(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, dobré poledne, paní a pánové, i za dodržení času kolegovi Jakubčíkovi. Nyní s přednostním právem pan poslanec Marek Černoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji panu kolegovi Jakubčíkovi vaším prostřednictvím. Já tedy pouze odpovím na slova, která tady padla od pana ministra, protože si myslím, že v té reakci pan ministr nějakým způsobem reagoval a ta reakce na to si myslím, že je správná.

My jsme několik měsíců zpět říkali, že je potřeba chránit hranice ČR, a Maďarsko, které bylo zavrhováno, tak kdyby se nepostavilo k té situaci tak, jak se postavilo, tak ty proudy, když se podíváte na mapu, by šly přes ČR, protože ti lidé, i pokud by šli do Německa, tak by šli přes ČR. Proto to, co udělalo Maďarsko, které bylo zavrhováno, byla jediná správná volba, kterou mohlo udělat, a fotografie, které jsme viděli z Maďarska, mohly být i od nás. To byla slova, která jsme chtěli. Navrhovali jsme ochranu hranic už několik měsíců zpátky.

Další. Ano, vláda se postavila, a samozřejmě je to chvályhodné, proti povinným kvótám, ale ten bohužel krok dva už tam nebyl, a to že ve chvíli, kdy jsme byli přehlasováni, tak jsme se měli postavit a žalovat toto rozhodnutí u Evropského soudního dvora. Já jsem se několikrát ptal pana premiéra jak tady ve Sněmovně, tak na výboru. Ani jednou mi neodpověděl, z jakého důvodu ve chvíli, kdy je ČR jako suverénní stát přehlasována, se neodvolá proti tomuto rozhodnutí, ačkoliv podle zprávy Ministerstva vnitra, podle vaší analytické zprávy, pane ministře, by šance na to vyhrát tuto žalobu byla relativně velká. A myslím si, že toto bude následovat i v dalších měsících, o kterých hovořil kolega Jakubčík, v případě, že se bude mluvit o dalších povinných a dlouhodobých mechanismech, a mluvit se o nich bude, protože když pan premiér odjížděl na Evropskou komisi, tak říkal nebude se tam o tom jednat a samozřejmě se tam o tom jednalo, aniž by se sice rozhodlo, ale jednalo se o tom. Bude to tady do budoucna.

V rámci azylového zákona nelegální překročení státní hranice je čin, za který by imigrant neměl dostat azyl v ČR, protože dodržovat zákony má a musí každý. Chce se to po nás a musí to dodržovat i lidé, kteří přicházejí. A na diskusi, jestli utíkají před válkou, nebo jestli přicházejí z jiných důvodů, to už je jiná věc. Pokud utíkám před válkou, zůstanu ve státě, který mi poskytne bezpečnost, kde se nebude střílet. Nebudu se snažit za každou cenu dostat a vybírat z katalogu zemí, která mi dá největší sociální dávky. Prostě tak to je. A pokud ti lidé překročí nelegálně státní hranici, je to důvod k tomu, aby azyl v ČR nedostali. To je to, co říkáme, to je to, co vyčítáme vládě, aby postupovala tímto způsobem. Když Úsvit předkládá tento návrh, tak je hlasováno proti. Proto se ptáme i proč. Ve chvíli, kdy lidé, kteří se snaží s tímto bojovat, protože stát, který nemá svoje hranice, není státem, stát, který se nebije o bezpečnost svých občanů, tak není státem, proto označovat lidi, kteří se o to snaží, označovat extremisty, není správné. Samozřejmě jsou lidé, kteří toho využívají, ale všeobecně to není správné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Černochovi. Nyní dvě faktické poznámky. Nejdřív paní poslankyně Helena Válková, poté pan kolega Soukup. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Helena Válková: Pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, já jsem díky jednomu volnému místu v petičním výboru měla možnost se podívat do Bělé-Jezové a bylo to velice poučné. Naše vláda v takovém tom trošku přeneseném smyslu slova proplouvá mezi Skyllou a Charibdou, protože ji ostřelují jak zleva, tak zprava a zčásti naše veřejnost si bude myslet že oprávněně. Takže nejdříve tedy zprava, chcete-li. Osobně se nedomnívám, že by byly nedodržovány platné právní předpisy v ČR, naopak jsou dodržovány. A teď zleva, když pod tím pomyslným zleva budu myslet nestátní neziskové organizace, jako je třeba Liga lidských práv - jsou dodržovány až moc. Příklad - těhotná žena za doslova drátem připomínajícím věznice, které znám velmi dobře, když se jí zeptám, kdy bude rodit, říká: Doufám že v polovině listopadu. Prosím vás, čekáme na vyhoštění a velmi rádi bychom naše dítě přivedli na svět s manželem v Německu, kde mám půlku svých příbuzných. I tady jsme aplikovali platné právní předpisy, protože neměli platný vstup, vízum na území ČR, do písmenka. Myslím, že nelze nikomu nic vyčítat, nevím, jestli to bylo z humanitárního hlediska v pořádku a v souladu s čl. 3 Úmluvy o základních lidských právech a čl. 3 Úmluvy o právech dítěte.

Na druhé straně by mě zajímalo, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, pane poslanče Okamuro, jak byste si představoval konkrétní důsledky ještě důslednějšího dodržování platných právních předpisů, konkrétní opatření -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, přihlásila jste se k faktické poznámce.

 

Poslankyně Helena Válková: Ano. Já se omlouvám a končím. Já si myslím, že vláda dodržuje někdy platné právní předpisy až příliš. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan kolega Soukup, poté také s faktickou poznámkou pan ministr Chovanec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Dámy a pánové, musím se zastat vlády. Já si myslím, že vláda se v tomto případě současné situace s imigrací chová velice dobře. Já sám jsem osobně poděkoval panu ministrovi vnitra. Na druhé straně se musím tak trošku pozastavit nad tím, že v té zprávě se v podstatě jmenuje islamofobie, a nikoliv tedy fobie jiné. Já bych vám chtěl odcitovat, co řekli o islámu lidé, které v žádném případě nemůžeme obviňovat z toho, že by byli xenofobní. Například Mahátma Gándhí řekl o islámu: Náboženství, které neumělo uzavírat žádné kompromisy, vždycky stálo stranou ostatních a je to islám. Třebaže zastávám názor, že násilí nezaujímá v Koránu převládající místo, vytvořilo 13 století imperialistické expanze a z muslimů jako celku válečníky, proto jsou muslimové útoční. Winston Churchill: Na světě neexistuje žádná mohutnější zpátečnická síla, než je mohamedánství. A teď ještě jeden výrok německého spisovatele, cestovatele a badatele, jednoho z nejuznávanějších znalců islámu: Civilizaci a právní stát je nemožné vytvořit u národů, které se řídí ustanoveními Koránu. Zničující vliv islámu na lidskou mysl, fanatismus, domýšlivost, s níž je islám považován za jedinou pravou víru, vylučují ovšem jakékoliv zlepšení tohoto stavu.

Já si myslím, že by stálo za úvahu minimálně radikální islám a jeho stoupence v této zprávě také nějakým způsobem označit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Soukupovi. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr vnitra, poté faktická poznámka Tomia Okamury a potom pana poslance Jakubčíka. Prosím. (Min. Chovanec si přeje vystoupit s přednostním právem.) Pane ministře, já chápu, ale jestli chcete přednostní právo, tak se musíme domluvit na tom, že necháte vyčerpat faktické poznámky. (Ano.) Dobře. Prosím. V tom případě pan poslanec Tomio Okamura, poté pan poslanec Jakubčík s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Já bych tady zareagoval na paní bývalou ministryni Válkovou vaším prostřednictvím, a co se má udělat v rámci právních zákonů. Tak to si snad děláte legraci! Vy jste vláda, vy máte veškerou legislativní iniciativu ve svých rukou, jste dva roky u vlády, a já chápu, že když jste vedla Ministerstvo spravedlnosti a vede ho i další ministr hnutí ANO, že jste ani za dva roky nedokázali předložit vládní návrh zákona o lichvě, ani za dva roky jste nedokázali předložit vládní návrh zákona o exekutorech, tak že ta vaše legislativní iniciativa je velmi slabá a v podstatě jsou tady i na tato témata jenom poslanecké návrhy, protože vy ten vládní se svým aparátem nejste schopni předložit. Takže chápu, že se mě jako opozičního politika ptáte, co máte dělat jako vláda v rámci právních zákonů. Já vám rád poradím, ale dobré by bylo nejprve odstoupit z vlády a dát prostor opozičním politikům, aby to trošku ukázali, jak se to má dělat, a já vám potom v praxi poradím. Já ty zákony mám napsány, už tady byly, vy jste je zamítli a rád budu spolupracovat.

Ale konkrétně k našemu návrhu. My jako jediné hnutí a strana v Poslanecké sněmovně, naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD, prosazujeme nulovou toleranci nelegální imigrace do ČR. My návod máme: nulová tolerance. My chceme rovná práva a povinnosti pro všechny lidi na území ČR v tom smyslu, aby byly dodržovány zákony ČR. Vy tolerujete nezákonné jednání a naopak jste vyčlenili několik miliard korun na podporu nezákonného jednání a nezákonných imigrantů na úkor sociálního zabezpečení pro české občany. S tím my nemůžeme souhlasit. A skutečně znovu opakuji, připadá mi úplně tristní, že se mě bývalý ministr spravedlnosti a vysoký činitel této vlády ptá, co máte dělat v rámci současných zákonů. Já na to tady upozorňuji dva roky a musím říci, že to už je snad otázka jako z Kocourkova. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP