(19.50 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Například jsem se chtěl zeptat, zda tento zákon a připravené nenaženou Českou republiku do arbitráží. Zda Ministerstvo financí má jasně dokumenty, které deklarují, že postupují kompetentně a správně. Jedna z věcí, které se jakoby vytratily v průběhu projednávání tohoto zákona, je najednou onen již zmiňovaný infringement, který nám hrozí od 1. 1. 2016. A zajímalo by nás, zda pan vicepremiér disponuje nějakým dokumentem, který říká, že jedná v Bruselu a nevystaví Českou republiku penále, které nám hrozí. To je věc, na kterou nemám například odpověď. Oblast hazardu jsme pouze definovali, že z něho dostaneme více peněz. Říkám ano, je to správné, zdaňme hazard, ale úkolem Poslanecké sněmovny, vlády a ministra financí je chránit tuto republiku před většími škodami, které mohou nastat. Mimo jiné díky tomu, že pan vicepremiér nedokázal připravit zákon včas, tak Česká republika přichází díky neboji s nelegálním hazardem téměř o jednu miliardu do státního rozpočtu. To je také jedna z věcí, na kterou jsem nedostal odpověď. A díky tomu, že mi pan vicepremiér nedokáže odpovědět na to, zda vyjednal již napotřetí prodloužení termínu, zda Česká republika nebude vystavena sankcím ze strany Evropské unie, tak ani nedokážu odpovědět, jestli v konečném důsledku budeme platit penále, protože případně díky jeho nečinnosti penále zaplatíme my všichni, všichni občané České republiky.

Toto byly otázky, které jsem chtěl položit a na které dnes nedostanu odpověď. Zápasí ve mně rozum s citem, kdy na jednu stranu si říkám, že by bylo správné, aby zde pan vicepremiér byl a obhájil tento materiál a odpověděl, protože o tomto materiálu se má vést odborná diskuse. Na druhou stranu mi rozum říká, že materiál je potřeba podpořit a schválit.

Mrzí mě, že zde pan vicepremiér není, protože jestliže se nebudeme bavit o materiálech na odborné úrovni, tak se obávám, že jakékoliv další jiné diskuse ztrácí smysl. Děkuji. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Janu Bartoškovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Karel Fiedler: Já bych tady chtěl jen krátce říct, že jsme samozřejmě projednávali tuto novelu, ne samozřejmě, ale projednávali jsme tuto novelu i na podvýboru pro daně, cla a loterie. Já jsem tam vznesl dotaz, jak je to s odhadovanými výnosy, a dostal jsem tam odpověď, že se vychází z údajů z roku 2014 o velikosti loterijního trhu. A protože víme, že řada obcí a měst přijímá prohibiční vyhlášky, tak velikost trhu se může měnit. To, co je psáno v několika materiálech v různých institucích, které to komentují, že tady chybí odborná dopadová studie. Já tady nebudu teď nic zpochybňovat, protože si to nedovolím. Nejsem ten, který luskne prstem a řekne: takhle to bude správně.

Chci upozornit všechny na to, že tady budeme rozhodovat o něčem, čemu chybí podklady, studie, ze kterých by se dalo reálněji vycházet, a neznáme tak úplně přesně ten dopad, přestože je to tvrzeno ze strany předkladatele, eventuálně důvodové zprávy. Toť vše, děkuji.

Ještě bych využil pár vteřin, které mám. Evidentně je v Poslanecké sněmovně dohoda o tom propustit to dále. Já si myslím, že stěžejní rozhodování bude ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní je do rozpravy přihlášen pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Já jsem se chtěl jenom vaším prostřednictvím zeptat pana místopředsedy Bartoška, nerozuměl jsem jeho poznámce. Ona si totiž odporuje uvnitř toho, co řekl. On řekl, pokud to budu dobře citovat: "Mrzí mě, že tady pan vicepremiér Babiš není, ten problém by si zasloužil odbornou diskusi." (Veselost zleva.) Co tedy chcete, pane místopředsedo prostřednictvím pana předsedajícího? Chcete přítomnost pana vicepremiéra Babiše, nebo odbornou diskusi? Obojí dohromady možné není, to už jsme si ověřili. (Veselost v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nemám v tuto chvíli nikoho přihlášeného do rozpravy. Nikoho nevidím a rozpravu končím. Ptám se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj se závěrečným slovem. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Volný: Já tedy předpokládám, že zkrácení doby mezi prvním a druhým čtením na sedm dní bylo načteno a bude se o tom hlasovat. Tedy už jenom velice ve zkratce. Já tady odpovím na pár drobností. Nechtěl bych to opravdu nějak dramatizovat a spoustu věcí si odpustím.

Já si myslím, že kdyby tady pan kolega Šincl mluvil 14 dní, tak svůj stín nepřekročí, ale chtěl bych z jeho diskuse, která se netýkala přímo tohoto projednávaného zákona, respektive, jeden velký protimluv. On na jedné straně říká, že je zlobbované Ministerstvo financí a zlobbovaný pan ministr tím, že neudělal včas zákon, odložil a významně zvýhodnil hazardní hry. Pak nechápu, proč mně dal rozkaz, abych podal pozměňovací návrh, který to aspoň bude nějak zdaňovat na 25 %. (Neklid v sále.) Pak je to trošičku protimluv.

Jinak děkuji. Moc děkuji za korektní projednávání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Mimo rozpravu pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nemohu nereagovat. Mě dojímá ta slepá loajalita podřízeného pana ministra Babiše, podřízeného poslance Volného. Nicméně si dovolím zdůraznit, že jsme tady všichni stejně rovni, někteří jsou první mezi rovnými, ale všichni máme stejný mandát. Když kdokoliv z nás řekne "dostal jsem rozkaz a aniž jsem ho pochopil, tak jsem ho splnil", tak se mi okamžitě vybaví takové pojmy jako zmocňovací zákon a "jawohl, mein Führer". (Veselost zprava.)

Vzpamatujte se, kolegové z ANO. Opravdu chcete poslouchat rozkazy od někoho, komu je demokracie úplně cizí?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr Ťok se hlásí. Prosím, pane ministře, máte slovo. (Neklid v sále.)

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych tímto chtěl otevřít rozpravu ještě jednou a načíst návrh na zkrácení lhůty na sedm dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vím, že jste to řekl ve svém úvodním slově, ale v rozpravě to nikdo nezopakoval. Rozprava je otevřená. Hlásí se do ní pan poslanec Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte. Já dobře vím proč sedm dnů. Sedm dnů ne proto, abychom to stihli, protože při osmi dnech to stihneme taky. Ale sedm dnů proto, že jenom tehdy bude mít váš Führer čas. (Veselost zprava.) Takže já vetuji jménem obou dvou poslaneckých klubů sedm dnů a se souhlasem předkladatele, doufám, že mi ho dáte, pane ministře, navrhuji osm dnů, protože to už váš Führer čas mít nebude a nebo si ho bude muset udělat. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Faktická poznámka pana zpravodaje.

 

Poslanec Jan Volný: Dobře, takže už to nemusí načítat poslanec Volný, pan Kalousek má samozřejmě pravdu, osm dní stačí. Žádám o zkrácení stejně jako kolega Kalousek o osm dní. (Neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Prosím o klid. Slovo má předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Přátelé, já už ani nemám moc chuť se do toho plést Ministerstvu financí a zpravodaji, ale pokud zkrátíme na osm dnů, tak kdy se tady sejdeme ke druhému čtení? A potom mezi druhým a třetím čtením je 14 dní, které se dají zkrátit maximálně na sedm dní, takže kdy se potom sejdeme ke třetímu čtení? Mně je to jedno, já jsem navrhoval postup, který byl sedm dnů, sejít se tady ve čtvrtek 5. a 13. listopadu ke třetímu čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ptám se, jestli se pan poslanec Vondráček jako zastupující předseda klubu také hlásil. Ne, v tom případě pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP