(Jednání pokračovalo v 12.45 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Já tady vidím několik kolegů z TOP 09, takže už snad přestávka na poradu klubu skončila. Budeme pokračovat v rozpravě ke státnímu rozpočtu, respektive nebudeme, protože slova se ujme předseda volební komise, kterému jsem zkrátil o pět minut jeho šanci na provedení všech druhů voleb. Takže předseda volební komise pan Kolovratník. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já děkuji. Přeji dobré odpoledne a konstatuji, že předsedovi volební komise zkrácení nevadí, protože víte, že naše komise je vždy výkonná a efektivní, snažíme se vás volbami provést co nejrychleji a nejúsporněji z hlediska času.

Vážené kolegyně a kolegové, bez zbytečného povídání okolo bych vás rád teď provedl třemi volebními body. Ten první z nich, číslo 179, navrhneme provést veřejným hlasováním tady na plénu a věřím, že ho zvládneme.

179.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
 

Jsou to návrhy na změny ve složení orgánů Sněmovny. Pak tam máme připravené dva body na tajnou volbu, ty by měly proběhnout ve Státních aktech. Pan předsedající teď tedy otevřel první bod, je to číslo 179. Návrh na změny ve složení orgánů. (Předsedající souhlasí.) Děkuji.

Než se pustíme do hlasování, tak kvůli stenozáznamu vás přece jenom poprosím zhruba o dvě minuty trpělivosti, kdy jsem povinen provést krátkou rekapitulaci tohoto bodu. On je de facto otevřen od 27. schůze Sněmovny z 30. dubna letošního roku. Tehdy jsme tento bod přerušili s tím, že jsme na žádost poslaneckého klubu Úsvit odvolali některé naše kolegy, bývalé členy klubu Úsvit, z orgánů Sněmovny a navržené nominace tehdy nebyly schváleny, neboť byl vznesen nový požadavek, a to je uloženo i ve stenoprotokolu, přepočítat tu pracovní tabulku, která reflektuje jednací a volební řád Sněmovny na snížený počet v té době 10 členů klubu Úsvit. Tajemnice volební komise poté chystala tabulku, nejdříve na 10, poté na 9 členů klubu Úsvit. Ale pak došlo ještě k několika změnám u našich kolegů, bylo to 15. 7., kdy vystoupil pan poslanec Holík, a následně 15. 9. pan poslanec Petr Adam. Takže ve finále nakonec jsme přepočítali a pracujeme s tabulkou pracující s 8 členy poslaneckého klubu hnutí Úsvit.

Podle té nové tabulky, toho nového poměrného zastoupení, došlo ke změnám především v 25členných orgánech a v 15členných orgánech Poslanecké sněmovny, kde nově ta místa připadají v jednom případě u těch velkých orgánů 25členných klubu ČSSD a u těch 15členných klubu KSČM. My jsme tuto situaci diskutovali ve volební komisi, nechali jsme si zpracovat i stanovisko legislativního odboru Sněmovny. Většina z vás, nebo vaši kolegové v komisi s ním byli seznámeni. Já teď krátce okomentuji.

Legislativa řekla, že jsou vlastně možné oba dva přístupy, to znamená, buď striktně trvat na tom, že vždy při každé změně budeme přepočítávat, ale také že může být dohoda, politická dohoda jednotlivých klubů, že zachováme to ustavení a ten poměr tak, jak byl použit po volbách v roce 2013, a vlastně k této poměrně složité situaci za dobu existence tohoto jednacího řádu od roku 1995 opravdu dochází poprvé. To je komentář k tomu výkladu legislativy. A budu pokračovat.

Na 31. schůzi 18. září Poslanecká sněmovna po dohodě provedla změny pouze v orgánech, kde ty změny byly možné, to znamená klasicky párově proti sobě rezignace proti nominaci, případně nominace na neobsazená místa v orgánech, bylo to usnesení č. 878, a tím jsme toho 18. září tento bod ukončili.

A co se dělo teď v říjnu, to si asi budete začerstva pamatovat. Na žádost poslaneckých klubů komise vyhlásila novou lhůtu, nejdříve to bylo do 5. října, pak jsme ji ještě posunuli na 19. října a do té doby byly volební komisi doručeny rezignace a nominace poslaneckých klubů, ale také nominace na místa v orgánech Sněmovny, která jsou zatím, a to až do této chvíle, stále obsazena poslanci současnými či bývalými poslaneckého klubu Úsvit.

Nakonec jsme se na komisi dohodli včera, v úterý, přijali jsme usnesení č. 120, které máte rozdáno na lavicích a které konstatuje za prvé bezproblémové návrhy na rezignace, proti tomu v tom prvním bodu návrhy na nominace, které jsou odsouhlasené a v pořádku, to znamená, jsou to nominace na místa, která budou po rezignacích uvolněna nebo už jsou uvolněna a odpovídají i poměrům podle oné přepočítané tabulky, a potom ve třetím bodu toho usnesení konstatujeme další návrhy poslaneckého klubu KSČM, kde však, jak jsem již řekl, tato místa jsou zatím personálně naplněna a v tuto chvíli tu změnu nebude možné uskutečnit.

Připomenu, že v souladu s jednacím řádem Sněmovny tyto volby vždy provádíme formou veřejného hlasování pomocí hlasovacího zařízení, takže já i v tuto chvíli, nebo za malou chvíli doporučím, abychom po rozpravě k navrženým kandidátům - ještě jednou se odvolávám na usnesení č. 120 volební komise ze dne 20. října, které jsme vám distribuovali, takže pokud souhlasíte, nebudu zdržovat a nebudu ho v tuto chvíli číst, tak abychom nejdříve hlasovali en bloc o rezignacích, pokud budou schváleny, tak poté abychom pomocí hlasovacího zařízení provedli volbu u těch bezproblémových nominací, a nechávám to na vašem názoru v rozpravě, aby ty nominace také byly provedeny en bloc, tedy jedním hlasováním, samozřejmě pokud někdo z vás navrhne jiný způsob, například hlasování po jménech, tak i to je možné.

Takže to je teď ode mě úvodní slovo, a pane předsedající, prosím o otevření rozpravy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP