(9.40 hodin)
(pokračuje Chovanec)

A znovu ještě mi dovolte mé poslední vystoupení k této věci dnes zakončit jedním číslem, které zopakuji. Devadesát jedna procent vražd v České republice je objasněno. Já bych byl nerad, abychom tady paušalizovali a kritizovali práci policie. Není to pravda a ti policisté přicházejí na místa, kde my často nechceme být. Do rvaček, do přestřelek a tam, kde jsou mrtví lidé. Když jsem byl v Uherském Brodě a viděl jsem ta mrtvá těla z velké dálky, musím říct, tak to není příjemný pocit. Práci policistům nezávidím a možná i tady si zaslouží jim za to poděkovat. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Ještě jednou pan kolega Štětina v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Štětina: Ještě jednou děkuji, vážený pane místopředsedo. Já nerad hovořím o věcech, kterým nerozumím. Ale myslím si, že toto je věc, kterou jsem dělal celý svůj profesní život. Já jsem rád, že tady zazněla taková slova, která na jednu stranu kritizují někoho, na druhou stranu je zde i řešení. Skutečně kdybych měl napsat soudněznalecký posudek, tak bych v žádném případě nevinil v tomto případě Policii České republiky, ale zdravotnickou službu. A naprosto správně kolega Ondráček řekl, že je potřeba se zabývat tím, jakou úroveň koroneři mají. To je věc skutečně zdravotnictví a toto by měl být závěr. Ale že bych vinil jakéhokoli policistu, který byl na místě tohoto případu, který nakonec byl vražda, tak rozhodně bych tak neučinil, protože jestliže podepíšu list o prohlídce mrtvého, tak tam musím zaškrtnout jeden chlíveček. Jestli je tato smrt násilná, nebo není. Když to nezaškrtnu a napíšu, že to je náhlá smrt - jednalo se asi tedy o kardiaka - tak nemusí vůbec policie se toho člověka ani dotknout, nemusí konat žádné šetření. Tady by jistě bylo zajímavé, jaká byla tísňová výzva, kdo přijel první na místo tohoto případu, ale já se domnívám, a jsem o tom tedy přesvědčen, že Policie České republiky se v tomto případě skutečně nedopustila zásadního pochybení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě poslanec Zdeněk Ondráček v rozpravě.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Musím reagovat samozřejmě na pana ministra. Já nekritizuji práci policie jako takové, já si jejich práce vážím. Znám mnoho kolegů, kteří na násilné trestné činnosti dělají, a jsem s nimi dodneška v kontaktu. Já tu práci oceňuji. Mrtvol jsem viděl mnoho a mnoho mrtvol jsem také ohledával. A vím, jaké máme statistiky. Tady to je o jednom konkrétním případě, kdy prostě říkám, že to bylo provedeno špatně. A jestli jste řekl, že na místě byli čtyři, ano, byl tam klasický okresní výjezd. Ale když se podíváte do interního aktu řízení, za ohledání odpovídá ten jeden člověk, který je vedoucí výjezdové skupiny, a ten má provést ohledání těla. A můžeme se o tom bavit jak chceme, protože víme, kolik těl se dneska pitvá. Kdyby to byla stará babička a našli jsme ji doma, tak prostě ji nikdo ani pitvat nebude, ani zdravotně ji nebude nikdo pitvat, a prostě nám to unikne pod rukama a unikne nám jedna z vražd. Bohužel, takový je stav.

A ti koroneři, vrátíme se znovu k tomu, já samozřejmě se nemůžu ztotožnit s vyjádřením pana náměstka ministra zdravotnictví, že to u nás všechno funguje. Jsem rád, že to potvrzuje i pan kolega Štětina, a pracujme na tom. Každá trestná činnost násilná, která nám unikne ať nedbalostí policie, nebo lékařů, kteří provádějí ohledání těla, je prostě špatně. Myslím, že jsme se měli poučit z případů z kauzy Stodolových. Myslím, že podobných případů jsme měli i v minulosti už několik. Jde o to, abychom naši práci nebo práci naší policie zkvalitňovali, ale nezavírali oči.

A jestliže je trestné to, že nějaký úředník na katastrálním úřadě něco vloží do katastru nemovitostí, no ano, samozřejmě, je to z nedbalosti trestné. Ale jestliže nebudeme jakýmkoli způsobem - neříkám, že chci jeho hlavu na špalek, že ho má někdo trestně stíhat, ale prostě musíme říct: Tady to bylo špatně. A já jsem vám citoval § 330 trestního zákoníku u trestného činu z nedbalosti, řekl jsem vám i případy, které jsou mimo Policii České republiky, co se podle tohoto paragrafu posuzuje, a jestli tady to vnímáme, že to je všecko OK, tak znovu říkám, já se s tím neztotožňuji.

Práci policie oceňuji, včetně sobot, nedělí. Víte, že jsem vám dával interpelaci teď písemnou, jak fungují naši policisté na hraničních přechodech. Že nemají žádné sociální zázemí, že tam chodí do lesa, když si potřebují odskočit. Že tam stojí 12 hodin v dešti, že nemají ani přístřešek, to jsme spolu řešili a tu interpelaci tam máte. Já práci policie oceňuji. Ale jsem taky ochoten a schopen říct, že prostě když někde se něco nepovede, tak to taky zkritizovat. A v tomto případě to činím. Tento konkrétní jeden případ byl z mého pohledu osoby, která takovou trestnou činnost vyšetřovala, prostě pro mě byl zpackaný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nikdo v rozpravě. Specifikujte svůj návrh, pane poslanče. Usnesení Poslanecké sněmovny, které...

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Já jsem to už v rozpravě vyjádřil, že nesouhlasím s odpovědí pana ministra.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili navrhujete, aby Poslanecká sněmovna vyjádřila nesouhlas s odpovědí pana ministra Chovance na vaši interpelaci, ano?

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ano, přesně tak. Děkuju, pane předsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 137, které zahajuji a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 137, z přítomných 98 pro 20, proti 32. Návrh nebyl přijat.

 

Děkuji panu poslanci, děkuji panu ministrovi, a ještě než přikročíme k další interpelaci, seznámím vás s dalšími omluvami. Omlouvá se pan poslanec Martin Novotný do 14 hodin, do 11 hodin pan poslanec Gabal a do 11.30 pan poslanec Kaňkovský.

Další interpelace, se kterou vyslovil nesouhlas poslanec Poslanecké sněmovny, je interpelace pana poslance Jana Farského, který nesouhlasí s odpovědí pana ministra financí Andreje Babiše ve věci rozhovoru v deníku Právo. Je to tisk 551. Jednání bylo přerušeno. Ptám se - pan kolega Farský se hlásí. Otevírám rozpravu a máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Farský: Pane předsedající, pane místopředsedo vlády, v deníku Právo dne 20. června jsem se v rozhovoru, který poskytl místopředseda vlády Andrej Babiš, dočetl, že ví o minimálně čtyřech pěti zlodějích v Poslanecké sněmovně. Přesně se vyjádřil: Kolik je zlodějů ve Sněmovně? Co vím, tak minimálně čtyři pět.

Vznesl jsem tedy písemný dotaz, kdo jsou ti zloději a jakých činů se dopustili. Odpovědi jsem se dočkal v červenci, kdy mi pan místopředseda vlády zaslal odpověď ve znění: "Na dotaz konkrétního uvedení osob tyto označovat nebudu a stejně jako v rozhovoru pro deník Právo ponechám odpověď v obecné rovině, abyste mou odpověď nezneužil k dalším útokům vůči mé osobě."

Dvakrát jsem zde už předstoupil před Poslaneckou sněmovnu a ani jednou bohužel pan místopředseda vlády nebyl přítomen, aby vysvětlil to, z čehož já nemůžu být než zmaten. Protože pokud si mám představit, že v odpovědi, kde bych se dozvěděl, kdo jsou zloději v Poslanecké sněmovně, bych tuto odpověď mohl použít k dalším útokům vůči panu místopředsedovi vlády, tak si to osobně nedovedu vysvětlit jinak než jako přiznání nebo jako obvinění nejbližších spolupracovníků. Jsem rád, že napotřetí už pan místopředseda vlády dorazil, a věřím, že se dnes dozvíme, kdo ti čtyři nebo pět zlodějů v Poslanecké sněmovně jsou. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Farskému. Dále do rozpravy pan ministr financí Andrej Babiš, místopředseda vlády České republiky. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP