(10.40 hodin)
(pokračuje Ťok)

Co se týče křížového financování, já bych tady rád deklaroval, že Ministerstvo financí jedná s Českými dráhami. My respektujeme fakt, že České dráhy jsou akciovou společností podle zákona. Jsou samozřejmě na otevřeném trhu a jsou informace, které oni označují jako obchodní tajemství. Na druhé straně my máme dostatek informací k tomu, že víme, jakým způsobem jsou konzumovány dotace. Tyto informace jsou k dispozici. Pokud je bude kdokoli z poslanců chtít, tak je od nás dostane. Na základě těchto informací docházíme k závěru, že ke křížovému financování nedochází a hospodaření s dotacemi je v pořádku.

Já bych jenom chtěl říci jednu věc. Tady se trošku hovořilo o mém výroku, že nemám dozorčí radu pod kontrolou. Já jsem to mínil jinak. Možná jsem se ne úplně správně vyjádřil. Já tady nechci tahat za slovíčka, jenom chci říci to, co je bohužel pravda, a to je fakt, že jednotliví členové dozorčí rady v současně době jsou plně zodpovědní za své rozhodnutí a já na ně nemám žádný špagát, že bych dupl, zahrál si na supermana a řekl: Vy to musíte udělat! Já mám samozřejmě onu možnost, o které mluvil velmi obšírně pan poslanec Stanjura. Mohu, pokud se dozorčí rada bude chovat v rozporu s ideou, jak chceme, aby vypadala další obchodní politika a další chování Českých drah, provést rekonstrukci dozorčí rady. Tady bych ale upozornil na jeden fakt, a ten fakt je, že musíme dojít k dohodě na řídicím výboru. Řídicí výbor má sedm členů, tři členy nominuje resort dopravy a další členy tohoto řídicího výboru jmenuje vláda na základě doporučení jednotlivých resortů, které jsou vyjmenovány. To znamená, musíme najít shodu v řídicím výboru o tom, jaká je strategie a jak pokračovat.

Já tady přeskočím k těm nádražím. Ano, řekl jsem výrok, že mám indikace, že současná dozorčí rada má problémy se schválením onoho převodu. Já bych tady jenom chtěl upozornit na jeden fakt. Ta cena a ten posudek neprošel celou notifikací. My máme závazné stanovisko DG Competition dopisem, kdy nám říkají, že cena, která je navržena a je v posudku, který jsme získali a předložili, nepředstavuje veřejnou podporu. Na základě toho jsme se dohodli, že tento materiál předáme do vlády. Dnes je v meziresortním připomínkovém řízení. Chceme nádraží převést v co možná nejkratší době. Jsou tady jiné názory členů dozorčí rady. Já jsem jim při jednání rovněž navrhl, že pokud se s tím nemohou ztotožnit, tak mají svaté právo odejít. Ten výrok, že mám ty indikace, tady nebyl řečen celý. Já jsem ale také řekl dovětek, že pokud k tomu nedojde, tak za prvé budu chtít slyšet jak od dozorčí rady, tak od představenstva, jakou představu mají s těmi nádražími. Nebudu-li spokojen, tak přistoupím k rekonstrukci dozorčí rady. Myslím si, že ten krok, kdy by měla být transformace Českých drah dokončena tím, že se převedou nádraží, by prostě měl pokračovat.

Tyto věci bych rád uvedl na pravou míru. Není to tak, že bych já nějakým způsobem akceptoval, že dozorčí rada má chuť řídit České dráhy jinak, než je to ve strategii a v tom, jak by to chtělo Ministerstvo dopravy.

Ještě bych se rád vyjádřil k otázce pana poslance Stanjury ohledně schůzky s nejmenovaným soukromým provozovatelem. Na tu schůzku jsem byl pozván, já jsem ji neorganizoval. Onen dopravce nám na té schůzce sdělil, jakou má představu, že by měly České dráhy, potažmo Ministerstvo dopravy dělat liberalizaci a pokračovat v dalších věcech. Nebylo to žádné domlouvání, co se udělá nebo co se neudělá. To, že on měl potřebu prezentovat nebo interpretovat tu schůzku jinak - byla to schůzka, kdy my jsme si vyslechli, co chce, a řekli jsme mu právní důvody našich kroků. Jak budeme dále postupovat, je záležitostí Ministerstva dopravy a v žádném případě nešlo o žádnou konspiraci. Myslím, že zvukový záznam z této schůzky není, ale můžu dát podrobnější informace z toho, co tam padlo. V každém případě bych chtěl odmítnout, že tady šlo (řekl nešlo o žádnou) o dohodu někoho s někým. Že někdo na takové schůzce říká kategorické vyjádření a vyhrožuje, na to už jsem si zvykl. Těch výhrůžných SMS od tohoto nejmenovaného dopravce mám dostatek.

Ještě poslední věc k tomu soudu. Jestli jsem se dobře informoval, tak soudní řízení bohužel dalo za pravdu v tomto případě Českým dráhám, nikoliv Ministerstvu dopravy ohledně zveřejňování těch věcí. Rád bych zopakoval jednu věc. Ministerstvo dopravy má veškeré informace, které požadovalo pro kontrolu kvality vykonávání dohledu nad fondy, které dává. Já bych rád řekl, že to není jenom Ministerstvo dopravy, ale samozřejmě je to záležitost i krajů pro jejich součást, takže ty si dělají kontrolu samy. Tyto informace jsou k dispozici a veškeré informace, které my máme k dispozici, rádi předáme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Pan ministr už je zkušený politik. Já jsem žádný zvukový záznam nechtěl. To zní tak konspirativně, že jsem žádal nějaký zvukový záznam. To bych byl zděšen, kdybyste z takové schůzky pořizoval zvukový záznam a ještě kdyby se někde objevil v médiích. Byl to bývalý první náměstek ministra financí, který si nahrával telefonické hovory a pak je zveřejňoval. A je to stejně nepřijatelné, když se to děje politikům ANO, jako když se to děje našim politikům. Nebudu se radovat, když někdo zveřejňuje soukromý rozhovor jenom proto, že se to děje konkurenci. Prostě je to špatný přístup, který musíme podle mne společně odmítnout.

Já jsem si - panu ministrovi to nepřipadá divné, že takové jednání je na financích. Mně to divné připadá. To, že se jedná s hráči na trhu, debatuje, jaké mají představy, to je naprosto legitimní, nic proti, ale takové schůzky jsou většinou naplánované, jsou v programu ministra dopravy, většinou je tam víc lidí než sám ministr, protože když už má nějaké detailní informace, tak samozřejmě k tomu jsou ti podřízení, aby byli schopni - mně to připadalo jenom zvláštní, ale nic proti. Já nijak nenapadám, říkám, mám to z tisku, využil jsem té příležitosti, že se to týká té liberalizace.

Já jsem neříkal, že Ministerstvo dopravy nechce dát informace. To opravdu ne. Ale říkal jsem, že České dráhy. Ale pan ministr říká, že mají všechny informace, které jsou potřebné pro kontrolu. Dobře. Tak pak se zeptám, proč mi Ministerstvo dopravy neřeklo, jaké jsou průměrné celkové náklady na jeden ujetý kilometr. Já bych si to asi mohl najít ve výročních zprávách, že si načtu celkové náklady, počet ujetých kilometrů a budu to dělit. To je předmětem obchodního tajemství? To byl první údaj, který jsem chtěl. Pak jsem chtěl průměrné celkové náklady na jednu jízdenku. To určitě najdeme zase ve výročních zprávách a mělo by to vědět i Ministerstvo dopravy. A nedostal jsem tu informaci. Pak jsem chtěl počet ujetých kilometrů, což je údaj, kterým se dělí u toho prvního. Zase jsem to nedostal. Určitě bych to našel ve výroční zprávě, ale my tu nejsme od toho, abychom prozkoumávali výroční zprávy a dělali si výpočty, když na to máme aparát Ministerstva dopravy v tomto případě. Ani k tomu jste nepotřebovali České dráhy. Ani tento údaj jsem neměl. Počet přepravených cestujících. No to přece nemůže být předmětem obchodního tajemství. A to by Ministerstvo dopravy mělo vědět, a já si myslím, že to ví. Ani tento údaj v odpovědi nenajdete. To už jsou čtyři ze čtyř. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP