(11.50 hodin)
(pokračuje Okamura)

Já bych vás, pane ministře, poprosil, zdali byste na mikrofon mohl definovat, co je to tedy názorový hlavní střední proud společnosti, když 90 % lidí podle mnoha a mnoha průzkumů, nebo 80, 85, 95 %, to je jedno, tedy nechce do České republiky nelegální imigranty. Co je to tedy podle vlády definice názoru středního proudu společnosti? Prosím o odpověď, zdali se náhodou vláda, to je otázka č. 1, a za druhé, jestli se Evropská unie neodklání od tohoto středního proudu společnosti. V případě že ano, tak je tato vláda tím pádem extrémní a jedná extrémně a jedná tedy i Evropská unie extrémně. Prosím tedy na toto odpověď. Jestli máte nějakou jinou definici než definice, které jsou všude ke zveřejnění a jsou všude veřejně dohledatelné.

Já jenom dodávám, že považuji jednání této vlády za zcela extrémní a jednání Evropské unie také za extrémní, protože je zcela proti vůli většiny obyvatel České republiky. Z mého pohledu je zcela mimo hlavní a střední proud, proto se vás ptám na tu definici tohoto termínu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě - pan ministr, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vaším prostřednictvím odpověď panu Okamurovi. Samozřejmě extremistická hnutí jsou hnutí, která z větší části svou činností i porušují zákony České republiky. Co je extremismus a překročení hrany zákona, definuje právní pořádek České republiky. To, že někdo má jiný názor, přece není trestné.

Co se týká vašich vyjádření, já se je pokaždé pokouším uvádět na pravou míru. Česká republika se snažila v první fázi předejít tomu, aby tady byly nastaveny stálé povinné kvóty. Proti tomu se bráníme stále a bránit se stále budeme. Přijetí 1 500 lidí - ono je to 1 100 lidí, kteří mají přijít v rámci vyřízení procedury a případně získat azyl, a 400 lidí, kteří mají být přesídleni. Já bych jenom poprosil, abychom v rámci politické debaty říkali pravdu. 1 100 lidí má být realokováno do České republiky, aby zde byla dokončena jejich azylová procedura. Pokud získají azyl, tak ještě stále není jasná metodika, jakým způsobem mají být udrženi na území kterého členského státu. Ministerstvo vnitra právě z těchto důvodů a právě z toho, že si myslíme, že kvóty bez nastavení jasných pravidel, bez nastavení stejného azylového systému, případně stejných podmínek azylu v členských zemích Evropské unie, kdy já si osobně nemyslím, že můžeme jít na čísla sociální podpory, jako jsou v Německu a jiných zemích, protože ti lidé nejsou na území evropských zemí udržitelní, a celou dobu říkáme, že systém kvót nemůže fungovat.

Z 1 500 lidí, o kterých hovoříte, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, je 400 lidí, kteří mají být přesídleni z táborů mimo Evropskou unii do České republiky. A tady jsme samozřejmě deklarovali, že jsme připraveni přihlédnout ke skupinám, jako jsou nemocné děti, případně jsme připraveni to řešit ve spolupráci s charitou, s církvemi, aby do České republiky byli přivezeni i syrští křesťané. Takže z 1 500 lidí, které jsme přijali, to bylo na začátku debaty v Evropě, kdy se Česká republika snažila tímto opatřením odejít a odsunout debatu a zrušit debatu o takzvaných povinných kvótách, o kterých debata stále bohužel pokračuje.

To, že si dnes většina lidí myslí, že není potřebné přijímat, já to naprosto chápu. Já tomu rozumím, ale jsme dneska v nějaké situaci. Naše některé okolní země přijaly migrační politiku, která nás ovlivňuje, a my se tomu musíme postavit. Ze 7 tisíc nelegálních migrantů, kteří byli zachyceni za letošní rok v České republice, jich v současné době máme na území necelých 500. Všechny ostatní a větší část z nich jsme efektivně vrátili v rámci readmisí do okolních států. Část jsme vrátili v rámci Dublinu, a to především do Itálie. Zbytek těchto lidí už není v našich pobytových zařízeních. To znamená, že Česká republika je velmi úspěšná jak v návratové politice, tak ve formátu detencí. A samozřejmě slýchám kritiky o tom, jak vypadají naše detence. I tam se stav výrazně zlepšuje. Samozřejmě dnešní stav, kdy je tam necelých 500 klientů, se dramaticky zlepšil díky nižšímu počtu lidí. Když tam bylo 1 500 lidí v rámci krizového scénáře, a dneska jich je tam 500, otevřeli jsme další zařízení, tak i kvalita ubytování a služeb pro lidi je prostě lepší.

Extrémní pro mě znamená primárně to, co porušuje platné zákony České republiky. Pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, extrémní určitě není to, že si myslíte názor, který je v menšině. To není určitě extrémní. Extremista je ten, kdo porušuje zákon, kdo se snaží prosazovat svoji vůli násilným charakterem, kdo porušuje pravidla, etiku a především právní řád České republiky. Já doufám, že jsem byl srozumitelný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj poslanec Lank.

 

Poslanec Martin Lank: Nechci zneužívat svého postavení zpravodaje, nechtěl jsem využít přednostní právo, přihlásil jsem se řádně jenom s mojí krátkou poznámkou k projednávané zprávě, protože tam bylo několik věcí, které mě zaujaly.

Jedna z nich bylo to, že za rok 2014 zaznamenala policie výrazný nárůst trestných činů s antisemitským podtextem, a to 45, což se nemusí zdát mnoho, ale je to nárůst o 200 %. Jenom mě to zaujalo. Pouze dva trestné činy byly motivovány nenávistí proti muslimům, což mě taky zaujalo. Jedna z mých výhrad, kterou jsem přednesl i na projednávání této zprávy v rámci výboru, přišlo mi zvláštní, že zatímco islamofobní scéna je ve zprávě obsažena a je zřejmě a evidentně velice důkladně monitorována, tak příznivci radikálního islámu ve zprávě prakticky chybí, přestože to, že by žádní takoví v republice nebyli, je extrémně nepravděpodobné. Tento dotaz jsem vznesl na přítomného náměstka ministra vnitra a byl jsem ujištěn, že příznivci radikálního islámu jsou obsaženi ve zprávě o terorismu, což je svým způsobem taky zajímavé a o něčem vypovídající. Já na tu zprávu budu velice zvědav.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslance Fiedlera.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Okamura.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, děkuji panu ministrovi za odpověď.

Dovolte mi ocitovat článek 2 Ústavy České republiky:"Lid je zdrojem veškeré státní moci. Vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní." Já se ptám, jestli, pane ministře, máte jako zástupce vlády pocit, že vaše vláda vykonává ohledně přijímání nelegálních imigrantů do České republiky svůj mandát v souladu s tím, co si přeje lid. Říká jasně, že většina občanů České republiky je proti přijímání nelegálních imigrantů. Kdybyste aspoň bojovali, kdybyste se tomu aspoň bránili všemi možnými prostředky. Ale jenom kývnout a konat proti vůli občanů České republiky v takto závažné a nevratné věci je problém.

Dále mi dovolte zareagovat na to, co jste říkal. Vždyť i vy jste minulý týden potvrdil to, co já už říkám asi dva roky, že v případě, že přijmeme legálně, a vy už jste to udělali, odsouhlasili a budete to dělat, byť jednoho nelegálního imigranta, tak jako krok dvě už přichází druhá vlna, takzvaná legální vlna, a to na základě zákona o slučování rodin. Proto říkám od začátku - nulová tolerance nelegální imigrace. Přestaňte tolerovat porušování zákonů České republiky, protože nelegální překročení státní hranice České republiky je trestným činem v České republice. Tato vláda již dlouhodobě toleruje trestné činy na území České republiky. Tito lidé mají být okamžitě vráceni a nemají tady být vůbec ani tolerováni, a už vůbec ne aby se jim tady legalizovaly pobyty.

Znovu říkám, druhá vlna na základě zákona o slučování rodin znamená, že když přijmeme byť jednoho nelegálního imigranta a vy jeho pobyt legalizujete, což znovu říkám, že jste se rozhodli dělat a děláte to, tak on si sem pozve své rodinné příslušníky a další, a potom už to roste geometrickou řadou. Oni samozřejmě, když se podíváme na statistiky i v západní Evropě, demografická křivka, jejich průměrná porodnost, těchto lidí, kteří jsou vyznavači islámu, je násobně větší než našich. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP