(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 33. schůze Poslanecké sněmovny. Vítám vás tady a žádám vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a oznámili mi případně, kdo žádá nebo požádal o vydání náhradní karty. Náhradní kartu číslo 6 má pan poslanec Rykala.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Ivan Adamec ze zdravotních důvodů, Markéta Adamová z důvodu zahraniční cesty, Miloš Babiš do 10.30 z pracovních důvodů, Jan Birke bez udání důvodu, Robin Böhnisch od 12 do 14 hodin z pracovních důvodů, Jaroslav Borka z osobních důvodů, Jana Černochová ze zdravotních důvodů, Karel Fiedler do 11 hodin z osobních důvodů, Matěj Fichtner z pracovních důvodů na celý den, Vlastimil Gabrhel z pracovních důvodů, místopředseda Gazdík z důvodu zahraniční cesty, Pavel Havíř z pracovních důvodů, Olga Havlová z pracovních důvodů, Bohuslav Chalupa z pracovních důvodů, pan Vítězslav Jandák ze zdravotních důvodů, do 16 hodin je omluvena paní místopředsedkyně Jaroslava Jermanová, z pracovních důvodů dále na celý den David Kádner, do 14 hodin Martin Komárek, do 11 hodin Jiří Koubek, z důvodu zahraniční cesty Helena Langšádlová, z pracovních důvodů Jaroslav Lobkowicz, z rodinných důvodů Jana Lorencová, z osobních důvodů Květa Matušovská, ze zdravotních důvodů Igor Nykl, do 16 hodin z pracovních důvodů Ivan Pilný, z pracovních důvodů Lukáš Pleticha na celý den, ze zdravotních důvodů na celý den Karel Pražák, do 11 hodin z osobních důvodů Anna Putnová, z pracovních důvodů na celý den Karel Schwarzenberg, z pracovních důvodů také Bohuslav Svoboda, z osobních důvodů Zuzana Šánová, do 11 hodin pan Milan Urban, Radek Vondráček z pracovních důvodů na celý den, Josef Vondrášek ze zdravotních důvodů také na celý den, stejně Josef Vozdecký, pan poslanec Vlastimil Vozka z pracovních důvodů, do 11.30 z pracovních důvodů Rostislav Vyzula, na celý den Markéta Wernerová, Jiří Zemánek, Marek Ženíšek.

Z členů vlády se do 14.30 omlouvá Bohuslav Sobotka, z důvodu zahraniční cesty Pavel Bělobrádek, Jiří Dienstbier, Michaela Marksová, do 13 hodin Svatopluk Němeček, na celý den Robert Pelikán, do 10 hodin Martin Stropnický, ze zdravotních důvodů Kateřina Valachová na celý den, Lubomír Zaorálek je na zahraniční cestě.

Teď mi byly doručeny další omluvy a to je omluva pana poslance Davida Kasala do 11.30 a stejně do 11.30 se omlouvá pan poslanec Pavel Holík. To byly omluvy, doručené předsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Protože je čtvrtek, začínáme bodem

205.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Jsou to odpovědi na písemné interpelace, se kterými nevyslovili poslanci souhlas. Začínáme přerušenou interpelaci podle sněmovního tisku 517 a to je interpelace Zdeňka Ondráčka ve věci ohledání místa činu při násilné smrti muže v Jihlavě. Pan poslanec Ondráček je tady, pan ministra vnitra je také tady. Můžeme pokračovat v přerušené interpelaci. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Jsem zde počtvrté. Třikrát jsme přerušili. Jsem rád, že dnes se můžeme dostat k této interpelaci, kdy jsem interpeloval pana ministra vnitra ve věci ohledání místa činu při násilné smrti muže v Jihlavě. Šlo o konkrétní případ, kdy policie v březnu tohoto roku přijela na místo, provedla určité ohledání, přivolala lékaře, lékař provedl ohledání těla, následně přivolali koronera, provedli ohledání těla a tělo odvezli na Ústav soudního lékařství, kde měla být provedena zdravotní pitva. Při zdravotní pitvě lékař konstatoval, že osoba nezemřela na infarkt nebo na normální chorobu, ale že má prostřelenou hlavu, takže pitvu přerušili, oznámili to Policii České republiky, policie přehodnotila požadavek a nařídila pitvu soudní. Bylo konstatováno, že osoba zemřela násilnou smrtí střelnou ranou do hlavy.

Já jsem se pana ministra dotazoval, zda se domnívá, že postup policie na místě byl profesionální a zda byl v souladu s trestním řádem a se všemi interními akty řízení Policie České republiky, které upravují ohledání místa činu a prohlídku těla, a to s ohledem na to, že při ohledání nebo při prohlídce na místě samém nebylo odhaleno střelné poranění hlavy. Dotazoval jsem se, protože předtím, než jsem pracoval na korupci, tak jsem osm let byl na kraji, kde jsem i vyšetřoval násilnou trestnou činnost a vyšetřoval jsem i několik vražd. Tento postup mi přišel, řekněme, velice nestandardní a hodně neprofesionální.

Pan ministr mi odpověděl, že z údajů poskytnutých službou kriminální policie a vyšetřování vyplývá, že policisté na místě postupovali zcela standardním způsobem, kdy po ohlášení uvedené události a nálezu zemřelého byl na místo přivolán lékař rychlé záchranné služby. Tento lékař v rámci prohlídky těla - podotýkám prohlídky těla, asi neprohlížel také hlavu - ve smyslu § 84 zákona o zdravotnických službách konstatoval, že není schopen sdělit, zda se jedná o přirozené, nebo násilné úmrtí. Nevím, jak prováděl tento lékař prohlídku těla. Vím, že jste někteří z vás tady lékaři. Shodou okolností koukám tamhle na kolegu Štětinu, který byl ředitelem Záchranné služby v Královéhradeckém kraji, takže asi ví, jak takové výjezdy vypadají.

Následně tedy byl přivolán lékař koroner, který dnes vyjíždí k těmto událostem. Koroner, nebo koronerka, pokud bychom chtěli být genderově vyvážení, konstatovala, že smrt byla způsobena chorobou - zajímalo by mě, jak takový lékař koroner prováděl prohlídku těla, když nezjistil, že někdo má střelné poranění hlavy -, která souvisí se zjištěnou předchozí anamnézou zemřelého. Policisté se s tím samozřejmě ztotožnili, nebo řekněme spokojili, a tělo nechali odvézt právě na zmiňovanou pitvu lékařskou, která by asi měla konstatovat, že ta smrt byla v příčinné souvislosti s tou předchozí anamnézou, to znamená s nějakou nemocí, kterou ten pacient, nebo ta oběť tohoto trestného činu, měl.

Následovalo to, že za dva dny prováděli lékaři z Ústavu soudního lékařství v Brně pitvu a zjistili, že ten člověk má prostřelenou hlavu, takže to oznámili policii. Policie přehodnotila tento postup, nařídila soudní pitvu, soudní pitva prokázala, že příčinou smrti bylo střelné poranění hlavy, které si nemohl způsobit sám, protože předpokládám, že při ohledání nenašli žádnou střelnou zbraň, která by to mohla být. Následně začali pátrat s odstupem několika dní. Vzhledem ke schopnosti policejních orgánů v poměrně krátké době zadrželi podezřelého, který se k tomu trestnému činu následně doznal a byl obviněn z trestného činu vraždy.

Já se nemohu jako bývalý policista, který takovouto trestnou činnost vyšetřoval, ztotožnit s tím, že policie, resp. útvar služby kriminální policie, řekne, že vše bylo v pořádku a že postupovali standardním způsobem. Jestli takto pracuje česká policie teď, v této době, a je to pro ni standardní způsob, tak jsem z toho trochu zděšen a ptám se, kolik takovýchto vražd máme a kolik obdobných podezřelých úmrtí je díky nekvalitní práci policie takto zahnáno do nějakého koutu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP