(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Igor Jakubčík také s faktickou poznámkou. Poté faktická poznámka pana poslance Černocha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji za slovo. Dvě věci. První věc - navrhuji nulovou toleranci, nulovou toleranci, nulovou toleranci vůči SPD a představitelům SPD, kteří porušují jednací řád a mluví o něčem jiném, než se má jednat. To je věc číslo jedna.

Věc číslo dva, věc týkající se kvót. Já osobně si myslím, že kvóty jsou nesmysl. Žaloba vůči kvótám je nesmysl. Žaloba nemá odkladný účinek. To, že Slovenská republika podala žalobu na kvótu, je čistě vnitrostátní záležitostí Slovenské republiky. Za chvíli tam mají volby, nějakým způsobem se musí postavit vůči voličům. Povinné zavedení kvót je to samé v zemích, které to prosazují. Snižuje se v Německu obliba Angely Merkelové. Samozřejmě. Co uděláme? Chceme se ukázat u voličů, přeneseme povinnost na jiné státy.

Jinak se omlouvám, že také mluvím mimo téma, ale myslím si, že na ty věci, které zde zazněly, se musí nějakým způsobem zareagovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana poslance Marka Černocha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Já bych se jenom velmi rád ohradil proti lži, kterou tady pronesl pan kolega Okamura, vaším prostřednictvím.

Jediná strana nebo jediné hnutí, které tady prosazuje nulovou toleranci - není to pravda. Myslím si, že Úsvit - národní koalice také prosazuje nulovou toleranci nelegálním imigrantům, nelegálním přechodům hranice. To je jedna věc.

Druhá věc je, že bych tedy, když tak velmi bojujete a vehementně bojujete, tak z jakého důvodu jste nepodpořili projednání zákona o církvích, které brání šíření radikálního islámu? Jak zde přesně řekl vaším prostřednictvím pan kolega Soukup, ano, tady se nejedná o to, jaké to je náboženství, tady se jedná o to, jakým způsobem je to náboženství prosazováno, jakým způsobem je vykládáno a jestli respektuje nebo nerespektuje jiné náboženství, jiné zvyky, jiné tradice. Pokud je z náboženství vytvořena politická zbraň a klacek, v té chvíli by mělo být zahrnuto také mimo terorismu ještě do extremismu a radikální islám postaven mimo zákon, protože některé části tohoto náboženství, pokud jsou vykládány radikálně, tak potlačují lidská práva, potlačují ženská práva, potlačují věci, které si myslím, že by lidé, pokud se označují za lidi, nikdy v životě nemohli udělat. To, co je třeba dnes vidět v rámci Islámského státu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s přednostním právem pan ministr vnitra. Pane ministře, dočkal jste se. Můžete hovořit k tématu.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych tu strašně rád debatoval o tom, o čem chce debatovat, a správně to říká pan kolega Jakubčík vaším prostřednictvím, ale je potřeba na informace, které tu zaznívají, prostě reagovat, byť se to té zprávy netýká. Následující bod je zpráva o migraci za rok 2014, takže možná by se ta debata mohla odehrát tam, ale je samozřejmě na rozhodnutí poslanců, kde se debatovat rozhodnou, byť to není úplně k tématu.

Víte, já si, paní kolegyně Válková prostřednictvím pana předsedajícího, nepřipadám vůbec jako Odysseus, ale spíš tančím mezi vejci. Takže ta skvělá Charybda je sice hezké přirovnání, ale tady je to tanec mezi vejci, protože levicová část politického spektra mě nazývá pravicovým radikálem a fašistou, pravicově zaměření politici zase levicovým populistou. A my se pouze snažíme dodržovat zákon.

Takže konkrétní věci, kolegové a kolegyně. Byl jsem v Bavorsku, které je dotčeno velmi významně migrační krizí. Má na svém území více než 160 tisíc, nebo 170 tisíc migrantů oficiálně, a vzkaz od Bavorska je: Děkujeme české vládě za dodržování platných evropských a českých zákonů. To je vzkaz Bavorska, kde jsem mluvil se svým bavorským kolegou, ministrem vnitra, a oni říkají: Hlavně neudělejte to co jiné evropské země, neudělejte koridor, kterým budou migranti proudit do České republiky.

To znamená, kdybych měl parafrázovat vaše vystoupení, kolegové, ten, kdo tady řeší nulovou toleranci porušování zákonů, je vláda České republiky i ve vztahu k migraci. Každý, kdo je zachycen na území České republiky a nemá platné dokumenty, je zadržen, je v detenci. I za to jsme mnohdy kritizováni. Je v detenci.

Tam, kde to neplatí, a tady jsme trošku v nějaké komunikační disharmonii, když to řeknu nadneseně, s Evropskou komisí, je to jejich zpráva o návratové politice České republiky. Ale oni tam zahrnují i lidi, kteří přijíždějí do České republiky legálně, přijíždějí s turistickým vízem a poruší podmínky toho víza. Tito lidé jsou zachyceni Policií České republiky, dostanou lhůtu na opuštění území - ale vstoupili jako turisté. Samozřejmě pokud jsou po té lhůtě zachyceni podruhé, i ti jsou v detenci. Ano, je pravda, že jsme jedna z mála evropských zemí, které přistupují k takto tvrdému postihu přestupku. To překročení státní hranice bez platného dokladu je, prosím pěkně, v českém právním řádu přestupek. I za tento přestupek, tedy de facto bagatelní trestný čin, nebo dejme tomu porušení zákona nižšího řádu, když to řeknu laicky, tak v České republice tito lidé jsou v detenci. V té detenci jsou z prostého důvodu. My potřebujeme vědět, koho si na území České republiky pouštíme. Nemáme ambici ty lidi držet déle, než je potřeba, nemáme ambici je mučit, to bezesporu ne, chceme jim dát podmínky pro 21. století, ale chceme vědět z bezpečnostního hlediska, kdo vstoupil na území České republiky a jestli nepředstavuje hrozbu pro Českou republiku.

Co se týká těch trestných činů v rámci antisemitismu, to byly jednotky případů na internetu, je to tam popsáno.

Otázku náboženského extremismu tato zpráva neřeší. To je ve vztahu k islámu. Já si nemyslím, že vedeme boj s islámem. Vedeme boj s porušováním zákona jako takového. A pro nás je prioritní v té Evropě, vážený pane kolego Okamuro, myslím, že jsme se vždycky v této Poslanecké sněmovně k sobě uměli chovat korektně i dejme tomu na nějaké informační bázi, kterou poslanci potřebují, snažíme se z Ministerstva vnitra vybavit tak, aby měli argumenty, aby znali naše stanoviska dopředu, tak já si prostě myslím, že my jsme přece vázáni nadnárodními mezinárodními smlouvami a jsme vázáni evropskou legislativou. To je to, o čem jsem hovořil ve svém prvním vystoupení. My nemůžeme na území České republiky přijímat zákony, které jsou mimo tento rámec, mimo právní rámec Evropské unie. Prostě jsme vázáni mezinárodními smlouvami, jsme součástí nějakého společenství a nežijeme ve vakuu. A my přesně do písmene tyto mezinárodní dohody, český právní řád a právo Evropské unie dodržujeme. Dodržujeme je možná v nějaké té výkladové praxi trošku razantněji a tvrději než jiné země, ale já si myslím že efektivně.

Nejsme na hlavní migrační trase. Můžeme se bavit o tom, jestli je to proto, že tady ty lidi zadržujeme, nebo z geografického důvodu, to je asi otázka na odbornou debatu a nepatří to k tomuto bodu.

Na závěr svého vystoupení vy jste nás tady vyzýval, abychom se jako vláda rozhodli to tedy složit a předat to do rukou opozice. Mám pro vás špatnou zprávu prostřednictvím pana předsedajícího: zatím se k tomu nechystáme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra Milanu Chovancovi. Pan poslanec Tomio Okamura ještě stále v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, jsem rád, že jsme se v té debatě trošku posunuli dále a zjistili jsme tedy závěrem, že vláda vlastně brečí nad rozlitým mlékem, protože jsou tady nějaké smlouvy Evropské unie, které jsme se tedy nedozvěděli, jestli se vládě tedy líbí, nebo ne, jestli s nimi souhlasí, nebo ne, ale v každém případě, protože jsou tady mezinárodní závazky Evropské unie, tak tedy vlastně vláda nemůže prý dělat vůbec nic.

Takže já bych se chtěl na závěr svého vystoupení zeptat přímo pana ministra. Značná část českých občanů chce hlasovat v referendu o vystoupení či setrvání v Evropské unii. Umožní vaše strana, vaše vláda, vaše koalice, aby občané mohli sami v demokratickém hlasování rozhodnout, zda Evropské unii věří a chtějí v ní setrvat? Ano, nebo ne? Souhlasíte s tím, že občané sami by měli mít možnost a právo rozhodnout o své budoucnosti ve své vlasti, o tom, s kým budou žít? Stačí mi odpověď ano, ne. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP