(16.20 hodin)
(pokračuje Ondráček)

Chci podotknout, že v současné době při nedostatku příslušníků vězeňské služby dochází k tomu, že justiční stráž z okresů jezdí vypomáhat do pražských věznic. Takže otázka zní: Kde těch 80 nebo 90 příslušníků vězeňské služby vezmete, abyste neomezil výkon služby ve věznicích? Jakou představu máte o tom, že budou vykonávat službu? Zda to považujete za důležitý zájem služby, to znamená, že jim to takzvaně naperete do zelených a ti chlapci tam budou sloužit zadarmo, nebo zda máte připraveny finanční prostředky a budete schopen tu službu, kterou ti příslušníci vězeňské služby tam vykonají, jim plně zaplatit podle rozsahu odsloužených hodin. Toto bych od vás rád slyšel, tuto odpověď. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Nyní mi dovolte, abych načetla omluvu paní poslankyně Válkové, která se omlouvá z dnešního dne od 16 hodin do konce z pracovních důvodů.

Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Korteho, aby interpeloval pana ministra Hermana. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, příjmem Státního fondu kultury ČR je částka 13 121 920 korun z pronájmu Národního domu na Vinohradech, historicky známého jako Kulturní dům železničářů. Současný nájemce Společnost Národní dům, Kulturní dům železničářů, s. r o., nyní požaduje snížení nájemného z důvodu poklesu zájmu o pronájem prostor v budově a z důvodu celkového poklesu cen nájmů v Praze. V důsledku toho údajně nájemci poklesly zisky z nájmu, takže pronájem je pro něj, chudáka, prodělečný. Odbor investic a veřejných zakázek Ministerstva kultury si nechal zpracovat znalecký posudek na výši nájemného znaleckou kanceláří Jokl Appraisal, která mimochodem v minulosti podobný posudek pro nájemce již byla vypracovala. Tedy in claris, aby bylo jasné o čem mluvím, tato společnost pracuje v žoldu, a tudíž v zájmu nájemce, nikoli v zájmu Ministerstva kultury. Na základě tohoto posudku navrhuje dotyčný odbor žádosti o snížení nájemného vyhovět, a to na částku 10 milionů 500 tisíc korun, to je o celých 20 %.

Vážený pane ministře, snížením nájemného pečujete o zisk komerčního subjektu. Jak se to srovnává s vaší povinností pečovat jako řádný hospodář o státní majetek? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, vážený pane poslanče, s Národním domem na Vinohradech, který je majetkem státu, je příslušný hospodařit Státní fond kultury ČR. Státní fond kultury pronajímá Národní dům na Vinohradech jako celek společnosti Národní dům, Kulturní dům železničářů, s. r. o., na základě nájemní smlouvy ze dne 24. června 2011. Celkové roční nájemné, tedy za dům a pozemky, je sjednáno ve výši 13 121 920 korun ročně, tak jak bylo uvedeno. V roce 2013 požádal jednatel nájemce mého předchůdce ministra kultury Jiřího Balvína o snížení nájemného z důvodu prokazatelného poklesu obvyklé výše v daném místě a čase. Na podporu svého tvrzení přiložil znalecký posudek vypracovaný společností Jokl Appraisal ze dne 2. prosince 2013. Žádosti nájemce bylo vyhověno a dne 31. prosince 2013 byl uzavřen dodatek k nájemní smlouvě, podle nějž nájemné pro kalendářní rok 2014 činí 11 621 920 korun, tedy sníženo o 1,5 milionu korun.

V roce 2015 požádal jednatel nájemce opětovně o snížení nájemného o 20 %, případně o odprodej celé nemovitosti. Žádost byla přidělena ekonomické sekci Ministerstva kultury. Odbor veřejných zakázek nechal aktualizovat znalecký posudek za účelem stanovení obvyklého nájemného budovy stejným znaleckým ústavem, který vypracoval předchozí znalecký posudek pro nájemce v roce 2013. Na základě tohoto nového posudku ze dne 11. září 2015 doporučil ekonomický odbor nájemné snížit o 20 %, tak jak bylo uvedeno. Věcně příslušný odbor dostal stanovisko ekonomického odboru k posouzení.

Vzhledem k tomu, že příjmy z nájmů jsou zdrojem Státního fondu kultury, byl návrh na snížení nájemného předložen k projednání Radě Státního fondu kultury jako orgánu, do jehož kompetence dle § 5 zákona 239/1992 Sb., v platném znění, spadá posuzování zásadních otázek tvorby a užití prostředků fondu. Rada Státního fondu kultury jednomyslně snížení nájemného nedoporučila a navrhla, aby byl vypracován nový, nezávislý znalecký posudek. O dané problematice budu jednat s Radou Státního fondu kultury dne 11. listopadu letošního roku. Ještě jsem tedy v této věci nerozhodl a každopádně děkuji za váš zájem.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Pan poslanec - táži se, chce položit doplňující otázku. Vypadá to, že ano. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji. Pane ministře, já bych rád, abyste se při tom rozhodování zamyslel nad jistým paradoxem, který ta věc obnáší, koneckonců sám jste se o tom zmínil. Chudák nájemce prodělává, ale zároveň opakovaně vznáší nabídku na odkup té nemovitosti, s jejímž hospodařením prodělává. Já tomu nerozumím a doufám, že při svém rozhodování tuto otázku zohledníte. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane ministře, chcete reagovat? Ano. Prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji. Vážená paní předsedající, vaším prostřednictvím děkuji panu kolegu Kortemu za tento zájem i za to, že skutečně se snaží, aby věci byly v pořádku. Je to i mým zájmem a mohu přislíbit, že skutečně při jednání s Radou Státního fondu kultury zohledním tyto věci, protože je třeba s maximální odpovědností a péčí řádného hospodáře k této otázce přistupovat. Takže ještě jednou děkuji za zájem, podporu i za vaši pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu dalšího v pořadí. Tím je pan poslanec Adam, který bude interpelovat nepřítomného pana ministra Svatopluka Němečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Adam: Vážený nepřítomný pane ministře. Obracím se na vás ve věci zásobování lékáren některými léky. Jedná se o přípravky z oboru neurologie a některé ORL přípravky. Výpadky jsou dlouhodobé a distribuce není narušena na dny nebo týdny, ale dokonce měsíce. Výrobce GlaxoSmithKline měl výpadek ukončit koncem září, potom v polovině října a poslední zpráva hovoří o tom, že by to mělo být koncem listopadu. Teoreticky lze sice lék nahradit generikem, ale náhrada není zcela rovnocenná.

Má otázka je jednoduchá a zní: Lze s tím, pane ministře, něco udělat, tedy aby výrobce dodržoval to, co sám ve farmaceutických informacích signalizuje? Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zahradníka, který bude interpelovat paní ministryni školství, kterou tady nevidím, ale podle mě je tady někde přihlášena. Pojďte svoji interpelaci načíst. Pojďte, prosím, já to nemůžu udělat jinak, pokud tady není, tak ji načtěte, nemůžu vás prostě posunout v pořadí někam jinam. Prosím.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážená paní místopředsedkyně, já nechci na paní ministryni Valachovou nijak tlačit, nebo teď, nedej bože, odněkud sem chvátala. Já dám přednost tomu, abych jí mohl položit tu otázku přímo osobně. V tuhle chvíli tu interpelaci stahuji a v naprostém klidu a pohodě ji předám někdy v příští interpelační den. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já děkuji. Dalším, kdo by měl přednést svoji interpelaci, je pan poslanec Zdeněk Soukup, který bude interpelovat nepřítomnou paní ministryni Marksovou. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP