současná vládní novela, tisk 626, neřeší absolutně ten nelegální trh, nepokládám za správné a myslím si, že aspoň tímto minimálním krokem, který ve svém pozměňovacím návrhu navrhuji, bychom se měli snažit o to, abychom řešili i tu nelegální část loterijního trhu.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a věřím v podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. A ještě než budeme pokračovat, budu konstatovat omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 15.30 se omlouvá pan poslanec Miroslav Opálka, od 14.05 paní poslankyně Kristýna Zelienková, od 17 hodin pan poslanec Votava, pan poslanec Zbyněk Syblík od 16 hodin, pan poslanec Kasal z pracovních důvodů z odpoledního jednání a pan poslanec od 16 do 21 hodin.

Pokračujeme v obecné rozpravě panem poslancem Karlem Černochem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já bych jenom velmi rád zmínil, že stále nerozlišujeme mezi pravým, tvrdým hazardem a nerizikovými loterijními hrami. Je obrovský rozdíl mezi hráčem, který sedí dlouhé hodiny před hracím automatem, a osobou, která si koupí adventní los, lístek do tomboly nebo tiket Sportky. U nás dnes dominuje hazard, ne loterie, což je způsobeno chybnou regulací. V zemích Evropské unie je to přesně obráceně. V České republice jsou ekonomicky nejúspěšnější, které v roce 2014 utržily 16 mld. korun a tvoří tak neuvěřitelnou polovinu trhu. Číselné loterie dle příjmů tvořily přibližně 12 % trhu s cca 4 mld. korun, následovaly internetové kurzové sázky s 11 %, kurzové sázky na pobočkách 6 % a sázkové hry v kasinech 4 %.

Nedostatečný výběr daní a odvodů z hazardních her však nezpůsobují jen současné sazby, o jejichž navýšení současná novela usiluje, ale především nedostatečná a nekvalitní regulace celého sektoru umožňující značný podíl nelegálních provozovatelů unikajících beztrestně jakémukoli zdanění. Poměr počtu výherních automatů k počtu obyvatel je i kvůli nedostatečné regulaci u nás neúměrný. Je 23krát vyšší než v sousedním Rakousku. Náklady v souvislosti s jejich provozem - odhadují se zhruba na 30 mld. ročně - se přitom přenášejí na společenské zdroje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP