(19.40 hodin)
(pokračuje Šincl)

S ohledem na zájem o nové úpravy v současnosti neslučitelného zákona o loteriích a jiných podobných hrách jsem se opakovaně dotazoval pracovníků Ministerstva financí, a to na již zmiňované schůzce s panem náměstkem Závodským, na to, zdali již bylo přistoupeno k této renotifikaci. V této souvislosti se mi však pouze dostalo odpovědi, že k ní již přistoupeno nebude, a to s ohledem na skutečnost, že je připravován komplexní návrh zcela nového zákona, jenž bude řešit danou problematiku zcela v souladu s právem Evropské unie. Z uvedeného je tak zcela zřejmé, že jsem po celou dobu legislativního procesu postupoval plně v souladu se stanovisky, která mi byla poskytnuta příslušnými orgány státní správy, především Ministerstvem financí, snad ještě řízeným panem ministrem financí Andrejem Babišem.

Rád bych také zopakoval, že to bylo právě Ministerstvo financí podřízené panu prvnímu místopředsedovi vlády, které informovalo předsedu Poslanecké sněmovny, že předmětný návrh novely pana poslance Fichtnera stejně jako související pozměňující návrh pana poslance Fichtnera nejsou v souladu s právem Evropské unie podléhajícím notifikační proceduře a v případě jejich přijetí se Česká republika vystavuje reálnému riziku sankcí ze strany Evropské unie. Zde mi nezbývá než smeknout před způsobem, jakým se první místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš snažil odvést pozornost od neschopnosti jemu podřízeného úřadu připravit novou právní úpravu v oblasti hazardních her. Za dva roky v čele tohoto úřadu nebyl schopen do Sněmovny doručit jediný návrh novely loterijního zákona, který by se dostal dále než do prvního čtení. U návrhu pana poslance Fichtnera to byl právě ministr financí, který oficiálně informoval Sněmovnu, že tento návrh je neslučitelný s právem Evropské unie, a žádal přerušení jeho dalšího projednávání.

A pro ty, co doteď nepochopili, co jsem to vlastně četl v rozpočtovém výboru za papír - který mi pravděpodobně připravily loterijní společnosti dle vyjádření Andreje Babiše v Právu 20. 6. -, to byl právě ten dopis z Ministerstva financí podepsaný náměstkem Ondřejem Závodským. Očernit následně zpravodaje tohoto tisku, který informoval členy rozpočtového o tomto stanovisku a žádosti Ministerstva financí, z toho, že byl příčinou zastavení legislativního procesu, považuji za něco, co je daleko za hranicí etiky a elementární slušnosti. Chápu, že je tento způsob překroucení reality a záměny příčiny za následek pro voliče strany prvního místopředsedy a ministra financí jednodušší a přijatelnější, než kdyby musel předseda této strany před své voliče předstoupit a přiznat, že návrh, který byl poslancem jeho strany ve spolupráci s Ministerstvem financí sepsán a s velkou slávou prezentován, je neslučitelný s evropským právem a bude žádat jeho stažení z projednávání. Nicméně považuji za zcela nutné veřejnost seznámit se skutečností, kdo opravdu stál za stažením tohoto návrhu z jednání Poslanecké sněmovny. Důkazy k tomuto svému tvrzení jsem dnes zveřejnil na svých webových stránkách. A jakkoli se to mému přesvědčení příčí, klidně se vsadím s panem ministrem financí o cokoliv, že všechna tvrzení, která jsem dnes řekl, jsou pravdivá.

S ohledem na uvedené skutečnosti se musím důrazně vymezit vůči jakýmkoli snahám pana ministra financí o očernění mého jména, jelikož z mnou předložených důkazů je více než zřejmé, že jsem vždy postupoval pouze v zájmu o přijetí takové legislativy, která odpovídá nejen národnímu právnímu řádu, ale také právním předpisům Evropské unie. A pokud někdo požadoval zastavení projednávaného návrhu pana poslance Fichtnera, nebyl to Ladislav Šincl, ale samotný ministr financí Andrej Babiš a jemu podřízený náměstek Ondřej Závodský.

Chtěl jsem - byl jsem upozorňován tady mnohými kolegy, abych svůj projev zkrátil, protože je pravděpodobně nebaví - dneska využít přítomnosti pana ministra financí. Je mi velice líto, že pan ministr financí tady není. Chtěl jsem ho požádat, jestli tvrdí pořád to, co tvrdí, že jsem zlobbovaný poslanec, aby zde před vámi před všemi předložil důkazy svých tvrzení. V případě, že je zde nepředloží, ať se aspoň omluví. Aspoň se omluví mně a také celé Poslanecké sněmovně za svoje další výroky, které uvedl v článku 20. 6., kde uvedl, že je tady čtyři a pět zlodějů.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva z řad sociální demokracie a zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ladislavu Šinclovi. Než budeme pokračovat faktickou poznámkou pana místopředsedy Sněmovny, přečtu omluvy. Omlouvá se pan ministr Marian Jurečka od 19 hodin z resortních důvodů, pan poslanec Vlastimil Gabrhel, dále pan Herbert Pavera, pan poslanec Marek Černoch, paní poslankyně Helena Válková, paní poslankyně Pavla Golasowská od 19.30 a paní poslankyně Marie Pěnčíková od 19.30.

Nyní tedy žádám, aby se faktické poznámky s přednostním právem ujal slova pan místopředseda Sněmovny kolega Bartošek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, očekával jsem, že dnes proběhne odborná diskuse na téma zdanění hazardu a že položím panu vicepremiérovi několik otázek, na které dostanu odpovědi. Bohužel se zde spíš přetřásá, jestli je v Dubaji 36 stupňů a viditelnost 14 kilometrů, a nikoliv odbornost tohoto předkládaného návrhu. Proto své vystoupení zkrátím, byť nechci podceňovat pana ministra dopravy, ale obávám se, že mi na některé otázky nedokáže odpovědět, a položím pouze otázky, které bych kladl panu vicepremiérovi.

První by byla, proč dlouhodobě prosazoval zdanění hazardu v přímém rozporu s odborným stanoviskem Ministerstva financí, kdy jím navrhované zdanění jasně říkalo, že povede k tomu, že trh se propadne o 18 % a propad ve veřejných příjmech bude 500 milionů, tzn. půl miliardy. To je jeden z důvodů a střetů, který mi nedokázal trvale vysvětlit.

Dále, a to je asi nejpodstatnější. Díky tomu, že pan vicepremiér není přítomen, tak celou Poslaneckou sněmovnu nahnal do slepé uličky. Protože v případě, že budeme říkat, že je to zcela zásadní zákon, a já si myslím, že je to zásadní zákon, který se týká daní, tak když budeme říkat "je to zásadní zákon v gesci pana vicepremiéra, je důležité, aby tady byl, počkejme, aby přišel a obhájil to" a řekneme "přerušme tento bod", tak všichni, kdo budou pro to, aby se bod přerušil, tak v konečném důsledku budou označeni za ty, kteří jsou zlobbovaní a nepřejí si zdanění hazardu. Když schválíme tento materiál, a já za KDU-ČSL říkám, že jsme pro schválení zvýšení zdanění hazardu, tak to bude o tom, že on řekne "podívejte se, jak jsem si to dobře zařídil, já tam nemusím být, ono to vlastně funguje i beze mě, dobře jsem to nastavil". A celá Poslanecká sněmovna je postavená do velice nepříznivé situace, protože teď to vlastně není ani o odborné diskusi. A to si myslím, že o tom by mělo být jednání Poslanecké sněmovny, aby se předložily síly argumentů. Kdybych to řekl žargonem pana vicepremiéra, jeho podnikatelským žargonem - a jak on často přirovnává stát nebo Poslaneckou sněmovnu k firmě, tak Andrej Babiš je v této firmě finančním ředitelem, který se zodpovídá poslancům, kteří jsou správní radou. Poslanecká sněmovna je ten orgán, kterému se ministr financí zodpovídá, a nikoliv naopak. A myslím si, že toto je potřeba si neustále připomínat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP