(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To bylo vystoupení pana poslance Tomia Okamury. Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. Pan ministr - ještě stále v rozpravě, myslel jsem si, že mu dám závěrečné slovo, ale v rozpravě. Tak prosím, v rozpravě.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já jsem tady hovořil ne o smlouvách Evropské unie, hovořil jsem o tom, že právo Evropské unie je nám nadřazeno a takto jsme se k tomu zavázali. Jedná se samozřejmě o mezinárodní smlouvy dejme tomu v rámci OSN, pane kolego Okamuro prostřednictvím pana předsedajícího. Protože o problematice uprchlictví se jedná i v rámci OSN, to není čistě jenom politika Evropské unie. Tam jsme vázáni mezinárodními smlouvami a ty mezinárodní smlouvy jsou dejme tomu některé z 50. nebo 60. let. Notabene ta naše argumentace směrem k Evropě právě k těmto smlouvám se vztahuje. Jsou to smlouvy o uprchlících. Je to primárně základní listina práv a svobod a na té definujeme, proč povinné kvóty nebudou fungovat, protože dotčená osoba bude realokována proti své vůli. To je ta jednoduchá právní argumentace a tady chceme od Evropské komise stále odpověď. Včera v médiích problesklo, že jsme nějakou obdrželi, my jsme žádnou nedostali. To znamená, nevíme, o jakou odpověď se jedná. Notabene žádost Evropské komisi o poskytnutí informací jsme poslali minulý pátek. Já nepředpokládám, že v tom složitém právním prostředí a při té právní filipice, která nás čeká, ta odpověď už tady bude. Tak spíš to beru za nějaký šum.

K otázce referenda. Ta odpověď je strašně jednoduchá, já jsem o tom hovořil. Pokud v této zemi politické strany a subjekty, které si dají do svého volebního programu vystoupení z Evropské unie jako svou prioritu, vyhrají, tak pravděpodobně k tomu procesu jednou dojde. Tato vláda je proevropská, sociální demokracie je proevropská, my nemáme důvod na tom postoji cokoli měnit. (Potlesk části poslanců sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra Milanu Chovancovi. Do rozpravy nikoho nevidím, rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Ptám se tedy, kdo se chce přihlásit do podrobné rozpravy s návrhem usnesení. Pokud se nikdo nehlásí, požádám o to zpravodaje, aby přednesl návrh usnesení k tomuto bodu.

 

Poslanec Martin Lank: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás ještě jednou seznámil s návrhem usnesení, protože po té diskusi už možná někteří z nás si nebudou úplně jisti, o čem by hlasovali, takže si myslím, že je poměrně dobrý nápad to zopakovat.

Text usnesení, nebo návrh textu usnesení zní: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Zprávu o extremismu na území České republiky v roce 2014, Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 a Koncepci boje proti extremismu pro rok 2015."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Ptám se ještě jednou, jestli někdo chce vystoupit v rozpravě. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat, ale nejdřív vás všechny odhlásím. A protože jsem vyzval hlučící, aby se odebrali do předsálí, tak vás požádám o novou registraci. Spustím gong, aby v předsálí věděli, že budeme hlasovat, a jakmile se ustálí počet přihlášených, budeme se věnovat usnesení.

 

O návrhu usnesení rozhodneme v hlasování číslo 142, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh tohoto usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 142, z přítomných 115 pro 109, proti nikdo. Návrh byl přijat. Zprávu o extremismu za rok 2014 jsme vzali na vědomí.

 

Budeme pokračovat bodem 194. Pan ministr je na místě. (K panu poslanci Stanjurovi:) Já jenom požádám, pane předsedo, aby přišel pan kolega Bezecný, který bude náhradním zpravodajem za paní kolegyni Janu Černochovou, která je dnes řádně omluvena.

Prosím pana předsedu Stanjuru, aby si vzal slovo jako s přednostním právem.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jestli pan předseda Faltýnek by ještě vydržel ty tři metry - já jsem proto požádal mezi body, abych tím nezatěžoval. Já jsem se podíval, co se dělo toho 3. listopadu 2011, jak říkal, jak tady byl chaos v té Sněmovně, když jsme to řídili my. Tak to byly čtyři schůze, všechny čtyři svolalo 51 poslanců sociální demokracie, každá z nich měla jeden bod, takže klidně mohla být jedna schůze se čtyřmi body. Jediným řečníkem byl v zásadě Bohuslav Sobotka, šéf vaší vlády, abychom věděli. Bylo to v období těch slavných obstrukcí sociálních demokratů, kdy jsme tady byli šest dnů a šest nocí v kuse, tak mezi tím jsme tři hodiny věnovali čtyřem mimořádným schůzím, za tři hodiny jsme to vyřídili. Je to plně legitimní právo zejména opozice svolávat mimořádné schůze, tak jenom na vysvětlenou. Bylo to v řádném týdnu, a když budete hledat stenozáznamy, tak jsou fakt hezké. Například jsem se podíval, co přesně se 3. listopadu řeklo, tak v 00.00 přišel za toto řečniště tehdejší jeden z nejhlavnějších řečníků sociální demokracie David Rath, který měl tehdy, jestli si vzpomínáte, noční služby, takže tady chodil mezi nultou a šestou hodinou ranní. Tak to jenom k tomu institutu mimořádných schůzí.

A kdyby to byly mimořádné schůze, které svolávala opozice, tak o tom v žádném případě nemluvím. Koalice má jediný nástroj, když je požádáno o mimořádnou schůzi, že předseda Sněmovny určí do deseti dnů, kdy to bude, jak to dělala paní předsedkyně Němcová a teď to dělá pan předseda Hamáček. Takže ten chaos jsme tehdy nedělali my, ale vaši dnešní koaliční partneři, měli na to plné právo. Já jsem to tehdy nijak nekritizoval, nezpochybňoval, ale skutečně to byly čtyři body na čtyřech schůzích, mohlo to být na jedné schůzi. Ono to pak vypadá, že zasedáme pořád, ale začali jsme v 9 ráno a čtvrtá schůze skončila ve 12.07 hodin. Za 3 hodiny a 7 minut jsme zvládli čtyři schůze, mezitím třikrát byla technická desetiminutová přestávka na změnu, nebo na přeprogramování typu schůze, mezitím jednou nebo dvakrát si vzal malou přestávku klub sociální demokracie. Tak jenom pro pořádek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi, který využil své přednostní právo, aby hovořil mezi body.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

194.
Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců
na území České republiky v roce 2014
/sněmovní tisk 562/

Pan ministr vnitra Milan Chovanec je na místě, pan zpravodaj výboru je také na místě. Požádám pana ministra vnitra Milana Chovance, aby Zprávu o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky za rok 2014 podle sněmovního tisku 562 uvedl. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, k otázce této zprávy, k otázce migrace za rok 2014 mi dovolte krátkou předkládací zprávu.

Tuto předkládací zprávu vzala vláda České republiky svým usnesením č. 548 ze dne 1. července na vědomí. Má informativní charakter. Popisuje situaci v oblasti ilegální a nelegální migrace i té legální migrace, mezinárodní ochrany, integrace cizinců na území České republiky v roce 2014 v porovnání některých profilových ukazatelů v roce předchozím, případně některých dalších předcházejících let, a to především s přihlédnutím k sestavení analýzy migračních trendů. Současně poskytuje informaci o legislativních aktivitách týkajících se zákona o pobytu cizinců, zákona o azylu, zákona o zaměstnanosti, které byly zaměřeny zejména na transpozici některých nových unijních předpisů. Mezi legislativní aktivity je rovněž nezbytné zahrnout zpracování návrhu nové právní úpravy k ochraně státní hranice České republiky.

Zpráva se věnuje také hodnocení schengenské spolupráce, oblasti vízové politiky, problematice provádění readmisních dohod a dobrovolných návratů, zahraniční rozvojové pomoci České republiky, které zahrnují projekty Ministerstva vnitra zaměřené na specifické kategorie cizinců. Dále pak na humanitární projekty, migrační projekty. Rovněž podává informaci k přesídlování cizinců s prokázaným českým původem, tedy krajanů žijících na Ukrajině, to je informace, která je podávána v rámci této zprávy, to je de facto převod našich krajanů z oblastí na Ukrajině, kde probíhaly válečné operace.

Ze skutečností ve zprávě uvedených vyplývá, že situace v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2014 - zdůrazňuji - nedoznala zásadních změn oproti vývoji v letech předchozích a migračně bezpečnostní situaci v České republice je možné s ohledem na rok 2014 hodnotit jako stabilní a uspokojivou.

Ke dni 31. prosince 2014 mělo na území České republiky povolen trvalý pobyt 451 923 cizinců. Jedná se tedy o nárůst proti stavu k roku předchozímu, a to o 10 387 osob. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP