(18.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já opravdu vážně nerozumím vašemu hlasování. Zpravodaj vás upozorní, že jednáme v rozporu se zákonem o jednacím řádu, a vám to nevadí. Kdybychom jednali o zákonu, který nemá tak výrazný dopad na konstrukci ústavních institucí státu, teď nemyslím pouze českého státu, ale na konstrukci toho, jakým způsobem se tvoří základní instituce, tak bych to možná nebral tak vážně. (S důrazem:) Ale vy jste opravdu přesvědčeni, že místo parlamentní demokracie si tady zavedeme byrokratický systém, kdy politické strany, tedy právo občana svobodně se sdružovat v politických stranách, a tak vytvářet politický režim státu, a teď promiňte, jestli tu teorii vezmu z 18., 19., 20. nebo 21. století, a necháte se řídit pěti nebo sedmi byrokraty, kteří budou kontrolovat to, co ty politické strany dělají, a budou postaveni nad celý ústavní systém? A vám to opravdu nevadí? No, v tom případě já tedy navrhuji jiný procedurální návrh, a to přerušení do doby jednání předsedů politických stran zúčastněných v této Poslanecké sněmovně, kdy se dohodneme na tom, jak dál postupovat v tak vážné věci, jako je zákon o politických stranách. Nezlobte se na mě, ale jestli si nevážíte své ústavní přísahy jako poslanců tohoto parlamentu, tak je mi opravdu líto, ale nemohu pokračovat s čistým svědomím nad takovým projednáváním! (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký, dobrý večer, milé kolegyně, milí kolegové. Ještě než dám slovo panu ministrovi, tak je tady procedurální návrh na přerušení tohoto bodu. (Několik poslanců před řečnickým pultem.) Omlouvám se, pane místopředsedo, jednací řád i tady musíme ctít. Do doby jednání předsedů poslaneckých klubů zastoupených v této Poslanecké sněmovně o tomto návrhu zákona.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení tohoto bodu do doby jednání předsedů poslaneckých klubů o tomto návrhu zákona, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 108, přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro 70, proti 28.

 

Já přerušuji tento bod do doby jednání předsedů parlamentních stran zastoupených v této Poslanecké sněmovně. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

Budeme pokračovat dalším bodem, což je bod číslo 48, vládní návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony. Nacházíme se v prvém čtení. Z pověření vlády tento návrh - pardon, ještě než k tomu dojdeme, s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, já bych navrhoval, abyste vyhlásil pět minut přestávku, ať se poradíme, protože ty body logicky na sebe navazují. V tomhletom bodě, který jste přerušil, já jsem pro to přerušení nebyl, se nějaký úřad má zřídit, teď v tomhle návrhu zákona se má postupovat. To jsme vlastně přerušili na neurčito, ten bod. Tak já bych poprosil o pětiminutovou přestávku z vašeho rozhodnutí, ať se to nepřipisuje k tíži mého klubu, ať se poradíme, jak budeme postupovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane předsedo, něco takového mě taktéž napadlo, vidím, že uvažujeme velmi podobně, a těší mě to, protože ty body spolu skutečně souvisejí. Přerušuji tedy jednání Sněmovny na pět minut a prosím předsedy poslaneckých klubů sem nahoru, abychom se poradili. Pokračovat budeme v 18.39 hodin. Přerušuji jednání Sněmovny. ***

 

(Jednání přerušeno v 18.35 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP