(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane místopředsedo vlády - protože jiného člena vlády tady nevidím -, zahajuji druhý jednací den přerušené 35. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás tady vítám.

Žádám vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji vám, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: pan předseda Jan Hamáček z pracovních důvodů, Petr Adam z pracovních důvodů, Vojtěch Adam ze zdravotních důvodů, Jan Bartošek z pracovních důvodů, Zuzka Bebarová Rujbrová z osobních důvodů, Jiří Běhounek z pracovních důvodů, Ondřej Benešík je na zahraniční cestě, Zdeněk Bezecný z pracovních důvodů, Jan Birke bez udání důvodu, Vlasta Bohdalová z rodinných důvodů, Milan Brázdil z pracovních důvodů, Marek Černoch z důvodu zahraniční cesty, Pavel Čihák - osobní důvody, Ivana Dobešová do 17.30 ze zdravotních důvodů, Petr Fiala do 15 hodin z pracovních důvodů, Radim Fiala na celý den z pracovních důvodů, Ivan Gabal je na zahraniční cestě stejně jako pan místopředseda Petr Gazdík, Milada Halíková z pracovních důvodů, Pavel Havíř z pracovních důvodů, do 18 hodin z pracovních důvodů Leoš Heger, na celý den Jana Hnyková z pracovních důvodů, Pavel Holík z pracovních důvodů, Ludvík Hovorka z pracovních důvodů, Igor Jakubčík je na zahraniční cestě, Jaroslav Klaška z pracovních důvodů, Martin Komárek je na zahraniční cestě, Vladimír Koníček je na zahraniční cestě, Jiří Koubek z osobních důvodů, Michal Kučera z pracovních důvodů, Helena Langšádlová je na zahraniční cestě, Jaroslav Lobkowicz ze zdravotních důvodů, Květa Matušovská z osobních důvodů, Jiří Mihola z pracovních důvodů. Dále se omlouvají Alena Nohavová z pracovních důvodů, Nina Nováková je na zahraniční cestě, do 17 hodin Josef Novotný z pracovních důvodů, na celý den Tomio Okamura z pracovních důvodů, Jana Pastuchová z pracovních důvodů, Adam Rykala z osobních důvodů, Jan Sedláček z osobních důvodů, Marta Semelová z pracovních důvodů, Karel Schwarzenberg z pracovních důvodů, Jiří Skalický z pracovních důvodů, bez udání důvodu Bohuslav Svoboda, na zahraniční cestě je Lubomír Toufar, Karel Tureček z pracovních důvodů, Jiří Valenta z pracovních důvodů stejně jako Pavel Volčík, ze zdravotních důvodů Josef Vondrášek a z pracovních důvodů Rostislav Vyzula. To jsou poslanci.

Z členů vlády od 16.30 se bude omlouvat místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, z pracovních důvodů se omlouvá Richard Brabec, Jiří Dienstbier, z důvodu zahraniční cesty Daniel Herman, z pracovních důvodů Milan Chovanec, Michaela Marksová, na zahraniční cestě je Jan Mládek, z pracovních důvodů Svatopluk Němeček, do 16.30 z pracovních důvodů Robert Pelikán, z pracovních důvodů Karla Šlechtová, Dan Ťok, Kateřina Valachová a na zahraniční cestě je ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.

Pan poslanec Jeroným Tejc má náhradní kartu číslo 13.

Nyní se budeme zabývat body dle schváleného pořadu schůze. Přistoupíme k projednávání bodu 3, ale než tak učiním, ptám se, jestli má někdo v tuto chvíli návrh na změnu. (Je slyšet upozorňování, že návrhy na změnu programu nemohou být.) Já vím.

Ještě přečtu omluvy Jaroslava Holíka a pana ministra Mariana Jurečky.

 

Vzhledem k tomu, že nemůžeme měnit program - já jsem vás jenom zkoušel, jestli jste dost pozorní, když je nás tady tak málo - budeme se zabývat bodem 3. Místopředseda vlády se dostavil, takže podle jednacího řádu máme splněné všechny podmínky. Bodem číslo 3 je

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 626/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona má uvádět místopředseda vlády, ministr financí Andrej Babiš, případně je usnesením vlády pověřen pan ministr dopravy Dan Ťok. Na to mám příslušné usnesení vlády zde k dispozici, podepsané předsedou vlády. Požádám tedy o to, aby jeden z pověřených zaujal místo u stolku zpravodajů. Požádám o to pana poslance Jana Volného, který je zpravodajem tohoto tisku.

Konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 626/1. Pan kolega Volný je tady, může tedy zaujmout místo u stolku zpravodajů, ale nevidím pana ministra financí (ten právě vchází do sálu) ani ministra dopravy. Už vidím pana ministra financí.

Požádám sněmovnu o klid, protože pro velký hluk nemohu zatím udělit panu ministru financí slovo... Žádám pana kolegu Zavadila, aby nezdržoval pana místopředsedu vlády, protože je na řadě.

Prosím pana místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše, aby na začátek druhého čtení vládní návrh zákona uvedl.

Skutečně žádám o klid!

Pan poslanec Vondráček má náhradní kartu číslo 68.

Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o loteriích a jiných podobných hrách. Tento návrh zákona byl vládou Poslanecké sněmovně předložen s ohledem na vývoj projednávání novely zákona o loteriích podané poslancem Janem Volným, to je sněmovního tisku 437.

Návrh zákona byl dne 27. října 2015 projednán v prvním čtení a dne 4. listopadu 2015 byl projednán rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny.

Cílem předloženého návrhu je v souladu s koaliční smlouvou a programovým prohlášením vlády zvýšit zdanění hazardu od 1. ledna 2016. Zdanění hazardu představuje jeden ze způsobů, jak působit proti škodlivým následkům hazardu pro společnost i pro samotné hráče. Daně nemají sloužit ke změně chování společnosti či k její výchově. Od toho jsou tu programy prevence a vzdělávání. Daně jsou hlavně zdrojem příjmu pro veřejné rozpočty. Přesto je nepochybné, že určitý vliv na chování mají. Příkladem jsou například spotřební daně působící na kuřáky či konzumenty alkoholu. Obdobně loterijní odvod do určité míry působí na provozovatele hazardních her, a tím zprostředkovaně i na hazardní hráče.

Loterijní odvod je motivován hlavně fiskálně, ale byl přitom konstruován tak, aby zapadal jako podpůrné opatření do širší koncepce, jejímž hlavním cílem je předcházení škodlivým následkům hazardních her. Zásadní opatření proti škodlivým následkům hazardních her přinese nový zákon o hazardních hrách. Toto další opatření je ale nutné notifikovat, a tedy je nelze zavést okamžitě. Proto se navrhuje zvýšit sazbu odvodů z loterií na 23 % pro všechny hazardní hry s výjimkou výherních hracích přístrojů a obdobných zařízení, pro které se navrhuje zvýšit poměrnou sazbu odvodu na 28 %. Dále se navrhuje pro tyto přístroje a zařízení zvýšit pevnou sazbu odvodu na 80 korun za každý den. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP