(19.10 hodin)

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jenom velmi krátce v rámci faktické poznámky, spíš takové strohé konstatování. V rámci duchu tradice této Poslanecké sněmovny nemůžeme přece prvního řádně přihlášeného pustit ke slovu tak brzo, to by odporovalo tradicím. Když jsme projednávali sněmovní tisk 437, tak jsem tady četl stanovisko vlády k tomu sněmovnímu tisku 437. A vzhledem k tomu, že sněmovní tisk 626 se liší, jak říkal pan poslanec Kalousek, je to sice jinak navrženo, ale týká se tou pouze a výhradně míry zdanění a rozdělení mezi stát a obce, tak bych jen chtěl konstatovat, že ani (i) tento návrh podle toho původního stanoviska vlády k sněmovnímu tisku 437 ponechává významné nedostatky. Těmi jsou zejména provozování nelegálních sázkových her prostřednictvím sítě internet, kde příjmy z něj nebudou nadále zdaňovány, a nesoulad platné právní úpravy s právem Evropské unie. V návrhu zákona je nutno v důsledku této nekomplexnosti spatřovat ne zcela opodstatněné znevýhodnění legálních provozovatelů loterií a jiných podobných her. Čili tento návrh neusiluje o potírání nelegálního segmentu.

To jen z toho stanoviska vlády, které bylo ke sněmovnímu tisku 437. A já se domnívám, že plně platí i pro sněmovní tisk 626, kdy se řeší pouze míra zdanění a nelegální sektor zůstává bez povšimnutí v rozporu s duchem elektronické evidence tržeb. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana zpravodaje. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo. Já opravdu velice stručně. Chci říct k tomu Volného návrhu: Ano, pan Kalousek má pravdu. Ten můj původní Volného návrh měl 25 % pro všechny. Ale já jsem se, věřte nevěřte, inspiroval právě velkým guru pana Kalouska, který on před čtyřmi pěti lety dal taky jednu sazbu: 20. Já jsem ji akorát prostě zvedl. Ale v té době, kdy jsme z toho překlápěli na vládní návrh, tak už tam ležel poslanecký návrh tuším Votava-Volný, kde těch 23 a 28 už bylo dané. Takže snad proto.

A poslední věc pro pana Kalouska: Až tady bude pan Babiš taky 17 let, tak bude vědět, že je těch 10 dní, a popadne ten zákon a poběží s ním do Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak poznámka kolegy Volného vyvolala faktickou poznámku pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nechci reagovat na ty sazby, teď bychom se v nich ztratili. Ale jak vy jste řekl, pan Babiš, já si troufnu říct pan první místopředseda vlády České republiky, tady není 17 let, ale je tady 22 let. A za těch 22 let se nenaučil identifikovat se s českým státem tak, aby s ním oslavil jeho nejvýznamnější státní svátek. To nespravíte řečmi o sazbách, pane kolego.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní tedy s řádnou přihláškou pan poslanec Ladislav Šincl. Prosím, pane poslanče. Jste řádně přihlášen a máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. (Poslanec Šincl si přinesl k řečnickému pultu velký červený šanon plný různých dokumentů.)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo (řečník se rozhlédl, kolik členů vlády sedí ve vládní lavici), vážený pane ministře, pardon (ve vládní lavici sedí pouze ministr Brabec), dovolte mi, abych se jako garant problematiky loterií klubu ČSSD vyjádřil k předloženému vládnímu návrhu, který je v podstatě jen mírně upravenou verzí nedávno projednávaného zákona poslance Volného, sněmovní tisk 437, který byl v minulém týdnu stažen předkladatelem z projednávání.

Tento návrh není dokonalý, ale je mnohem lepší než původní návrh zde přítomného poslance Volného. Je mnohem lepší, protože alespoň částečně odstraňuje nedostatky, na které jsem upozorňoval ve svém vystoupení ke sněmovním tisku 437, předchůdci dnešní novely, kterou tu dnes projednáváme. Konkrétně mám na mysli to, že obsahuje alespoň nějaké diferencované sazby dle společenské nebezpečnosti jednotlivých druhů loterií v podobném duchu, jak je uvedeno ve vládním návrhu zákona o hazardních hrách. Mám konkrétně na mysli také to, že zde není negativní stanovisko Ministerstva financí, které reálně hrozilo u jednoho téměř takzvaně koaličního návrhu u sněmovního tisku 437, který byl takzvaně mimo optimální bod Lafferovy křivky a kde dle stanoviska Ministerstva financí - zdůrazňuji: dle stanoviska Ministerstva financí - hrozil strmý propad příjmů. Je zde také jasně uvedeno ze strany Ministerstva financí, že garantují - že garantují - slibované dodatečné výnosy a nehrozí arbitráže pro Českou republiku tak, jak jsem si přál ve svém minulém vystoupení ke sněmovnímu tisku 437.

Bohužel k mé lítosti tento vládní návrh neobsahuje mnou prosazovanou myšlenku, aby aspoň malá část finančních prostředků z odvodů z loterií a jiných podobných her, jež je v přímém státní rozpočtu, byla napříště účelově vázaná na konkrétní veřejně prospěšný cíl, a to na státní protidrogovou politiku, která zahrnuje i problematiku hazardního a patologického hráčství. Chci váženou Sněmovnu ujistit, že tuto myšlenku budu prosazovat i nadále, například v rámci projednávání dlouho očekávaného vládního zákona o hazardních hrách.

I přes uvedenou výhradu vám zde hned v úvodu chci sdělit, že tento vládní já i celý klub sociální demokracie podporujeme a jsme připraveni hlasovat i pro jeho schválení rovnou v prvním čtení. Ale jelikož bylo vzneseno veto, tak to není možné.

Myslím si ovšem také, že by bylo poctivé si dnes odpovědět na otázku, proč tu dnes, 27. 10., projednáváme tento návrh ne úplně standardní cestou na mimořádné schůzi, která je stále jen částečným, neúplným řešením, a není již dávno schválen dlouho slibovaný vládní zákon o hazardních hrách, který je v současné době jen v prvním čtení. Není to proto, že zde k vládnímu návrhu zákona o hazardních hrách rozsáhleji vystupoval poslanec Kalousek. Jen pro upřesnění, on vystupoval zejména ke sněmovnímu tisku 437 původního poslaneckého návrhu novely loterijního zákona poslance Volného. Je to hlavně proto, protože pan ministr financí Andrej Babiš nepředložil včas, tak jak mu to uložila vláda svým usnesením č. 165 ze dne 12. 3. 2014. Konkrétně šlo o úkol - cituj -, připravit návrh zákona o sázkových hrách s termínem předložení do vlády ve finální podobě do konce roku 2014 a s termínem předpokládané účinnosti září 2015. Pro své kolegy z hnutí ANO opakuji: ve finální podobě do konce roku 2014 a s termínem předpokládané účinnosti září 2015. To je hodně důležité pro další pochopení pravdivého příběhu zákona o hazardních hrách.

Ano, pan ministr svůj úkol splnil. Dne 22. ve 12. měsíci prosince 2014 byl opravdu návrh zákona předložen do vlády. Byl zde předložen moderní zákon, který se snažil reagovat na nové trendy ohledně nelegálního hraní, řešil zdanění momentálně nezdaněné oblasti hazardu na internetu a zároveň obsahoval i zpřísnění podmínek pro provozování společensky nejškodlivějšího automatového hazardu, a to jak cestou výrazně vyššího zdanění, tak cestou nastavení různých adiktologických brzd v závislosti seberegulačních opatření pro hráče a registrace a podobně. Musím říct, že jsem v té době tento vývoj obdivně sledoval a imponovala mi ambice tvůrců zákona nenechat se nijak ovlivnit při tvorbě legislativy hazardní lobby. To byla ovšem jen první část příběhu, jehož pokračování už tak optimistické a jednoznačné není.

To, co bylo do vlády předloženo, bylo ovšem jen pro kamery, pro média, kde se pan ministr chtěl prezentovat jako velký bojovník proti tvrdému hazardu. Do konce minulého roku byl ovšem tento dobrý návrh zákona pod taktovkou ministra Babiše a jeho poradců na Ministerstvu financí postupně potichu změkčován až do dnešní téměř bezzubé podoby ke spokojenosti provozovatelů nejtvrdšího automatového hazardu.

Kdybych se choval jako dnes bohužel nepřítomný pan ministr Babiš, mohl bych i já jeho nyní obvinit z ovlivněnosti hazardní lobby a měl bych k tomu určitě řadu důvodů. Například by to mohl být fakt, že zákon má obrovské zpoždění. Vláda jej předložila do Poslanecké sněmovny až 28. srpna 2015 a první čtení bylo započato až 30. 9. 2015. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP