Pátek 13. listopadu 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 418/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství Marian Jurečka a zpravodaj garančního výboru a rozpočtového výboru pan poslanec Miroslav Kalousek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 418/6, který byl doručen dne 21. října 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 418/7. (V sále je velmi rušno.)

Táži se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak.

Já vás ještě jednou žádám o ztišení, protože míra hluku v sále je skutečně vysoká... Děkuji.

Otevírám rozpravu. S přednostním právem se hlásí pan zpravodaj. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte, abych v rámci rozpravy načetl jeden legislativně technický pozměňující návrh, který by se týkal pouze názvu.

Budeme hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Můj legislativně technický návrh zní: návrh zákona, kterým se ve prospěch skupiny Agrofert mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A další se hlásí řádně s faktickou poznámkou pan poslanec Tomio Okamura. Ne, není tomu tak. Mám vás přihlášeného s faktickou poznámkou, takže to ruším. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Prosím, pan poslanec Pavera. Máte slovo.

 

Poslanec Herbert Pavera: Dobrý den. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, já bych vás chtěl znovu upozornit na svůj pozměňovací návrh, který je v sytému uveden pod č. 2177, a chci -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, ale musím vás opět vyzvat ke ztišení, protože není zde rozumět, co se přednáší. Jestli máte něco důležitého, jděte do předsálí, tam si to řekněte. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Herbert Pavera: Děkuji. Já doufám, pane předsedající, že to nebylo ke mně, že se mám ztišit, ale že se mají kolegyně a kolegové ztišit. Takže děkuji.

Opravdu bych vás rád požádal o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, který je uveden v systému pod č. 2177, a to z jednoho prostého důvodu. Celní sklady, které jsou uváděné jako ekonomicky nestabilní, mohou být postaveny do role, kdy budou uznány celním úřadem jako ekonomicky nestabilní jenom proto, že může být úředníkem špatně posuzována ekonomická stabilita dané firmy. Často se stává, že pokud firmy někdy investují více, než je obvyklé, a potřebují investovat do svého provozu více peněz, mohou se dostat samozřejmě do červených čísel. V tom případě se může stát, že celní úřad tuto firmu hodnotí jako ekonomicky nestabilní, což by mohlo být i destabilizující pro firmu, která podniká v oblasti biopaliv.

Také může být ekonomická stabilita firmy dejme tomu někým zpochybněna jenom proto, že chce, aby daňový sklad nebo firma, která vyrábí biopaliva, nefungovala na daném trhu. Upozorňuji na to a věřím, že si to uvědomíte a že tento můj pozměňovací návrh podpoříte napříč politickým spektrem. Já vám předem za pochopení i podporu děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Táži se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Pokud se už nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se, zda si chce vzít závěrečné slovo pan navrhovatel. Pane ministře? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Případně pan poslanec Tureček? Pan poslanec Kučera? Chcete si vzít za výbor závěrečné slovo? Není tomu tak.

Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňujících návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňující návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji, proveďte nás návrhem procedury.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji opět za slovo, pane předsedající. Dovoluji si proto navrhnout, abychom nejprve hlasovali o legislativně technickém návrhu, který jsem přečetl teď v rozpravě ve třetím čtení, a poté abychom pokračovali podle procedury doporučené garančním výborem, tedy nejprve hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem D, potom pod písmenem A, potom pod písmenem B, pokud ten bude přijat, tak pozměňovací návrh E11 je nehlasovatelný, ale ostatní části pozměňujícího návrhu E hlasovatelné jsou a doporučuji o nich hlasovat jako o celku. Tím vyčerpáme hlasování o pozměňovacích návrzích a budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Tolik tedy doporučená procedura.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jenom pro pořádek. Nevím, jestli jsem vás dobře slyšel. Jako o pátém bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem F.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: F jako filé.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, děkuji. Táži se, zda někdo má návrh jiné procedury hlasování. Není tomu tak, není vznesena námitka ani jiný návrh. V tom případě budeme postupovat tak, jak jste navrhl, pane zpravodaji. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Nyní bychom hlasovali o legislativně technickém návrhu, který, kdyby byl přijat, tak tedy zákon, který bychom schválili, by se jmenoval zákon, kterým se ve prospěch skupiny Agrofert mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana navrhovatele? (Ministr: Negativní.) Negativní, děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto předložený návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 41, přihlášeno je 154 poslankyň a poslanců, pro návrh 35, proti 98. Tento návrh byl zamítnut. Prosím, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já poprosím aparát Sněmovny o záběr z televizních kamer, an pan poslanec Volný hlasoval pro... (Směje se a někteří poslanci napravo také.) A doporučuji nyní hlasovat o pozměňujícím návrhu uvedeném pod písmenem D, což je pozměňující návrh pana poslance Robina Böhnische.

Promiňte prosím, že vždycky - já jsem zpravodaj Sněmovny, ale také uvádím stanoviska garančního výboru, kde se téměř vždycky lišíme, takže dovolte, abych vždy uvedl stanovisko garančního výboru a poté stanovisko svoje.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se obávám, že v tento moment je možné říkat pouze stanoviska garančního výboru. Bylo to zde několikrát diskutováno, která stanoviska se zde mohou prezentovat v případě hlasování. Opakovaně bylo řečeno, že pouze stanoviska garančního výboru. Omlouvám se, ale v rámci jednacího řádu je to takto správně.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já se omlouvám, že jsem nebyl dostatečně informován. Takže garanční výbor bůhvíproč nedoporučuje. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan ministr - jeho stanovisko?

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Ministerstvo ví proč a nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Negativní. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 42, přihlášeno je 155 poslankyň a poslanců, pro návrh 35, proti 108. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu uvedeném pod písmenem A. To byl jediný pozměňující návrh, který garanční výbor přijal. Budete se divit, ale já vím proč. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Doporučující.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 43, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro návrh 153, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Poté budeme hlasovat o pozměňujících návrzích zemědělského výboru uvedených pod písmenem B1 a B2. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Doporučuje.) Děkuji. Pro pořádek říkám, že o nich budeme hlasovat jako o celku jedním hlasováním.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 44, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro návrh 119, proti 1. S návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Budeme pokračovat hlasováním o pozměňujícím návrhu pod písmenem C, což je usnesení výboru pro životní prostředí. Garanční výbor tady nezaujal...

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane zpravodaji...

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Moc se omlouvám. Vzhledem k tomu, že byl přijat pozměňující návrh pod písmenem A, je pozměňující návrh pod písmenem C nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přesně tak. Měli bychom pokračovat pozměňujícím návrhem pod písmenem E.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pokračujeme pozměňujícím návrhem pod písmenem E s výjimkou bodu E11, který je nehlasovatelný vzhledem k tomu, že byl přijat pozměňovací návrh pod písmenem B. Jedná se historicky o pozměňující návrh pana poslance... (Porada mimo mikrofon.) Ano, pouze E9, což je historicky pozměňující návrh pana poslance Karla Raise, který garanční výbor bůhvíproč nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra, pana předkladatele?

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Pokud jde o bod E9... (Rozmýšlí se a listuje ve svých podkladech.)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Vy to nedoporučujete, pane ministře. (Smích v sále.) To je proti Agrofertu.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Tak teď se přiznám, že mám tady... (Smích v sále.) Nedoporučující. Děkuji. (Smích.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 45, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro návrh 36, proti 84. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Budeme hlasovat o posledním pozměňujícím návrhu pana poslance Herberta Pavery. Garanční výbor nedoporučuje jeho přijetí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Je to pod písmenem F? (Zpravodaj: F.) Děkuji. Pan předkladatel? (Nedoporučující.) Děkuji.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 46, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro návrh 36, proti 82. Tento návrh byl zamítnut. Prosím, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Tím jsme podle mého názoru vyčerpali všechny pozměňující návrhy, pane předsedající, a měli bychom hlasovat o návrhu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: O celku, ano. Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 418, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 47, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro návrh 117, proti 33. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji jak panu zpravodaji, tak panu předkladateli a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP