(12.00 hodin)
(pokračuje Okamura)

To znamená, tady směřujeme k extrémnímu jednání, a proto o tom hovořím, že v podstatě to jednání vlády nejenom v současnosti, kdy jedná v podstatě z mého pohledu extrémně, protože jedná proti vůli většiny obyvatel, ale v podstatě tady dochází k nevratným krokům, které budou směřovat k dalším extremistickým tendencím a k velkému sociálnímu pnutí ve společnosti, protože prostě ta kultura toho islámu, jak víme, není kompatibilní s demokracií a se svobodou. Všude jsou s tím velké problémy a neexistuje, a to bych se také rád zeptal, například jediná vyspělá západní demokracie, kde došlo k přijatelné integraci vyznavačů islámu do majoritní společnosti. Takový příklad v západní Evropě ve vyspělých zemích neexistuje ani jeden.

To znamená, já na to upozorňuji, proto o tom hovořím při příležitosti této zprávy o extremismu, protože to má dokonce dvě polohy, jak jsem říkal. Je to současné jednání vlády, které je extrémní a proti vůli drtivé většiny obyvatel, a následně jsou to i ty důsledky tohoto jednání, které jenom ten extremismus budou na našem území posilovat, protože samozřejmě lidé se potom budou chtít bránit, a naopak toto jednání proti vůli občanů České republiky posiluje potom chování extremistických skupin na území České republiky, a potom bude muset takovému jednání čelit i více občanů České republiky, protože holt ty problémy tady budou, a vy je sem nastěhováváte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr se hlásí o slovo. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, kde jinde než na půdě Poslanecké sněmovny bojovat proti mýtům?

Žijeme v mediokracii, žijeme v mediálních zkratkách, kdy ten svět vypadá trošku jinak, když u něčeho jste a jednáte a trávíte tam několik hodin, a pak si přečtete titulky a zjistíte, že jste byli úplně někde jinde.

Já si myslím, pane poslanče Okamuro prostřednictvím pana předsedajícího, že Česká republika je jednou z výrazných zemí, které bojují proti systému povinných kvót. Ale my jsme se rozhodli před lety vstoupit do Evropské unie a právo Evropské unie je nám v tom nadřazeno. My jsme prostě vstoupili do systému Evropské unie, která nám pomáhá, pomáhá nám ekonomicky, a když se podíváte jenom na situaci, když se krátkodobě omezil průjezd česko-německou hranicí z německé strany, tak to znamenalo výrazné finanční dopady například na přepravce. Pak je legitimní debata, jestli z té Unie vystoupit, jestli tedy opevnit naše hranice, ale pak musíme říct veřejnosti, co to bude znamenat, jaké to bude mít dopady, že to nezůstane bez odezvy. Že ti partneři, jako jsou Němci a další, ty hranice uzavřou.

Pak je otázka, co bude chtít veřejnost. Já si myslím, že bude legitimní, abyste s těmito názory oslovil veřejnost v rámci volebních kampaní, a pokud v této zemi jednou převládne názor, že politická uskupení, která chtějí vystoupit z Evropské unie, mají navrch, tak se můžeme o ten výstup z Evropské unie pokusit. Já si ovšem myslím, že to nebude bez dopadů do finanční stability a prosperity České republiky. To si prostě myslím, že se nemůže na tom nepodepsat. To je můj osobní dojem.

Co se týká migrace. My jsme zastánci toho, aby Evropa jednoznačně, jednoznačně hájila svá práva, chránila své hranice, řešila to posílení vojenských operací, a jednoznačně jsme deklarovali na veřejnost a do celého světa, že pomáháme potřebným, ale ti, kteří tady nemají co dělat, tedy ekonomičtí migranti, že nemají šanci se sem dostat jinak než přes ambasádu ve své vlastní zemi. Nechť přijdou, podají žádost, a evropské země, případně evropské orgány posoudí, jestli toho člověka do Evropy přijmou, nebo nepřijmou.

To není ovšem otázka uprchlíků. Podle mě je legitimní debata, které země jsou bezpečné. Podle mě je legitimní debata, jestli pokud migranti projdou tři čtyři bezpečné země, jestli jsou stále ještě uprchlíky. To jsou všechno témata, která tam zvedáme v té Evropě v těch hodinových debatách. Jsme velmi dynamičtí, jsme možná mimo ten hlavní proud Evropy, ale myslíme si, že postupně tou svojí debatou otevíráme oči zemím, které si dříve myslely, že migrační krize pomine. Ona nepomine. My jsme si velice dobře vědomi, že to je problém na léta a na léta. A nedej bože, aby se ještě zvedla migrace klimatická. A my do té doby musíme být připraveni. Protože migrační vlna, která tu dneska je, se může opakovat, může být vyšší a my musíme být připraveni.

To znamená, my říkáme jasně povinné stálé kvóty bez toho, abychom chránili vlastní hranici, bez toho, abychom nevysílali do celého světa signál, že jsou všichni vítáni, mimo těch, kteří to potřebují, samozřejmě, tak bez těchto opatření nemá Evropa šanci se s touto migrační krizí vyrovnat a ani s těmi, co přijdou, a oni prostě přijdou.

Když se podíváte na nárůst populace, a to je ten rozdíl bohužel mezi Evropany a třeba Egypťany, za posledních dvacet let se zvedl nárůst jejich populace o 45 %, tak samozřejmě to jsou oblasti světa, kde ti lidé žijí hůře než v Evropě a můžou mít ambici z těch ekonomických důvodů se chtít přestěhovat. A tam musíme jasně vyslat signál, že cesta je přes ambasády evropských zemí, žádost o přestěhování, a Evropa se rozhodna, jestli ano, nebo ne.

To je ta debata, kterou vedeme. To je ta debata, o kterou se pokoušíme v Evropě. Nezlobte se na mě, ale ta kritika české vlády, že jsme farizejští, že snad chceme té Evropě na všechno naskočit, to není pravda. Ty debaty jsou velmi složité, velmi vzrušené a u mnohých z nich jsem byl, tak opravdu vím, o čem mluvím. Ale koneckonců jsme součástí Evropské unie a jsme tím, že jsme přijali i ty evropské fondy, i ty evropské peníze - ty nové silnice a ty nové výdobytky, které nám ty evropské peníze zaplatily - , za to jsme se zavázali k tomu, že budeme implementovat evropské právo. To děláme. To ovšem neznamená, že budeme mlčet. To ovšem neznamená, že budeme na všechno kývat. To ovšem neznamená, že nebudeme prosazovat své české národní zájmy. A věřte tomu, že to děláme, pane poslanče. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám také děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Okamura, po něm s řádnou přihláškou pan poslanec Černoch. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane ministře, děkuji za odpověď, ale vy jste víceméně potvrdil to, co já říkám celou dobu. Ještě letos do ledna vaše vláda tvrdila, že žádná imigrační vlna nehrozí, byl jsem různě médiích napadán, byl jsem zesměšňován, dělali jste ze mě xenofoba a populistu, když jsem upozorňoval už dva roky na to, že tady ta imigrační vlna nelegální migrace hrozí a že bychom se na ni měli již loni - já si vzpomínám, když jsme tady projednávali i tuto zprávu před rokem, ale tam jsem hovořil o něčem jiném, tak jsem vyzýval k legislativnímu řešení a přípravě. Zaspali jste a vůbec jste se nepřipravili. Naopak jste ještě ty lidi, co na to upozorňovali, bagatelizovali a ještě jste je zesměšňovali. To je přeci ten problém.

To, že jste začali dělat něco teď a pozdě, a ještě výsledek je tristní, co se týče jednání v Evropské unii, tak to je také fakt. Rozhodně nesouhlasím s tím, co jste říkal, že se snažíte tady bránit proti té imigrační vlně. Pak mi tedy vysvětlete, proč většina vládních europoslanců v Evropském parlamentu letos v dubnu, včetně europoslanců ČSSD, hlasovala pro kvóty pro nelegální imigranty do Evropské unie. Z tohoto hlasování potom vyšla ta následná činnost, kdy byly ty kvóty přijaty.

To znamená, vy jste ještě v dubnu, většina europoslanců této vládní koalice a někteří i další, například za TOP 09, hlasovali pro kvóty. Poté jste zjistili, že veřejnost je proti, došlo na české přísloví "kam vítr, tam plášť", a když jste viděli, že to začalo být populární, tak najednou premiér Sobotka otočil a říká nám, že jakoby naoko žádné imigranty vlastně nechce, a za našimi zády je samozřejmě přijímáte a vždy na úkor sociálního zabezpečení našich českých potřebných občanů, našich seniorů, našich hendikepovaných občanů a podpory rodin s dětmi. To je fakt!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Jakubčík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovídáme se tady, co se dělo v lednu 2015, v únoru 2015, v březnu 2015, v dubnu 2015, v květnu 2015, možná se dozvíme, co se dělo v červnu a červenci. Ale tento bod se jmenuje Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2014. Tak bych vás chtěl prosím všechny vyzvat k tomu, abychom neodbíhali od tématu a zabývali se tímto bodem, a ne tím, co se děje v tomto roce, bude se dít v příštím roce a bude se dít za deset let. Prosím, držme se tématu! Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP