(9.30 hodin)
(pokračuje Klučka)

V písmenu b) zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce v Policii České republiky nebo v inspekci - opakuji, nebo v inspekci. Písmeno c) zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce v Celní správě České republiky anebo Vězeňské službě České republiky, pokud trestný čin byl spáchán v souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů.

V odst. 2 téhož paragrafu: Úkolem inspekce je vyšetřovat trestný čin příslušníka Policie České republiky, celníka, příslušníka Vězeňské služby České republiky nebo zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v Policii České republiky a b) zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v Celní správě České republiky nebo Vězeňské službě České republiky, pokud trestný čin byl spáchán v souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů.

V odst. 3: Úkolem inspekce dále je u osob uvedených v odst. 1 a 2 provádět zkoušku spolehlivosti.

Ve čtvrtém odstavci: Úkolem inspekce je sledování a vyhodnocování informací o protiprávní činnosti příslušníků Policie České republiky, příslušníků Vězeňské služby České republiky a příslušníků Celní správy České republiky. Inspekce navrhuje opatření pro předcházení této protiprávní činnosti.

Pak je zde ještě odst. 5: Úkolem inspekce je vydávat metodická doporučení pro činnost jednotlivých bezpečnostních sborů.

Promiňte, že jsem byl tak obsáhlý v tom výčtu, protože o Generální inspekci bezpečnostních sborů právě v současné době se velmi intenzivně hovoří, velmi intenzivně srovnává a je to pojem nesmírné intenzity v mediálních prostředcích, které pochopitelně vycházejí ať už z ověřených, či neověřených informací.

Teď se vrátíme k tomu samotnému případu. Já nevím, proč Generální inspekce bezpečnostních sborů v době, kdy Policie České republiky překvalifikovává tento případ, nebyla oslovena s možností posouzení, zda nejde o trestný čin. Ale z toho, co jsem slyšel, je patrné, že následně poté, po tomto případu a po té překvalifikaci, se stalo to, že někdo byl potrestán pěti procenty nebo kolika z platu, což nasvědčuje tomu, že to bylo řešeno jako přestupek. Proč to bylo řešeno jako přestupek, nebo řekněme porušení pracovních povinností, porušení vnitřních řádů, tu odpověď neznáme. Proč tomu tak je?

Takže to, co říkal kolega Zdeněk Ovčáček, Ondráček - omlouvám se Zdeňku, prostřednictvím pana předsedajícího - to, co kolega říká, je prostě vážná věc. Nikdo nepřizval tu inspekci k posouzení toho, jestli šlo, nebo nešlo v daném okamžiku o trestný čin, který on tady citoval z trestního řádu.

Já chci z tohoto místa prohlásit, že tam není promlčená doba. Není promlčená doba, a jestliže jsem to já jako člen kontrolního orgánu tady slyšel, tak na nejbližším zasedání kontrolní komise zvednu tento podnět vůči Generální inspekci bezpečnostních sborů se žádostí o prověření. Když už nic jiného, když už nic jiného, tak se může podařit to, co jsem vám tady říkal v odstavci 5, že úkolem inspekce je vydávat metodická doporučení pro činnost jednotlivých bezpečnostních sborů s cílem odstranění těchto rizik. Takto se to kupříkladu stalo u případu, který byl šetřen v Uherském Brodě, ke kterému následně bylo vydáno osm či devět metodických doporučení pro Policii České republiky. I toto je úkol inspekce - preventivně předcházet rizikům, která se vznikem trestné činnosti u bezpečnostních sborů přicházejí.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, než budeme pokračovat, dovolte mi, abych v Poslanecké sněmovně přivítal vzácnou návštěvu, nyní na galerii pro novináře - jeho excelence prezident Státu Izrael pan Reuven Rivlin. (Poslanci zdraví pana prezidenta povstáním a dlouhým potleskem.)

Dalším do rozpravy bude pan poslanec Ondráček. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo. Já bych z tohoto místa chtěl poděkovat kolegovi Klučkovi za to, že tento případ vezme na komisi, které předsedá, protože i pan ministr vnitra řekl, že policisté byli potrestáni za to, že špatně provedli ohledání. Jak provedli to ohledání těla, když ani nenašli v kapse nějaké materiály, které našli až dodatečně, nebo je našli až na stole, to svědčí o tom, jak provedli ohledání toho těla. A bohužel, já stále opakuji, to tělo neohledali tak, jak je učili na nástupní policejní škole, a pokud mají nějakou vysokou školu policejního směru, tak ani tam je to učit nemohli. To, že tam má své pochybení také lékař, o tom samozřejmě nemůže být žádná řeč. Ano, i ten lékař je za to odpovědný, ale já tady mluvím o Policii České republiky. Ať si prošetří případné pochybení lékařů ministr zdravotnictví, popř. pojďme diskutovat o tom, jak mají fungovat koroneři. My jsme to na našem kolokviu nastínili, přes Ministerstvo spravedlnosti jsme tento problém zvedli. Bohužel Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím svého náměstka je smetlo ze stolu, že u nás je všechno v pořádku. Není to v pořádku. Jestliže prostě lidi jsou stříleni do hlavy a my to nezjistíme, resp. kde není nařízena zdravotní pitva, kdyby nebyla nařízena ani ta zdravotní pitva, protože ani ta není potřeba, aby se dělala u každého těla, a dneska víme, kolik zdravotních pitev se provádí, tak by to skončilo tak, že o té vraždě nikdo nic neví. A je to žalostný stav, ke kterému jsme dospěli, a já se s tím nemůžu smířit, že to takhle je. Mě v policejní škole a při mojí práci učili něco jiného.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan ministr, prosím. (Prezident Rivlin odchází ze sálu za potlesku poslanců.)

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové - teď jsem se skoro lekl, že ten potlesk je pro mě, ale asi nebyl.

Já bych ještě chtěl doplnit některé údaje z této debaty, která tady teď zaznívala. Ten zásah policie a ohledání řešil odbor vnitřní kontroly kraje Vysočina a byl metodicky dozorován nadřízeným orgánem v rámci policie. Bylo shledáno pochybení, o kterém jsem hovořil, a policistům bylo uloženo snížení platu o 5 % po dobu jednoho měsíce. Za ohledání místa činu opravdu zodpovídá policie, ale za určení příčiny smrti zodpovídá lékař. Ten policista nemůže přece... Nemůžeme po policistovi chtít, aby znal veškeré příčiny a možnosti nemocí a smrti, které připadají v úvahu. To, že tady nedošlo k tomu nálezu - byl to malý kalibr a kulka z té hlavy nevyšla, to znamená zůstala v hlavě té oběti a nález byl velmi složitý. Našel ho opravdu až třetí lékař v řadě při provádění zdravotní pitvy, kdy na to měl klid, dostatek světla, omyl tělo a zjistil opravdu ten malý vstřel, který tam byl. Aby tady nedošlo k dojmu, že to policie podcenila, tak na místě byli čtyři policisté. Vedoucí výjezdové skupiny, technik, vyšetřovatel a kriminalista. Tito čtyři policisté byli na místě činu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP