(10.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

V té debatě, kterou jsme vedli minule, řekl pan ministr asi víc upřímně, než chtěl, pro nás podle mě znepokojivou větu: "Nemám pod kontrolou dozorčí radu Českých drah." Já jsem na to reagoval, že to prostě není možné. České dráhy jsou ve stoprocentním vlastnictví státu, i když vím, že všechna akcionářská práva nevykonává Ministerstvo dopravy, ale má tři ze sedmi členů řídicího výboru a řídicí výbor jmenuje dozorčí radu a dozorčí rada vybírá představenstvo a představenstvo vybírá generálního ředitele. Je to poměrně komplikované, ale kdo to trošku zná, tak je to v zásadě jednoduché. Nedá se udělat nic bez vůle řídicího výboru, minimálně dlouhodobě. Ano, může rozhodnout generální ředitel nebo představenstvo jinak, než si v té chvíli myslí stát, může se to dozvědět stát později, ale stát má dostatečné páky na to, aby řekl tak takhle ne, my si to jako vlastník představujeme jinak.

Že to bude setrvalý stav, mně nasvědčují vyjádření pana ministra k dalšímu ožehavému problému Českých drah a SŽDC a to je převod nádražních budov z Českých drah na SŽDC, podotýkám úplatný převod. Dočetl jsem se ve vyjádření pana ministra, že prostě notifikoval v Bruselu, to se muselo, Brusel dal nějaké limity, na základě toho došlo k nějakému ocenění a pan ministr říká, já to lehce parafrázuji, nevzal jsem si přesně tu citaci, my si myslíme, že je to dobře, udělali jsme, co jsme udělat museli, nejsem si jist ovšem, zda to schválí orgány obchodní společnosti České dráhy. A to je znova to, že o tom stát jako vlastník - má jít o úplatný převod mezi dvěma státními organizacemi, není to žádná privatizace, je to věc, která je pod kontrolou Bruselu, zda nedochází k nedovolené veřejné podpoře. Já si vůbec neumím představit, že by orgány Českých drah, ať už řídicí výbor, dozorčí rada, představenstvo, nebo generální ředitel, to nebyly ochotny akceptovat. A pokud ne, tak mají jedinou normální možnost: odejdou. To se může stát, že vlastník má jiný názor než představenstvo, dozorčí rada nebo management. To se stává ve státní sféře, veřejné sféře, ale také v privátní firmě. Ale naprosto normální je, že vlastník má pravdu, a pokud se s tím někdo neumí ztotožnit, tak odchází. Nic osobního, nic ve zlém, tak to prostě je. Nikomu není třeba brát právo na jeho názor, postup, jak má firma podnikat, strategické plány, ale v tomto naštěstí se nedá hlasovat, v tomto má pravdu vlastník.

Takže takový doplňující dotaz, jestli je to pravda, nebo České dráhy budou poslouchat, a jestli už pan ministr má pod kontrolou dozorčí radu, a pokud ne, tak mu ji doporučuji vyměnit, protože to je pro každého ministra dopravy špatné, aby se nemohl spolehnout na to, že vůle vlastníka - a veřejnost vnímá, že vlastně Ministerstvo dopravy ovládá České dráhy. Veřejnost nezná detaily, že 4 ze 7 členů řídicího výboru nominují další ministerstva. A je to logické - je to oblast dopravy, tak kdo jiný než ministr dopravy a jeho ministerstvo by to řídil.

A další věc, na kterou bych se chtěl zeptat, a ta už souvisí zase s otevíráním trhu. Já jsem se dočetl, omlouvám se, nevím, ve kterém to bylo médiu, jestli to bylo v tištěném, nebo na serverech, že proběhla schůzka, kterou inicioval pan ministr financí na Ministerstvu financí, které se zúčastnil ministr financí, ministr dopravy, generální ředitel Českých drah a jeden z privátních subjektů, který podniká v osobní železniční dopravě. Pokud je to pravda a pokud je pravda, že se debatovalo o tom, jak se bude soutěžit a co se případně udělá s evropskými penězi na pořízení vozů apod., tak by mě zajímalo, pane ministře, kdo to inicioval, co bylo předmětem jednání. Existuje z toho jednání zápis a považujete to normální? Já považuji za normální tady politický střet ve Sněmovně, kdy já vám říkám: otevíráte pomalu osobní železniční dopravu. Vy říkáte, abych byl spravedlivý, s ohledem na svého největšího koaličního partnera: oni to nechtějí. Oni se tím také netají roky. Já tomu rozumím, že sociální demokracie otevírat železniční trh prostě nechce, a kdyby takhle byla odpověď, tak já tomu rozumím, protože když se nenajde shoda a ještě kupodivu je to větší koaliční partner - a říkám, oni se v té debatě k tomu přihlásili, ale nepřipadá mi normální, aby se takhle setkali dva. Kdyby to byli aspoň všichni tři ti hráči, kteří dneska jezdí, ti velcí, ale pak máme i další menší tratě, kde i velké firmy provozují dneska spoje.

Já trvám na tom, abychom ty údaje dostali, abychom se v tom mohli zorientovat. Pan ministr se právem pyšní, že zveřejňuje všechny smlouvy na webu. V pořádku. Takže my jsme schopni se dočíst, a teď to trošku ironizuji, za 5 tisíc, co Ministerstvo dopravy nakoupilo - dneska, loni, předloni, před třemi lety. Nic proti tomu. Ale když se zeptáme, co dělají České dráhy s 13 miliardami veřejných zdrojů, tak nám České dráhy napíšou: toto je naše obchodní tajemství. Já jsem byl pár dnů ve funkci, když jsem podepisoval rozhodnutí o tom, když jeden ze soukromých dopravců požadoval podrobné informace o tom, jak vykazují linky a ztrátovost linek po Českých dráhách. České dráhy se bránily zuby nehty, dokonce to pak následně daly k soudu. Já jsem to podepsal a ty informace jsem podal, protože si myslím, že to je správné, když tam jsou veřejné zdroje. A soudní spor podle mě nedopadl dobře pro České dráhy, protože i soud usoudil, že informace, které dávají České dráhy Ministerstvu dopravy a krajům, na základě kterých dostávají veřejnou podporu, jsou prostě veřejné. Na tom podle mě není nic špatného. Tohle je podobný případ. Pokud nám to nedají České dráhy dobrovolně, tak to nakonec u toho soudu stejně skončí, bude to stát státní organizaci nějaké právní zastoupení a já jsem si takřka jist, že je donutí tyto informace zveřejnit. Pokud tam není nic, jak tvrdí České dráhy, že žádné křížové financování neexistuje a všechno je v pořádku i na lince Ostrava - Praha, tím spíš tam mohou informace poskytnout. Takovéto zneužití obchodních informací - tady byli jiní hlavní praporečníci registru smluv. A když se zeptáme na konkrétní údaje, tak akceptujeme, a já doufám, že to Sněmovna neakceptuje, že nám management Českých drah říká: toto je naše obchodní tajemství, po tom vám nic není.

Na závěr podám návrh na to, abychom vyslovili nesouhlas - ne s tím, co mi napsal pan ministr k otevírání trhu, to vnímám jako politickou realitu, ale s tím, aby i s usnesením Sněmovny měl pan ministr větší páku na dozorčí radu, představenstvo, management Českých drah, abychom ty informace dostali, a až je dostaneme, můžeme pak vést debatu o interpretaci těch dat, co to znamená, co to neznamená. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Já vám také děkuji, pane poslanče, a pan ministr se hlásí o slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já děkuji prostřednictvím pana předsedajícího panu poslanci Stanjurovi za jeho otázky. Já bych tady chtěl říct na začátek zcela důrazně, Ministerstvo dopravy v žádném případě této Sněmovně ani prostřednictvím pana předsedajícího panu poslanci Stanjurovi žádné informace, které má k dipozici a které jsou u nás dostupné. (?) Takže není to tak, že bychom my chtěli něco před touto Sněmovnou tajit a nechtěli jsme odpovídat na věci, které mají být.

Já bych se tady pokusil krátce, snad výstižně odpovědět na všechny věci, které tady zazněly.

Co se týče otevírání trhu, chtěl bych říct, že není pravda, že bychom chtěli nechat otevírání trhu až na příští vládu. My máme schválen postup otevírání trhu. První soutěž je vysoutěžena. První problém je v tom, co nazval pan poslanec, že České dráhy se proti této soutěži odvolaly. V současné době máme předběžné opatření od ÚOHS a já věřím s plnou důvěrou v Úřad pro hospodářskou soutěž, že potvrdí, že naše soutěž je v pořádku, že budeme pokračovat a že tuto soutěž vysoutěžíme a začneme jezdit.

Co se týče dalších soutěží, další soutěže jsou pozastaveny z jediného jednoduchého důvodu. My prostě chceme dát možnost jak do budoucna krajům, tak ale na těchto soutěžích dopravcům, aby si byli schopni pořídit soupravy z OPD2. Tento program je v mezirezortním připomínkovém řízení a bude projednán vládou. V okamžení, kdy projde, a já věřím tomu, že to bude brzy, tak to posuneme a v těchto soutěžích se bude pokračovat. Jsem přesvědčen, že budou v příštím a dalším roce nebo koncem tohoto roku otevřeny nebo zahájeny další tři až čtyři soutěže. Takže není to tak, že bychom nechtěli. My chceme a budeme v tom pokračovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP