(Jednání pokračovalo v 18.39 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je 18.39 a my budeme pokračovat v našem přerušeném jednání. Probíhá tady kontrola hlasování. Vidím paní místopředsedkyni Černochovou. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Moc se omlouvám váženým kolegům a kolegyním, ale hlasovala jsem ne, a na sjetině mám ano", takže vznáším námitku a zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je tady zpochybnění hlasování, které bylo hlasováno. Dám hlasovat o námitce paní poslankyně Černochové.

Zahajuji hlasování o námitce paní poslankyně Černochové. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 109. Přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro 116, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Vrátím se tedy. Zpět se vracíme do bodu číslo 49 a budeme - pardon, pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Než budeme znovu hlasovat, tak podle mého názoru pan předsedající nechal hlasovat o jiném návrhu, než jej přednesl pan místopředseda Filip. Tak jenom ať si to ohlídáme. Já jsem přesvědčený, že jsme hlasovali o jednání předsedů poslaneckých klubů, ale návrh zazněl předsedů politických stran.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám. Opravdu jsem špatně slyšel a zle jsem to řekl. Skutečně jsme hlasovali o návrhu na předsedy politických stran, nikoliv klubů. Omlouvám se, jestli jsem přeslechl pana kolegu Filipa.

Pardon - pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Aby to nevypadalo, že bychom chtěli ostrakizovat pana předsedu Babiše, tak si dovolím navrhnout "předsedů politických stran a hnutí". (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za tuto zcela jasnou formulaci.

 

Budeme tedy hlasovat znovu po námitce paní poslankyně Černochové, která byla přijata, o přerušení tohoto bodu do schůzky předsedů politických a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu kolegy Filipa. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 110. Přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro 58, proti 54. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat dalším řádně přihlášeným s přednostním právem a to je pan ministr vnitra. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, my jsme přesvědčeni o tom, že ten tisk je v pořádku, že formulář vyhlášky je pouze formulářem pro výroční zprávu. Vlastní vyhlášku bude stanovovat a zpracovávat až úřad, který vznikne de facto za rok. To znamená, z našeho pohledu je ten proces tak, jak byl připraven, v pořádku, ale veďme o tom debatu. Jsme připraveni ještě případně ty formuláře dodat do příslušných výborů, až dojde k projednávání této normy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Faktická poznámka pana poslance Jandáka. Pane poslanče, máte zájem o faktickou poznámku? Ne. Budeme tedy pokračovat v rozpravě. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, děkuji za slovo.

Myslím, že ten návrh zákona je velmi potřebný. Potřebujeme ho skutečně už dlouho a jsem rád, že se podařilo najít shodu, doufám, že nejen v koalici, ale že budeme schopni shodu najít i s opozicí. Ten zákon má samozřejmě řadu přínosů. Myslím si, že je důležité omezit skutečně hotovostní platby. Návrh je na 5 tisíc korun. Myslím si, že to je částka rozumná, která nebrání tomu, aby politické strany fungovaly v běžném životě.

Stejně tak si myslím, že je potřeba zřídit transparentní účty a zvláštní účty. Chtěl bych poděkovat kolegům z Ministerstva vnitra, že jsme byli schopni v té debatě skutečně rozlišit dva typy účtů, protože původní návrhy směřovaly k tomu, že by byl přístup veřejnosti ke všem, což by například způsobilo ne úplně zřejmě záměrně očekávaný důsledek, a to že by byly přístupny všechny informace o příjmech včetně členských příspěvků, a tedy na webu by si každý mohl vyhledat každého člena politické strany a hnutí, což si myslím, že by neměl být důsledek, který byl zamýšlen, to znamená, abychom v zásadě zveřejnili na internetu členy všech stran a hnutí, které jsou v České republice. Já se za to určitě nestydím, že jsem členem sociální demokracie, nicméně si myslím, že tohle je věc, která by byla bohužel i zneužitelná a mohla by v určitých případech vést i k diskriminaci v zaměstnání. Takže tohle je podle mého názoru věc, která byla dobře vyřešená.

Občané samozřejmě uvidí účty, které budou na internetu, a na těch budou vedeny jak veškeré prostředky na volební kampaně, ať už její příjmy, nebo výdaje, tak samozřejmě veškeré příjmy politických stran a podstatné výdaje. Nicméně nebudou zde například informace o pracovních smlouvách nebo právě o placení příspěvků členů stran a hnutí, myslím tím těch řádných. Samozřejmě pokud by byly příspěvky mimořádné nad rámec minimální částky, tak by tam byly zaznamenány a byly by samozřejmě zveřejněny.

Přiznám se, že se velmi těžko smiřuji s tím, že bude zřízen úřad pro kontrolu. Nikoli proto, že by nebylo potřeba kontroly, ale proto, že zase zřídíme jeden nový úřad. Já bych raději uvítal, kdybychom pověřili touto kontrolou Nejvyšší kontrolní úřad, který už funguje, a myslím si, že důvěru má nejen Poslanecké sněmovny, Senátu, politických stran, ale především veřejnosti. Nicméně debaty, které se o tom vedly, nakonec vyústily v to, že zřídíme úřad samostatný, a já argumenty včetně skupiny GREKO vnímám jako určitě důležité a jde jen o to, abychom ten úřad udělali velmi úsporný. Jsem rád, že původní návrhy na odměňování členů tohoto úřadu se radikálně po připomínkách snížily a nebudou na té původně navrhované, podle mého názoru velmi vysoké úrovni.

Pokud se týká limitů na dary, myslím, že jsou nejvíce důležité. Osobně bych chtěl otevřít debatu o tom, abychom limit 3 miliony korun ročně snížili. Myslím, že limit by mohl být klidně 150 tisíc korun ročně na fyzickou osobu, která by se rozhodla podpořit stranu, protože si myslím, že strany by neměly být závislé na firmách, na podnikatelích, ale na voličích. A je otázkou, zda bychom neměli stanovit úplný zákaz darů od firem, to znamená, zda by například neměli lidé, tedy vlastníci firem, tyto své prostředky darovat přímo, nikoliv jako firmy, protože bohužel u některých firem se velmi těžko dohledává vlastnictví a to je samozřejmě způsob, jak mohou na účet strany plynout peníze, které mají podivného vlastníka nebo které mohou být přes vlastníka, který se snaží pouze zakrýt jejich původ.

To jsou drobné výhrady, které bych k návrhu měl. Jinak jako celek návrh podporuji a myslím si, že jsme schopni debatu vést na půdě výboru, a proto doporučuji, aby návrh postoupil do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Jeronýmu Tejcovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Borka? To je omyl, v pořádku. Přikročíme k dalšímu řádně přihlášenému a tím je pan poslanec Martin Plíšek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Přeji pěkný podvečer, milé kolegyně, vážení kolegové. Dovolte, abych se také vyjádřil.

Na úvod dovolte určitou poznámku k předchozímu hlasování. Právě proto, že vládní koalice o tak důležitém zákoně, který se týká fungování politických stran, dosud oficiálně nejednala s politickými stranami, je velmi škoda, že k tomuto jednání ještě před prvním čtením nedošlo, protože samozřejmě tento způsob projednávání potom je určitě problém v tom, že jsme mohli nebo měli sdělit některé výhrady ještě předtím, než jsme vůbec projednávali tento návrh v Poslanecké sněmovně. Takže je škoda, že jsme nedali prostor k jednání předsedů politických stran. ***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP