(15.40 hodin)
(pokračuje Benda)

Kdyby to bylo jen tak, tak člověk řekne dobře, jeden ministr. Přesto je jasné, že práce na Ministerstvu spravedlnosti se zcela zastavily, trestní řád nebude, dokonce ani jeho teze nebudou v tomto volebním období, zákon o státním zastupitelství je předložen v podobě, která je zcela zjevně nepřijatelná, a já pevně věřím tomu, že vy ji jako předseda vlády v této podobě nepustíte, protože by to znamenalo naprosto bezuzdnou moc pro skupinku vyvolených, atd. atd. Pokud jsme se bavili o nějaké reformě soudnictví a ministerští úředníci nám řeknou "no píšeme bílou knihu soudnictví", a když se jich předsedové soudů zeptají: "A kdy se k ní budeme moci vyjádřit?" - "No, až ji napíšeme a dostaneme to povolené od ministra, tak vám ji ukážeme." No tak to už mi připadá, že si někdo dělá legraci.

V současné chvíli běží zprávy o tom, že ministr je buď na dovolené v Dillí, nebo se ukrývá v České republice, aby mu nemohla být doručena obálka s pruhem. Já nevím, co je na tom pravdy. Takže moje otázka na vás je jednoduchá. Pustil jste v době projednávání rozpočtu ministra Pelikána na dovolenou v Dillí, nebo se ukrývá i před vámi? Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan předseda vlády odpoví.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. (S úsměvem.) Vážený pane poslanče, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem se snažil zjistit, jak je to s neúčastí pana ministra Pelikána na té stávající schůzi Poslanecké sněmovny. Informace, kterou jsem obdržel, je, že pan ministr čerpá dlouhodobě plánovanou dovolenou. Ta dovolená by podle informací, které jsem obdržel, měla trvat zhruba čtrnáct dní. Po pravdě řečeno, není mi známo místo, kde pan ministr Pelikán tuto dovolenou čerpá, a ani to nemám ve zvyku zjišťovat u ostatních členů vlády. Já jsem byl panem ministrem Pelikánem informován o tom, že se chystá na podzim letošního roku čerpat takto delší dovolenou, ale po pravdě řečeno jsem si neuvědomil, že se to bude protínat právě se schůzí Poslanecké sněmovny, kde bude tak striktně vyžadována účast všech členů vlády. Čili tolik tedy k dovolené pana ministra Pelikána.

Nicméně já asi nebudu polemizovat s tím, že pan ministr Pelikán má před sebou spoustu práce, a určitě mu vyřídím poptávku z řad poslanců a poslankyň Poslanecké sněmovny po jeho intenzivnějším zapojení do debat, které se na půdě Poslanecké sněmovny vedou. Takže určitě s panem ministrem Pelikánem budu mluvit po jeho návratu z dovolené. Vyřídím mu, že by se měl účastnit intenzivněji jednání orgánů Poslanecké sněmovny, a samozřejmě budu chtít, aby Ministerstvo spravedlnosti plnilo úkoly, které má na základě legislativního plánu vlády, tak jak to chceme i po ostatních členech vlády.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane premiére, já vím, že to je koaliční ministr, takže ho nemáte úplně ve své moci. Ale přece jenom jste předseda vlády, a když někdo přestane úplně fungovat, tak je nezbytné, aby i předseda vlády, pokud se jedná o koaličního partnera, ho vyměnil. Ten problém zdaleka není jen ve Sněmovně. Já se obávám, že ani už v odborné veřejnosti neexistuje nikdo, kdo by ještě věděl, jak pan ministr Pelikán vypadá a kdo by znal jeho názory dřív, než je řekne na tiskové konferenci. To je prostě věcný problém, který si myslím, že vy jako předseda vlády musíte vnímat a musíte řešit. A já vás vyzývám, aby se pan ministr z dovolené už nevracel. (Úsměv v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane poslanče, především chci říci, že nemohu souhlasit s vaším tvrzením, že si nikdo nepamatuje, jak pan ministr Pelikán vypadá. Já si to ještě pamatuji. A navíc musím říci a potvrdit, že pan ministr Pelikán velmi pečlivě a pravidelně dochází na jednání vlády. Čili rozhodně si nemůžu stěžovat na to, že by se jednání vlády pan ministr Pelikán neúčastnil. A to je řekněme jedna věc, kterou chci poznamenat.

Druhá věc. Já chápu, že opozice má tendenci vidět práci ministrů černě a kritizovat ji. Je to úkolem opozice. Na druhou stranu jsem rád, že se daří některé věci, které i v resortu spravedlnosti jsme chtěli, aby se realizovaly. A teď zmíním třeba otázku novely zákona o konkurzu a vyrovnání, insolvenčního zákona, kde ten návrh už byl předložen do Legislativní rady vlády a je to věc, po které byla poměrně silná poptávka, a jsem rád, že legislativní práce v této oblasti pokročily. Takže jenom jeden konkrétní příklad toho, že přece jenom na Ministerstvu spravedlnosti se ledacos děje.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další bude paní poslankyně Strnadlová ve věci zvýšení platů ve... státním sektoru, předpokládám. Prosím.

 

Poslankyně Miroslava Strnadlová: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já doufám, že já nebudu mluvit o paní Columbové, ale budu mluvit o něčem, co nakonec skutečně všichni uvidíme.

Pane premiére, vláda nedávno rozhodovala o zvyšování platů pro státní zaměstnance. Jde mi především o učitele, hasiče a policisty. Jsou to profese s vysokým společenským kreditem, a proto se vás chci zeptat, co konkrétně mohou od slibovaného zvýšení platů očekávat. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan předseda vlády má prostor.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní poslankyně, dámy a pánové, já myslím, že rozhodnutí o zvýšení tarifních platů je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, které vláda v posledních měsících učinila, protože řeší otázku vývoje mezd pro zaměstnance veřejného sektoru, kterých je v České republice několik set tisíc. Já chci především požádat o to, abychom když se vede debata o zvýšení tarifních platů, důsledně používali pojem zaměstnanci veřejného sektoru a neříkali úředníci. Protože úředníci, to jsou zejména lidé, kteří jsou pod zákonem o státní službě, těch je něco kolem 70 tisíc. To jsou skutečně úředníci, kteří mají klotové rukávy a pracují zejména na ústředních orgánech státní správy. Ale když mluvíme o zaměstnancích veřejného sektoru, tak jsou to zejména učitelé, těch je nejvíc, pak jsou to hasiči a policisté, těch je také hodně, ale jsou to samozřejmě i další lidé, např. ti, kteří pracují na finančních úřadech a starají se o výběr daní, nebo lidé, kteří pracují na úřadech práce a starají se o fungování sociálního systému. Takže jsou to zaměstnanci veřejného sektoru.

Já jsem velmi rád, že se nám podařilo letos najít peníze, tzn. že zvýšení platů nebude až od 1. ledna, ale že se nám povedlo dohodnout se v koalici a zvýšení platů bude od 1. listopadu letošního roku. Chci vás informovat o tom, že vláda už schválila příslušné tarifní nařízení. Schválili jsme ho po cestě do Ústí nad Labem, tzn. všechna rozhodnutí byla přijata. Je zajištěno financování. Finanční prostředky budou restrukturalizovány v rámci výdajů státního rozpočtu, tzn. resorty dostanou navýšení peněz tak, aby mohly přidat k tarifu 3 % od 1. listopadu letošního roku. A to zvýšení tedy bude pokračovat v příštím roce.

Samostatná kapitola je otázka zvýšení platů lidí, kteří pracují ve zdravotnictví. My jsme se dohodli na tom, že to zvýšení platů nebude o 3 tarifní procenta, ale bude o 5 %. Souvisí to s tím, jaký máme dneska problém ve zdravotnictví, a ten se týká zajištění personálního zabezpečení. My samozřejmě máme zdravotní systém převážně financovaný ze všeobecného zdravotního pojištění a logicky pacienti - a kontrolují to pojišťovny - vyžadují, aby byly určité standardy, a ty se týkají také počtu personálu ve zdravotnických zařízeních. Začínáme mít problém, protože na Slovensku se zvedly platy zdravotních sester. Zavedli tam euro. Koruna oslabila vůči euru v tom uplynulém období. Existuje velmi silná poptávka po našich lékařích a zdravotním personálu v Německu, tzn. čelíme dnes odlivu kvalifikovaných pracovních sil ve zdravotnictví na západ. Část těch lidí se vrací na Slovensko. A pokud nebudeme mzdově konkurenceschopní, tak nebudeme schopni garantovat občanům kvalitní zdravotní péči. Proto ne 3 % ve zdravotnictví, proto 5 % ve zdravotnictví.

Nařízení vlády bylo schváleno a úhradová vyhláška by měla zajistit navýšení plateb ze systému zdravotního pojištění. A v rozpočtu, který tady teď projednáváme v Poslanecké sněmovně, tak je zvýšení plateb za státní pojištěnce, tzn. jakýsi příspěvek k tomu, aby v tom systému zdravotního pojištění na navýšení platů byly finanční prostředky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP