(15.30 hodin)
(pokračuje Laudát)

Takže stručně bych vás chtěl vyzvat: Nechte prodejce, nechte lidi na pokoji a obtěžujte je co nejméně. Pokud byste chtěli lidem hodně ušetřit, pojďme se domluvit, že napíšeme zákon, který zakáže vyvíjet politickou činnost o víkendech, aby alespoň v tomto čase lidé od nás měli pokoj.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní je zde jedna faktická poznámka pana poslance Kučery.

 

Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo. Navázal bych na kolegu Laudáta víceméně ve dvou věcech. Ta první je, když se tady kolega Laudát rozhovořil o tom, co nám přinesli komunisté v těch akcích Z a v těch pracovních sobotách, tak oni nám ještě přinesli krásnou věc, jakým způsobem tu prodejní dobu regulovat. V úterý přijela masna, ve čtvrtek smíšené zboží. Takže to bylo úplně jasné. Nicméně to není úplně ten důvod, proč jsem vystoupil, nebo proč jsem chtěl vystoupit. Já bych navázal také na to, už to tady řekl pan kolega Laudát, jaké jsou priority této vládní koalice. My tady řešíme bod, u kterého bylo jasné, že se za prvé u něj rozpoutá poměrně velká debata. Za druhé je to skutečně socialistický - s dovolením - nesmysl. Nevím, jestli toto je skutečně priorita této vládní koalice, patrně je, když to zařadí jako první bod dnešního jednání. A chtěl bych upozornit, že my jsme před 14 dny přerušili v prvním čtení naprosto zásadní novelu zákona č. 114, zákona o ochraně přírody a krajiny, která je pro tu oblast ochrany přírody v tomto volebním období to nejzásadnější. A tento bod programu, tato novela se v tomto týdnu vůbec nedostane na program projednávání. Zato tady řešíme ten socialistický nesmysl - prodejní doba v maloobchodě a velkoobchodě. Takže bych ještě jednou vyzval vládní koalici, aby si srovnala své priority, a až se příště bude odvolávat na obstrukce opozice, tak aby si uvědomila, že ty obstrukce spíše vyvolává ona.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Fakticky prosím - pan poslanec Šidlo. Prosím.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Já chci upozornit pana kolegu Kučeru, že za nás masna přijela v úterý a ve čtvrtek potraviny. Za vás za 25 let na vesnici nepřijede nikdo! A ti lidé jsou úplně bez potravin!

A tady chci reagovat ještě na jednu věc. Honili jsme lidi do práce, to je pravda, a oni šli také svojí iniciativou, chtěli si vybudovat novou republiku po válce. Ale situace je taková, že dneska v podstatě ti lidé nemají práci. A to, co oni vybudovali, tak za 25 let jste si šikovně rozebrali!

Děkuji za pozornost. (Hlasitý potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní má slovo s řádnou přihláškou pan poslanec Kalousek, po něm pan senátor Bublan.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: To je moc hezké slyšet, že někomu přece jenom bylo líp.

Dovolte, dámy a pánové, abych se velmi krátce vyjádřil k tomuto návrhu zákona. Jistě znáte ten příběh z Knihy knih, kdy Mojžíš schází ze Sinaje a v rukou drží Archu Úmluvy a říká: Izraelité, mám pro vás celkem dobrou zprávu, těch dvacet božích přikázání jsem s Hospodinem usmlouval na deset, například jsem mu rozmluvil ten nesmysl, že tam bude "světiti budeš den sváteční nad 200 metrů prodejní plochy", tak to tam není. Na druhou stranu se omlouvám, "nesesmilníš" tam zůstalo. Tak nějak je to v Písmu.

Uběhlo šest tisíc let a přichází pan poslanec Bublan a říká: To je škoda, prostě tahle regulační norma neměla vypadnout a já myslím, že bychom ji měli dát do moderního právního řádu, a dáme ji tam, protlačíme ji tam, i když ji vlastně nikdo nechce.

Je tedy otázka, kdo to chce. Tak zákazníci to nechtějí, ti se chtějí svobodně rozhodnout, kdy budou chodit nakupovat. Obchodníci to také nechtějí, protože ti se chtějí svobodně rozhodnout, kdy chtějí mít otevřeno nebo kdy chtějí mít zavřeno, to je prostě jejich rozhodnutí. Zaměstnanci to kupodivu také nechtějí, protože přijdou o docela dobré možnosti slušného přivýdělku za mimořádné směny s příplatkem. Koneckonců i brigádníci přijdou o některé možnosti dobrého přivýdělku, brigádníci většinou z řad studentů. Komu to tedy zásadním způsobem prospěje? Hledejme alespoň někoho, pro koho to bude znamenat jednoznačný prospěch.

Já doufám, že nebudu obviněn z paranoie, když řeknu, že jednu takovou skupinu nalezneme. To jsou velké pekárenské kapacity. Na tom jednoznačně vydělají pekaři, protože jak známo, tak řetězce a prodejny nad 200 metrů prodejní plochy chtějí každé ráno čerstvé pečivo. Svátek nesvátek. Takže když bude otevřeno ve svátek, tak ta pekárenská linka musí noc předtím zaplatit mimořádnou směnu s příplatky, aby druhý den ráno bylo na pultech čerstvé pečivo. Když bude zavřeno, tak holt ten zákazník si koupí to pečivo na dva dny a pekař ušetří tu mimořádnou směnu s příplatky na mimořádné lince.

Takže pokud chceme podpořit velké pekárenské kapacity, tak hlasujme pro. Já si myslím, že je podpořit nechci, proto podporuji návrh na zmítnutí. Nechci být obviněn z paranoie, nechci říkat, že si pan ministr financí tenhle návrh objednal, ale minimálně by se měl tady přihlásit ke konfliktu zájmů a říct: Ano, já tady mám konflikt zájmů, protože bude-li tento zákon schválen, já ušetřím několik směn s nočními a mimořádnými příplatky. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní zde mám dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Opálka, potom pan poslanec Hájek.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, on je ještě někdo, komu by to vyhovovalo. To jsou ti menší podnikatelé, které ty velké řetězce zatlačily, v některých případech zcela zničily. Ten paradox je v tom, že naše pravice horuje pro živnostníky a malé a střední podnikatele, ale vstup velkých řetězců v podstatě umrtvil nejenom malé obchody, ale i domácí produkci. Protože se dováží cizí pracovní síla prostřednictvím zboží, které bylo vyrobeno úplně někde jinde, a nám to komplikuje situaci. Toto se samozřejmě už vrátit nedá, takový je svět, tak to jde dál. Ale pak si ta pravice musí rozmyslet - podporuje domácí živnostníky, nebo nadnárodní řetězce? Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KSČ.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Hájek. Po něm ještě dvě faktické poznámky, pan poslanec Laudát a pan poslanec Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych jenom krátce zareagoval na kolegu Kalouska. Mně se líbí, jak začal u Mojžíše a skončil u Babiše. To je hezké. To se musím také ještě tady naučit, že skutečně za všechno může Babiš.

Ale co se týče těch pekáren, já také chodím nakupovat a musím konstatovat, že asi pan kolega Kalousek už nechodí nakupovat, protože si myslím, že 80 procent pečiva se dneska dělá z mražených polotovarů a ty obchody si to pečou samy. Takže pane Kalousku, až půjdete - prostřednictvím pana předsedajícího - někdy nakupovat, tak se podívejte, z čeho tu housku máte, jestli je to mražený polotovar, nebo houska z Penamu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Laudát. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP