(14.40 hodin)
(pokračuje Šincl)

Při této příležitosti bych se ještě jednou chtěl ovšem zeptat pana ministra na otázku, jak bude naloženo s dnes slibovaným výnosem, tj. s těmi 2 miliardami plus navíc, které jsou slibovány v této vládní novele 626. Na tuto otázku jsme se ptal pana ministra včera na rozpočtovém výboru. Odpověděl mi, že sportu bude přidáno 500 milionů korun navíc. Zdůrazňuji - 500 milionů korun navíc. Na základě svých zkušeností jsem ovšem zvyklí si vše několikanásobně - zdůrazňuji několikanásobně - ověřovat, a tak jsem dnes kontaktoval zástupce Ministerstva školství, zda tuto informaci mohou potvrdit, že tedy dostanou plus 500 milionů korun navíc. Dostal jsem odpověď, že ve srovnání se skutečným - zdůrazňuji skutečným, ne s plánovaným, původně rozpočtovaným - příjmem pro sport prostřednictvím MŠMT za minulé období, to je tohoto roku, konkrétně tohoto roku, nedojde v příštím roce k žádnému navýšení. Proto bych se pana ministra zde při této příležitosti chtěl zeptat, jak to tedy je a zda jeho sliby, které dal na Žofínském fóru, platí a na co konkrétního bude určen dodatečný dnes slibovaný výnos plus 2 miliardy korun. Kolik z této částky pocházející z hazardu dostane sport - opakuji, kolik dostane sport - a zda by také mohl říci, kolik z těchto prostředků bude účelově vázáno v příštím roce na státní protidrogovou politiku, která zahrnuje i problematiku hazardního a patologického hráčství, tak jak je uvedeno v programovém prohlášení vlády.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ladislavu Šinclovi. Nyní mám faktickou poznámku paní poslankyně Lorencové. Bude pokračovat pan poslanec Fiedler. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já mám jen takovou stručnou poznámku. On si totiž podle toho, co vím o hazardu, je toho minimum, ale podle toho, co vím, tak si každá země, každý stát, jako oko v hlavě hlídá výnosy z tohoto druhu podnikání. Ta velkorysost, které jsme svědky v České republice, má někde kořeny a trvá to už delší dobu.

Jen upozorňuji - hazard tu není až v našem století, ten je tu několik set let pozpátku. Každá země si to hlídala, protože ty výnosy jsou, samozřejmě to víme, to vím i já, obrovské. Dnes, když se snaží tato vládní koalice a tato vláda alespoň část z těch výnosů dostat zpět do státní pokladny, tak jsme tady svědky téměř obstrukcí a jakéhosi druhu vyhrožování, že neprojde nic, pokud nebude akceptován názor druhé strany. Já si myslím, že je třeba tomu věnovat velkou pozornost a alespoň opravdu část toho zisku z tohoto druhu podnikání do té státní pokladny dostat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyně Janě Lorencové. Nyní pokračujeme obecnou rozpravou. Pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Ještě jednou dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Chtěl bych vás tak jak někteří mí předřečníci trochu informovat o průběhu včerejšího rozpočtového výboru, který, byť jsem se již této problematice nechtěl dále věnovat, protože koalice je zřejmě domluvena, my to nebudeme blokovat, my nehodláme dělat obstrukce, ani jsme je nedělali, naše strana, změnil jsem po průběhu včerejšího rozpočtového výboru přece jen svůj názor a chci se k tomu ještě vyjádřit.

Nabyl jsem dojmu, že Ministerstvo financí je pouze pod tísní slíbeného výběru daní z hazardu a že mu vůbec nezáleží na rozmachu nelegálního byznysu a už vůbec mu nezáleží na snížení negativních vlivů, zejména patologického hráčství.

Kolega Šincl se včera zcela oprávněně zeptal, zda navýšený daňový výměr by neměl putovat také na prevenci a léčbu patologického hráčství, a pan ministr odpověděl, že s tím nepočítá a nevidí důvod, proč by tam měl peníze směřovat. Tady bych poprosil předkladatele o vysvětlení, proč odmítá z této specifické daně financovat prevenci patologického hráčství.

Na moji včera třikrát položenou otázku, zda mi může být vysvětlena důvodová zpráva - zdůrazňuji důvodová zpráva - a potažmo i stanovisko Legislativní rady vlády, ve kterém se říká, že - cituji - "hlavním cílem předkládaného návrhu je snižovat škodlivé efekty hazardních her na společnost a pro samotné hráče", jsem nedostal odpověď.

Omlouvám se, ale já opravdu příčinnou souvislost mezi zvyšováním daní legálním firmám a snížením škodlivých efektů nemohu nalézt. Prosím tedy předkladatele o zodpovězení této otázky alespoň zde na plénu Sněmovny nyní ve druhém čtení, tak aby se s tou argumentací mohli seznámit všichni poslanci této Poslanecké sněmovny.

Na zahájení projednávání tohoto dnešního bodu tady bylo řečeno ze strany předkladatele, pana ministra, že účelem tohoto není řešit dopady, ale důvodová zpráva říká něco jiného, nebo snaží se tvrdit, byť já to zpochybňuji. Tady vidím další rozpor mezi tím, co je předkládáno, nechci říci, že přímo tvrzeno, a tím, co je v důvodové zprávě, a tím, co se nám ve skutečnosti předkládá.

Další citaci z rozpočtového výboru zaznamenala a citovala i média, a to když pan ministr řekl, že v této novele jde pouze o peníze, nemá to logiku a domluvili se tak na koalici. Prosím, zaregistrujte ta slova: Jde o peníze, nemá to logiku a domluvili se tak na koalici. K tomu paní náměstkyně potvrdila, že evidují v poslední době velký nárůst nelegálních heren. Tady jsem již ale zbystřil svoji pozornost. Poté proběhla diskuse mezi kolegou Stanjurou a paní náměstkyní Hornochovou, kde se musím jednoznačně pana kolegy Stanjury zastat, že analýza tvorby daňových sazeb měla být součástí návrhu zákona.

Mohu říci, že ani já netuším, co je správně. Jestli 25 % plus 55 na den, nebo 28 plus 55, nebo 80 plus 110 na den, a už si nepamatuji při té směsici návrhů, co tady všechno bylo navrhováno. A teď si ještě uvědomuji, že tady dnes ze strany pana předkladatele, já mu to v žádném případě nevyčítám, já to jenom konstatuji, že tady zaznělo, že navrhované zdanění pro tzv. bedny 28 a ještě 1 % navíc už pro ně by mohlo být těžce akceptovatelné a že už by se dostali do problémů. Já jen zdůrazňuji, že ta současná vládní novela navrhuje 28 plus 80, a jestliže tedy podle pana předkladatele by 29 plus 80 mohlo být rdousicí a smrticí pro provozovatele legální, tak proč tedy jsme tu měli návrh, který navrhoval dokonce 28 plus 110. To už potom vůbec nechápu, to už vůbec nemá logiku.

Vím, že pan ministr nemůže vědět vše, ale největším překvapením včerejšího rozpočtového výboru bylo, že pan ministr ani paní náměstkyně vůbec netušili, že velký loterijní zákon neprošel notifikací a lhůta pro notifikaci byla prodloužena až do února roku 2016. Nejsem v žádném případě odborník na notifikace, ale tato informace o průběhu notifikačního řízení je veřejně přístupná na stránkách Komise www.eu.europa.eu. A aby podřízení ministra financí ho neinformovali o této skutečnosti a on přišel jako předkladatel na rozpočtový výbor Sněmovny a nevěděl tuto informaci, mi přijde, jako že spíše tuto informaci asi možná chtěli před ním zatajit. Nedovedu si totiž představit, že skutečně nebyl svými podřízenými informován a přišel by takto nepřipraven. Obzvláště když už rok a půl posloucháme o předložení dokonalého hazardního zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP