(11.20 hodin)
(pokračuje Laudát)

Já jsem už na to upozorňoval pana předsedu klubu Miholu, že jiné řešení nevidím. A pojďme se bavit o tom, kolik to bude. Bude to na každé schůzi jeden celý den? Budou to dva dny? Ale jinak asi se toho nedobéřeme, pokud nezačnete v koalici se chovat tím způsobem, že si budete dávat skutečné priority, že sem nebudete nosit povídavé zákony, které si myslím, že ani k jednání Sněmovny nepatří. A pokud si neuděláte ten jízdní řád tak, aby u bodů, které zjevně víte, že ne tak snadno projdou, tak abyste s nimi nezačínali. Naposledy se vám to zcela zbytečně povedlo v úterý. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další přihlášený s přednostním právem je pan předseda Faltýnek. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Kolegyně, kolegové, já jsem tady nic nekritizoval. Já jsem pouze konstatoval nějaká fakta a ani nechci v té debatě se dohadovat. K té statistice, omlouvám se, pane místopředsedo, vaším prostřednictvím kolegovi Stanjurovi, že jsem to nedopověděl. Těch 16 mimořádných schůzí byl poměr 9 vládní koalice, 7 opozice. Za to časové období srovnatelné. A v tomto volebním období 7:5. Takže je to stejný poměr, zhruba.

Ale ještě jednu poznámku na to si možná většina z vás, kteří tady sedí delší dobu, vzpomene, abychom byli objektivní. Dne 3. 11. 2011 proběhly v jeden den čtyři schůze Poslanecké sněmovny a mimo to byly rozjednány ještě dvě další schůze. Takže to byl asi hezký podzim. A k tomu chaosu ve Sněmovně, když si děláme statistiku z toho chaosu, který tady byl v minulém volebním období, a všichni víme, jak ten chaos nakonec skončil, tak ty poznámky jsou celkem úsměvné. Ale to si myslím, že uděláme lepší statistiku, abychom mohli tedy být konkrétnější. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, dále pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: To, že jsme byli úplní beránci, jsem nikdy netvrdil. Ale zeptejte se tehdejších předsedů opozičních klubů, jestli jsme s nimi konzultovali časový rozvrh. Aby všichni věděli, ale všichni poslanci, nejenom část vybraných vládních, jak to bude. To jsou dvě různé věci. To, že jsme měli ostré politické střety, já si to nepamatuji, 3. listopadu 2011, no ale tak jsme to udělali, to byl určitě sněmovní týden, tak jsme udělali šest schůzi za jeden den. Už nevím, kdo je svolal, podívám se na to, to si skutečně v hlavě nenosím. Ale já jsem hlavně kritizoval, a vy jste se zase vyhnul odpovědi, to, že to je ve výborových týdnech. Kdyby to bylo dneska, zítra, tak budiž. Víme, jak dopadla ve sněmovním týdnu schůze o poště a k Volnému a nevím, co tam ještě bylo. Ale to bylo ve sněmovním týdnu, tak nic proti. Žádné jiné akce než to, že budeme ve Sněmovně, jsme naplánovány neměli a jsme připraveni jednat o bodech,které se dostanou na program. A víme, že to nebude podle nás.

A k tomu včerejšku. Tak já nevím, to asi budou vědět spíš kolegové z KSČM, že byli první, logicky z těch čtyř. Sedm minut nebo devět? Už nevím. Myslím, že 18.51 se začalo. A takové ty řeči, mohli jste jednat do půlnoci - no nemohli! Protože jsme dělali rozpočet těch šest nebo sedm hodin. A to je vážná debata. A pokud se jí někdo vážně zúčastní, tak těžko má sílu potom věcně argumentovat další čtyři hodiny u čtyř návrhů zákonů, z nichž ani jeden není úplně jednoduchý.

A to jsme ještě zcela vstřícně vyšli vstříc, že mezi rozpočet a ty opoziční jsme dali takový společný, poslanecký návrh k Velkému pátku byl v zásadě společný. Myslím, že s výjimkou členů klubu KSČM to podepsali poslanci ze všech klubů.

Tak nám nechte výborové týdny na výbory, poslanecké týdny nám nechte na jednání v našich regionech, variabilní týdny, když bude sněmovna, to je běžné, to nikdo nemůže být překvapený, že ve variabilním týdnu jedná Sněmovna. Nesahejte do těch ostatních týdnů! To je všechno, co chceme. Nic víc nekritizujeme. Jenom aby se dodržoval harmonogram. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. A přednostním právem pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já ještě poslední reakci vaším prostřednictvím panu kolegovi Stanjurovi, s tím čtvrtkem. Máte pravdu, nicméně pokud se týká pátku, tak statistika z letošního roku od začátku letošního roku v pátek byl jenom jednou jeden výbor a konkrétně výbor pro veřejnou správu. Jinak v pátek nikdy žádný výbor v letošním roce nezasedal.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda se někdo hlásí s přednostním právem, případně chce navrhnout změnu programu nebo úpravu programu. Nikoho nevidím. Vnímám to tedy tak, že začneme s projednáváním bodů tak, jak jsme si naplánovali. Předtím přečtu ještě omluvy, které dorazily. Od 12 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Vlasta Bohdalová. Dále dnes od 9 do 11 hodin z pracovních důvodů pan poslanec Martin Sedlář. A dále dnes od 9 do 12.30 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Pavel Plzák.

 

Otevírám první bod dnešního jednání a tím je

204.
Žádost vlády o vyslovení souhlasu s navýšením výdajového limitu
Státního fondu životního prostředí (SFŽP) podle usnesení vlády č. 734/2015
/sněmovní dokument 2883/

Tento materiál projednal rozpočtový výbor a návrh usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovně je součástí tohoto sněmovního dokumentu pod označením SD 2883. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Václav Votava a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Nevidím zde pana poslance Votavu. Případně tedy bych požádal, aby některý z členů rozpočtového výboru odprezentoval usnesení. Pan poslanec Klaška.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážení páni ministři, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych v zastoupení předsedy rozpočtového výboru odprezentoval usnesení rozpočtového výboru z 28. schůze ze dne 23. září 2015.

Po úvodním výkladu náměstka ministra životního prostředí Landy, zpravodajské zprávě poslance Václava Votavy a po rozpravě rozpočtový výbor

1. bere na vědomí žádost vlády o vyslovení souhlasu s navýšením výdajového limitu Státního fondu životního prostředí podle předloženého materiálu - následuje číslo jednací.

2. Konstatuje, že uvedená žádost není předkládána postupem podle § 24 zákona o rozpočtových pravidlech a že schválení navýšení výdajového limitu Státního fondu životního prostředí není v kompetenci rozpočtového výboru. Podle § 2a zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí v platném znění podléhá takové schválení rozhodnutí Poslanecké sněmovny.

3. Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby

a) přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje navýšení výdajového limitu Státního fondu životního prostředí České republiky pro rok 2015 o 974 500 000 korun."

b) zařadila tento bod urychleně na pořad jednání říjnové schůze Poslanecké sněmovny.

4. Pověřuje předsedu rozpočtového výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu a ministra životního prostředí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a požádám vás, abyste zaujal místo u stolku zpravodaje. Zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Nikoho nevidím, v tom případě všeobecnou rozpravu končím. Pardon, omlouvám se, přehlédl jsem vás, to znamená, že jsme stále v rozpravě. Prosím, pane předsedo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP