(Schůze byla zahájena v 18.35 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Zahajuji 35. schůzi Poslanecké sněmovny. Všechny vás tady vítám. Hezký večer.

Tuto schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odstavec 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 58 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů 21. října letošního roku, tedy včas také podle zákona o jednacím řádu.

Žádám vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. Náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo řečeno v průběhu dnešního dne na 33. schůzi Poslanecké sněmovny, případně mi nahlaste další změny, pokud někdo máte náhradní kartu. Stejně tak platí i omluvy z dnešního dne.

A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jiřího Dolejše a poslankyni Kristýnu Zelienkovou. Má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Ještě konstatuji, že náhradní kartu 61 má poslanec Okleštěk.

 

Můžeme hlasovat o ověřovatelích dnešní schůze, poslanci Jiřím Dolejšovi a Kristýně Zelienkové.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 1. Z přítomných 117 pro 110, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 35. schůze Sněmovny určili poslance Jiřího Dolejše a poslankyni Kristýnu Zelienkovou.

 

Potvrzuji, že omluvy na dnešní jednání jsou shodné s omluvami sdělenými na 33. schůzi.

Přistoupíme ke stanovení pořadu 35. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odstavec 7 zákona o jednacím řádu rozhodne pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

 

Budeme hlasovat o celém návrhu 35. schůze, jak byl písemně předložen.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 2 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 2. Z přítomných 123 pro 106, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Můžeme tedy zahájit naši schůzi. Ještě předtím budu konstatovat omluvy, které došly předsedovi Poslanecké sněmovny, a to paní poslankyně Jitka Chalánková od 18.30 z osobních důvodů a stejně tak se omlouvá paní poslankyně Gabriela Pecková mezi 17.12 až do skončení dnešní schůze.

Ještě před zahájením prvního bodu schůze mám dvě přihlášky s přednostním právem, a to pana poslance Radka Vondráčka a pana předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Máme 18.39. Abychom zvládli to, co máme naplánováno, tak bych jménem dvou poslaneckých klubů ČSSD a ANO navrhl, abychom hlasovali o tom, že Poslanecká sněmovna může meritorně jednat a hlasovat o návrzích zákona a pozměňovacích návrzích i po 19. a pro jistotu i po 21. hodině. Jenom pro jistotu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. To je procedurální návrh, který budeme hlasovat bez rozpravy.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 3 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 3. Z přítomných 133 poslanců pro 92, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Dobře, Sněmovna rozhodla, že budeme hlasovat i po 19. hodině o zákonech. Ale nyní již s přednostním právem pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP