(17.20 hodin)
(pokračuje Seďa)

Z výše uvedených důvodů se ptám, pane ministře, zda vidíte reálnou možnost tohoto převodu na město. Musím se přiznat, že odpověď vašeho pana generálního ředitele Lesů České republiky mě moc nepotěšila, protože převod pozemků na město nechtějí akceptovat. Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a poprosím pana ministra o reakci.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Ještě jednou dobré odpoledne. Já si dovolím odpovědět. Já chápu, že vás odpověď pana generálního ředitele nepotěšila, nicméně ta situace je dána zákonem o státním podniku, kdy je poměrně rozdílná situace, například starostové obcí znají přístup Státního pozemkového úřadu, kde je možno převádět majetek na města a obce, pokud je to ve veřejném zájmu. V případě zákona o státním podniku, kterým se musí řídit generální ředitel Lesů České republiky, pokud on by měl nějaký majetek převést, tak ten majetek musí prohlásit za nepotřebný. Takže v tomto okamžiku opravdu z hlediska takto definované legislativně právní úpravy generální ředitel nemůže provést nějaký bezúplatný převod nebo převod za nějakou symbolickou částku, ale mohl by realizovat jedině výměnu těchto lesních pozemků za jiné pozemky, anebo případně odprodej za plnou tržní cenu, a i to je komplikované, protože přesto by musel tento majetek prohlásit pro státní podnik za nepotřebný.

Nicméně vnímáme to, že opravdu ze strany měst a obcí, obecních samospráv, se množí spousta podnětů, že by rády převzaly některé pozemky pod komunikacemi, některé majetky, které třeba nejsou úplně důležité pro činnost státního podniku Lesy České republiky, a rádi bychom někde se těchto majetků řekněme i zbavili, tak připravujeme a hledáme cestu, jak v rámci novely zákona o státním podniku tuto možnost umožnit, a následně by generální ředitel mohl takovéto převody ve prospěch měst a obcí realizovat.

To je asi v tomto okamžiku odpověď, kterou vám mohu dát. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pan poslanec položí doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane ministře. Ono je to trošku ještě komplikovanější. Já jsem zapomněl uvést, že existuje usnesení vlády číslo 710 z 18. 9. 2013, který vlastně už dělal bezúplatný převod tady toho Kunovského lesa celého na Jihomoravský kraj. Ten problém právě je, že to usnesení je stále platné. Já chápu to, že zákon o státním podniku neumožňuje bezúplatné převody atd., to znamená klidně Lesy České republiky může navrhnout například směnu nějakých lesů ve vlastnictví města. To je také řešení. Mohu vás ubezpečit, že je to veřejný zájem, protože ten lesopark slouží pro oddych občanů města. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a poprosím pana ministra o reakci.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Já nerozporuji to, že je to veřejný zájem. Tady je problém té definice, že je ten majetek nepotřebný pro činnost státního podniku Lesy České republiky. Já to usnesení vlády znám. Je to usnesení úřednické vlády, pokud se nepletu. Z hlediska našich právníků - říkají, že to usnesení vlády je v rozporu se zákonem a je velice problematické ho naplňovat. My se chystáme na revizi tohoto usnesení, protože tady je záležitost převodu těch pozemků na jednotlivá polesí pro lesní školy. Já jsem v této věci teď požádal a budu oslovovat jednotlivé školy a hejtmanství, aby mi sdělily, kolik na těch školách studuje v maturitních oborech studentů a kolik jich za posledních pět let bylo, protože máme tady tři tradiční historické lesnické školy. A teď je otázka, jestli chceme dále rozšiřovat a podporovat vznik a upevňování nových lesnických škol v návaznosti na to, že evidentně se nezvyšuje počet lidí, kteří by našli v tomto oboru zaměstnání, abychom tím nedevalvovali úroveň vzdělávání na těch tradičních školách, které tady máme. Je to právě i případ Bzence a Hranic v oblasti Moravy, takže tady opravdu chci velice opatrně k tomu přistupovat a budu s hejtmanstvím tuto záležitost ještě komunikovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím pana poslance Ondráčka, aby přednesl svoji interpelaci, pokud tak chce učinit, na nepřítomného ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, paní předsedající.

Vážený nepřítomný pane ministře, při minulých interpelacích jsem řekl, že nebudu interpelovat nikoho, kdo nechodí do práce. Později jsem zjistil, že v ranním hluku jsem přeslechl vaši omluvu, a proto se omlouvám, že jsem vás tímto takto napadl. Byl jste řádně omluven z minulých interpelací.

Dnes dopoledne jsem vaši omluvu neslyšel, takže jsem se přihlásil k interpelacím. Vaše ministerstvo mi však sdělilo, že jste omluven již od úterka, takže interpelace zase pro někoho, kdo nepřítomen, je skoro bezpředmětná, takže teď bych stáhl interpelaci v pořadí 33.

Ale když už jsem u řečnického pultu, tak vás přesto požádám - chtěl jsem vědět, jaká je situace v Islámském státě, jaké důsledky má zásah letectva nebo zásah Ruské federace na Islámský stát jako takový. Předpokládám, že až se k tomu dostanete, budete mít aktuální informace, a byl bych rád, pokud mi je v písemné podobě podáte. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Aulická Jírovcová, která bude interpelovat nepřítomného ministra Jana Mládka. Prosím.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Já děkuji, paní místopředsedkyně.

Vážený pane ministře, interpeluji vás dnes z důvodu vládního usnesení o posunu rozhodnutí o limitech těžby hnědého uhlí na Dole ČSA. Jak už jsem uvedla v interpelaci na premiéra Sobotku, vláda měla samozřejmě mnoho odborných podkladů, dle kterých se rozhodovala. Bohužel po důkladném prostudování se mnohé uvedené informace nezakládaly na pravdě nebo byly velice zkreslující. Proto vyvstává velká a reálná obava, jaké skutečné dopady bude mít rozhodnutí o odkladu korekce limitů na dole ČSA.

Vážený pane ministře, ptám se vás tedy, jak chcete zajistit uhlí na 14 gigajoulů pro teplárny, když v současné době spotřebovávají 7 až 8 mil. tun uhlí a těžba Lomu Bílina bude klesat na 8 mil. tun uhlí po roce 2025 a postupně až na 4 až 5 mil. tun uhlí za rok.

Je pravda, že se počítá s předčasným odstavováním tepláren? Například teplárna Trmice v Ústí n. Labem v roce 2025. Bude tedy Ústí za deset let bez tepla?

Potvrzujete, že každoročně se bude vyhodnocovat plnění opatření navrženého ve státní energetické koncepci?

Souhlasíte se spalováním nekvalitního hnědého uhlí z Německa a Polska?

Co hodláte v tomto smyslu podniknout na ochranu zdraví občanů?

Jak vidíte současnou geopolitickou situaci, to znamená zajištění bezpečnosti dodávek energie z pohledu, že vlastní suroviny přestáváme těžit, hlavně tedy hnědé uhlí a černé uhlí.

Já vám děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Bendl, který bude interpelovat nepřítomnou paní ministryni školství. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Vážená nepřítomná ministryně školství, vaším nedomyšleným akceptováním doporučení akreditační komise, kterým jste rozhodli odebrat akreditaci Univerzitě Jana Amose Komenského, jste dostali do existenční nejistoty 700 učitelů. Nedomysleli jste fakt, že sebráním akreditace zbavíte studující statutu studenta, a tudíž není jednoduché, aby tito učitelé mohli přejít na jiné školy. To za prvé. Za druhé, nebude zde dostatek prostoru a míst, aby mohli tito studenti, nebo řeknu bývalí studenti, dostudovat.

Já bych se chtěl na vás obrátit s otázkou, co s vlastní chybou, kterou jste způsobili na Ministerstvu školství, budete dělat, protože to mělo celé poměrně jednoduché řešení. Mohli jste odebrat akreditaci škole a nechat dostudovat ty, kteří tam jsou, pod nějakým odborným dozorem ostatních vysokých škol. Tím, že jste to neučinili, zbytečně jste zkomplikovali život lidem studujícím na UJAK. Prosím, paní ministryně, doufám, že mi písemně odpovíte, jak tu situaci budete řešit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP