(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dalším bodem našeho pořadu jsou

206.
Ústní interpelace

Jsou určeny předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády. Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na pana předsedu vlády, a to v čase od 14.30 do 16 hodin, a na ostatní členy vlády pak od 16 do 18 hodin. Seznamy vám byly rozdány do lavic.

Ještě než dám slovo prvnímu, tak rychle přečtu omluvy. Omlouvá se pan ministr Mládek, omlouvá se pan ministr Němeček, omlouvá se pan ministr Chovanec, všichni do konce jednacího dne. Dále se omlouvá pan poslanec Farský od půl třetí do půl čtvrté. Omlouvá se pan ministr obrany od 12.30 do 14, tak to už bylo. Omlouvá se pan poslanec Heger, a to 22. a 23. 10. z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Holeček mezi 12. a 18. hodinou, pan poslanec Urban od půl třetí do konce jednacího dne. Pan ministr životního prostředí od 16.45 hodin, pan poslanec Gabal od 14.30 hodin, pan poslanec Zlatuška od 12 do 18 a pan poslanec Votava od 16 do ukončení jednání.

Tolik tedy omluvy a já už prosím pana poslance Ladislava Velebného, který byl vylosován jako číslo 1. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Pane předsedo, děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážený pane premiére, významnou prioritou vládní koalice je mimo jiné boj proti korupci. Jedním z hlavních opatření je nový zákon o veřejných zakázkách. Takže se, pane premiére, ptám, co tento zákon přinese. Co bude znamenat pro zadavatele, kterých jsou na úrovni měst a obcí tisíce? Mým zájmem je, aby připravovaný zákon o veřejných zakázkách byl kvalitně připravený a zadavatelé jasně věděli, jak mají postupovat. Co je povolený a co zakázaný postup. Věřím, že nová pravidla budou známa s dostatečným předstihem tak, aby zadavatelé měli šanci se na ně připravit. Takže pane premiére, ptám se, jak se vláda na tento úkol připravila. Děkuji

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Slovo má pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Hezké odpoledne, vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Jsem rád, že se opět můžeme setkat v tomto sále při interpelacích na předsedu vlády, a děkuji všem poslancům a poslankyním, kteří se dostavili do sálu. Není nás mnoho, to cítím podle toho, jak se tady rozléhá hlas a zvuk mikrofonu.

K interpelaci pana poslance Velebného mi dovolte několik poznámek. Je to naprosto klíčová věc. Nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Já jsem velmi rád, že vás mohu informovat o tom, že vláda 5. října letošního roku splnila jednu ze svých hlavních priorit, kterou je přijetí zákona o zadávání veřejných zakázek. Nový zákon po několika letech zpřehlední a ulehčí zadávání zakázek, které, jak pevně věřím, rozhýbou investice a podpoří ekonomický růst a zaměstnanost v naší zemi, což je, jak už jsem tady říkal, když jsme projednávali návrh zákona o státním rozpočtu, klíčová priorita naší vlády. Nově bude moci zadavatel vyloučit dodavatele, který se mu dříve neosvědčil. Sám si stanovit mimořádně nízkou cenu nebo kontrolovat jen nejvýhodnější nabídku. Nebude muset také vyloučit nejvýhodnější nabídku kvůli formalitám. Podle nových pravidel bude mimo jiné také možné využít zjednodušený režim pro zakázky na sociální služby.

Dovolte mi tedy, abych zmínil hlavní přínosy nové právní úpravy, kterou vláda připravila. Návrh zákona vychází ze tří nově přijatých evropských směrnic a bude tak odrážet moderní evropské trendy v oblasti veřejného zadávání. Měl by obsahovat zjednodušení procesu zadávání veřejných zakázek, zkrácení lhůt pro zadání veřejné zakázky, snížení administrativní zátěže zadavatelů i dodavatelů, větší flexibilitu zadavatele, širší spektrum hodnoticích kritérií, nové důvody pro vyloučení uchazeče, jak už jsem zmínil, například pokud se při předchozí zakázce neosvědčil či se dopustil závažných profesních pochybení. Možnost stanovení vzorce pro identifikaci mimořádně nízké nabídkové ceny. Zachování národní úpravy zjednodušeného podlimitního řízení. Zůstávají v tom návrhu, který předložila vláda, zachovány současné limity pro povinný postup režimu zákona, tzn. dva miliony u služeb a dodávek, šest milionů u stavebních prací. A nová úprava bude také doprovázena širokou metodickou činností Ministerstva pro místní rozvoj, která bude samozřejmě naprosto nezbytná.

Pokud jde o ještě podrobnější informace, které se týkají tohoto návrhu zákona. Ten zákon je klíčový pro další čerpání evropských dotací, ale jsem přesvědčen o tom, že také zkultivuje a zjednoduší zadávání veřejných zakázek. Platí, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude i nadále přezkoumávat všechny zakázky, které jsou spolufinancovány z evropských fondů. Vítězové veřejných zakázek budou muset prokazovat svoji vlastnickou strukturu. Na to chci upozornit. To je věc, která je nová a je zcela legislativně systémově v tomto návrhu řešena. Plníme tak jeden ze závazků naší vládní koalice, že chceme rozkrýt ty, kdo získávají peníze na základě veřejných zakázek. Limit dodatečné zakázky bude ve stávající výši 30 % zachován. Čili tam navazujeme na stávající legislativu.

Zákon přináší zadavateli řadu možností, jak dosáhnout kvalitního plnění veřejné zakázky. Smyslem navrhovaného zákona, jak už jsem řekl, je zjednodušení zadávání zakázek a myslíme přitom zejména na ty veřejné zadavatele, kteří pocházejí z menších subjektů, například z menších obcí.

Mohl bych tady samozřejmě pokračovat a popisovat dále parametry tohoto zákona, ale předpokládám, že budeme mít čas se o tom pobavit tady na půdě Sněmovny. Chtěl bych požádat o jeho podporu a chtěl bych jenom zmínit, že předpokládáme, že zákon bude předložen k prvnímu čtení teď ještě během podzimu. Počítáme s tím, že zákon by mohl nabýt účinnosti v souvislosti se stanovenou transpoziční lhůtou. Ta je stanovena na duben 2016, takže vláda se bude snažit, aby datum účinnosti bylo co nejblíže této transpoziční lhůtě. Ale tady už to bude hodně záviset také na tempu jednání Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se pana poslance, zda si přeje položit doplňující dotaz. Je tomu tak.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Moc děkuji panu premiérovi, že nám řekl osobně tady, že jde o jasnou, pochopitelnou a srozumitelnou normu. Ale přesto se musím zeptat. Běžná v Evropě je jedna věc, a to je 50 % víceprací. Vy jste teď řekl, že tam bude pouze 30 % víceprací. Tak pane premiére, chci se zeptat, proč nastala změna v tomto bodě. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP