(18.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Úplně stejně se chová první místopředseda vlády, který - dobře, možná nemusel vědět, že bude mimořádná schůze, také nemusela být, kdyby se choval profesionálně. Ale musel vědět, že bude 28. říjen, a vzal si dlouhodobou dovolenou. A řekl: Vy všichni, kteří se s tímto státem identifikujete, kteří máte nějaké emoce, kteří ctíte tradice tohoto svátku, kteří chcete slavit státní svátky, s vámi já to sdílet nechci. Proč bych měl? Já se s tímto státem neidentifikuji, já nectím jeho tradice. Co bych měl slavit? Já vnímám tento stát jako dojnou krávu, pro své podnikatelské potřeby. A protože 28. října budeme my všichni vzdávat hold tomu datu, vzniku samostatného československého státu, a proto bude volno a proto nebude volné schvalovat dotace a daňové úlevy pro Agrofert, tak jsem tady zbytečný. Co bych tady dělal? Tak můžu být v Dubaji. To je postoj prvního místopředsedy vlády.

Mám dvě otázky, kolegové z hnutí ANO. Za prvé - promiňte, budu trochu osobní, ale umíte se za něj někdy aspoň stydět? Když už mu to jako jeho podřízení musíte trpět? To je jedna otázka. A druhá otázka. Slaví pan ministr, když už nechce slavit státní svátky České republiky - protože on ani na den české státnosti nebyl nikde vidět. Když už nechce slavit státní svátky České republiky, slaví on aspoň nějaký svátek Slovenské republiky? Anebo opravdu slaví jenom výročí krádeží Petrimexu, Lovochemie a Kosteleckých uzenin? Identifikuje se s něčím, čemu se říká vlastenectví? Identifikuje se s něčím, čemu se říká hodnoty státu? První místopředseda vlády? Vy se opravdu nestydíte? Stydíte, proto odcházíte. Chápu, já bych se také styděl a také bych odešel. (Mírný smích v sále.)

Poslanecký klub TOP 09 mohl samozřejmě zabránit této mimořádné schůzi. Neudělal to, protože nechceme být falešně obviňováni z toho, že snad nahráváme hazardu. Jenom velmi smutně konstatujeme, že první místopředseda vlády Babiš nesplnil své pracovní povinnosti, a proto musela být svolána tato mimořádná schůze. Že přesto, že byla svolána tato mimořádná schůze, první místopředseda vlády Babiš se na ni nedostavil, protože je radši v Dubaji, a že první místopředseda vlády Babiš opovrhuje tradicemi českého státu a jeho svátky, protože bude v Dubaji.

Je to docela alarmující, odporné. A to, čeho je mi nejvíce líto, není morálka pana Babiše. Tomu je to fuk. Ten si svoje zkasíruje. Toho, čeho mi je líto jsou, vážení kolegové z hnutí ANO, vaše minimální nároky na vaši vlastní sebeúctu. Děkuji vám.

(Potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Ještě, že nejsme v pozici podřízených a nadřízených, protože jsme v demokratickém Parlamentu České republiky. Můžeme přistoupit k bodu

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 626/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Vláda navrhuje, abychom jednali podle § 90 odst. 2, to znamená, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvním čtení. Z pověření vlády uvede návrh ministr dopravy Dan Ťok, a to z pohledu usnesení vlády ze dne 26. října letošního roku, kdy bylo doručeno předsedovi Poslanecké sněmovny příslušné usnesení vlády České republiky podepsané předsedou vlády, že pan ministr dopravy alternuje ministra financí.

Eviduji přihlášku pana předsedy TOP 09 s přednostním právem až po zahájení rozpravy, po vystoupení zpravodaje. Pan ministr dopravy má slovo, prosím.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych z pověření vlády stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o loteriích a jiných podobných hrách. Tento návrh zákona byl vládou Poslanecké sněmovny předložen s ohledem na vývoj projednávání novely zákona o loteriích, předložené poslancem Janem Volným, to je sněmovního tisku 437.

Cílem předloženého návrhu je v souladu s koaliční smlouvou a programovým prohlášením vlády zvýšit zdanění hazardu od 1. ledna 2016. Proto se navrhuje zvýšit sazbu odvodu z loterií na 23 % pro všechny hazardní hry s výjimkou výherních hracích přístrojů a obdobných zařízení, pro které se navrhuje zvýšit poměrnou sazbu odvodu na 28 %. Dále se navrhuje pro tyto přístroje a zařízení zvýšit pevnou sazbu odvodu na 80 korun za každý den. Sazby odvodu z loterií se tak přiblíží sazbám obsaženým v návrhu zákona o daních z hazardních her, který by měl nabýt účinnost k 1. lednu 2017, a tím završit reformu regulace hazardních her. Lze uvést, že v případě výherních hracích přístrojů a obdobných zařízení se efektivní zdanění v předloženém návrhu v zásadě rovná efektivnímu zdanění těchto přístrojů a zařízení navrhovanému v zákoně o dani z hazardních her. Důvodem je skutečnost, že pevná sazba odvodu 80 korun za každý den a přístroj nebo zařízení přibližně odpovídá 7 % poměrné sazby, a dohromady tak efektivní zdanění činí 35 %.

Předložený návrh zákona dále mění rozpočtové určení odvodu, a to tak, aby dodatečný výnos z odvodu byl příjmem státního rozpočtu. Proto se poměr rozdělení dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a obdobných zařízení mezi stát a obce mění ze stávajícího poměru 80 na 20 ve prospěch obcí na 60 : 40 ve prospěch obcí. Navrhované změny by měly přinést dodatečný výnos pro státní rozpočet zhruba ve výši 2 miliard korun ročně. Výnos obecných rozpočtů by měl zůstat přibližně na stejné úrovni.

Vzhledem k tomu, že k odvodovým obdobím z odvodu z loterií a jiných obdobných her je kalendářní rok, je nutné, aby změna sazeb nabyla účinnosti k 1. lednu. S ohledem na délku legislativního procesu proto vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona s návrhem na vyslovení souhlasu se zákonem v prvním čtení. Pro případ, že by s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas v prvním čtení, budu žádat o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona ve výborech na sedm dnů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Danu Ťokovi za uvedení návrhu a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Volný, poté s přednostním právem pan poslanec Kalousek. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, myslím, že parametry tady přednesl předkládající pan ministr Ťok. Já bych jenom připomněl, že tento návrh projednala vláda 12. 10. kolem poledne a do Sněmovny byl doručen 13. 10. Já sice nevím, kdo v tomto procesu pochybil. Pan ministr Babiš... nicméně tento zákon sem byl skutečně doručen o den déle, než byl projednán a než sem mohl být doručen. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP