(10.20 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Pane ministře, já jsem trpělivost sama a zkouším najít nějaké východisko. Nabídl jsem, abyste místo omluvy zaplatil těm dobročinným organizacím, kterým jsem vaše peníze slíbil, plus jestli byste nám nedal do stranického archivu svoji fotku s podpisem ze svatby Ivana Langra. Pokud to pro vás není akceptovatelné, tak zkusím ještě jednu možnost.

Když vezmu ty vaše skandální výroky, tak vy jste řekl, že ve Sněmovně, co vy víte, je nejméně čtyři až pět zlodějů, odmítl jste je jmenovat, ale řekl jste, že jsou to ti, kteří jsou tu nejdéle. Nejdéle jsou tady Sobotka, Zaorálek a Vojtěch Filip (delší veselost ve Sněmovně) a pak už nás tu je hodně, těch dalších. Takže to máme tři - Sobotka, Zaorálek, Filip. (Z pléna zaznělo: Grebeníček.) Grebeníček. (Z pléna zaznělo "Benda") a Marek Benda. Tak jenom potvrďte, že to tak je, protože vy jste řekl: to jsou ti, co jsou tu nejdéle. Neříkejte, že jste to neřekl, je to napsané. To vy vždycky říkáte - i svá vlastní čísla označujete za lež. I své vlastní výroky označujete za lež. Tak řekněte "ano, potvrzuji, že to jsou ta jména, která jsou tady nejdéle", a můžeme to skončit. Odpověď je uspokojivá. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: K panu kolegovi Koníčkovi. Nevím, proč to tady otevíráte, když jsem to jasně vysvětlil. Já jsem poslední mzdu dostal v lednu 2014 před nástupem do funkce ministra financí. Dobře to víte. Takže žádnou další mzdu jsem neměl. A to nebyla mzda, ale bylo to poslední vypořádání s mou firmou. Takže jsem to vysvětlil vašemu výboru a nechápu, proč to otevíráte.

A tady samozřejmě pan Kalousek znovu lže, protože já jsem řekl: ti, kteří tady sedí nejdéle, to vědí. Vědí. Oni to vědí. Dokonce v kuloárech občas jsem se s nimi o tom bavil. A zase se manipulují slova. Vědí, co se tady v této Poslanecké sněmovně stalo od revoluce. Co všechno se tady rozhodlo a co nás to stálo za tisíce miliard.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, budeme hlasovat o návrhu pana poslance Farského podle § 112 odstavec 5, který vyjádřil názor, že by Poslanecká sněmovna neměla souhlasit s odpovědí pana ministra Andreje Babiše na jeho písemnou interpelaci podle tisku 551. Já vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu, kterým Poslanecké sněmovna odmítne odpověď pana místopředsedy vlády Andreje Babiše na interpelaci pana poslance Jana Farského rozhodneme v hlasování číslo 138, který jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 138 z přihlášených 90 pro 50, proti 23, návrh byl přijat. (Potlesk části poslanců.) Pan ministr financí a místopředseda vlády bude muset odpovědět panu Farskému znovu.

 

Tím byla interpelace vyčerpána. Budeme pokračovat třetí interpelací a to je interpelace Zbyňka Stanjury na ministra dopravy Dana Ťoka, která byla přerušena, budeme v ní tedy pokračovat. Pan poslanec Stanjura je přítomen. Ano, hlásí se do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, prosím, abyste mi pomohl, já si přesně nevzpomínám, který den jsme to projednávali naposled. Určitě to není krátká doba, takže já jenom shrnu základní věci a zkusím zareagovat na debatu a na nové věci, které se mezitím staly, a poprosím pana ministra... (Odmlka pro hluk v sále. Předsedající: Prosím o klid ve sněmovně.) Prosím o odpovědi.

Já jsem požádal pana ministra o odpovědi na otázky, jak to tato vláda myslí s otevíráním trhu v osobní železniční dopravě. V zásadě jsem dostal jsem odpověď: všechno bude až během příští vlády, dřív to nestihneme. Tam se prostě neshodujeme v tom časování. Já když jsem byl ministrem, už jsem připomínal, tak jsem byl připraven uzavřít smlouvu s nejlepší nabídkou na provozování trati Ostrava - Opava - Krnov - Olomouc, což vlastně bylo doposud jediné výběrové řízení, které řádně proběhlo. Už tehdy České dráhy bojkotovaly tuto soutěž, snažily se přes Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dosáhnout zrušení. To se jim nepovedlo. V té době platný zákon o zadávání zakázek vyžadoval minimálně dvě nabídky, které byly bez problémů. Ministerstvo dopravy dostalo dvě nabídky, z toho ta druhá, horší, měla formální pochybení ve vykázání kvalifikace, teď nevím přesně, na které pozici, tudíž jsme to výběrové řízení museli ze zákona zrušit, to nebylo žádné rozhodnutí na úvaze ať již výběrové komise, či zadavatele. Nicméně zákon umožňuje, a pan ministr to vlastně v odpovědi potvrzuje, že se dá uzavřít smlouva napřímo. Navíc byla podpořena tím, že to byla nejlepší nabídka v soutěži. Pokud se České dráhy do soutěže nepřihlásily, byl to jejich problém, protože odmítly soutěžit. Protože taková smlouva se musí notifikovat, požádal jsem o notifikaci v Bruselu. Potom ovšem za přechodné vlády s podporou sociální demokracie a Strany práv občanů ministr Žák ten proces ukončil. Od té doby se v zásadě nic nezměnilo a je to zhruba - v lednu nebo v únoru to už budou tři roky.

Kromě toho jsem požádal o odpověď na otázky, zda z těch přibližně skoro 13 miliard korun, které ročně obdrží České dráhy z veřejných zdrojů, a to ze dvou stran, to znamená jak z úrovně krajů, tak z úrovně státu, zda nedochází ke křížovému financování, to znamená jediné trati, která sice nesoutěžila, ale kde probíhá konkurenční souboj mezi Českými dráhami a soukromými dopravci, to je ta trať Ostrava - Praha, zda náhodou tady nejezdí České dráhy pod nákladovou cenou a nevyužívají ke krytí ztráty z této linky dotace, které jsou na jiné tratě.

České dráhy panu ministrovi, který po nich chtěl odpovědi, v zásadě vzkázaly "pane ministře, nic vám nedáme, je to naše obchodní tajemství". Pan ministr tu odpověď poslal mně, máme to černé na bílém ve sněmovním tisku 576. Načež jsme tady o tom debatovali. Já trvám na tom, že když poslanec požaduje informace, že je má dostat, a pak se vracíme k včerejší debatě o státním rozpočtu, a pak se můžeme přít o interpretaci a o tom, co ta čísla napovídají, jaké jsou trendy, co s tím uděláme, jestli je to dobře, nebo špatně, ale nemůže se stát, že ty informace nedostaneme.

Proto jsem chtěl, aby se ta interpelace projednávala na plénu, a proto budu navrhovat, nebo to možná navrhnu teď, ale po uzavření debaty o tom budeme hlasovat, abychom vyslovili nesouhlas s odpovědí pana ministra. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP