(19.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Podle mého názoru v kontrolním výboru je výhoda ta, že tam sedíme všichni a hlídáme se navzájem, což bezesporu všichni nebudeme mít šéfa zamýšleného úřadu ani členy toho úřadu a budeme muset důvěřovat. Ten politický vliv tam prostě být musí. Kdybychom si chtěli hrát na takovou absolutní nezávislost, tak do osudí vložíme nějaké osobní údaje občanů starších 18 let, kteří jsou způsobilí k právním úkonům, a vylosujeme. A to sami uznáte, že asi není ta metoda, kterou bychom měli takovýhle úřad vybírat.

U těchto dvou zákonů, a já budu mluvit taky k oběma, bychom se měli všichni shodnout na tom, aby byl vymahatelný, aby to nebyla jenom deklarace, pokud tam nějaké sankce budou, aby vymahatelné byly. A teď si modelujme případy. Vezměme si třeba většinovou volbu - například senátní okrsky, kde jsou stanovené výdaje volební kampaně. A když to někdo flagrantně poruší a vědomě, zůstane mu mandát, nebo ne? S tím se ten návrh vůbec nevyrovnává.

Můj kolega Marek Benda správně řekl, a vzpomeňte si, jak se účtovala prezidentská kampaň, když se poprvé zavedly limity. Podle mě to byla fraška, a ne že to bylo transparentní. Byla to fraška. Takže pokud chceme, aby ty zákony byly účinné, tak musíme mít vymahatelné, přiměřeně sankcí, teď neříkám, jestli mají být vyšší, nebo nižší. A musíme si říct, že například ve volbách, kde je poměrný systém, třeba sněmovních, jsou strany několikrát bonifikovány ze strany státu. Já neříkám, že je to špatně, protože současně tady někteří členové vládní koalice říkají: Je třeba omezit příspěvky od soukromých sponzorů. A jiní členové vládních stran říkají: Je třeba omezit příspěvky od státu. No tak jako nakonec si můžeme říct, že politické strany nebudou mít žádné příspěvky. Zakážeme příspěvky státu i příspěvky sponzorů a budeme hledat vodňanská kuřata a jiné projekty, ve kterých se budeme prezentovat, protože politické strany nebudou mít ani korunu. Možná bychom mohli zrušit i členské příspěvky, protože když je máme všechny identifikovat, tak to zase není úplně dobré.

Ale já chci mluvit vážně. Nechci to ironizovat. To znamená, debata, která nás čeká, bude o vymahatelnosti, o přiměřenosti sankcí. Věřím i z dnešních vystoupení, že se shodneme, že ten úřad je zbytečný, že ho zavádět nebudeme, a pak najdeme i mechanismy, jak ten zákon vymáhat.

Letos jsme si to vyzkoušeli, jak to funguje dneska. Přijali jsme tady usnesení v květnu, když jsme projednávali výroční zprávy, narazili jsme na inovativní přístup kolegů z hnutí ANO, kteří jednak do příjmů už napsali jakoby příjem od státu příspěvky poslanců a nedanili je. A Poslanecká sněmovna požádala premiéra, ať tu otázku vyjasní. A doporučuji všem, aby si přečetli alibistickou odpověď šéfa daňové správy. Jsem si skoro jist, že kdyby se nejednalo o vládní, ale o opoziční stranu, že tam finanční úřad provede kontrolu a nějak dopadne. Šéf daňové správy nám píše, resp. píše panu premiérovi a ten nám postoupil odpověď panu předsedovi Hamáčkovi a k dispozici je bezesporu všem členům Poslanecké sněmovny, cituje nám zákon, pak nám říká, že daňová správa není schopna rozhodnout, zda byl, nebo nebyl porušen zákon o politických stranách, a že vlastně pokud nebyl a je to hlavní činnost, tak se to nedaní, a pokud byl a je to vedlejší činnost, tak se daní. Ale konkrétní případ nijak neřešil.

Já jsem to usnesení navrhoval proto, abychom věděli my ostatní, zda tento postup je hodný následování a je v souladu s předpisy, nebo není. Nedozvěděli jsme se vůbec nic. Předpokládal bych, že daňová správa řekne: u takové činnosti to podléhá dani z příjmu, ano, nebo ne, případně zkontroluje, zda daná strana či hnutí daň zaplatily, a současně se vyjádří k tomu, když to překročilo zákonný limit, jak je možné, pokud je to legální, že k tomu nebylo DPH, a zase že to buď doměří, nebo nedoměří. Takhle jsme se nedozvěděli od naší milé daňové správy vůbec nic. Asi se furt chystají na EET a nemají čas řešit problémy, které reálně vznikly.

A čirou náhodou, když my jsme měli nějaký problém před rokem, který jsme i zveřejnili, v řádu dnů přišla kontrola. A je to v pořádku. To znají i podnikatelé, pokud se objeví nějaký problém, o kterém třeba vědí, z hlediska cash-flow, někde se s nějakou platbou zpozdí, velmi často nastupují kontrolní orgány. Tady vůbec nic.

Tak se bavme do budoucnosti, ať už přijmeme jakýkoliv, a já tedy doufám, že opravdu vymahatelný zákon, aby se to nemohlo stát, že to sice přijmeme, ale pak se budeme po volbách tvářit: volby skončily, mandáty platí, nevíme, co s tím, pokud to budeme řešit, tak se k tomu někdy dostaneme apod.

A k tomu Vodňanskému kuřeti, a prosím kolegy, aby to nebrali osobně jako útok na jedno hnutí. Kdo chce, tak si najde ve výroční zprávě velké rady, to znamená Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, za rok 2013 poměrně rozsáhlý právní rozbor. Na volebním výboru jsme o tom docela seriózně debatovali. A je to věc, kterou prostě musíme upravit. Jinak, souhlasím s kolegou Markem Bendou, to nemá žádný smysl. A pak to skončí tak, že ty strany nic a ti podporovatelé všechno. Žádné limity. Žádná kontrola. Žádná transparentnost.

A pak se bavme, a jsme na to připraveni, o těch praktických věcech. My, kteří máme opravdu tisíce členů a v městech stovky členů, tak víme, jak se vybírají členské příspěvky. Velmi často člověk, který to má na starosti, shromáždí více než 5 tisíc korun hotově, protože mu to lidi prostě nosí. Jsou tak roky zvyklí, ne všichni platí z účtů. A najednou je s tím problém. Musí se to někam odnést. A teď aby kvůli takovým drobnostem, které taky musíme vidět, nebyly poměrně drakonické sankce.

Když se bavíme o vyváženosti sankcí, tak pokud je napsáno, že pokud se zapomene, a teď pomiňme, že je to úmyslné, neúmyslně uvést v bankovním příkazu účel platby, a teď já nevím, jestli tam má být účel platby volební kampaň, nebo volební kampaň za billboardy, anebo volební kampaň za billboardy firmě A, anebo volební kampaň za billboardy firmě A v období říjen příslušného roku, tak ty sankce jsou statisícové. Já nevím, jestli je to věc, na kterou by se mělo jenom upozornit. Spíš by ty věci měly být podle mě uvedeny ve výroční zprávě, ať se dají zkontrolovat. Když budou účty transparentní, tak se dá zkontrolovat, zda souhlasí odevzdaná veřejná zpráva s realitou toho, co se dělo na tom bankovním účtě.

Takže debata bude podrobná. Za nás chci v zásadě říct, že jsme připraveni se na té práci podílet, najít nějaké smysluplné řešení, ale současně říkám, že to musí být provázáno i s tím obchodním sdělením, které má politický podtext. Ale rovnou říkám, abychom to nepřehnali. V komunálních volbách kandiduje napříč republikou množství drobných podnikatelů, živnostníků. Těm asi nechceme zakázat, aby v místním tisku inzerovali: Kupte si u mě okna. Nechte si ode mě opravit pračku nebo televizor. Podle mě bychom se měli soustředit na to nejmocnější médium a to jsou televize. Ať zase nemáme pocit, že musíme vyřešit všechno, mají s tím problém i jiné státy. A pak o tom budeme přemýšlet pět, osm, deset let a bude jedna, druhá, třetí, čtvrtá kampaň. Jediné, kde to bude regulované, bude prezidentská kampaň a ty tristní výsledky s vyúčtováním kampaně jsme všichni viděli.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Vzal jsem si pouze faktickou, pane předsedající. Jsem přesvědčen, že to stihnu. Chtěl jsem jenom reagovat na pana poslance Gabala, který se podivil, jak je možné, že komunista obhajuje velkokapitál. Prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Gabale, čemu se divíte v zemi, kde se komunista s pozitivním lustračním osvědčením stal velkokapitalistou, a nejenom velkokapitalistou, on se díky vašemu hlasu, vaší důvěře stal i prvním místopředsedou vlády a ministrem financí. To jsou poměry, které vy jste tady nastavil. Promiňte, pane poslanče Gabale, připomínáte mi Škvoreckého románovou postavu, která říkala: Všechny komunisty potrestám, nikdo mi neunikne, já mám v naší stranické organizaci na starost vybírání známek. Tohle jsou poměry, které vy jste nastavil. Vy za ně odpovídáte tím, že jste vyslovil této vládě důvěru. Přitom jste věděl, že je to v rozporu se zákony České republiky. Tak se teď nedivte. To už je možné úplně všechno. (Potlesk zprava.)
Přihlásit/registrovat se do ISP