(14.10 hodin)
(pokračuje Babiš)

Předložený návrh zákona dále mění rozpočtové určení odvodů, a to tak, aby dodatečný výnos odvodů byl příjmem státního rozpočtu. Proto se poměr rozdělení dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a obdobných zařízení mezi stát a obce mění ze stávajících 80 ku 20 ve prospěch obcí na 60 ku 40 ve prospěch obcí. Navrhované změny by měly přinést dodatečný výnos pro státní rozpočet ve výši 1,8 až 2,2 mld. korun ročně, výnos obecních rozpočtů by měl zůstat přibližně zachován.

Vzhledem k tomu, že odvodovým obdobím odvodů loterií a jiných obdobných her je kalendářní rok, je nutné, aby změna sazeb nabyla účinnosti k 1. lednu 2016. Z tohoto důvodu avizuji, že bude potřeba zkrátit lhůtu mezi druhým a třetím čtením na sedm dnů. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Andreji Babišovi a nyní tedy žádám zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Jana Volného, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, já jenom uvedu, že se jedná o tisk č. 626, který byl rozeslán poslancům 13. 10. 2015. V rámci prvního čtení byla zkrácena doba na projednávání mezi prvním a druhým čtením na osm dní. K termínu 30. 10. 2015, který určil rozpočtový výbor na podání pozměňovacích návrhů, nebyl žádný pozměňovací návrh přijat, proto 4. 11. 2015 se usnesl rozpočtový výbor a schválil tento tisk v plném rozsahu k projednání ve druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Ještě než zahájím rozpravu, konstatuji další omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 17 hodin se omlouvá z osobních důvodů pan poslanec Josef Nekl.

Nyní tedy otevírám rozpravu, máme čtyři přihlášené do rozpravy. S přednostním právem se hlásí pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek a pan zpravodaj. To jsou dvě přednostní práva, která mám v tuhle chvíli. Beru to v tom pořadí, jak jste se přihlásili. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dobrá. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, budu velmi stručný. Ještě jednou ocením, že se vláda rozhodla předložit změny daňových sazeb jako vládní návrh, protože jako poslanecký návrh to nebylo přijatelné jak z důvodů různých priorit poslanců, kteří by si měli být všichni rovni, tak také proto, že daňové novely by měly být vládní. Není pravdou, že vláda předložila v podstatě to samé s drobnými úpravami, co předkládal pan poslanec Volný. Vláda naopak předložila naprosto zásadní koncepční změnu, protože oproti zvýšení jednotné sazby předložila sazby rozdílné. Je to skutečně zásadní koncepční změna, která je diskutována v řadě zemí z hlediska daňové teorie, a je to samozřejmě špatně. Dokonce to můžeme i najít v připomínkách Hospodářské komory, že to odporuje daňové teorii, a skutečně to daňové teorii odporuje. V řadě zemí se můžeme setkat i s tím, že některé země s tím koketují i v daleko zásadnějších případech, jako jsou třeba potraviny, že skutečně zvažují, že potraviny zdaní různou sazbou podle stupně jejich zdravotní škodlivosti, že např. uzeniny, které byly zařazeny Světovou zdravotnickou organizací na seznam kancerogenních produktů, by měly být zdaněny daleko větší sazbou než zelenina nebo mléko. Já si to opravdu nemyslím a velmi ostře bych protestoval. Všichni musí jíst, nikdo nemusí sázet. Takže v případě sázek a hazardu ty rozdílné sazby - byť zdůrazňuji, i tam je to v rozporu s daňovou teorií - je to akceptovatelné, je to pochopitelné, a koneckonců podíváme-li se na země Evropské unie i na země OECD, ve většině zemí jsou skutečně ty sazby odstupňované. Já nemám problém, aby byly odstupňované i zde. To je ten rozdíl vládního návrhu oproti návrhu pana poslance Volného. Podle mého názoru rozdíl zcela zásadní. To znamená říkat, že vláda předkládá něco podobného jako pan poslanec Volný, prostě není pravda. Vláda předkládá něco diametrálně odlišného, co v podstatě jsme schopni přivítat a jsme schopni podpořit. (Silný hluk v sále.)

Z čeho ovšem cítíme hluboké zklamání, je včerejší jednání na rozpočtovém výboru, kdy jsme se marně snažili od předkladatele... Já vím, že bezpečnostní problematika je taky důležitá, ale já ji prostě nepřeřvu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozumím, pane poslanče, pokusím se zjednat klid. Já chápu, že stálá komise pro kontrolu Generální inspekce ozbrojených sborů má hodně na práci, takže prosím, diskuse přeneste do předsálí a nechte projednávat ostatní kolegy, které zajímá loterijní zákon, aby vyslechli všechny projevy. Pokračujte prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Tedy ještě jednou. Cítili jsme velké zklamání ze včerejšího jednání rozpočtového výboru, kdy jsme doufali, aspoň někteří z nás, že uslyšíme od předkladatele, od ministra financí, proč v okamžiku rozdělení, proč právě 28 a 23, proč ten rozdíl je pět bodů, proč to není šest bodů, sedm bodů nebo čtyři body, jak vypadá předpokládaná křivka efektivity v těchto alternativách, jak vypadá množství, míra rizika podpory nelegálního hazardu, který prostě není tímto návrhem nijak postihován, zatímco legální hazard postihován je. To znamená, kde je ta míra rizika, kolik toho legálního hazardu vytlačíme do toho nelegálního hazardu. Nic z toho jsme se bohužel nedověděli. Od předkladatele, od pana ministra financí jsme se dověděli, že on to neví. "Mě se na to neptejte, zeptejte se koaličních partnerů, mně se ty sazby také nelíbí, to je koaliční dohoda" nám oznámil předkladatel za vládu. No my, co nejsme členy koalice, se s tím těžko můžeme spokojit. My bychom rádi nějaké informace o tom, proč ten rozdíl je právě pět bodů, proč ty sazby jsou jenom dvě, proč nejsou tři, když nový návrh o loterijním zákoně, který měl platit od 1. 1. 2016, ale protože pan ministr má rok a půl zpoždění a není schopen včas notifikovat, tak bude platit až od 1. 1. 2017, tak proč rok chce mít dvě sazby a pak chce mít tři sazby, nevíme. Rádi bychom tu informaci měli a pan ministr nám včera na rozpočtovém výboru řekl "já taky nevím, to se zeptejte koaličních partnerů". Takže kolegové z vlády, z vládní koalice, je tady někdo, kdo to ví? Kdo umí říct, proč v roce 2016 budou dvě sazby a tři sazby až v roce 2017 a proč právě 23 - 27?

Já znovu říkám, my nechceme vypadat jako potížisté za každou cenu. Za klub TOP 09 říkám, byla splněna podmínka, že to bude vládní návrh. My nebudeme blokovat zkrácení lhůty, jsme připraveni ten návrh i podpořit. Ale my bychom opravdu rádi od předkladatele slyšeli, že ví, proč to tak je, anebo - protože včera nám řekl, že to neví, řekl já, Babiš, to nevím, zeptejte se koaličních partnerů - kdyby pan ministr mohl říci: já to sice nevím, ale ví to tady pan kolega Chalupa, ten vám to řekne, nebo paní prof. Válková, ta vám to řekne. Prostě kdyby nám to někdo mohl říct. My to fakt nevíme. Tak to je jedna otázka, kterou si myslím, že bychom si zasloužili, aby nám byla zodpovězena.

Ta druhá otázka se týká podpory nelegálního hazardu. My se tady těšíme, že opravdu vybereme více peněz do státního rozpočtu tím, že se ty daně zvýší. Současně ale říká pan ministr, a říká to i v důvodové zprávě, že to znamená boj s hazardem, že to znamená omezení hazardu. Ale tady si protiřečí. Ty 2 miliardy navíc je prostá trojčlenka ze stávající základny sázení v České republice.***
Přihlásit/registrovat se do ISP